شهید حاج قباد شمس الدین
شامل خاطرات ، تصاویر ، زندگی نامه شهید حاج قباد شمس الدین
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 16 مهر 1392  توسط محمدعلی پورشمس الدین

برای مشاهده تصاویری از شهید حاج قباد شمس الدین

http://shahid-qobad.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%

db%8c%d8%b1