از هر چه كه فكرش رو كني

آب سرچشمه زندگی


[یک شنبه 14 اردیبهشت 1399 ]  [8:35 PM]  [majid yousefi]

ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﻭﺭِ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ؛
            ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ؛
            ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ؛
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
  ﮐﻨﺎﺭِ ﺗﻤﺎﻡِ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﻫﺎﻳﻢ؛
                   ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻳﻢ؛
                   ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ،
ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ
ﺍﻣــــﺎ ؛
ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ:
         ﺷﮑﺴﺘﻦِ ﺩﻟﻲ،
         ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ،
         ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥِ ﺣﻘﻲ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ
         ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ ﺑﻲ ﻓﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ
              ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥِ ﺩﻟﻲ
                ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ،
ﺧــــﺪﺍﻱِ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.
ترجیح می دهم باکفش هایم درخیابان راه بروم وبه خدافکرکنم تااین که درمسجدبنشینم وبه کفش هایم فکرکنم.
 


[جمعه 29 آبان 1394 ]  [2:29 PM]  [majid yousefi]

استاد رياضي داشتیم ، در وقت خارج از درس ،  میگفت :


 اعداد کوچکتر از یک ، خواص عجیبی دارند ، شاید بتوان آنها را با انسانهای تنگ نظر مقایسه کرد . مثلا (0.2) !!!

وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند.
3×0.2=0.6

وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را با آنها تقسیم کنی و بازگو کنی، مشکلاتت بزرگتر میشوند.
 3÷0.2=15

وقتی با آنها جمع میشوی و در کنار آنها هستی مقدار زیادی به تو اضافه نمیشود و چیزی به تو نمی آموزند.
3+0.2=3.2

و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست نداده ای !!!
3-0.2=2.8

زندگی ارزشمند خودتان را بخاطر آدمهای کوچک و حقیر ، بی ارزش نکنید و به بزرگی خودتان ایمان داشته باشید .


[جمعه 29 آبان 1394 ]  [2:25 PM]  [majid yousefi]

ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
:1 ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
:2 ﺣﺴﻦ
:3 ﺟﻮﺍﻧﻲ
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺟﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﺪ .
:1 ﺯﻥ
:2 ﺯﺭ
:3 ﺯﻣﻴﻦ
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ.
:1 ﻗﺮﺽ
:2 ﻣﺮﺽ
:3 ﻓﺮﺽ
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﻧﺴﺎﻧﺮﺍﺗﺒﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
:1 ﺣﺮﺹ
:2 ﺣﺴﺪ
:3 ﻏم
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .
:1 ﻋﻘﻞ
:2 ﻫﻤﺖ
:3 ﻣﺤﺒﺖ


[جمعه 29 آبان 1394 ]  [2:23 PM]  [majid yousefi]

سه نکته مهم که اگر رعایت کنید؛
 زندگی آرامی خواهید داشت

1. وقتی خوشحال هستید (قول) ندهید
2. وقتی عصبانی هستید (جواب) ندهید
3. وقتی ناراحت هستید (تصمیم) نگیرید


[جمعه 29 آبان 1394 ]  [2:20 PM]  [majid yousefi]

به عقیده خیام
هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت ببرد، بطور حتم اگر بعد از مرگش دنیایی باشد در بهشت خواهد بود.
زیرا کسی که زندگی شادی داشته باشد به طور طبیعی نه به کسی ظلم می کند و نه تفکرات منفی نسبت به دیگران دارد.
 پس دنیا و آخرتش برای او بهشت خواهد بود.
بنابراین نباید زندگی را به خود سخت گرفت و به خود وعده فردایی بهتر داد..

گردون نگری ز قد فرسوده ماست
جیحون اثری ز اشک پالوده ماست
دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست
فردوس دمی ز وقت آسوده ماست


[جمعه 29 آبان 1394 ]  [2:18 PM]  [majid yousefi]

بايزيد بسطامي را پرسيدند :
اگر در روز رستاخيز خداوند بگويد چه آورده اي؛
چه خواهي گفت؟
بايزيد فرمود :
وقتي فقيري بر کريمي وارد ميشود ,
به او نميگويند چه آورده اي.
بلکه ميگويند چه ميخواهي
زندگى يک پاداش است ,نه يک مکافات.
 فرصتى است کوتاه تا ببالى ,بيابى , بدانى , بينديشى , بفهمى , وزيبا بنگرى ,و در نهايت در خاطره ها بمانى...
 


[جمعه 29 آبان 1394 ]  [2:15 PM]  [majid yousefi]

خداوندا! چیزی را که بلدم و به دردم نمیخورد را از من بگیر،  و چیزهایی را که برای ادامه زندگی به آن نیاز دارم به من بده.

▫️ دکتر شریعتی فرمود: سکوت فریاد بلند معرفت است. ⏪تو میتوانی از آدمها چیزهایی یاد بگیری،  حتی از سکوت آنها.

▫️ قانون هم افزایی:افراد شبیه به جمعی میشوند که بیشتر وقت خود را با آنها میگذرانند. شما ماحصل 5نفر از دوستان صمیمی خود هستید.

▫️ نگاه زیبا داشته باشید،نگاه زیبا، کاینات را تشویق می‌کند که زیبایی را به سمت شما بیاورد.نوع نگاه ما را وارد چرخه اتفاقات مثبت یا منفی میکند. مهم است که بدانیم چطور به انسانها نگاه میکنیم.عامل موفقیت، نوع نگاه شماست.

▫️حضرت محمد(ص) فرمود :افکار شما مقدر خواهد شد. پس اینقدر نگو نشد فلان کار را کنم،  من و شما سازنده تقدیر هستیم، انچه که به آن فکر می کنید واقعی میشود.

