> نما - حضرت موسی الرضا (ع)

        https://s18.picofile.com/file/8433865126/emamereza.jpg
               أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ و رحمت الله و برکاته
                                    

آن غریب آشنا مدفون در مشهد رضاست            ساکن دل های ما باشد علی موسی الرضا(ع)

افتخار خاک ما قبر امام هشتمین                       آبروی کشور ما آن علی موسی الرضا (ع)ست

ای خدا توفیقمان ده جملگی در بندگی                 تا ز ما گردد رضا آن حضرت موسی الرضا (ع)

بعد از آن ما را طلب چون زاِیری با معرفت            با خلوص و با صفا ای حضرت موسی الرضا (ع)

سروده : حسن
                                                  متن کامل شعر
Powered By Rasekhoon.net