خبرگزاري فارس: مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران گفت: گيربكس هيدروليكي و شير كنترل لودر ولوو L90 با موفقيت راه‌اندازي شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران، ولي‌الله ديني امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: كاركنان متخصص و تلاشگر منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران موفق شدند گيربكس هيدروليكي و شيركنترل لودر ولوو L90 را نصب و راه‌اندازي كنند.
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران در ادامه تصريح كرد: به دنبال ابراز ناتواني و امتناع از سوي شركت خارجي، كاركنان اين منطقه براي نخستين بار توانستند قطعات سيستم انتقال نيرو (torque converter)، گيربكس هيدروليكي و شيركنترل لودر ولوو L90 را پياده و پس از تعمير و تعويض لوازم مورد نياز، نصب و راه‌اندازي كنند كه در جاي خود اين اقدام موجب افتخار است.
وي با اشاره به توانمندي‌هاي موجود در كشور افزود: با توجه به نقش اساسي ماشين‌آلات سنگين در آماده‌سازي مسير دسترسي به خطوط لوله و تعميرات به موقع خطوط، آماده به كار نگهداشتن ماشين‌آلات و ابزار كار از اهميت بسزايي برخوردار است.
ديني اضافه كرد: امروزه گاز طبيعي در زندگي روزمره مردم و صنايع نقش حياتي ايفا كرده و از اين رو سرويس، نگهداري و تعميرات به موقع، هزينه‌ها را كاهش و استفاده بهينه از ظرفيت‌ها و منابع موجود را به دنبال خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: به منظور مقابله با تحريم كشورهاي بيگانه و دستيابي به خودكفايي همچنين افزايش بهره‌وري، براي چندمين بار است كه كاركنان تلاشگر منطقه 8 توانسته‌اند بدون حضور كارشناسان و متخصصان خارجي تعميرات مربوط به ماشين‌آلات و توربين‌هاي تاسيسات تقويت فشار گاز منطقه را در داخل كشور با موفقيت به پايان برسانند
................................................................................................................................................................
ترجمه به زبان انگلیسی
Show romanization
Fars News Agency: Region 8 director of gas operations said: gearbox and hydraulic control valve L90 Volvo loader was successfully launched.
Fars News Agency quoted the Tabriz region eight public relations operation of gas transmission, religious Valiollah told reporters today: personnel specialist and activist Region 8 were successful operation of gas transmission and hydraulic gearbox Shyrkntrl L90 Volvo loader to install and operate them.
Region 8 director of gas operations more asserted: the inability and refusal to follow expression of the foreign companies, employees in this area could for the first time the transmission system components (torque converter), gearbox and hydraulic Shyrkntrl Volvo L90 loader and after the implementation Repair and replacement of equipment needed, installation and commissioning are in place that led to this action is honor.
He pointed out the existing capabilities in the country, added: "Considering the major role in preparing the path of heavy machinery, pipelines and access to timely repair the lines, ready to keep working machinery and tools of work has great importance.
Religious added: Today, natural gas daily life of people and industries play a vital role and hence the service, maintenance time, reduced costs and optimal use of capacities and resources will follow.
He stressed: "In order to deal with sanctions foreign countries to achieve self-sufficiency and increase productivity for workers activist Chndmyn time zone eight experts have been able to without the presence of foreign repairs to machinery and gas turbine installations to strengthen the region within the country successfully finish
لينک مطلب
 توسط احسان محمودی در پنج شنبه 9 اردیبهشت 1389  ساعت 9:26 AM نظرات 0

رئوف پيشدار :کاربردهاي علمي و تحقيقاتي ماهواره ها ، کاو شگر
ها و سامانه هاي فضايي ايراني که روز چهارشنبه رونمايي و بخشي از آن عملياتي شد ، اين امکان را به جمهوري اسلامي ايران مي دهد تا درعرصه هاي مختلف علمي و تحقيقاتي و مراقبت هاي محيطي ، همچنان حرف اول را در منطقه بزند.
جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار در بهمن ماه سال 1387 در يک موفقيت بزرگ علمي ، توانست ماهواره "اميد" را پرتاب و در مدار کره زمين قراردهد. با اين موفقيت ايران اولين کشورمنطقه و از اندک تعداد کشورهاي جهان بود که به فناوري فاخر و بسيار پيچيده و دقيق و ظريف پرتاب ماهواره ، و سامانه هاي فوق العاده حساس و پيچيده پرتاب ، راهبري و استقرار آن در مدار کره زمين آنهم به صورت کاملا بومي دست يافت . ماهواره ملي اميد بوسيله ماهواره بر سفير 2 که در کشور طراحي و ساخته شد، درمدار زمين قرار گرفت که فناوري پيچيده اين صنعت در ايران را نيز کامل کرد .
با پرتاب ماهواره اميد و بهره برداري از آن ، ايران به باشگاه کم عضو فضايي جهان ملحق شد و روز چهارشنبه با رونمايي از ماهواره هاي جديد و پرتاب کاوشگرهاي تازه ، ايران به رتبه اي بالاتر در اين باشگاه دست يافت. موفقيت بزرگي که ايران در عرصه تحقيقات فضايي روز چهارشنبه کسب کرد بخشي از آن متوجه اين مهم مي باشد که پس از پرتاب موفقيت آميز کاوشگر 1 و 2 به فضا، دانشمندان و متخصصان فضايي ايران
موفق شدند براي نخستين بار محموله اي زيستي را با کاوشگر 3 به فضا پرتاب کنند. در اين کاوشگر با فرستادن کپسول زيستي براساس ضوابط و استانداردهاي مربوط، جبهه جديدي از فعاليتهاي علمي در عرصه فناوري فضايي جمهوري اسلامي ايران گشوده شد.تله متري فعاليتها و عملکرد کاوشگر در فرآيند پرتاب، ارسال تصاوير همزمان به ايستگاه زميني متحرک، کنترل رايانه پرواز در کل فرآيند، کنترل عمليات فرامين و جدايش، نمايش کپسول زيستي و موجودات زنده درون آن به صورت بهنگام، دستيابي به مجموعه امکانات آزمايشگاهي براي داده برداري از فضاي جو رقيق و خارج از جو و آزمايش زيرسيستم فضايي از ديگر دستاوردهاي پرتاب کاوشگر 3 به فضا به شمار مي رود. کاوشگر 3 از زيرسامانه هاي سازه، محفظه زيستي، تغذيه، ارسال داده هاي تله متري، تصويربرداري و ارسال همزمان، رايانه پرواز، سنجش محيطي و بازيابي تشکيل شده است.
موفقيت ايران در پرتاب و قرار دادن ماهواره اميد و ساخت و رونمايي ماهواره هاي جديد و پرتاب کاوشکرهاي تازه ، به آن اين امکان را همچنين مي دهد تا در آينده به عنوان يک توليدکننده بالابرها و پرتاب کننده ماهواره ، سهمي از بازار پرپولي را که اينک در اختيار تعداد اندکي از کشورها از جمله آمريکا، روسيه ، فرانسه ، چين و هند قرار دارد، ازآن خود کند و لذا مي توان حدس زد که رقبا بيکار ننشينند و جوسازي هاي خود را عليه تهران با پوششي سياسي ، تشديد کنند.
در دانشگاهها و پژوهشکده هاي ايران در سالهاي اخير رشته هاي تحصيلي جديدي در زمينه علوم فضايي داير شده است و اين مراکز فارغ التحصيلاني داشته اند که اينک بدنه علمي هيات هاي تحقيقاتي وعلمي کشور را در امور فضايي مي سازند. يکي از ماهواره هاي جديد ايران را دانشگاهيان دانشگاه علم و صنعت ايران ساخته اند که در نوع خود در سطح منطقه بي سابقه و در جهان کم سابقه است. ساخت ماهواره معمولا توسط کارخانه هاي معظم داراي امکانات و فناوريها و دستگاهها و تجهيزات بسيار پيچيده و دقيق با پشتيباني علمي فوق العاده بالا صورت مي گيرد و ساخت ماهواره در دانشگاه علم و صنعت به اين معنا است که ايران علاوه بر دستيابي به فناوري ساخت و پرتاب ماهواره و در مدار قراردادن آن ، اين فناوري را آنقدر نهادينه کرده که توانسته به سطح دانشگاههاي خود نيز گسترش دهد.
......................................................................................................................................................................
ترجمه به زبان انگلیسی
Rauf Pyshdar: applications and scientific research satellites, and systems Kav Shgr Space Agency launch on Wednesday and part of it was operational, access to the Islamic Republic of Iran allows different scientific field research and environmental care, also the first letter in the region calls.
