0
نظر

سماور برقی - عیب یابی سماور برقی

نويسنده : یکتاس

عیب یابی و تعمیر سماور برقی

در سماور هایی که المنت فنري دارندبه جهت آنکه حرارت تنوره به سیم بندي وکفی سماور آسیب نرساند و همچنین تشعشع حرارت بیش از حد ،عمل صحیح ترموستات را مختل نسازد از این عایق ها استفاده می شود معمولا”پس از پیچیدن ریسه المنت فنري با مهره هاي عایق بدور تنوره فضاي اضافی را با نخ نسوز پر نموده ودر پایان قبل از سوار نمودن پایه بر روي بدنه ،بین آن ها مقواي نسوز را قرار می دهیم. اصول کار ترموستات بدین گونه است که در اثر حرارت المنت، تیغه اي از ترموستات که نسبت به حرارت حساسیت بیشتري دارد منبسط شده وچون دو تیغه از یک طرف به همدیگر متصلند باعث خمیده شدن آن ها می شود وارتباط کنتاك ها قطع می گردد.

رفع عیب ۶ – عبور جریان الکتریسته از هادي هاي حلقوي شکل موجب ایجاد میدان مغناطیسی خاصی شده که این میدان در بر خورد با بدنه فلزي سماور مقداري ولتاژ القایی ایجاد می نمایدکه این ولتاژ اندك لامپ فازمتر را روشن می سازد. این المنت ها با توان نامی ۱۰۰۰ وات تولید شده و براي جازدن آن ها درون تنوره ابتدا باید المنت را به اندازه کافی ازدو طرف کشیده تاحلقه هاي فنري آن از یکدیگر تاحدودي فاصله بگیرد. تذکر :هنگام تعمیر اگر المنت آبی در آزمایش با لامپ سري ، المنت با بدنه فلزي راه داشته باشد به هیچ وجه نباید بکار برده شود زیرا باعث اتصال بدنه وایجاد برق گرفتگی می شود. رفع عیب ۳- پس از باز نمودن در پوش تحتانی سماور مدار را بررسی نموده وبراي یافتن نقطه پارگی ،در صورت متصل نبودن سماور به برق ،می توانیم از آوامتر استفاده نماییم.

سیم هاي ترموستات را از محل هاي اتصالش جدا نموده وسپس رابط هاي اهم متر را به آن ها متصل نموده ومحور ترموستات را در جهت عقربه ساعت وخلاف آن به گردش در آوریم. سماور برقی که انرژي الکتریکی را به گرما تبدیل کرده و باعث بجوش آمدن آب می گردد به منظور جلوگیري از خطرات سماورهاي ذغالی ونفتی به بازار عرضه شده است. پس از به جوش آمدن آب سماور مقداري سرکه یا جوش شیرین درون آن ریخته تاچند دقیقه همراه آب بجوشد سپس آب را تخلیه کرده وبا قاشق رسوب نرم شده را بتراشید. اگر سر راه مدار آمپر متر قرار گرفته باشد بلافاصله می بایست منحرف شود و اگر آمپرمتر در دسترس نباشد پس از چند ثانیه بدنه سماور را با دست لمس می کنیم.

 

آموزش تعمیرات سماورهای برقی

مقوا و نخ نسوز: در سماورهاي كه المنت فنري دارنده جهت آنكه حرارت تنوره به سيم بندي و كفي سماور آسيب نرساند و همچنين تشعشع حرارت بيش از حد، عمل صحيح ترموستات را مختل نسازد از اين عايقها استفاده ميشود معمولاً پس از پيچيدن ريسه المنت فنري با مهرههاي عايق به دور تنوره فضاي اضافي را با نخ نسوز پر نموده و در پايان قبل از سوار نمودن پايه بر روي بدنه، بين آنها مقواي نسوز را قرار ميدهيم. اصول كار ترموستات بدين گونه است كه در اثر حرارت المنت، تيغ هاي از ترموستات كه نسبت به حرارت حساسيت بيشتري دارد منبسط شده و چون دوتيغه ازيک طرف به هم ديگر متصل اند باعث خميده شدن آنها ميشود و ارتباط كنتاكت ها قطع ميگردد؛ و با قطع برق درجه حرارت پايين آمده و بيمتال به حالت اوليه برگشته و توسط كشش يک صفحه فنري ارتباط دوباره برقرار ميشود و اين عمل تكرار ميگردد.

