به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی داشتید، در قسمت نظرات اعلام کنید.

موضوعات

 

 

 با زنان بزرگ ايران و جهان آشنا شويم
با زنان بزرگ ايران و جهان آشنا شويم


 


 

اشاره:
 

با شناخت زنان تاريخ ساز و الگوبرداري از فعاليت آن ها، به ارزش هاي خود بيشتر پي ببريد و در جهت رشد خود گام هاي بلندي برداريد.
* 1 مرداد 1310 شمسي مجله دختران ايران به مديريت «زندخت شيرازي» در شيراز چاپ شد. اين مجله از اولين نشريان زنانه است که در شيراز به چاپ مي رسيد.
* زندخت شيرازي در سال 1308 شمسي مجمع انقلاب نسوان را بنياد گذاشت. وي در سال 1288 شمسي در شيراز به دنيا آمد و در سال 1331 درگذشت.
* اولين کنگره بين المللي زنان معمار در تهران، تابستان 1355 به مدت چهار روز برگزار شد. در اين کنگره بيش از 150 نفر از معماران زن شرکت داشتند.
* «صغرآزرمي» نخستين پزشک زن آسيب شناس در کرمانشاه متولد شد و در سال 1326 دوره دانشکده پزشکي را به اتمام رساند.
* 2 ربيع الثاني 1325 عده اي زن ها در بهارستان گردآمدند و خواستار تدوين قانون اساسي شدند.
* 5 مرداد 1340 شمسي صديقه دولت آبادي در گذشت. وي در سال 1258 به دنيا آمد. او از زنان متجدد و نخستين روزنامه نگاران زن در ايران بود. نخستين مدرسه دخترانه را در اصفهان در سال 1296 داير کرد. سال 1306 در رشته تعليم و تربيت از دانشگاه سوربون فارغ التحصيل شد.
* 6ربيع الثاني 1290 هجري قمري «مهد عليا» يکي از زنان مدبر و مقتدر عصر قاجار درگذشت. وي مادر ناصرالدين شاه بود.
* شرکت خواتين اصفهان در سال 1297 توسط «صديقه دولت آبادي» تاسيس شد. وي دو سال بعد شرکت آزمايش بانوان را تشکيل داد. او روزنامه «زبان زنان» را نيز منتشر کرد که سه سال بعد توقيف شد.رئيس نظميه هنگام دستگيري وي گفت: «خانم شما صد سال زود به دنيا آمديد.» صديقه دولت آبادي در پاسخ گفت: «آقا من صد سال دير متولد شده ام. اگر زودتر به دنيا آمده بودم نمي گذاشتم امروز زنان چنين خوار و خفيف در زنجير شما اسير باشند.»
منبع:مجله راه کمال شماره 27

 ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:48 AM

 

 

مبارزه زنانه
مبارزه زنانه


 

نويسنده: فاطمه خوش نما
 

زنان عاشورايي چگونه در معرکه کربلا و پس از آن نقش آفرين شدند
 

بي ترديد يکي از گروه هاي نقش آفرين در نهضت عاشورا، زنان بودند. اسلام با قيام حسين (ع) زنده است؛ اما سهم بزرگي از اين زنده ماندن مربوط به زنان است که تاريخ، مانندشان را کمتر به خود ديده. زنان در کربلا نشان دادند که تکليف شرعي و اجتماعي، خاص مردان نيست، بلکه آنها هم به واسطه وظيفه شرعي خود بايد به جريان هاي اجتماعي توجه کنند و آنجا که مسئله حمايت از دين و اقامه حق، تنها با قيام آنان ميسر مي شود، به ميدان بيايند.
گاهي تاريخ را هم که بخواني، انگار افسانه خوانده اي؛ وقتي قصه «طوعه» را مي خواني که يکه و تنها پشت مسلم بن عقيل ايستاد و همراهي اش کرد. در موقعيتي که هيچ مردي در کوفه پيدا نشد.

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:48 AM

 

 

زنان صالح در قرآن کریم (1)
 