▫️ قدرت ترس و باور غلط در زندگی آنقدر زیاد است که آن را به سمتت میکشد.
مثال: باور غلط زنی که بخاطر طلاق اطرافیانش از ازدواج میترسید،  بعد با شخص ایده آلی اشنا شد و ازدواج کرد ولی بعد از مدت کوتاهی جدا شد در حالیکه معتقد بود هیچگونه اختلافی نداشتند.افکار او زندگی او را تحت تاثیر قرار داد چون در ناخودآگاه او قرار گرفته بود.

▫️مثبت فکر کن تا جذب انرژی کنی و انرژی ربا شوی،  یک دیوانه شاد باشید،  روی افکار کار کنید.زندگی زیباست.

▫️افرادی که غر می زنند به لحاظ روانی آرامش ندارند⏪ پس غر نزنید.

▫️ تمرین مادر مهارتهاست،  پس تمرین کن تا توانایی خلق کنی.

▫️افکار مثبت را با ذهنیت مثبت هدایت کنید. چه بخواهید چه نخواهید هیچ فکری در دنیا بدون تاثیر نیست.مثل ارتعاشات بال پروانه در این سر دنیا، بر آن سر دنیا تاثیر می‌گذارد.
پس بدانید که افکار و احساسات شما سیال و قدرتمند است و فقط معطوف به شما نیست.


[جمعه 29 آبان 1394 ]  [2:14 PM]  [majid yousefi]

برنج را كته كنید نه چلو!
اغلب خانواده‌ها از كارشناسان و متخصصان علوم تغذیه می‌پرسند اگر برنج را آبكش كنند ازمیزان نشاسته‌ آن كاسته می‌شود؟ آیا ته‌دیگ به دلیل آن‌كه برشته و نشاسته آن خشك می‌شود، غذایی كم‌كالری و رژیمی به شمار می‌رود؟
حال باید بگوییم برخلاف تصورعامه كه بر اثر شستن زیاد یا آبكش برنج آب شیری‌ رنگی كه از آن خارج می‌شود همان مواد نشاسته‌ای موجود در برنج است و با خروج آن این محصول كم‌كالری می‌شود، این موضوع واقعیت ندارد. باید بدانید ساختار دانه برنج نشاسته‌ای است و تا وقتی دانه‌ها به چشم آیند حاوی نشاسته بوده و مصرف بیش از حد آن چاق‌كننده است.
مهم‌تر آن‌كه شستن زیاد و آبكش‌كردن برنج به میزان زیادی از فیبر و ویتامین‌های گروه B آن می‌كاهد و محصول را در مقایسه با برنج كته كم‌ارزش‌تر می‌كند.
خوب است بدانید مقدار این ویتامین‌ها در حین شستن دو درصد افت كرده و اگر آب پخت دور ریخته شود به حداكثر مقدار افت یعنی 10 درصد می‌رسد.
به همین دلیل برای حفظ ریزمغذی‌های برنج توصیه می‌شود آن را به صورت كته پخته و هرگز آبكش نكنید. در مورد ته‌دیگ برنج هم، خشك و برشته‌شدن آن باعث كاهش مواد نشاسته‌ایش نمی‌شود و مهم‌تر آن‌كه درصد زیادی از روغن غذا در ته‌دیگ نفوذ كرده و آن را پرچرب و پركالری‌تر از پلو می‌كند.


[جمعه 8 آبان 1394 ]  [9:47 AM]  [majid yousefi]

در واقع‌ بعد از نان، برنج قوت غالب كشورهای آسیایی از ایران گرفته تا هند، اندونزی و ژاپن را تشكیل می‌دهد و این همان عامل چاقی آسیایی‌هاست. با كمی دقت موشكافانه هم می‌توانیم متوجه اندام نامتناسب و فربه آنها در مقایسه با كشورهای اروپایی و آفریقایی شویم.
بیشتر آسیایی‌ها در نواحی شكم و ران‌ چاق هستند و علت آن هم عادت نداشتن به ورزش و مصرف بی‌رویه غذاهای نشاسته‌ای است.
اما اروپایی‌ها، اندامی كشیده، ورزیده و متناسب دارند و قوت غالب آنها را مواد پروتئینی كم‌چرب تشكیل می‌دهد و خطر ابتلا به انواع بیماری‌های غیرواگیر در آنها كمتر است. چرا؟ چون ورزش می‌كنند و تغذیه مناسب و كنترل‌شده دارند.
اگر به محتوای بشقاب غذای آنها دقت كرده باشید، اغلب یك تكه متوسط گوشت همراه مقداری كلم بروكلی، هویج و ذرت‌پخته و چند برش كوچك نان به اندازه یك كف دست در آن دیده می‌شود.
در واقع آنها شكم خود را با مواد پروتئینی پر می‌كنند و اگر هم سیر نشوند به میوه‌جات و سبزی‌های آبپز روی می‌آورند كه هم فیبری و سیر‌كننده است و هم به دفع سموم و رفع یبوست كمك می‌كند.
مهم‌تر آن‌كه سرشار از موادمغذی قابل جذب بوده و كالری كمتری دارد. اما ایرانی‌ها، اگر یك بشقاب پرهم برنج بخورند بنا به عادت نان را هم قاتق آن می‌كنند. موادی نشاسته‌ای كه جز اضافه‌وزن و افزایش سریع قند و چربی خون منفعت زیادی ندارند.


[جمعه 8 آبان 1394 ]  [9:45 AM]  [majid yousefi]
تعداد کل صفحات : 11 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >