0
نظر

دوستان ما

نويسنده : یکتاس

0
نظر

سماور برقی - عیب یابی سماور برقی

نويسنده : یکتاس

عیب یابی و تعمیر سماور برقی

در سماور هایی که المنت فنري دارندبه جهت آنکه حرارت تنوره به سیم بندي وکفی سماور آسیب نرساند و همچنین تشعشع حرارت بیش از حد ،عمل صحیح ترموستات را مختل نسازد از این عایق ها استفاده می شود معمولا”پس از پیچیدن ریسه المنت فنري با مهره هاي عایق بدور تنوره فضاي اضافی را با نخ نسوز پر نموده ودر پایان قبل از سوار نمودن پایه بر روي بدنه ،بین آن ها مقواي نسوز را قرار می دهیم. اصول کار ترموستات بدین گونه است که در اثر حرارت المنت، تیغه اي از ترموستات که نسبت به حرارت حساسیت بیشتري دارد منبسط شده وچون دو تیغه از یک طرف به همدیگر متصلند باعث خمیده شدن آن ها می شود وارتباط کنتاك ها قطع می گردد.

رفع عیب ۶ – عبور جریان الکتریسته از هادي هاي حلقوي شکل موجب ایجاد میدان مغناطیسی خاصی شده که این میدان در بر خورد با بدنه فلزي سماور مقداري ولتاژ القایی ایجاد می نمایدکه این ولتاژ اندك لامپ فازمتر را روشن می سازد. این المنت ها با توان نامی ۱۰۰۰ وات تولید شده و براي جازدن آن ها درون تنوره ابتدا باید المنت را به اندازه کافی ازدو طرف کشیده تاحلقه هاي فنري آن از یکدیگر تاحدودي فاصله بگیرد. تذکر :هنگام تعمیر اگر المنت آبی در آزمایش با لامپ سري ، المنت با بدنه فلزي راه داشته باشد به هیچ وجه نباید بکار برده شود زیرا باعث اتصال بدنه وایجاد برق گرفتگی می شود. رفع عیب ۳- پس از باز نمودن در پوش تحتانی سماور مدار را بررسی نموده وبراي یافتن نقطه پارگی ،در صورت متصل نبودن سماور به برق ،می توانیم از آوامتر استفاده نماییم.

سیم هاي ترموستات را از محل هاي اتصالش جدا نموده وسپس رابط هاي اهم متر را به آن ها متصل نموده ومحور ترموستات را در جهت عقربه ساعت وخلاف آن به گردش در آوریم. سماور برقی که انرژي الکتریکی را به گرما تبدیل کرده و باعث بجوش آمدن آب می گردد به منظور جلوگیري از خطرات سماورهاي ذغالی ونفتی به بازار عرضه شده است. پس از به جوش آمدن آب سماور مقداري سرکه یا جوش شیرین درون آن ریخته تاچند دقیقه همراه آب بجوشد سپس آب را تخلیه کرده وبا قاشق رسوب نرم شده را بتراشید. اگر سر راه مدار آمپر متر قرار گرفته باشد بلافاصله می بایست منحرف شود و اگر آمپرمتر در دسترس نباشد پس از چند ثانیه بدنه سماور را با دست لمس می کنیم.

 

آموزش تعمیرات سماورهای برقی

مقوا و نخ نسوز: در سماورهاي كه المنت فنري دارنده جهت آنكه حرارت تنوره به سيم بندي و كفي سماور آسيب نرساند و همچنين تشعشع حرارت بيش از حد، عمل صحيح ترموستات را مختل نسازد از اين عايقها استفاده ميشود معمولاً پس از پيچيدن ريسه المنت فنري با مهرههاي عايق به دور تنوره فضاي اضافي را با نخ نسوز پر نموده و در پايان قبل از سوار نمودن پايه بر روي بدنه، بين آنها مقواي نسوز را قرار ميدهيم. اصول كار ترموستات بدين گونه است كه در اثر حرارت المنت، تيغ هاي از ترموستات كه نسبت به حرارت حساسيت بيشتري دارد منبسط شده و چون دوتيغه ازيک طرف به هم ديگر متصل اند باعث خميده شدن آنها ميشود و ارتباط كنتاكت ها قطع ميگردد؛ و با قطع برق درجه حرارت پايين آمده و بيمتال به حالت اوليه برگشته و توسط كشش يک صفحه فنري ارتباط دوباره برقرار ميشود و اين عمل تكرار ميگردد.

