شماره تلفنِ خيلی‌ها را خط زده‌ام

اين روزها...
شماره تلفنِ خيلی‌ها را خط زده‌ام:
 حسین،مهدی،ر،مادرم..!
عده‌ای مُرده‌اند
عده‌ای نيستند
 عده‌ای رفته‌اند
 و دور نيست روزی
 که بسياری نيز شماره تلفن مرا خط خواهند زد.
زندگی همين است
يک روز می‌نويسيم وُ
روزِ ديگر خط می‌زنيم..
شب جمعه ست و بخوانیم برای همه آنهایی که بودند..
اما اکنون یادشان برای ما مانده است..
گذشتگان جمع و مادر من حقیر..
هدیه ما شاخه گلی ست با یک حمد و سه قل هواللهادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 23 بهمن 1393  ساعت 1:19 PM | نظرات (0)

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...

, ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!!!
ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!
ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!
ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺳﭙﯿﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!!!
ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ...!!!
ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ...!!!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺒﺎﺏ
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!
ﺭﺍﺳﺘﯽ ، ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ...!
ﻫِـــــــــــــــــﻪ ......!
ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ.  ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ می برﺩ...!
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺭﮐﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...!
ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ...!!!
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ
ﻣﻦ می مانم ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ
ﻭ ﻏﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ می ماند...!!!ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 بهمن 1393  ساعت 11:30 AM | نظرات (0)

دیگه من نیستم...

لا اله الا الله..
بلندتر..
لا اله الا الله..
اینارو هرچی نزدیک تر میشی میشنوی..
دیروز بت خبر دادن هفتم شه..
میری جلوتر زیرمو میگیری از همه بلندتر میگی لا اله الا الله..
با چشمای خودت کفن سفیدی که دورم بستنو میبینی..
صدای گریه و قرآن همه جا پخش شده..
قبرمو میبینی..
میبینی دارن منو میکنن زیر خاک..
صدای گریه مامانم که میگه فقط یه بار دیگه بم بگو مامان..داداشم که میگه میخوام فقط یه بار دیگه قیافشوببینم..
یاد کارام میوفتی..
غر زدنام..
نق زدنام..
وقتی که گوشیو قطع نمیکرم..
یا بدون خدافظی قطع میکردم..
گریه هام..
خنده هام..
خل بازیام..
اینکه میرفتم رو مخت
به خودت میگی ای کاش اذیتش نمیکردم..
ای کاش به حرفاش اهمیت میدادم
یادت میوفته که بهت میگفتم عاشقتم
باز به کفنم نگاه میکنی
دیگه منو کردن تو قبر
خاک هایی که روم ریخته میشه
مامانم داره خودشو میزنه که بیدار شم
بغضت میشکنه..
دلت برام تنگ میشه
باز نگرانم شی که کجام
باز لوس شم..
غر بزنم..
اما ایندفه ترکم کنی
گریت شدیدتر میشه
اما بهت گفته بودم شاد باش و همیشه بخند
باز بهم نگاه میکنی
دیگه من نیستم
 اره زیر یه خروار خاکادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 19 بهمن 1393  ساعت 6:03 AM | نظرات (0)

تعداد صفحات :4   1   2   3   4