اذن ورود ابوالطیب از امام زمان (عج)

اذن ورود ابوالطیب از امام زمان (عج) برای

ورود به حرم امام عسکری (ع)

محمد بن جرير طبرى در كتاب «دلائل الامامة» مينويسد: اين روايت را من از روى نسخه اصل بخط استاد ابو عبد اللَّه حسين بن عبيد اللَّه غضائرى كه نوشته بود:خبر داد بما ابو الحسن على بن عبد اللَّه كاشانى از حسين بن محمد از يعقوب بن يوسف نقل مي كنم.

شيخ طوسى در كتاب «امالى» از ابو محمد فحام و او از ابو الطيب احمد بن محمد بن بطه كه عادت داشت هنگام زيارت داخل مرقد منور نمي شد و از بيرون ضريح زيارت مي كرد روايت نموده كه ابن بطه گفت: روز عاشورا موقع ظهر كه آفتاب در منتهاى شدت گرمى و راه‏ها از راهگذر خلوت بود و از مردم نااهل و بد كار شهر وحشت داشتم، قصد زيارت امام حسن عسكرى عليه السّلام نمودم، تا بديوارى كه سابقا از آنجا ببستان مي رفتم رسيدم. در آنجا ديدم مردى پشت سر من دم در نشسته و گوئى در دفترى نگاه مي كند.

  • او با لحنى كه شبيه آهنگ حسين بن على بن ابى جعفر بن الرضا بود بمن گفت:ابو طيب! كجا مي روى؟

  • من پيش خود گفتم: اين همان حسين است كه بزيارت برادرش (امام حسن عسكرى) آمده است.

  • لذا گفتم: آقا! مي روم از بيرون ضريح زيارت ميكنم سپس خدمت شما ميرسم و شرائط ادب و احترام بعمل مى ‏آورم.

  • گفت: اى ابو طيب! چرا داخل حرم نميشوى؟

  • گفتم: خانه مالك دارد و من بدون اجازه صاحب خانه داخل نمي شوم.

  • گفت: اى ابو طيب! با اينكه تو از دوستان حقيقى ما هستى چطور ممكن است تو را از آمدن بخانه منع كنيم؟! 

با اين وصف من پيش خود گفتم ميروم و از بيرون ضريح زيارت ميكنم و اين حرف را از وى نمى ‏پذيرم.

سپس نزديك در حرم مطهّر آمدم ديدم هيچ كس نيست. كار بر من مشكل شد، ناچار رفتم نزد مردى از اهل بصره كه خادم حرم بود و او در حرم را گشود و داخل شدم.

وى خبر ابو محمد فحّام مي گويد از ابو طيب پرسيدم: مگر رسم شما اين نبود كه داخل حرم نميشدى پس چطور اين بار رفتى؟ گفت: بمن اجازه دادند ولى شما بى‏ اجازه ميرويد.


منبع: مهدى موعود ( ترجمه جلد 51 بحار الأنوار)، ص: 749[ پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397  ] [ 8:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

اقامت يعقوب بن يوسف غسانى‏ در خانه محل تردد امام زمان (عج)

اقامت يعقوب بن يوسف غسانى

‏ در خانه محل تردد امام زمان (عج)

در كتاب غيبت شیخ طوسی از احمد بن على رازى و او از ابو الحسين محمد بن جعفر اسدى و او از محمد بن عامر اشعرى قمى روايت كرده كه گفت:

سفر اول یعقوب بن یوسف  به مکه و اقامت در خانه حضرت خدیجه کبری علیه السلام:

وقتى يعقوب بن يوسف ضرّاب غسانى از اصفهان برمي گشت براى من نقل كرد و گفت: در سال 281 هجرى با گروهى از اهل سنت كه همشهرى ما بودند بحج رفتم.

وقتى بمكه معظمه رسيديم، يكى از همراهان رفت و خانه ‏اى سر راه در بين بازار «سوق الليل» اجاره كرد. اين خانه حضرت خديجه كبرى عليها السلام و معروف بخانه امام رضا عليه السّلام بود. زنى گندم گون در آن خانه بود، وقتى من‏ فهميدم آنجا را خانه امام رضا عليه السّلام مي گويند، از پير زن پرسيدم تو با اهل اين خانه چه نسبت دارى و چرا اينجا را خانه امام رضا مي گويند؟ پير زن گفت: من از دوستان ائمه هستم. اين خانه امام على بن موسى الرضا عليهما السلام است كه امام حسن عسكرى عليه السّلام مرا در آن ساكن گردانيده است، زيرا من از جمله خدمتكاران حضرتش بودم. چون اين را از پير زن شنيدم با او انس گرفتم و مطلب را از همراهانم كه در مذهب با من مخالف بودند پنهان داشتم.