Islamic Republic of Iran for the first time in February 1387 a big success in the scientific satellite could "hope" to launch and in orbit Qrardhd. With the success of the first Kshvrmntqh small number of countries in the world and the technology was costly and very complicated and subtle satellite launch, and extremely sensitive systems and launch complex, governance and deployment in Earth orbit namely completely native achieved. National Satellite hope by the Ambassador of two satellites, which was designed and developed countries, land was Drmdar the complex technology of the industry also completed.
With satellite launch and hope to exploit its low-member club of world space and joined Wednesday with the launch of new satellites and launch new probes, of a higher rank in the club to achieve. Great success in the field of space research, which on Wednesday won a part of it is important to notice that after the successful launch of Explorer 1 and 2 space scientists and space experts in Iran
Succeeded for the first time with biological cargo launched to probe 3. Sending the probe based on biological criteria capsule and standards, a new front in the field of scientific space technology IRI opened. Telemetry activities and performance in the process of launching probe, sending Earth Station at the same time moving images, computer-controlled flight total process control, separation of operations and commands, showing capsule and biological organisms within a timely achieve the laboratory facilities for data collection to take space out of the atmosphere and thin atmosphere and subsystem testing space launch three other approaches to space number of dies. Explorer 3 from Zyrsamanh structural, biological compartment, nutrition, send telemetry data, and send simultaneous imaging, flight computer, environmental assessment and recovery is made.
Iran's successful launch and hope to put the satellite construction and launch of new satellites and launch new Kavshkrhay, it also gives the possibility for the future as a manufacturer and lift satellite launcher, a portion of the market that is now in Prpvly provide a small number of countries including the U.S., Russia, France, China and India, located in Council's and therefore we can guess that the unemployed Nnshynnd competitors and their noise against Tehran with political cover, to intensify.
Universities and Research Institute of Iran in recent years, new courses in the field of space science has established centers that now have graduation Althsylany body Vlmy Scientific Research Committee in the affairs of the country make space. One of the new satellite of Iran University of Science & Technology academics have made in the area of its kind in an unprecedented and very little precedent in the world. Usually by satellite manufacturing facilities and factories supreme technologies and devices and equipment with the support of a very complicated and exact science is done extremely high and building the satellite at the University of Science and Technology, this means that in addition to access to the technology of manufacturing and launch and placing satellites in orbit, this technology has so institutionalized that could level the universities to expand their.
لينک مطلب
 توسط احسان محمودی در پنج شنبه 9 اردیبهشت 1389  ساعت 9:19 AM نظرات 0
امام جمعه اسفراین با اشاره به نامگذاری امسال به نام همت مضاعف، کار مضاعف حکمت این نامگذاری را ریشه در بینش عمیق و دقیق مقام معظم رهبری دانست و افزود: بدون شک این نامگذاری به معنای نادیده گرفتن پیشرفت های عظیم علمی و صنعتی در سال های گذشته نیست بلکه به معنای ظهور و بروز بیش از پیش توانمندی های مردم متعهد و برداشتن گام های بلند توسعه و پیشرفت در عرصه های ملی و بین المللی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسفراین مهمترین پیش فرض برای رسیدن به اهداف والای پیام امسال را ندای همیشه جاوید ما می توانیم دانست و افزود: این شعار باید نصب العین همگان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه مسئله کار و تلاش یکی از مؤکدات دین و قرآن است، بهترین الگوهای پیام همت مضاعف و کار مضاعف را بزرگان دین از جمله حضرت علی (ع)، امام راحل، مقام معظم رهبری و دانشمندان و نخبگان جامعه بیان کرد.

