حق همسایه

حق همسایه

آيا تا به حال، از دست همسايه ناراحت شده ايد؟

يا به عكس، همسايه از شما رنجيده و دلخور شده است؟

علت چيست؟ و ... چگونه مي توان از آن پيشگيري كرد و راه همزيستي و حسن معاشرت با همسايگان چيست؟

اين مسأله گاهي به نشناختن «حقوق» همسايه مربوط مي شود، گاهي هم ريشه در رعايت نكردن آن دارد. ببينيم در دستورالعملهاي مكتب، چه نكاتي وجود دارد؟

سايه همسايه

آيا دو همسايه، تنها در «سايه» شريكند و نزديك به هم؟ يا حق و حقوق و حدّ و حدودي هم وجود دارد؟

بعضي مي گويند: «چهار ديواري، اختياري». اما اين سخن. نه معقول است، نه مشروع. نه با عرف سازگار است، نه با شرع و عقل. گرچه انسانها را ديوارهاي خانه ها از هم جدا مي كند و هر كس وارد محدوده خانه و زندگي خويش مي شود، اما زندگي اجتماعي، افراد جامعه را به صورت اعضاي يك «خانواده» درمي آورد، كه پيوسته با هم در ارتباط، رفت و آمد، برخورد و تعاون اند و نيازهاي متقابل به يكديگر دارند. از اين رو، سايه هر كدام از دو همسايه، بايد آرام بخش ديگري باشد و هر يك زير سايه


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 27 تیر 1397  ] [ 2:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

حق همسایه

 

آيا تا به حال، از دست همسايه ناراحت شده ايد؟

يا به عكس، همسايه از شما رنجيده و دلخور شده است؟

علت چيست؟ و ... چگونه مي توان از آن پيشگيري كرد و راه همزيستي و حسن معاشرت با همسايگان چيست؟

اين مسأله گاهي به نشناختن «حقوق» همسايه مربوط مي شود، گاهي هم ريشه در رعايت نكردن آن دارد. ببينيم در دستورالعملهاي مكتب، چه نكاتي وجود دارد؟

سايه همسايه

آيا دو همسايه، تنها در «سايه» شريكند و نزديك به هم؟ يا حق و حقوق و حدّ و حدودي هم وجود دارد؟

بعضي مي گويند: «چهار ديواري، اختياري». اما اين سخن. نه معقول است، نه مشروع. نه با عرف سازگار است، نه با شرع و عقل. گرچه انسانها را ديوارهاي خانه ها از هم جدا مي كند و هر كس وارد محدوده خانه و زندگي خويش مي شود، اما زندگي اجتماعي، افراد جامعه را به صورت اعضاي يك «خانواده» درمي آورد، كه پيوسته با هم در ارتباط، رفت و آمد، برخورد و تعاون اند و نيازهاي متقابل به يكديگر دارند. از اين رو، سايه هر كدام از دو همسايه، بايد آرام بخش ديگري باشد و هر يك زير سايه همسايه خود، احساس «امنيّت»، «آسودگي» و «اعتماد» كنند. اين چيزي است كه دستورهاي معاشرتي و اخلاقي اسلام بر آن تأكيد اكيد دارد.

در متون ديني چيزي به نام «حسن الجوار» يا «تعهد الجيران» و ... ديده مي شود، يعني رسيدگي و سركشي به همسايگان و داشتن رفتاري نيك با آنان و هم آزار نرساندن به همسايه و صبوري و تحمل 

سايه هر كدام از دو همسايه، بايد آرام بخش ديگري باشد و هر يك زير سايه همسايه خود، احساس «امنيّت»، «آسودگي» و «اعتماد» كنند.

نسبت به آنچه از ناملايمات، از آن ناحيه سر مي زند. همچنان كه خود شما نيز از همسايه تان توقع داريد سازگاري نشان دهند و با اندك چيزي عصباني نشوند و پرخاش نكنند، خودتان نيز در معرض همين خواسته و انتظار از سوي همسايگانيد.

هر چه روحيه ديني و اخوّت اسلامي ميان افراد جامعه حاكم باشد، به همان اندازه رابطه ها نزديكتر و صميمي تر و فاصله ها كمتر و كمتر مي شود و دو همسايه، بازوي يكديگر مي شوند و در غم و شادي و راحت و


ادامه مطلب


[ جمعه 24 شهریور 1396  ] [ 10:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

ازهمسایه دریغ نکن (عکس نوشته)

ازهمسایه دریغ نکن

تا حالا شده همسایه تان در خانه شما را بزند و از شما چیزی بخواهد؟ 

در این حالت چه برخوردی دارید؟ 

اصلا رفتار ما با همسایه‌مان چگونه است؟

طوری هست که بتواند به ما رو بزند؟

وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ (ماعون آیه7)

و از کمکی ناچیز دریغ می کنند[ یک شنبه 11 تیر 1396  ] [ 12:30 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

حق همسایه

 

حق همسایه

آيا تا به حال، از دست همسايه ناراحت شده ايد؟

يا به عكس، همسايه از شما رنجيده و دلخور شده است؟

علت چيست؟ و ... چگونه مي توان از آن پيشگيري كرد و راه همزيستي و حسن معاشرت با همسايگان چيست؟

اين مسأله گاهي به نشناختن «حقوق» همسايه مربوط مي شود، گاهي هم ريشه در رعايت نكردن آن دارد. ببينيم در دستورالعملهاي مكتب، چه نكاتي وجود دارد؟

سايه همسايه

آيا دو همسايه، تنها در «سايه» شريكند و نزديك به هم؟ يا حق و حقوق و


ادامه مطلب


[ سه شنبه 19 اردیبهشت 1396  ] [ 1:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

حق همسایه

Image result for ‫همسايه‬‎

آيا تا به حال، از دست همسايه ناراحت شده ايد؟

يا به عكس، همسايه از شما رنجيده و دلخور شده است؟

علت چيست؟ و ... چگونه مي توان از آن پيشگيري كرد و راه همزيستي و حسن معاشرت با همسايگان چيست؟

اين مسأله گاهي به نشناختن «حقوق» همسايه مربوط مي شود، گاهي هم ريشه در رعايت نكردن آن دارد. ببينيم در دستورالعملهاي مكتب، چه نكاتي وجود دارد؟

سايه همسايه

آيا دو همسايه، تنها در «سايه» شريكند و نزديك به هم؟ يا حق و حقوق و حدّ و حدودي هم وجود دارد؟

بعضي مي گويند: «چهار ديواري، اختياري». اما اين سخن. نه معقول است، نه مشروع. نه با عرف سازگار است، نه با شرع و عقل. گرچه انسانها را ديوارهاي خانه ها از هم جدا مي كند و هر كس وارد محدوده خانه و زندگي خويش مي شود، اما زندگي اجتماعي، افراد جامعه را به صورت اعضاي يك «خانواده» درمي آورد، كه پيوسته با هم در ارتباط، رفت و آمد، برخورد و تعاون اند و نيازهاي متقابل به يكديگر دارند. از اين رو، سايه هر كدام از دو همسايه، بايد آرام بخش ديگري باشد و هر يك زير سايه همسايه خود، احساس «امنيّت»، «آسودگي» و «اعتماد» كنند. اين


ادامه مطلب


[ شنبه 6 آذر 1395  ] [ 2:17 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]