نویسنده: دکتر محمد مهدی مرادی خلج، استادیار دانشگاه شیراز 

چکیده

قرآن کریم در 63 آیه، از زنان صالح یاد کرده است. این آیات شامل تعداد نه زن می شود که به جز یک نفرشان (همسر فرعون)، بقیه از خاندان پیامبران بوده اند؛ یعنی مادر بزرگ، مادر، خواهر و دختران پیامبران. از این عده، پنج زن در ارتباط حوادث ایام حیات حضرت موسی یاد شده اند که به ترتیب نقش آفرینی شامل مادر و خواهر موسی، همسر فرعون، همسر و خواهر همسر موسی (دختران شعیب) می باشند. چهار زن دیگر یاد شده عبارتند از: همسر ابراهیم پیامبر (مادر اسحق)، همسر زکریای پیامبر (مادر حضرت یحیی)، همسر عمران (مادر حضرت مریم و مادر بزرگ حضرت عیسی) و حضرت مریم (مادر حضرت عیسی). از این عده فقط از حضرت مریم با ذکر نام یاد شده است و از دیگر زنان، با نسبت دادن آنان به مردان و بدون ذکر نامشان سخن رفته است. بررسی آیات مربوط به زنان صالح که تقریبا یک سوم کل آیات مربوط به زنان در قرآن را شامل می شود، بیانگر نقش آنها در طهارت زایش، پرورش و بالش پیامبران است. این پژوهش در صدد شناسایی این نقش ها و چگونگی آن است. از این رو، به بررسی آیاتی می پردازد که مشتمل بر احوال این زنان است. در تحقیق حاضر از شیوه ی تفسیری و تحلیل زبان شناختی بهره گرفته شده است.
کلید واژه ها: همسر ابراهیم، مادر موسی، خواهر موسی، همسر فرعون، همسر موسی، همسر عمران، همسر زکریا، حضرت مریم.

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:48 AM

 

 

زنان صالح در قرآن کریم (2)
 

نویسنده: دکتر محمد مهدی مرادی خلج، استاد یار دانشگاه شیراز 

مادر موسی

آیات مربوط به مادر حضرت موسی شامل آیه 37 تا 40 سوره «طه» (ولقد مننا علیک ... ثم جئت علی قدر یا موسی) و آیات 7 و 10 تا 13 سوره «قصص» (و او حینا الی ام موسی ... و اصبح فواد ام موسی ... و لکن اکثر هم لا یعلمون) می باشد. در آیات یاد شده صحبت از وحی به مادر حضرت موسی(ع) است. این وحی نه از نوع وحی ویژه پیامبران است که گفتاری و رسالی باشد (شوری:7) و نه از نوع وحی غریزی که شامل غیر انسان می شود (نحل:68)، بلکه به معنای اشاره پنهانی است که در آیه 11 سوره «مریم» آمده (فخرج علی قومه من المحراب ...) یا الهام و سروش غیبی که در آیه 7 سوره «قصص» به آن اشاره شده است. معنای اخیر بیشتر مراد است، آن هم نه به معنای الهام عادی و ساده؛ چرا که داستان تولد و پرورش حضرت موسی نمادی از خواست الهی در غلبه مستضعفان بر مستکبران آمده است: «و نرید ان نمن علی الذین استضعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون.» (قصص:5-6) جبایی این وحی را نوعی القای ماموریت در خواب یاد کرده است که معبران آن را بر مادر موسی تعبیر کرده اند. (کاشانی، [بی تا]، ج5، ص 482/طبرسی، 1354، ج 18، ص 161) یعنی بر اساس این وحی الهامی، مادر موسی می بایست تا وقتی که خطری فرزندش را تهدید نمی کند او را شیر دهد و پس از احساس خطر و ترس جانی بر او، فرزندش را در صندوقی قرار دهد و به دریا (یا رود نیل) بیندازد، و او چنین کرد.
الهام یاد شده ایجاب می کرد که مادر موسی با توجه به سیاست اعلام شده و در حال اجرای فرعون در کشتن فرزندان پسر (یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم)، نه تنها امر بارداری خود را از دیگران مکتوم دارد، بلکه مدیریت این مساله را تا بدان جا پیش ببرد که پس از تولد فرزند نیز کسی بر این امر آگاه نگردد و بستر ظهور یک انسان رهایی بخش و آزاد کننده جامعه از ستم فرعون را فراهم آورد. با توجه به جامعه مرد سالار آن زمان و عدم ذکری از پدر موسی در آیات قرآن، منزلت مادر موسی در نزد خداوند برای ما بیشتر آشکار می شود و تدبیر و رازداری او را در این ماموریت واگویه می کند. در سفر خروج تورات از نقش برخی قابله ها در نجات بخشی پسران و امتناع آنها از اجرای دستور فرعون سخن رفته است و از دو تن به نام های «شفره» و «فوعه» یاد می کند (باب 1، آیه 16) که فرمان فرعون (به نهر انداختن هر پسر زاده شده و زنده نگه داشتن هر دختر) را اجرا نکردند، بلکه پسران را زنده نگه داشتند. (باب 1، آیات 16 تا 22) این داده تورات بیانگر آن است که به آب اندازی پسران امر متعارفی پس از فرمان فرعون بوده است، اما تمهیدی که مادر موسی به فرمان الهی در افکندن موسی به دریا فراهم آورد، هم موجب جلب توجه به موسی و هم نجات بخشی وی گردید.