عايق اين المنت ها از مهره هاي راهنمای تعمیر سماور اين المنت ها با توان نامي 1000 وات توليدشده و براي جا زدن آنها درون تنوره ابتدا بايد المنت را به اندازه كافي از دو طرف كشيده تا حلقه هاي فنري آن از يكديگر تا حدودي فاصله بگيرد پس ازآن المنت را از درون عايق ها عبور داده و درون تنوره قرار ميدهيم. رفع عيب 15 -عبور جريان الكتريسيته از هاديهاي حلقوي شكل موجب ايجاد ميدان مغناطيسي خاصي شده كه اين ميدان در برخورد با بدنه فلزي سماور مقداري ولتاژ القايي ايجاد مينمايد كه اين ولتاژ اندك لامپ فازمتر را روشن ميسازد. 1بدنه (مخزن) و درپوش 2 -پايه و دسته ها 3 -المنت 4 -عايق مخصوص المنت 5 –لوله هاي عايق نسوز (وارنيش -6 ( ترمينال چيني) 7 -ترموستات (اتوماتيک) 8 -لامپ نشان دهنده 9 -كابل رابط و دوشاخه 11 -مقوا و نخ نسوز 11- فيوز المنت ها:.

قبل از تجديد سيم بندي داخل سماور لازم است عايق هاي حرارتي زير تنوره نيز تعويض شوند درواقع مشكل عايق هاي حرارتي، سبب نفوذ حرارت بيش ازحد به قسمت زيرين سماور شده سيم ها را سوزانده است. تذكر: هنگام تعمير اگر المنت آبي در آزمايش با لامپ سري، المنت با بدنه فلزي راه داشته باشد به هيچ وجه نبايد بكار برده شود زيرا باعث اتصال بدنه و ايجاد برق گرفتگي ميشود. رفع عيب 7 -پس از بازنمودن درپوش تحتاني سماور مدار را بررسي نموده و براي يافتن نقطه پارگي، در صورت متصل نبودن سماور به برق، ميتوانيم از آوا متر استفاده نماييم. علت 6 -فاز يا نول لامپ قطع است رفع عيب 6 -سماور را برعكس نموده و درپوش تحتاني آن را باز ميكنيم مدار سماور بالأخص لامپ را كاملاً بررسي و مشكل را برطرف ميسازيم.

 

مرکز تعمیرات الکترونیک تهران [ 02188958375 ]

در گذشته به علت خطراتی که استفاده از سوخت هایی مانند ذغال و نفت و … داشتند، مانند آتش سوزی به خاطر افتادن سماور و … کم کم با پیشرفت در علم و به کارگیری آن در صنعت و … به منظور کاهش صدمات ناشی از استفاده از سماور ذغالی و نفتی، و همچنین حفظ منابع طبیعی، سماورهای برقی پا به عرصه گذاشتند و به زودی مورد استقبال قرارگرفتند. لازم به ذکر است که کلیه تعمیرات در این مرکز برای همکاران گرامی با قیمت همکاری انجام خواهد پذیرفت و همچنین عزیزان از شهرستان ها می توانند کالای تعمیری خود را با پست سفارشی و یا تیپاکس جهت تعمیرات به این مرکز ارسال نمایند تا در اسرع وقت بتوانیم خدمت گزار مناسبی برای ایشان باشیم.

نکته ای که وجود دارد این است که در برخی از سماور ها از المنت معمولی با عایق های چینی استفاده می شود، بنابراین لازم است بین بدنه و پایه از مقوا و نخ نسوز استفاده شود تا حرارت المنت به قسمت پایه نفوذ نکند و سبب سوختن سیم ها و در نتیجه اتصال بدنه یا اتصال کوتاه نشود. در سماور های برقی به صورت اتوماتیک ترموستات عمل می کند و شما با قرار دادن سماور در حالت اتوماتیک حتما دیده اید که در بازه های مختلف سماور روشن می شود و وقتی آب به دمای مناسب رسید، مجدد خاموش می شود. در صورت بروز مشکل در سماور برقی خود میتوانید با واحد تعمیرات لوازم خانگی مجتمع فنی ملی پایتخت تماس حاصل فرمایید یا مراجعه حضوری داشته باشید تا مشکل دستگاه شما در اسرع وقت بررسی و رفع شود.

