مجموعه سخنرانی سید محمد مهدی میرباقری درباره عاشورا

 

دانلود مجموعه سخنرانی های حجه الاسلام سید مهدی میرباقری

سخنراني هاي حجت الاسلام سید  محمد مهدی میرباقری

رديف

موضوع سخنراني

پخش آنلاين

زمان

دانلود

متن سخنرانی

1.

همراهی و معیت با امام حسین (ع) (1) 

 

72:32

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی

2

همراهی و معیت با امام حسین (ع) (2)

 

88:26

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی 

3

همراهی و معیت با امام حسین (ع) (3)

 

65:36

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی

4

همراهی و معیت با امام حسین (ع) (4)

 

0:38:17

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی

5

تحلیل وصیتنامه امام حسین (ع) (1)

 

26:20

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی

6

تحلیل وصیتنامه امام حسین (ع) (2)

 

29:47

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی

7

تحلیل وصیتنامه امام حسین (ع) (3)

 

33:49

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی

8

 شرح عبارت "ما رأیت الا جمیلا" (1)

 

0:38:17

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی

9

شرح عبارت "ما رأیت الا جمیلا" (2)

 

0:38:17

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی

10

شرح عبارت "ما رأیت الا جمیلا" (3)

 

0:38:17

دانلود فابل صوتي

متن و خلاصه سخنرانی[ یک شنبه 9 مهر 1396  ] [ 7:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]