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:48 AM

 

زنان صالح در قرآن کریم (3)
 

نویسنده: دکتر محمد مهدی مرادی خلج، استاد یار دانشگاه شیراز 

مریم (مادر عیسی و فرزند عمران)

همان گونه که پیشتر بیان شد، بیشترین آیات زنان صالح مربوط به حضرت مریم است. این آیات شامل آیات 35 و 36 «آل عمران» می شود که شرح آنها در ذکر مادر مریم (همسر عمران) آمد. به علاوه، آیات 37، 42 تا 45 و آیه 47 همین سوره درباره مریم است. در سوره «نساء» دو آیه (159 و 171)؛ سوره «مائده» یک آیه (50)؛ سوره «تحریم» هم یک آیه (12) راجع به حضرت مریم آمده است. بیشترین آیات راجع به مریم، در سوره «مریم» است که شامل 19 آیه پیوسته می باشد و آیات 16 تا 34 سوره یاد شده را در بر می گیرد.
از مجموعه ی 36 آیه یاد شده نسبت به حضرت مریم، این ویژگی ها مستفاد می شود:
1.مقبول خداوند: «فتقبلها ربها بقبول حسن» (آل عمران:37) این ویژگی در برابر اظهار تحسر مادر او بیان شده است که آرزوی فرزند پسر داشت تا کار مردانه خدمت معبد را انجام دهد و «محرَّر» باشد. اما خداوند مریم را به عنوان یک عنصر غیر مرد برای انجام چنین امری می پذیرد و تصمیم مادرش، یعنی خواندن مریم به عنوان «عابده»، مورد پذیرش خداوند قرار می گیرد.
2.پرورش یافته ی خداوند: «انبتها نباتا حسنا.» (آل عمران:37) مادر مریم از خداوند خواست تا مریم را از شر شیطان محفوظ دارد و در پناه خود گیرد: «انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم» (آل عمران:36) و خداوند با بیان آیه صدرالذکر، خود را پرورش دهنده نیکوی مریم معرفی می کند.

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:47 AM

 

 

زن ایده آل مسلمان
 

 

نویسنده: سید هاشم ناجی جزایری
 

اسلام نسبت به نهاد خانواده حساسیت ویژه ی دارد و حقوق و تکالیف عدیده ای را برای وضع نموده است.در این مقاله سعی شده است که از منظر روایات،‌ زن رحمت شده و ایده آل- که همانا کسی است که بهتر تکالیف مشخص شده از ناحیه خداوند را انجام می دهد- را مورد ارزیابی قرار دهیم.

زنی که به شوهر خود آب گوارایی می نوشاند

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که شربت آبی به شوهرش بدهد. این کار برای او از یک سال عبادت بهتر است. سالی که روزهایش را روزه و شبهایش را به شب زنده داری مشغول بوده است.
و خدای متعال برای این زن ــ بخاطر هر جرعه آبی که به شوهرش می نوشاند ــ شهری در بهشت بنا می فرماید. و خدای متعال شصت خطای او را می بخشد.(1)

زنی که مطیع شوهر خود بوده و از او فرمان می برد

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زن نیکویی که عبادت خدا را بجای می آورد و واجبات را انجام می دهد و از شوهرش اطاعت می نماید. وارد بهشت خواهد شد.(2)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که در برابر ناملایمات شوهرش صبر نماید و مطیع فرمان او باشد، خدای متعال در روز قیامت او را با همسر حضرت ایّوب محشور خواهد ساخت.(3)

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:47 AM

 

 


 

 

نویسنده: سید هاشم ناجی جزایری
 

در روایات، به خصوصیات زنانی بر می خوریم که به علت کوتاهی از وظایف عقلی و شرعی شان نسبت به خانواده و همسر، مورد نکوهش قرار گرفته اند و برای آنها عقاب و نحوست های ویژه ای در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

زنی که خود را برای شوهرش آرایش و زینت نمی کند

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نهی نمود از اینکه زنها خود را برای شوهرانشان زینت ننمایند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چنین زنانی را مورد لعن و نفرین قرار داد.(1)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: من دشمن زنانی هستم که سلتاء و مرهاء هستند.
سلتاء زنی است که خضاب نمی کند و مرهاء زنی است که بر چشم خود سرمه نمی کشد.(2)

زنی که خود را برای غیر شوهرش آرایش می کند

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر زنی که خود را برای غیر شوهرش آرایش نماید، نماز او مورد قبول خدای متعال قرار نمی گیرد تا آنکه آرایش خود را بشوید و غسل نماید.(502) مانند غسل جنابت.(3)

زنی که شوهر خود را مورد آزار و اذیّت قرار می دهد

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:47 AM

 

 

دستاوردهای مادر ترزا
 

 

