پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: شیعه ی ما کسی است که از ما پیروی کند و پا جای پای ما بگذارد و به کردار ما اقتدا کند.