من وقتى شبها از طواف برميگشتم با همراهان در رواق خانه ميخوابيدم و در خانه را بسته سنگ بزرگى را غلطانده پشت در مي گذاشتيم. چند شب پى در- پى ديدم نور چراغى شبيه نور مشعل، رواقى را كه ما مي خوابيديم روشن كرده است؛ و مي ديدم در گشوده ميشد، بدون اينكه كسى از اهل خانه آن را بگشايد.

سپس مردى معتدل القامه و گندم‏گون مايل بزردى را ديدم. صورتش كم گوشت و در پيشانيش علامت سجده نمودار بود.

دو پيراهن بتن و سر و گردن خود را با پارچه نازكى پيچيده و كفش بى ‏جوراب بپا كرده بود، و بغرفه ‏اى كه محل سكونت پير زن بود بالا ميرفت. قبلا هم پير زن بما گفته بود كه دخترى در آن غرفه سكونت دارد و نميگذاشت كسى بآنجا برود.

نورى را كه موقع عبور آن مرد در رواق پرتو افكنده بود، بهمان درجه موقع بالا رفتن بطرف غرفه هم ميديدم و سپس در خود غرفه مي ديدم بدون اينكه چراغى در آنجا به بينم. آنچه من مي ديدم، آنها كه با من بودند هم


ادامه مطلب


[ پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تشرف غانم بن سعيد هندى‏ خدمت امام زمان (عج)

تشرف غانم بن سعيد هندى‏ خدمت امام زمان (عج)

و نيز در كمال الدين از محمد بن على بن محمد بن حاتم از عبد اللَّه بن محمد بن جعفر از محمد بن جعفر فارسى و او از محمد بن اسماعيل بن بلال و او از ازهرى مسرور ابن عاص از مسلم بن فضل روايت نموده كه گفت: در كوفه بملاقات ابو سعيد غانم بن سعيد هندى رفتم و مدتى نزد وى نشستم، سپس احوالش را كه قبلا چيزى شنيده بودم جويا شدم. گفت: من از اهل هندوستان و شهرى بنام كشمير داخلى هستم و ما چهل نفر مرد بوديم ...

سفری برای تحقیق در مورد دین اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

و هم صدوق (ره) در كتاب مزبور مي نويسد: پدرم از سعد بن عبد اللَّه اشعرى و او از علان كلينى و او از على بن قيس و او از غانم بن سعيد هندى نقل نموده كه بگفته علان جماعتى از محمد بن محمد اشعرى از غانم نقل كردند كه گفت: ما چهل نفر مرد بوديم كه در حضور پادشاه هند بسر مي برديم، ما در اطراف تخت او مى ‏نشستيم همه ما تورات و انجيل و زبور خوانده بوديم هر وقت مسأله ‏اى براى سلطان پيش آمد مي كرد بما رجوع مي نمود. روزى با ما در باره محمد (ص) گفتگو نمود. ما گفتيم: نام وى در

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397  ] [ 11:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دیدار ابو سوره زيدى‏ با امام زمان (عج)

شيخ در غيبت از احمد بن على رازى از ابو ذر احمد بن ابى سوره محمد بن حسن بن عبد اللَّه تميمى كه زيدى مذهب بود روايت نموده كه احمد بن ابى سوره گفت: اين حكايت را از جماعتى شنيدم كه آنها از پدرم روايت مي كردند و مي گفتند: پدرت مي گفت: وقتى به آهنگ ديدن حير «1» سفر كردم.

وقتى وارد حير شدم، ناگاه جوان خوشروئى را ديدم كه نماز مي گزارد سپس وى آنجا را ترك گفت و من هم آنجا را ترك گفته با هم بيرون آمده بطرف مشرعه آمديم. جوان بمن گفت: اى ابو سوره مي خواهى بكجا بروى؟

گفتم:مي خواهم بكوفه بروم

پرسيد: مي خواهى با چه كسى بروى؟

گفتم: با مردم.