حجت السلام محمدیان با بیان اینکه باید به اولویت های اجرای پیام امسال در حوزه های مختلف توجه داشت افزود: همت و کار مضاعف در حیطه فرهنگی و مبارزه با فقر و فساد و بی عدالتی باید در اولویت قرار بگیرد.

وی همچنین مبارزه با فقر فرهنگی، تربیتی را از اولویت های دیگر برشمرد و بر تلاش در راستای غنای فرهنگ اسلامی و فرهنگ عمومی جامعه مبتنی بر احکام و تعالیم الهی تأکید کرد
.....................................................................................................................................................................
ترجمه به زبان انگلیسی

Friday Esfarayen referring to the naming of this year to double the efforts of the name, the name of Wisdom to work double vision rooted in a deep and precise leader said and added: "Without a doubt this name means ignoring the vast scientific and industrial progress in the past year is not meant to rise more than ever committed to empowerment of people and steps up development in the field of national and international.

General Council Chairman Esfarayen most important city for the default message to reach the lofty goals this year, we call eternal always said and added: The slogan should be installed for all to take Al Ain.

He mentioned that the problem of work to a strict religion and the Quran, the best efforts of message patterns and double up the double work of religion, including Hazrat Ali (AS), Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei, scientists and society to express.

Hojjat al Mohammadian stating that priority should be to implement this year's message in different fields, he noted: double the efforts and work in the cultural sphere and to combat poverty and corruption and injustice must take priority.

He also cultural poverty, training of other priorities and outlined efforts toward richness of Islamic culture and popular culture based on community sentences and divine teachings stressed

 
لينک مطلب
 توسط احسان محمودی در چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389  ساعت 3:02 PM نظرات 2

شعار همت مضاعف و کار مضاعف شعاری است که بایستی بیش از شعارهای سال های قبل مورد اهتمام قرار گیرد و همان طوری که مقام معظم رهبری فرمودند بایستی در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با جدیت پی گیری شود

وظیفه اخلاقی هر انسانی این است که فردایش بهتر از دیروزش باشد.
ذکر این نکته از این جهت بود که شعار (همت مضاعف و کار مضاعف) مخصوص مسئولین و مجریان حکومت نیست بلکه تک تک افراد جامعه و هر کس در حیطه فعالیت خودش هر چند مختصر بر کار خود بیفزاید و این حاصل نمی‌شود مگر با همت بالاتر و مضاعف

نهایت تلاش انسان در جامعه اسلامی رسیدن به عدل است و این عدل به حکم کریمه قرآنی «اعدلوا هو اقرب للتقوی» زمینه ساز تحقق تقوای اجتماعی و فردی است و به حکم عقل و فطرت بایستی این تلاش دوچندان شود تا رسیدن به هدف نهایی که همان مقام قرب به حضرت حق است در کمترین زمان رخ دهد.

چگونه این سال را عملیاتی کنیم ؟

شعار سالانه و پیام نوروزی رهبر انقلاب همواره موجب ایجاد انگیزه و شور و شوق ـ در رابطه با آن موضوع خاص ـ در سطح جامعه بوده است و شعار سال 1389 که « همت و کار مضاعف» نام گرفت نیز به مانند شعارهای هر سال که با توجه به مقتضیات و نیازهای زمانه طراحی شده، از ضروری ترین نیازهای کشورمان در این برهه محسوب می شود، چه آنکه میزان توسعه، رشد و تعالی هر جامعه ای به میزان کار و تلاش مفید آن جامعه وابسته است.