مترجم: حمید وثیق زاده انصاری
منبع: راسخون 


مادر ترزا یک راهبه‌ی کاتولیکی آلبانیایی و رومی بود که برای جامعه‌ی محروم کار می‌کرد. او زندگی خود را وقف آسایش و رفاه مردم کرد و حامی بشریت بود. این مقاله را بخوانید تا از کارها و دستاوردهای مادر ترزا مطلع شوید.
مادر ترزا در اسکوپیه، که در مکدونیا امروزی واقع شده است، به دنیا آمد. او یک خواهر و مبلغ مذهبی بود و بیشتر سالهای زندگی خود را در هندوستان گذراند. او در بیست و ششم ماه آگوست در سال 1910 به دنیا آمد و در بیست و هفتم آگوست تعمید داده شد و مسیحی شد. از همان سن کم 12 سالگی او علاقمند به کارهای تبلیغ مذهبی بود. در سن 18 سالگی او خانه را ترک کرد و به خواهران لورتو به عنوان مبلغ مذهبی پیوست. در بیست و چهارم ماه می سال 1931 به عنوان راهبه اولین سوگندهای مذهبی خود را خورد. او در مدرسه‌ی صومعه لورتو در کلکته تدریس می‌کرد و هم چنین به عنوان مدیر در آنجا خدمت می‌کرد.

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:47 AM

 

 

 مهم‌ترین ویژگی‌ها و اولویت‌های زنان
 

 

نویسنده: راضیه محمدزاده
 

 

اکثر الخیر فی النساء.

بیشترین خیر در زنان است. (1)
در جهت حسن ارتباط با زنان باز هم چنان نیازمند شناخت بیش‌تر ایشان هستیم پس باز هم بدانیم مهم‌ترین ویژگی‌ها و اولویت‌های زنان:
1-برای زن‌ها محبت بر هر چیز مقدم است.
2- زن‌ها توان آفرینش دارند.
3- زن‌ها به زمان توجه خاصی دارند.
4- زن‌ها نیاز دارند احساس امنیت کنند.
5- زن‌ها نیاز دارند احساس ارزشمند بودن کنند.

1- برای زن‌ها محبت بر همه چیز مقدم استقال الصادق (علیه السلام):
العبد کلّما ازداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلاً.
هرچه محبت زن در قلب مرد زیادتر شود فضیلت ایمانش زیادتر گردد. (2)
-دنیای زن، دنیای محبت است. محبت ورزیدن، فداکاری کردن و محترم شمردن روابط صمیمی طبیعت زن است.
- زن‌ها خود آگاهانه انتخاب نکرده‌اند که محبت مهم‌ترین اولویت زندگیشان باشد، بلکه محبت فی الواقع، مهم‌ترین اولویت زندگی آن‌هاست. طبیعتاً و ذاتاً و فطرتاً این گونه‌اند.
خود آگاهی، افکار و احساسات زن‌ها به طرزی طبیعی و غریزی همگی روی محبت متمرکز هست.

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:47 AM

نویسنده: مهدی مهریزی


قرآن کریم، نخستین منبع و مرجع برای ارائه‌ی تصویر زن از دیدگاه اسلام است. پس از آن، سیره و سخنان پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلم) (1) در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. آموزه‌های پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلم) برای همه‌ی مسلمانان، ملاک و معیار است و مرز میان اسلام و دیگر ادیان را روشن می‌سازد. از این رو، تحلیل و بررسی سخنان پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلم) درباره‌ی زن، از جایگاه ویژه و پُر اهمیتی برخوردار است.
سخن و سیره‌ی پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلم) تجلّی قولی و رفتاریِ قرآن کریم است. هر آنچه را که خداوند بزرگ، در کتاب خویش بر رسولش فرو فرستاده، انسان‌ها در سخن و سیره‌ی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلم) مشاهده می‌کنند؛ چرا که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلم)، نخستین ایمان آورنده‌ی به وحی الهی است.
(ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَیهِ مِن رَّبِّهِ.) (2)
پیامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است).
بررسی آموزه‌های پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلم) ما را به اصول و محکماتی هدایت می‌کند که تفسیر کننده و تراز برای دیگر سخنان است. می‌توان گفت که اصول و محکمات، آموزه‌هایی هستند که در مرحله‌ی معنا و مصداق، تردید بردار نیستند؛ یعنی در مرحله‌ی معنا، روشن است و در مرحله‌ی مصداق، بر بیش از یک مصداق، قابل انطباق نیست. چنان که از پشتوانه‌ی تأیید و حمایت قرآنی نیز برخوردار بوده و با آیات کتاب الهی، همسو و سازگار است.
 

ادامه مطلب
کسب درآمد کسب درآمد
چهارشنبه 31 خرداد 1396  - 11:47 AM

جستجو

آمار سایت

کل بازدید : 247500
تعداد کل پست ها : 1817
تعداد کل نظرات : 4
تاریخ ایجاد بلاگ : یک شنبه 4 مرداد 1394 
آخرین بروز رسانی : سه شنبه 15 خرداد 1397 

نویسندگان

س . م

امکانات جانبی