راهکارهای عملی برای تقویت اراده

Image result for ‫گل و سنگ‬‎

 

1. اصل مقاومت:

روان شناسان از این اصل به عنوان «اصل تسلیم ناپذیرى» یاد می کنند. معناى مقاومت آن است که انسان در برابر شکست ‏ها و ناکامى ‏ها ایستادگی کند؛ زیرا برخى از شکست‏ ها زمینه پیروزى‏ هاى بزرگ را فراهم مى‏ کند.

  • یکى از نویسندگان مى ‏نویسد: هرگاه برایتان مسآله ‏اى پیش ‏آید که به نظر بسیار مشکل، نا امید کننده و غیر قابل حل مى‏ رسد، آن چه شما را تا حصول پیروزى یارى خواهد کرد، اصل "تسلیم ناپذیرى" است.

  • وین دایر می نویسد: «اگر نمی خواهید قربانی شوید باید تسلیم شدن را کنار گذاشته و پایداری و استقامت را جایگزین آن کنید».

2. فراموش نمودن گذشته:

یکی از عواملی که متأسفانه سبب می شود که در اراده خود ضعف داشته باشید این است که مدام به گذشته ی خود و چیزهایی که از دست داده اید فکر کنید. البته دقّت کردن و عبرت گرفتن از گذشته برای گرفتن تصمیمی قاطع مفید است. امّا این که مدام در فکر شکست های گذشته باشیم؛ خیر.

  • «وین دایر» یکی از عواملی را که باعث ایجاد مشکل در زندگی می شود، غوطه ور شدن در ماجراهایی می داند که باعث ایجاد مشکلات امروز شده اند.

3. فکر نکردن به شکست:

مدام صحنه ی بعد از پیروزی خود را در ذهنتان تجسّم کنید، به هیچ وجه نباید به شکست فکر کنید. این مسئله را جدّی بگیرد. تا خواستید به


ادامه مطلب


[ شنبه 6 آذر 1395  ] [ 2:10 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]