گفت: نمي خواهى همه با هم برويم؟

گفتم: ديگر چه كسى با ما خواهد بود؟

گفت: نمي خواهيم كسى با ما بيايد.

آن شب را با هم براه افتاديم تا به قبور مسجد سهله رسيديم و او گفت:


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397  ] [ 7:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دیدار ابونعیم انصاری و همراهانش با امام زمان (عج)

دیدار ابونعیم انصاری و همراهانش با امام زمان (عج)

در کتاب غيبت شيخ طوسی از على بن عائذ رازى و او از حسن بن وجناء نصيبى و او از ابو نعيم محمد بن احمد انصارى نقل مي کنند كه گفت: در مكه معظمه جنب «مستجار» «1» حضور داشتم و عده‏ اى در حدود سى مرد هم بودند، در ميان آنها جز محمد بن قاسم علوى با اخلاص نبود، روز ششم ذى الحجه سال 293 در اثناى اينكه بدين گونه اجتماع داشتيم، ناگاه ديديم جوانى كه دو حوله احرام پوشيده و نعلين خود را در دست گرفته بنزد ما آمد.

وقتى او را ديديم طورى تحت تأثير مهابت وى قرار گرفتيم كه همه براى او برخاستيم. او بما سلام كرد و در وسط جمع ما نشست و ما نيز در اطراف وى نشستيم. آنگاه بسمت راست و چپ خود نگريست و سپس گفت: آيا


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397  ] [ 11:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام

دعا در غيبت امام زمان عليه السلام‏

دانلود: 
فایل دانلود پوستر "دعا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام" (75.79 MB)
فایل دانلود صوتی "دعا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام" 1 (1.44 MB)
Audio icon دانلود صوتی"دعا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام" 2 (8.43 MB)
فایل دانلود فایل word دعا در غیبت امام زمان (ع) (دعای اللهم عرفنی نفسک) با ترجمه فارسی (5.83 MB)
PDF icon دانلود فایل pdf دعا در غیبت امام زمان (ع) (دعای اللهم عرفنی نفسک) با ترجمه فارسی (535.19 KB)
فایل دانلود فایل word دعا در غیبت امام زمان (ع) (دعای اللهم عرفنی نفسک) بدون ترجمه فارسی (5.82 MB)
PDF icon دانلود فایل pdf دعا در غیبت امام زمان (ع) (دعای اللهم عرفنی نفسک) بدون ترجمه فارسی (477.21 KB)

دعائي كه در غيبت بايد خوانده شود. و یکی از دعاهایی است که که به خوبی وظایف منتظران را ترسیم می‌کند و به گونه‌ای بهترین عهد ما را با وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تعیین می‌کند،

سند دعا

«شیخ ابوعمرو» نائب اوّل امام عصر صلوات الله علیه این دعا را به «ابوعلى محمّد بن همّام» یاد داد، «سید بن طاوس» در «جمال الاسبوع» بعد از ذکر دعاهاى وارده بعد از نماز عصر جمعه و صلوات کبیره این دعا را ذکر کرده است، و می‌گوید اگر نتوانستید دعاهای عصر جمعه را بخوانید و تعقیبات عصر جمعه را انجام دهید، پس حذر کنید، از اینکه خواندن این دعا را ترک کنید. یکی از دعاهایی است که که به خوبی وظایف منتظران را ترسیم می‌کند و به گونه‌ای بهترین عهد ما را با وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تعیین می‌کند،

اوقات خواندن دعا

خواندن این دعا در روز جمعه تاکید شده است

محتوای دعا

با اینکه این دعا  توسط نائب اول نقل شده است و به طور طبیعی چون نواب از خودشان مطلبی را نقل نمی‌کردند، به تعبیر خود بزرگان، حضرت مهدی(عج) خود این دعا را نقل کرده‌اند و مرحوم «شیخ صدوق» رحمت‌الله علیه جزو دعاهای امام زمان (عج) نقل کرده است، همان طور که گفته شد، دعا را «سید بن طاووس» نقل می‌کند و می‌گوید اگر نتوانستید دعاهای


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397  ] [ 9:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