از این رو هر اقدامی که موجب افزایش فرهنگ کار و کار آمدی جامعه بشود امری مبارک و قابل تحسین است و بدیهی است که برای نهادینه شدن فرهنگ کار و تلاش، علاوه بر همت عمومی آحاد مردم، همه قوای کشور رسالت خطیری بر عهده دارند به ویژه رسانه های گروهی که باید با نگاهی آسیب شناسانه و نقادانه موانع و عوامل کم کاری در جامعه را شناسایی نموده و راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارایه نمایند.

مهم اینکه همه می دانیم که سطح بهره وری در کشور ما بسیار پایین است و این بدون شک به الگوی رفتاری برخاسته از فرهنگ عمومی که طی سالیان سال در لایه های مختلف جامعه نهادینه شده است بر می گردد و لذا برای اینکه در جامعه کار مضاعف صورت گیرد باید ابتدا اراده تغییر در تک تک افراد حاصل شده و مردم بیش از هرکس خود را مقصر بدانند تا به مرور زمان فرهنگ بی مسئولیتی و کم کاری از جامعه رخت بربندد و "کار و تلاش" ـ چنانکه در آموزه های دینی آمده است ـ در سطوح مختلف به صورت عملی و نه شعاری به یک ارزش ملی تبدیل شود و افراد به جای اینکه از دیگران بپرسند تو چه کرده ای، از خود بپرسند که من برای اعتلای کشورم چه کرده ام.

در اینجا به برخی موانع و راهکارهای عملیاتی شدن این مسئله اشاره می کنیم:

1 ـ عامل مدیریتی: همت و کار مضاعف بدون اتکا به مدیریت کارآمد و عالمانه میسر نمی شود و قطعا در پشت هر سازمان متعالی و کشور توسعه یافته، مدیریتی علمی و کارآمد نهفته است و این مدیران و رهبران تحول گرا هستند که موجب اثرگذاری در مجموعه خود می گردند. نهادینه شدن فرهنگ کار در جامعه به مدیران کارآمدی نیاز دارد که توان انگیزش و تحرک بخشی در بدنه سازمان و محیط خود را داشته باشند. امروزه بخش اعظم ناکارآمدی و کم کاری در جامعه به نحوه مدیریت و تدبیر مدیران و مسئولان سازمان ها بر می گردد.

2 ـ تقویت انگیزه های دینی و انقلابی: یکی از عوامل بسیار مهمی که می تواند به توسعه کار و افزایش کارآمدی در جامعه کمک نماید توجه به آموزه های دینی و ارزش های معنوی کار است. قرآن کریم و سیره ائمه اطهار همواره به انسان ساعی احترام گذاشته و بر تلاش آحاد و اقشار مختلف هر جامعه تاکید نموده است لذا ضروری است خطبا و واعظین در منابر و تریبون ها به تبیین نقش کار از منظر قرآن و احادیث پرداخته و جامعه را به تحرک درآورند. تقویت انگیزه های دینی برای کارآفرینی و اهتمام به کار و تلاش در کنار تبیین مسایل اخروی موجب نهادینه شدن فرهنگ کار در جامعه می شود.

3 ـ عامل فرهنگی: میزان کار و پشتکار یک ملت امری فرهنگی بوده و ریشه در پیشینه تاریخی آن ملت دارد. وقتی تولید و خلق ثروت در جامعه ای ارزش تلقی شود، به دنبالش فرهنگ کار نهادینه می شود. در جامعه ای که نگاه منفی و نادرست به سرمایه دار و ثروتمند وجود دارد، در آن جامعه روح کار و تلاش و جهد و جدیت می میرد و تن پروری و کم کاری فرهنگ غالب می شود. متاسفانه برخی سیاست های غلط امدادی و کمک های مستقیم مالی موجب شده است برخی افراد به جای کار به دنبال دریافت کمک های سازمان های امدادی باشند در صورتی که می بایست به جای ماهی دادن به افراد گرسنه کنار دریا تور بافتن و ماهیگیری را یادشان بدهیم تا بستر کار مولد را فراهم کرده باشیم.

