حاجیِ مجتهد، «میرزا محمد حسین»، (حسین)، پسر محمّد درویش و نوة ملاّ حسین ولایتی جمی بوشهری در روز سوم ربیع الاوّل سال 1256  (هـ . ق.) مقارن با دوران فرمان روایی محمّدعلی خان جمی (پریشان)، (خان و حاكم جم در زمان معتمدالدّوله قاجار - استاندار فارس) در مركز بخش جم- روستای ولایت- متولّد و پس از 63 سال عمر پربركت درماه شوّال 1319 (هـ . ق.) در جم درگذشت و در حیاط منزلش به خاك سپرده شد.