سفارشی از آیت‌الله قاضی

سفارشی از آیت‌الله قاضی

سفارشی از آیت‌الله قاضی

اگر نتوانستید، 44 رکعت بخوانید و اگر مشغله های دنیوی نگذاشت آنها را به جا آورید، حداقل نماز توابین را بخوانید [ نماز اهل انابه و توبه هشت رکعت هنگام زوال است ]

شما را سفارش می کنم به اینکه نمازهایتان را در بهترین و با فضیلت ترین اوقات آنها به جا بیاورید و آن نمازها با نوافل، 51 رکعت است؛پس اگر نتوانستید، 44 رکعت بخوانید و اگر مشغله های دنیوی نگذاشت آنها را به جا آورید، حداقل نماز توابین را بخوانید [ نماز اهل انابه و توبه هشت رکعت هنگام زوال است ]


منبع: کانال تذکرة الولیاء

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان

 [ جمعه 9 شهریور 1397  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]