حسادت یه دوست..... از رقابت دشمن بدتره!!

[ سه شنبه 21 دی 1395  ] [ 2:26 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

مجالس سرگرمی

عکس و تصویر غرر الحکم : 9815. امام علی علیه السلام : مجالس سرگرمی [و خوشگذرانی]، ایمان را ...

غرر الحکم : 9815.
امام علی علیه السلام :

مجالس سرگرمی [و خوشگذرانی]، ایمان را تباه می کند.

[ دوشنبه 8 شهریور 1395  ] [ 10:11 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دام شیطان

عکس و تصویر غرر الحکم : ح 2608 امام علی علیه السلام : از دنیا بر حذر باش؛ ...

غرر الحکم : ح 2608
امام علی علیه السلام :

از دنیا بر حذر باش؛ چرا که دام شیطان و تباه کننده ایمان است.

[ دوشنبه 8 شهریور 1395  ] [ 10:09 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

معاشرت با فرزندان دنیا

عکس و تصویر غرر الحکم : ح 5060 امام علی علیه السلام : معاشرت با فرزندان دنیا، منشأ ...

غرر الحکم : ح 5060
امام علی علیه السلام :

معاشرت با فرزندان دنیا، منشأ گرفتاری و تباه کننده پرهیزگاری است.

[ دوشنبه 8 شهریور 1395  ] [ 10:08 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

حالات مومن

عکس و تصویر غرر الحکم : 1743 امام علی علیه السلام : مؤمن، هنگام خوشی و آسایش سپاسگزار ...

غرر الحکم : 1743
امام علی علیه السلام :

مؤمن، هنگام خوشی و آسایش سپاسگزار است و هنگام گرفتاری و بلا، شکیبا و به گاه ناز و نعمت ترسان.

[ دوشنبه 8 شهریور 1395  ] [ 10:06 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

هر گاه نیّت فاسد شود، ...

عکس و تصویر غرر الحکم : 4021 . امام علی علیه السلام :

غرر الحکم : 4021 .
امام علی علیه السلام :

هر گاه نیّت فاسد شود، بلا وگرفتاری پیش آید.

[ دوشنبه 8 شهریور 1395  ] [ 10:02 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

بلا وگرفتاری

عکس و تصویر غرر الحکم : 4021 . امام علی علیه السلام : هر گاه نیّت فاسد شود، ...

غرر الحکم : 4021 .
امام علی علیه السلام :
هر گاه نیّت فاسد شود، بلا وگرفتاری پیش آید.

[ چهارشنبه 27 مرداد 1395  ] [ 6:52 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

عدالت و دادگری

عکس و تصویر غرر الحکم : 4224. امام علی علیه السلام : با صدق و راستی است که ...

غرر الحکم : 4211
امام علی علیه السلام :

با عدالت و دادگری، برکتها دو چندان می شود.

[ چهارشنبه 27 مرداد 1395  ] [ 6:48 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

مردانگی کامل

عکس و تصویر غرر الحکم : 4224. امام علی علیه السلام : با صدق و راستی است که ...

غرر الحکم : 4224.
امام علی علیه السلام :
با صدق و راستی است که مردانگی کامل می شود.

[ چهارشنبه 27 مرداد 1395  ] [ 6:42 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

هر که بر خدا توکل کند

هر که بر خدا توکل کند

امام علی(ع):

هر که بر خدا توکل کند دشواریها برایش آسان شده و اسباب برایش فراهم گردد.


(غررالحکم ح3888)

[ جمعه 25 تیر 1395  ] [ 5:03 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

ستم

عکس و تصویر الإمامُ علیٌّ علیه السلام : الظُّلمُ ألأمُ الرَّذائلِ . غرر الحکم : 804 امام علی ...

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :
الظُّلمُ ألأمُ الرَّذائلِ .
غرر الحکم : 804
امام علی علیه السلام :
ستم، پست ترین رذیلت است .

