اخلاق


اخلاق يعنى شكوفايى حقيقت در درون آدمى


علامه محمد تقی جعفری (ره)[ سه شنبه 28 فروردین 1397  ] [ 8:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]