آشنایی با امام سجاد علیه السلام

آشنایی با امام سجاد علیه السلام

نام مبارک: علی علیه السلام

القاب: سجاد و زین العابدین[مشهورترین القاب]؛سید العابدین ،ذوالثفنات،دوه الزاهدین ،سید المتقین ،امام المومنین ، زین الصالحین ،منار القانتین ،الزکى ،الامین ،سید المجتهدین .

کنیه شریف: ابو محمد علیه السلام، ابوالحسن[مشهورترین کنیه ها]؛ ابوبکر، ابوالحسین، ابوعبدالله و ابوالقاسم.

نام پدر: حسین بن علی علیهما السلام

نام مادر: شهربانو علیها السلام

محل ولادت: مدینه طیبه

تاریخ ولادت: 15 جمادی الاول سال 36 و نقل دیگر: 5 شعبان سال 38 هجری

محل شهادت: مدینه منوره

تاریخ شهادت: 25 محرم سال 95 هجری بنابرمشهور

علت شهادت: مسمومیت به زهر

محل دفن: قبرستان بقیع

نام قاتل: هشام بن عبدالملک لعنة الله علیهما

مدت عمر: 57 یا 58 سال

مدت امامت: 34 یا 35 سال

فرزندان آن حضرت

امام زین العابدین  علیه السلام  با توجه به فرزندان زیادى که براى ایشان یاد کرده اند، همسران متعددى داشته است ، اما در میاناین همسران ، تنها یکى از ایشان ، از طریق عقد دائم به همسرى آن حضرت در آمده بود ودیگران ، کنیزانى بودند که به وسیله حضرتش خریدارى شده و افتخار یافته بودند که ازآن امام فرزندى داشت باشند.

تنها همسرى که از طریق عقد دائم به ازدواج امام سجاد علیه السلام  در آمده است ، ام عبدالله دختر بزرگوار - امام حسن مجتبى - علیه السلام - مى باشد.

ام عبدالله از زنان با فضیلتى است که در بسیارى از افتخارهاى معنوى ، درعصر خویش یگانه بوده است . از آن جمله این که وى هم دختر امام و هم همسر امام و هم مادر امام مى باشد.

همسرى ام عبدالله با امام سجاد، دونسل امامت را به هم پیوندداد و نتیجه این پیوند، یگانه فرزندى بود که باقر العلوم نام گرف تو خط امامت را تداوم بخشید.

تعداد فرزندان امام سجاد در کتابهاى تاریخى و حدیثى 15،16،17، و حتى 20 رزند پسر و دختر یادشده است .

شیخ مفید ره نام فرزندان امام سجاد  علیه السلام  را این گونه آورده است:

1- محمد (ابوجعفر، باقر العلوم  علیه السلام  ) که مادر وى ام عبدالله دختر امام حسن مجتبى  علیه السلام  بوده است-

 

2-  عبدالله

 

3- حسن

 

4- حسین ، که مادر اینها ام ولدبوده است .

 

5- زید

 

6- عمر، که مادر آن دو نیز ام ولد مى باشد.

 

7- حسین اصغر

 

8- عبدالرحمان

 

9- سلیمان که هر سه از یک مادرام ولدبوده اند.

 

10- محمداصغر

 

11- على وى راکوچکترین فرزند امام سجاد دانسته اند.

 

12- خدیجه که با على از یک مادرام ولدبوده اند.

 

13- فاطمه

 

14- عُلیّه

 

15- ام کلثوم (مادر هر سه آنان ام ولد مى باشد.)

 

مادرهاى این فرزندان ، از شش نفر اُمّ ولد بودند.

 

آنچه شیخ مفید در این زمینه یادکرده ، مورداشاره برخى دیگر از مورخان نیز قرار گرفته است.

 

بسیارى از فرزندان على بن الحسین  علیه السلام  داراى اعقاب و نسلى نبوده اند و یا در تاریخ از نسل آنان چیزى ثبت نشده است

 

ابن عنبه نسب شناسى معروف ، استمرار نسل امام سجاد  علیه السلام  را تنها از طریق شش تن از فرزندان آنحضرت به نامهاى محمد الباقر  علیه السلام ، عبدالله ، زید شهید، عمر اشرف ، حسین اصغر و على اصغر دانسته است

 

و ابن قتیه در این زمینه تنها از محمد بن على الباقر، زید، عبدالله بن الحسین یادکرده است.

 

درمیان فرزندان امام سجاد، با فضیلت ترین ، عالم ترین و شریف ترین فرزند را نخست امام باقر  علیه السلام  و سپس زید بن على دانسته اند.

 

چنان که از محمد بن منکدر نقل کرده اند:هیچ کس را ندیدم که در فضیلت با على بن الحسین برابرکند مگر زمانى که با فرزندش محمد الباقر  علیه السلام  مواجه شدم.

 

[و فرزند ارجمند دیگر] زیدبن على بن الحسین کنیه اش الوالحسین و یا الولاحسین . معروف به زید شهید است .

 

وى درسال 79 هجرى قمرى دیده به جهان گشود و به سال 122 هجرى قمرى در عصر خلافت هشام بن عبدالملک مروان به فرمان او و بدست یوسف بن عمر ثقفى به شهادت رسید.

 

او درمبارزه علیه دستگاه مستبد خلافت اموى ، بسیار جدى و صریح بود و در عین اعتقاد واذعان به امامت ولایت امام باقر  علیه السلام  و امام صادق  علیه السلام ، قیام مسلحانه علیه دستگاه اموى را وظیفه خود مى دانست . مرکز اصلى فعالیتى سیاسى زید در کوفه بود و درهمان منطقه قیام کرد و به شهادت رسید.

 

زید علاوه بر مبارزات سیاسى ، در علم ودانش نیز شخصیتى والا داشت و ابوخالد واسطى کتابى را نام الفقه به وى نسبت داده استکه اگر این انتساب درست باشد نخستین کتاب فقهى به شمار مى آید.

 [ یک شنبه 2 اردیبهشت 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]