دانلود کتاب چهل حديث غدير

چهل حديث غدير
مشخصات كتاب:
سرشناسه: شريفي ، محمود، ۱۳۳۱ - ، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور: چهل حديث غدير/ نويسنده محمود شريفي؛ تهيه و تدوين معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي (قدس رضوي).
مشخصات نشر: مشهد: انتشارات قدس رضوي ، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري: ۶۸ ص.؛ ۱۲ × ۱۷ س م.
شابك: 978-600-299-038-9
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: فارسي - عربي.
يادداشت: كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
موضوع: اربعينات -- قرن ۱۴
موضوع: غدير خم -- احاديث
موضوع: احاديث شيعه -- قرن ۱۴
شناسه افزوده: موسسه انتشاراتي قدس رضوي
شناسه افزوده: موسسه انتشاراتي قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
رده بندي كنگره: BP۱۴۳/۹ /ش۴چ۹۶۷ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۲۱۸
شماره كتابشناسي ملي: ۲۹۰۲۱۰۶
چهل حدیث غدیر
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ؛ غدير در قرآن ؛ جايگاه عيد غدير در مكتب ؛ شايسته ها و بايسته هاي غدير؛ ولايت در غدير

مطالعه آنلاین کتاب در سایت

 [ شنبه 9 تیر 1397  ] [ 08:59 ق.ظ ] [ فاطمه رحمانی ]
نظرات ...