زیارت امام زمان در بقعه امام مهدی (عج)

 زیارت امام زمان در بقعه امام مهدی (عج)

و در نزدیک دکه باب امیرالمومنین (که آن صفه‏ اى است كه متصل است به درى كه از مسجد بسوى خانه امير المؤمنين عليه السلام مفتوح مى ‏شده) بقعه اى است معروف به مقام مهدى علیه السلام مناسب است زیارت آن حضرت در آن محلّ شریف و از بعض کتب مَزاریّه نقل شده که شایسته است زیارت کنند آن حضرت را در این محل در حالى که ایستاده باشند به این زیارت ((سَلامُ اللَّهِ الکامِلُ التّامُّ الشّامِلُ)) الخ و این همان استغاثه اى است که ما در فصل هفتم از باب اوّل از کلم طیّب نقل کردیم دیگر تکرار نکنیم و سیّد بن طاوس آن را یکى از زیارات سرداب مقدس شمرده بعد از دو رکعت نماز.[ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397  ] [ 7:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

روایت ابوسهل نوبختی از انتقال امامت به امام زمان (عج)


شيخ طوسی در كتاب غيبت از احمد بن على رازى و او از محمد بن على و او از عبيد اللَّه بن محمد بن جابان دهقان از ابو سليمان داود بن غسان بحرانى روايت نموده كه‏ گفت: بخدمت ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى رسيدم و سلام نمودم، ابو سهل گفت: ولادت (م ح م د) فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليهم اجمعين در سامره بسال 256 اتفاق افتاد. مادرش صيقل، و كنيه‏ اش ابو القاسم مي باشد، و همين كنيه است كه پيغمبر خبر داده و فرمود: نام او چون نام من و كنيه ‏اش مثل كنيه من است، لقبش مهدى و حجت و منتظر است و هم او صاحب الزمان مي باشد.

روایت انتقال امامت از امام عسگری علیه السلام به امام زمان عج

سپس ابو سهل گفت: در مرض مرگ امام حسن (عسكرى عليه السّلام) روزى من در خدمتش بودم، حضرت به عقيد خادم خود كه غلامى سياه چهره

[ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397  ] [ 11:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

نماز حضرت حجت (ع) در مسجد جمکران

نماز حضرت حجت (ع) در مسجد جمکران

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 17. نماز حضرت حجت در مسجد جمکران:

نماز حضرت حجّت عليه السّلام در مسجد جمكران كه در يك فرسخى شهر مقدّس قم قرار دارد: شيخ مرحوم در كتاب «نجم ثاقب» كيفيت بناى اين مسجد شريف را به امام صاحب الزمان عليه السّلام به اين صورت در حكايت اول از باب هفتم نقل كرده: امام زمان عليه السّلام به حسن مثله جمكرانى فرمود: به مردم بگو به اين ‏جايگاه رغبت كنند، و آن را عزيز بدارند، و در اينجا چهار ركعت نماز بجا آورند، دو ركعت تحيّت مسجد، در هر ركعتى يك مرتبه سوره «حمد» و هفت مرتبه «توحيد» و تسبيح‏ ركوع و سجود را هفت مرتبه بگويند، و دو ركعت نماز صاحب الزمان عليه السّلام به اين صورت كه چون سوره «حمد» به‏ اياك نعبد و اياك نستعين برسد آن را صد مرتبه بگويد، و بعد سوره «حمد» را به پايان برساند، و در ركعت دوم نيز به همين‏ طريق عمل كند و تسبيح ركوع و سجود را هفت مرتبه بگويد، و چون نماز به پايان رسيد «لا اله الاّ اللّه» بگويد، و تسبيح حضرت‏ زهرا عليها السّلام بجا آورد، و پس از تسبيح فاطمه عليها السّلام سر به سجده گذارد و صد مرتبه بر محمّد و آلش صلوات اللّه عليهم صلوات فرستد.و اين جمله‏ عينا از ان حضرت روايت شده:


فَمَنْ صَليّهُما فَكَاَنَّما صَلّى فِى الْبَيْتِ الْعَتيقِ

كسى ‏كه اين دو ركعت را بجا آورد، گويا در خانه كعبه نماز خوانده است[ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397  ] [ 9:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

استغاثه به امام مهدی (عج) و نماز آن (دانلود متن، ترجمه و صوت)