4 ـ تعهد ملی: در کشوری که منافع ملی ارزش تلقی شود احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور در فرد فرد آحاد آن جامعه امری درونی و با ارزش می گردد. مردمان آن کشور برای توسعه و تعالی میهن خود متعهدانه می کوشند و منافع ملی را بر منافع شخصی، گروهی و سازمانی ترجیح می دهند. ضروری است مسئولان فرهنگی، رسانه های گروهی و مراکز آموزشی در تقویت مسئولیت پذیری و تعهد ملی در جامعه تلاش نمایند، چرا که بین تعهد ملی و کار مظاعف رابطه معناداری وجود دارد.

5 ـ عامل انگیزش: برای آنکه کار مضاعف در جامعه انجام شود می بایست انگیزه های خدمتی نیروی کار حفظ و تقویت شود. این انگیزه ها می تواند مادی یا معنوی، فردی یا سازمانی و شخصی یا گروهی باشد.

6 ـ توانمند سازی: نیروی کار همواره به آموزش حین کار نیاز دارد. آموزش، مهارت های شغلی نیروی کار را افزایش داده و موجب افزایش بهره وری، خلاقیت و کارآفرینی می شود.

7 ـ ارزشیابی: ارزشیابی عادلانه و مستمر و تشویق نیروهای فعال در سازمان های دولتی و خصوصی می تواند منجر به تقویت فرهنگ کار و تلاش شود. در جامعه ای که به نیروی انسانی اصالت داده شود و انسان کارآمد محور توسعه گردد، آن جامعه قطعا رستگار و پویا خواهد بود.

8 ـ تعطیلات: تعطیلات فراوان مناسبتی و تقویمی یکی از عوامل مهم منفی پیشرفت در کشور ماست. کاهش تعطیلات عامل مهمی برای توسعه فرهنگ کار و افزایش بهره وری خواهد بود، البته باید توجه داشت که اگر وجدان و تعهد اجتماعی در جامعه از میزان بالایی برخوردار بوده و افراد در طول زمان کار بیشترین عزم را برای انجام کار مفید داشته باشند شاید اثر سوء فراوانی تعطیلات نمود کمتری پیدا کند.

9 ـ حسن تدبیر: همت مضاعف از طریق تدبیر درست و کارشناسانه امور انجام می شود و یکی از راه های هدایت درست منابع، تصمیم گیری صحیح می باشد. تصمیم های نادرست و غیر اصولی باعث هدر رفت منابع، نیروی کار و طراوت جامعه شده و در نهایت جامعه را دچار سرخوردگی و رکود می کند.

10 ـ عامل قوانین و مقررات: قوانین و مقررات باید به نحوی تدوین شوند که موجب کارآمدی و تقویت نیروی کار شوند و فضای کسب و کار و تغییر و تحول را فراهم سازند و به جای ایجاد مانع، بیشتر در صدد رفع موانع و تسهیل امور برآیند تا شور و شوق کار خود به خود فزونی یابد.

11 ـ روش ها: روش های سازمانی و جریان کار عامل بسیار مهمی در نیروی کار و کارآمدی سازمان ها هستند. اصلاح روش ها می تواند موجب چابکی و چالاکی سازمانی گردیده، عامل پویایی و افزایش بهره وری شود. لذا مهندسی مجدد روش انجام کار موجب تحرک بخشی و استفاده بهینه از منابع و فرصت ها می شود.

و در نهایت اینکه باید به این باور برسیم که اگر بخواهیم، می توانیم.

لينک مطلب
 توسط احسان محمودی در چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389  ساعت 2:48 PM نظرات 0
 
فلسفه نام گزاری سالها در آغازین روز آن توسط مقام معظم رهبری نشان دهنده میزان اهمیت موضوعی است که عالی ترین مقام کشور تشخیص داده است . در واقع رهبری نظام با احاطه جامع وکاملی که به اوضاع کشور  دارد به این نتیجه رسیده است برای هدایت کشتی انقلاب اولویت اول یا مهمترین مساله کدام است وبا محور قرار دادن آن تمام اراده ها وپتانسیل ها را در راستای همان موضوع بسیج می نماید.
 
