اصلاح ِ اخلاق


اصلاح ِ اخلاق، تنها و تنها يك راه دارد ...
آن هم عبارت است از:
تكرار عمل صالح و مداومت بر آن؛
البته عملي كه مناسب با آن خوي پسنديده است،
بايد آن عمل را آن قدر تكرار كند و در موارد جزئي كه پيش مي آيد آن را انجام دهد
تا رفته رفته اثرش در نفس روي هم قرار گيرد و در صفحه دل نقش بندد و زوال نپذيرد.

(علامه طباطبایی ره - تفسیر المیزان)

[ چهارشنبه 27 آبان 1394  ] [ 4:06 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]