بینی هر شخص شکل خاصی دارد که در تعیین ظاهر و چهره او موثر است. بعضی از افراد که به ظاهر خود توجه چندانی ندارند به شکل و فرم بینی خود نیز اهمیت زیادی نمی دهند.

اما برخی دیگر از افراد که ظاهرشان برایشان بسیار مهم است، مساله فرم و شکل بینی نیز برایشان بسیار حیاتی است. شکل و فرم بینی در افراد بسیار متفاوت است و انواع فرم بینی بیشتر از ۱۴ گونه است که هر فرم خاص، ویژگی خاصی به صورت صاحب آن می‌بخشد.

شخصیت شناسی از مدل بینی