سال 89 به نام همت مضاعف وکار مضاعف نام گزاری شد یعنی هر کس نسبت به سال گذشته تلاش و کار وهمت دو برابر داشته باشد حال یا از نظر کیفی یا از نظر کمی . رهبری به درستی تشخیص داده است که پاشنه آشیل همه حکومتها علاوه بر دشمنان خارجی در داخل یک چیز است وآن نا کار آمدی است . هر ملتی از حکومتش اسلامی باشد یا غیر اسلامی  علاوه بر امنیت واحترام ، رفاه می خواهد ورفاه نسبی هم بدست نمی آید مگر با کار آمدی و کار آمدی هم در گرو همت وتلاش مضاعف است.
در باره همت وکار مضاعف ساعتها می توان نشست و حرف زد اما چاره کار یک چیزاست و آن هم برنامه ریزی و کارمضاعف؛  یعنی هر ایرانی دلسوز اعم از استاد و دانشجو ،کارگر وکشاورز ،کاسب و.... با تمسک به همین شعار،همت وکار خود را مضاعف نماید .
ظاهرا طرف اصلی این پیام در درجه اول مسئولین اعم از از دولت و سایر قوا و نهادهای حکومتی است و در مرحله دوم ملت ایران . در اجرای منویات رهبری توجه به همین نکته کافی است؛کار، کار،کار، باید بپذیریم که پیشرفت وآسایش وعزت هر ملتی در گرو سعی وتلاش مضاعف است (لیس للانسان الا ما سعی)و کار به عمل برآید به سخندانی (یا سخنرانی ) نیست !
اللهم وفقنا لما تحب وترضی !
..........................................................................................................................................................................
ترجمه به زبان عربی
اسم الوكالة في وقت مبكر اليوم فلسفة سنوات من قبل زعيم يمثل مقدار الأهمية التي حددت اعلى سلطة في البلاد. في الواقع ، ونظام القيادة شامل مع تحيط Vkamly أن هذه النتيجة هي الحالة في البلاد لقيادة الأولوية سفينة الثورة أو محور أهم وباء الكوليرا الذي يضع كل شيء سوف Vptansyl لهم نفس الموضوع من أجل حشد الإرادة.89 عاما ، ودعا جهود التعامل المزدوج اسم مزدوج والذي يعقد كل عام في محاولة لعمل مرتين يكون Vhmt الحاضر أو من حيث الناحية النوعية أو الكمية. وقد اعترفت القيادة بشكل صحيح أن كعب أخيل جميع الحكومات ، بالإضافة إلى الأعداء الأجانب هو شيء واحد جاء في كرسي لا طائل منه. كل أمة إسلامية أو غير إسلامية Hkvmtsh Vahtram الأمن بالإضافة إلى ذلك ، الازدهار لن يتحقق إلا إذا عمل النسبية Vrfah العمل جاء في وجاء في الوقت المناسب يعتمد على جهود Vtlash مزدوجة.
اتفاق حول الجهود المبذولة من الساعات متعددة يمكن جلس وتحدث ، ولكن لعلاج ، والتخطيط Chyzast عليه وKarmzaf أي متعاطف مع جميع الإيرانيين ، بمن فيهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، Vkshavrz عامل ، تاجر ، و.... وثيقة مع الشعار نفسه ، مضاعفة جهودهم للتعامل.

هذه الرسالة على ما يبدو من أول والمسؤولين الحكوميين على حد سواء وغيرها من القوات والمؤسسات الحكومية و في المرحلة الثانية للامة الايرانية. القيادة القائمة في تنفيذ الاهتمام الكافي لهذه المرحلة هو العمل ، العمل ، العمل ، يجب علينا أن نعترف بأن التقدم Vasaysh Vzt كل أمة تعهد بمضاعفة Vtlash (خلاف ذلك فإننا نحاول أن لعق Llansan) والعمل القيام به لمواجهة Skhndany (أو خطاب) هو !

