حدیث امام علی (ع)+(عکس نوشته)

http://ahlolbait.com/files/u1001/09/hadithgraphy636.jpg

تقدیر الهی

نیکوترین برطرف کننده اندوه تکیه بر تقدیر الهی است

عیون الحکم و المواعظ، ص93[ یک شنبه 18 شهریور 1397  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]