دانلود: 

چهاردهم سيد علي خان در كلم طيب فرموده اين استغاثه ‏اى است به حضرت صاحب الزمان صلوات الله عليه هر جا كه باشى دو ركعت نماز بحمد و هر سوره كه خواهى بگزار پس رو به قبله زير آسمان بايست و بگو

 

 

سَلاَمُ اللَّهِ الْكَامِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعَامُّ وَ صَلَوَاتُهُ الدَّائِمَةُ وَ بَرَكَاتُهُ الْقَائِمَةُ التَّامَّةُ عَلَى حُجَّةِ اللَّهِ

سلام كامل و تمام خداى متعال سلام عام و شامل (مراتب كمال) و رحمتى پيوسته و بركاتى پاينده و كامل بر حجت خدا

وَ وَلِيِّهِ فِي أَرْضِهِ وَ بِلاَدِهِ وَ خَلِيفَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عِبَادِهِ‏

و ولى او در روى زمين حق و شهرهاى او و بر خليفه او بر خلق و بندگان خدا

وَ سُلاَلَةِ النُّبُوَّةِ وَ بَقِيَّةِ الْعِتْرَةِ وَ الصَّفْوَةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ وَ مُظْهِرِ الْإِيمَانِ‏

و بر پاك فرزند نبوت و باقيمانده برگزيده عترت حضرت صاحب الزمان و آشكار كننده ايمان

وَ مُلَقِّنِ (مُعْلِنِ) أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَ مُطَهِّرِ الْأَرْضِ وَ نَاشِرِ الْعَدْلِ فِي الطُّولِ وَ الْعَرْضِ‏

و تعليم دهنده احكام قرآن و پاك كننده زمين از جور و طغيان و ناشر بنيان عدل و احسان در طول و عرض جهان

وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ الْمَهْدِيِّ الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ الْمَرْضِيِّ (الْمُرْتَضَى) وَ ابْنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ‏


ادامه مطلب


[ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397  ] [ 7:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

استغاثه به امام مهدی (عج) و نماز آن (بلدالامین)

ذكر جملة من النوافل و صلوات الحوائج و الاستخارات‏؛ و مما يدخل في هذا الباب و يزيد في هذا النقاب ذكر الاستغاثات فمنها

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و آنچه که در این باب داخل می شود و اضافه بر چیزهای قبلی، استغاثه می باشد

اسْتِغَاثَةٌ إِلَى الْمَهْدِيِّ ع أَيْضاً وَ هِيَ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ تَحْتَ السَّمَاءِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِالْحَمْدِ[1] وَ الْفَتْحِ[2] وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ[3] فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُمْ وَ قُلْ 

اين نیز استغاثه ‏اى است به حضرت صاحب الزمان صلوات الله عليه هر جا كه باشى ، بعد از غسل، دو ركعت نماز بگزار، در رکعت اول حمد و سوره فتح و در رکعت دوم سوره حمد و نصر را بخوان، پس رو به قبله زير آسمان بايست و بگو


ادامه مطلب


[ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397  ] [ 5:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دیدار علی بن مهزیار با امام زمان (عج)

دیدار علی بن مهزیار با امام زمان (عج)

شيخ الطائفه (ره) در كتاب «غيبت» مي نويسد جماعتى از دانشمندان از تلّع كبرى و او از احمد بن على رازى و او از على بن حسين و او از مردى كه مي گفت از اهل قزوين است و نام خود را ذكر نكرد و او از حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان صنعانى روايت نموده كه گفت: وارد شدم بر على بن ابراهيم بن مهزيار اهوازى(آشنایی با علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی)، و از بازماندگان امام حسن عسكرى عليه السّلام سؤال كردم؛ على بن مهزيار گفت: برادر مطلب بزرگى را پرسيدى.

سفر به سرزمین وحی ؛پایانی بر انتظار چند ساله

من بيست مرتبه بحج بيت اللَّه مشرف گشته ‏ام، در تمام اين سفرها قصدم ديدن امام زمان عليه السّلام بود ولى در اين بيست سفر راه بجائى نبردم تا آنكه شبى در بستر خود، خوابيده بودم ديدم كسى می گويد: اى على بن ابراهيم! خداوند بتو فرمان داده كه امسال نيز حج كنى! آن شب را هر طور بود بصبح آوردم و صبح در كار خود مى ‏انديشيدم و شب و روز مراقب موسم حج بودم.