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:52 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

عفّت و شهوت

عکس و تصویر الإمامُ علیٌّ علیه السلام : العِفَّةُ تُضَعِّفُ الشَّهوَةَ . غرر الحکم : 2148 امام علی ...

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :
العِفَّةُ تُضَعِّفُ الشَّهوَةَ .
غرر الحکم : 2148
امام علی علیه السلام :
عفّت، شهوت را ناتوان می کند.

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:50 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

شرم از خداوند

عکس و تصویر الإمامُ علیٌّ علیه السلام : مَن لَم یَسْتَحیِ مِن النّاسِ لَم یَسْتَحیِ مِن اللّه ِ ...

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :
مَن لَم یَسْتَحیِ مِن النّاسِ لَم یَسْتَحیِ مِن اللّه ِ سبحانَهُ
غرر الحکم : 9081 .
امام علی علیه السلام :

کسی که از مردم شرم نکند، از خداوند سبحان نیز شرم نمی کند .

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:48 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دوستدار دیدار خداوند

عکس و تصویر عنه علیه السلام : مَن أحَبَّ لِقاءَ اللّه ِ سُبحانَهُ سَلا عَنِ الدُّنیا . غرر ...

عنه علیه السلام :
مَن أحَبَّ لِقاءَ اللّه ِ سُبحانَهُ سَلا عَنِ الدُّنیا .
غرر الحکم : 8425.
امام علی علیه السلام :
کسی که دوستدار دیدار خداوند سبحان باشد، دنیا را از یاد ببَرَد.

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:46 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

بهترین برادران

عکس و تصویر عنه علیه السلام : خیرُ الإخْوانِ مَن کانتْ فی اللّه ِ مَودّتُهُ . غرر الحکم ...

عنه علیه السلام :
خیرُ الإخْوانِ مَن کانتْ فی اللّه ِ مَودّتُهُ .
غرر الحکم : 5017
امام علی علیه السلام :
بهترین برادران کسی است که دوستی اش برای خدا باشد

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:44 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

خشنودترینِ مردم

عکس و تصویر عنه علیه السلام : أرضَی النّاسِ مَن کانَت أخلاقُهُ رَضِیَّةً . غرر الحکم : ح ...

عنه علیه السلام :
أرضَی النّاسِ مَن کانَت أخلاقُهُ رَضِیَّةً .
غرر الحکم : ح 3072 .
امام علی علیه السلام :
خشنودترینِ مردم ، کسی است که اخلاقش خوش باشد .


ادامه مطلب


[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:42 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

اخلاق بد

عکس و تصویر غرر الحکم : 8023 . امام علی علیه السلام : هرکه اخلاقش بد باشد روزیش ...

غرر الحکم : 8023 .
امام علی علیه السلام :
هرکه اخلاقش بد باشد روزیش تنگ شود .

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:40 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

ملایم باش

عکس و تصویر غرر الحکم : 2376. امام علی علیه السلام : ملایم باش ؛ زیرا هرکه ملایم ...

غرر الحکم : 2376.
امام علی علیه السلام :
ملایم باش ؛ زیرا هرکه ملایم باشد ، همواره از دوستی کسانش برخوردار می شود .

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:39 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

همّت والا

عکس و تصویر غرر الحکم : 8320. امام علی علیه السلام : هرکه همّتش والا باشد، ارزشش عظیم ...

غرر الحکم : 8320.
امام علی علیه السلام :
هرکه همّتش والا باشد، ارزشش عظیم شود.

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:37 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

کم تحمّل

عکس و تصویر غرر الحکم : 9192 امام علی علیه السلام : هر که کم تحمّل [و تندخو ...

غرر الحکم : 9192
امام علی علیه السلام :

هر که کم تحمّل [و تندخو ]باشد آسایشش اندک گردد .

[ دوشنبه 21 تیر 1395  ] [ 12:36 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]