لينک مطلب
 توسط احسان محمودی در چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389  ساعت 2:29 PM نظرات 0
ترجمه به زبان انگلیسی و عربی و در اخر در ادامه ترجمه فرسی می باشد
Work to double and redouble efforts is small, the quality is
Leader and commander in chief in this year's effort and work double double placed. In the context of his remark that the new work, work better; means more work and more productivity. Of course, this being a double meaning is exactly twice that to tell someone that I worked twelve hours now I'm twenty-four hours, not, little to no purpose is quality.
You might think about to disable, productivity tenfold to your job. You may modify your Nyttan, you may decide to innovation, the revision, reform, innovation, invention and new ways, and these works several times to put Brkartan. These are not Byjht, Hqyqthayy that before the Almighty God exists. That the Prophet (PBUH and the prophet and Slm) states that you tell three quadruplet praise reward is an Umrah, pilgrims Ababdallh Hazrat Hussein (PBUH) Allah reward thousand Hajj or alms usury doubled and is destroyed, these fact is.
Features infallible (PBUH) is that they will, according to the will of God is the Imam (PBUH) states "Qlvbna Avyh Mshyh Allah", the will of God within our hearts. Msvmnd that, when not working at all and Nmyandyshnd anything except what God wants and the world as full of divine knowledge and divine religion and the owner will have full and complete human beings, so they obviously being innocent. Being a saint is not something that God hath given to the Prophet, is innocent but because they are full human being, being the world within their hearts and will of God is being Msvmnd, and anything that means practically Msvmnd beat talking to God and that God's necessary we talk to an innocent act, because this is something that Lyhmalslam infallible word of God and the beat of the will of God is risen.
We Dynyman assignments from the province take the albite, jurists from the Quran and hadith that are household inference task in a man's circumstances, because going to see what what in the Providence of God in the book, what that what Providence infallible in the heart of what had instead written, what Frmvdhand, what have signed and what behaviors, versus what speech, actions and deeds, which are determined based on our homework, so I do not think a one is found, and books is unknown Byhsab Where, where is is or where is dependent, he will speak, give sentence, and the position and decide that the dream is true. This is related to the infallible will of God is within Qlvbshan jurists should also be deduced from the words of the Quran and their divine orders issued and any other person does things right.
We take everything from source. Must redouble efforts and trying to see what God wants, Imam (Ayatollah excellence Jl Sharif deadline) to satisfy what is, or speech today, what we want, and point target Jhtgyryman there and we can trust God, we help him, all Nyrvyman to work towards the goal and we can jump; this effort is doubled.
Double the work and give everyone Asttatman increase, Hrtvr Asttatsh can increase. Umrah in the narrative that everyone in the shrine Prophet (PBUH and the prophet and Slm) to spend two hundred times the Lord will reward him and saw that everyone else in the narrative in the shrine of God, the Sacred House of Allah do spend a thousand times the reward is so If God's intentions and efforts of field thraldom against thousands of Kurdish card finds and productivity in the field if the Prophet (PBUH and the prophet and Slm) Kurdish efforts in the field two hundred times and if Imam (PBUH) did move several hundred times, but the If you want your own field work show debt, and if the field is no sign of the family is worse and so the field is down, we breath.
This is what greatness bow in front of people do. Quran states: "mammy Alz·h and Lrsvlh and Llmvmnyn (Mnafqvn / 8) for the glory of God and His Prophet and from faith. This means that everyone wants to glory the way it is. It is important that these efforts and work with what grace double what you know, what the goal for excellence in the way of what the military and who follow and for what God is thraldom
لينک مطلب
 توسط احسان محمودی در چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389  ساعت 2:21 PM نظرات 0


POWERED BY RASEKHOON.NET