چون موسم حج فرا رسيد، كارم را روبراه كردم و بآهنگ حج بجانب مدينه رهسپار گشتم.

چون به مدينه رسيدم از بازماندگان امام حسن عسكرى عليه السّلام جويا شدم ولى اثرى از او نيافتم و خبرى نگرفتم در آنجا نيز پيوسته در باره


ادامه مطلب


[ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

زیارت امام زمان (ع) به نقل از سید بن طاووس

زیارت  امام زمان (ع) به نقل از سید بن طاووس

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم: زیارتى است که سیّد بن طاوس نقل کرده فرموده دُو رکعت نماز گذارد و بگوید بعد از آن ((سَلامُ اللَّهِ الْکامِلُ التّاَّمُّ الشّامِلُ)) الخ و ما این زیارت را در فصل هفتم از باب اوّل به عنوان استغاثه به آن حضرت از کَلِم طیّب نقل کردیم به آنجا رجوع شود.
ادامه مطلب


[ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397  ] [ 3:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

برای ظهور زودتر امام زمان چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟

شاید شما از خود بپرسید که برای ظهور امام زمان (عج) باید چکار کرد. در این زمینه احادیث و روایات زیادی از معصومین (ع) نقل شده است. آسمونی در این مقاله کارهایی که باید برای ظهور زودتر امام زمان (عج) انجام شود را برای شما عزیزان شرح می دهد. از شما همراهان خوبمان دعوت می کنیم این مقاله را تا پایان مطالعه نمایید.

وظایف ما برای نزدیک شدن ظهور از زبان اهل بیت:

امام محمد بن علی الجواد علیه السلام  می فرمایند:

اگر برای ظهور امام زمان (عج) وقتی تعیین شود دل ها را قساوت می گیرد و توده مردم از اسلام بر می گردند. بگویید: چه زود است! چقدر نزدیک است! تا دل مردم آرام گیرد و فرج نزدیک شود.

بنابراین وظیفه ما این است که به مردم بگوییم که ظهور نزدیک است (بدون تعیین وقت)، یعنی مردم را به نزدیک بودن ظهور ترغیب و تشویق کنیم زیرا این کار به فرموده امام، خود باعث نزدیک شدن ظهور می شود.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 16 اسفند 1396  ] [ 2:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

سنت تخلف ناپذیر خداوند[ پنج شنبه 10 اسفند 1396  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

قیام قائم[ دوشنبه 23 بهمن 1396  ] [ 10:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

رسیدن به امام مهربانی ها

عکس و تصویر انتظار صبر کردن نمیخواد انتظار ایستادگی میخواد انتظار یعنی درست میشم تا برگردی نه اینکه ...

انتظار صبر کردن نمیخواد
انتظار ایستادگی میخواد
انتظار یعنی درست میشم تا برگردی
نه اینکه برگرد تا درست کار بشم

💞 🍃 السلام علیک یا صاحب الزمان🍃 💞[ شنبه 28 مرداد 1396  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

زیارت امام زمان در روز جمعه

عکس و تصویر[ جمعه 27 مرداد 1396  ] [ 8:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

زیارت امام زمان (ع) در روز جمعه

زیارت صاحب زمان در روز جمعه

زیارت امام زمان (ع) در روز جمعه

 

جمعه روز حضرت صاحب الزّمان (عج) و بنام آن حضرت است و همان روزى است كه ايشان در آن روز ظهور خواهد فرمود.
.
بگو:
السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ الْمُهْتَدُونَ وَ يُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُهَذَّبُ الْخَائِفُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَلِيُّ النَّاصِحُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَفِينَةَ النَّجَاةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْحَيَاةِ السَّلامُ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ عَجَّلَ اللَّهُ لَكَ مَا وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَ ظُهُورِ الْأَمْرِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلايَ أَنَا مَوْلاكَ عَارِفٌ بِأُولاكَ وَ أُخْرَاكَ أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِكَ وَ بِآلِ بَيْتِكَ وَ أَنْتَظِرُ ظُهُورَكَ وَ ظُهُورَ الْحَقِّ عَلَى يَدَيْكَ،