در مدل المنت آبی، اطراف المنت که از جنس سیم کرم آلومینیوم و یا کرم نیکل است برای جلوگیری از زنگ زدگی در تماس با آب، با پودر چینی پوشیده شده است و یک روکش فولادی هم روی آن قرار گرفته است. چراغ روشن می شود ولی آب گرم نمی شود، ترموستات کار نمی کند، اتومات سماور برقی کار نمی کند، المنت کار نمی کند و بسیاری موارد دیگر که ممکن است نشان از اختلال در کارکرد دستگاه باشد.  تفاوت عمده المنت های آبی و معمولی را می توان در این دانست که، المنت های معمولی را اصولا چون مهار کردن حرارت تولید شده توسط آنها کار ساده ای نیست با توان محدودی می سازند. از احزای اصلی یک سماور برقی می توان به این موارد اشاره کرد: بدنه، پایه سماور، المنت، ترموستات بی متالی، لامپ هشدار دهنده، سیم رابط، فیوز و … از جمله اجزای اصلی هستند.

 

تعمیر سماور برقی

یکی از لوازم پرکاربرد آشپزخانه سماور میباشد، سماورها به سه شکل زغالی، نفتی و گازی هستند که هنگام کار، گاز دی اکسید کربن، CO یا انیدریدکربنیک را تولید میکنند.   امروزه اکثر مصرف کنندگان از این مدل سماورها استفاده نمی کنند و سمارهای برقی را جایگزین کرده اند. در جدول زیر روش های عیب یابی، علت و رفع عیب یابی سماور برقی توضیح داده شده است. البته از جمله عیوب سماورهای برقی نیز می توان به خطر برق گرفتی آنها اشاره کرد. ۳٫ پیچ بلند گالوانیزه در کف پایه را همراه با واشر آن؛ بیرون بیاورید. انبارفروشگاه: تبریز- فاز سه سهند- مجتمع برلیان- بلوک 6- طبقه دوم واحد شرقی کد پستی: 5331966586 تلفن: 09149979837 – 04133401232.

انبار مرکزی: تبریز- خیابان فردوسی – جنب پارکینگ پاساژ تجارت.

آموزش تعمیر سماور برقی

گازی را نیز رواج داده است، اما تولید گاز دی اکسید کربن در این سماور‌ها سبب شده است. ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. به منزلهٔ اجتناب از بروز عـادى ترين حـوادث ناشـى از بـرق گرفتگى همچـون. ، خرابى و فرسودگى و توجه به دسـتورالعمل هاى کارخانهٔ سـازنده ضرورى است. این کار از طریق تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی صورت می گیرد. ، اغلب بخاطر یک بی احتیاطی ساده و رعایت نکردن اصول ایمنی رخ می دهد.  بنابراين با کاستن از بى مبالاتى ها وافزايش دقت در کار مى توانيد. با آسودگى خاطر نسبت به تعمير وسايل برقى گوناگون اقدام نماييد.

شما به خوبی می دانید که اگر از برق درست استفاده نشود می تواند.  همچنين بازديد مرتب و برطرف کردن به موقع و فورى هـرگونه عـيب. در حال حاضر اگر چه توسعه شبکه گاز شهری استفاده از سماورهای. ؛ کسی که اصول ایمنی برق را نادیده بگیرد نه تنها برای خـود. سماورهای زغالی ، نفتی و گازی هنگام کار ، گاز co2 ، co یا انیدریدکربنیک تولید می کنند و غالبا به علت عدم توجه مصرف کنندگان خطرات جانبی نیز بوجود می آید. در این آموزش معرفی ، عملکرد ، عیب یابی و نحوه تعمیر سماور برقی را شرح داده ایم که حتی افراد غیر فنی هم می توانند سماور برقی را عیب یابی و تعمیر کنند. به همین دلیل امروزه استفاده از سماور برقی همچنان در اولویت اول قرار دارد.

قابل ذکر است که این آموزش به صورت ساده و روان می باشد و همه ی افراد اعم از مبتدی و فنی پس از دیدن این آموزش توانایی عیب یابی و تعمیر دستگاه واکس زن برقی را پیدا می کنند. استفاده از دستگاه های واکس زن برقی به منظور تکریم ارباب رجوع در مراکز عمومی ، ادارات و ساختمان های مسکونی بسیار فراگیر شده است. در این آموزش معرفی ، کاربرد ، عیب یابی و نحوه تعمیر دستگاه واکس زن برقی را به صورت گام به گام و کامل شرح داده ایم.   چرا که موجب صرفه جویی در زمان شده و با مکانیسمی راحت و سریع باعث پاکیزگی کفش ها می گردد.

منبع