در محضز شهداء

هروقت میخواست برای جوانان یادگاری
بنویسد می نوشت:
"من کان لله ، کان الله له"
"هرکه باخدا باشد خدا با اوست"

رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن...

شهید_همت

[ شنبه 22 خرداد 1395  ] [ 1:09 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]