سلام بر تو اى حجّت خدا در زمينش، سلام بر تو اى ديده خدا در ميان مخلوقاتش، سلام بر تو اى نور خدا كه رهجويان به آن نور ره میيابند و به آن نور از مؤمنان اندوه و غم زدوده میشود، سلام بر تو اى پاك نهاد و اى هراسان از آشوب دوران، سلام بر تو اى همراه خيرخواه، سلام بر تو اى كشتى نجات، سلام بر تو اى چشمه حيات، سلام بر تو، درود خدا بر تو و بر خاندان پاكيزه و و پاكت، سلام بر تو، خدا در تحقق وعده اى كه به تو


ادامه مطلب


[ جمعه 6 مرداد 1396  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعای امام زمان علیه السلام

دانلود دعای امام زمان در روز جمعه

  دعای امام زمان علیه السلام

 

  دعای امام زمان علیه السلام، اللهم ارزقنا توفیق الطاعة ـ متن و ترجمه


كفعمى در كتاب «مصباح» فرموده است: اين دعاى حضرت مهدى(عج)است:


اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِيقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ وَ عِرْفَانَ الْحُرْمَةِ وَ أَكْرِمْنَا بِالهُدَى وَ الاسْتِقَامَةِ وَ سَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَ الْحِكْمَةِ وَ امْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ طَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ وَ اكْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَ السِّرْقَةِ وَ اغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَ الْخِيَانَةِ وَ اسْدُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَ الْغِيبَةِ وَ تَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَ النَّصِيحَةِ وَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَ الرَّغْبَةِ وَ عَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالاتِّبَاعِ وَ الْمَوْعِظَةِ وَ عَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَ الرَّاحَةِ وَ عَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ،


خدايا، توفيق فرمانبرى،و دورى از نافرمانى،و درستى نهاد و شناخت واجبات را روزى ما بدار و ما را به هدايت و پايدارى گرامى دار،و زبانمان را به راستگويى و حكمت استوار ساز،و دلهايمان را از دانش و بينش پر كن،و شكمهايمان را از حرام و شبهه پاك فرما،و دستانمان را از ستم و دردى بازدار و ديدگانما را از ناپاكى و خيانت فرو بند،و گوشهايمان را از شنيدن بيهوده و غيبت ببند،و و بر دانشمندانمان زهد و خيرخواهى و بر دانش‏آموزان تلاش و شوق،و بر شنوندگان پيروى و پندآموزى،و بر بيماران شفا و آرامش،و بر مردگان‏ مهر و رحمت،


وَ عَلَى مَشَايِخِنَا بِالْوَقَارِ وَ السَّكِينَةِ وَ عَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَ التَّوْبَةِ وَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَ الْعِفَّةِ وَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالتَّوَاضُعِ وَ السَّعَةِ وَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَ الْقَنَاعَةِ وَ عَلَى الْغُزَاةِ بِالنَّصْرِ وَ الْغَلَبَةِ وَ عَلَى الْأُسَرَاءِ بِالْخَلاصِ وَ الرَّاحَةِ وَ عَلَى الْأُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَ الشَّفَقَةِ وَ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِالْإِنْصَافِ وَ حُسْنِ السِّيرَةِ وَ بَارِكْ لِلْحُجَّاجِ وَ الزُّوَّارِ فِي الزَّادِ وَ النَّفَقَةِ وَ اقْضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ


و بر پيران متانت و آرامش،و بر جوانان بازگشت و توبه‏ و بر زنان حيا و پاكدامنى و بر ثروتمندان فروتنى و گشادگى،و بر تنگدستان شكيبايى‏ و قناعت،و بر جنگجويان نصر و پيروزى،و بر اسيران آزادى و راحتى،و بر حاكمان دادگسترى و دلسوزى،و بر زيردستان انصاف و خوشرفتارى تفضّل فرما،و حاجيان‏ و زيارت‏كنندگان را در زاد و خرجى بركت ده،و آنچه را بر ايشان از حج و عمره واجب كردى توفيق اتمام عنايت كن به فضل و رحمتت اى مهربان‏ترين مهربانان.

 

منبع:bonyadedoa.com

[ پنج شنبه 15 تیر 1396  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]