عايق اين المنت ها از مهره هاي راهنمای تعمیر سماور اين المنت ها با توان نامي 1000 وات توليدشده و براي جا زدن آنها درون تنوره ابتدا بايد المنت را به اندازه كافي از دو طرف كشيده تا حلقه هاي فنري آن از يكديگر تا حدودي فاصله بگيرد پس ازآن المنت را از درون عايق ها عبور داده و درون تنوره قرار ميدهيم. رفع عيب 15 -عبور جريان الكتريسيته از هاديهاي حلقوي شكل موجب ايجاد ميدان مغناطيسي خاصي شده كه اين ميدان در برخورد با بدنه فلزي سماور مقداري ولتاژ القايي ايجاد مينمايد كه اين ولتاژ اندك لامپ فازمتر را روشن ميسازد. 1بدنه (مخزن) و درپوش 2 -پايه و دسته ها 3 -المنت 4 -عايق مخصوص المنت 5 –لوله هاي عايق نسوز (وارنيش -6 ( ترمينال چيني) 7 -ترموستات (اتوماتيک) 8 -لامپ نشان دهنده 9 -كابل رابط و دوشاخه 11 -مقوا و نخ نسوز 11- فيوز المنت ها:.

قبل از تجديد سيم بندي داخل سماور لازم است عايق هاي حرارتي زير تنوره نيز تعويض شوند درواقع مشكل عايق هاي حرارتي، سبب نفوذ حرارت بيش ازحد به قسمت زيرين سماور شده سيم ها را سوزانده است. تذكر: هنگام تعمير اگر المنت آبي در آزمايش با لامپ سري، المنت با بدنه فلزي راه داشته باشد به هيچ وجه نبايد بكار برده شود زيرا باعث اتصال بدنه و ايجاد برق گرفتگي ميشود. رفع عيب 7 -پس از بازنمودن درپوش تحتاني سماور مدار را بررسي نموده و براي يافتن نقطه پارگي، در صورت متصل نبودن سماور به برق، ميتوانيم از آوا متر استفاده نماييم. علت 6 -فاز يا نول لامپ قطع است رفع عيب 6 -سماور را برعكس نموده و درپوش تحتاني آن را باز ميكنيم مدار سماور بالأخص لامپ را كاملاً بررسي و مشكل را برطرف ميسازيم.

 

مرکز تعمیرات الکترونیک تهران [ 02188958375 ]

در گذشته به علت خطراتی که استفاده از سوخت هایی مانند ذغال و نفت و … داشتند، مانند آتش سوزی به خاطر افتادن سماور و … کم کم با پیشرفت در علم و به کارگیری آن در صنعت و … به منظور کاهش صدمات ناشی از استفاده از سماور ذغالی و نفتی، و همچنین حفظ منابع طبیعی، سماورهای برقی پا به عرصه گذاشتند و به زودی مورد استقبال قرارگرفتند. لازم به ذکر است که کلیه تعمیرات در این مرکز برای همکاران گرامی با قیمت همکاری انجام خواهد پذیرفت و همچنین عزیزان از شهرستان ها می توانند کالای تعمیری خود را با پست سفارشی و یا تیپاکس جهت تعمیرات به این مرکز ارسال نمایند تا در اسرع وقت بتوانیم خدمت گزار مناسبی برای ایشان باشیم.

نکته ای که وجود دارد این است که در برخی از سماور ها از المنت معمولی با عایق های چینی استفاده می شود، بنابراین لازم است بین بدنه و پایه از مقوا و نخ نسوز استفاده شود تا حرارت المنت به قسمت پایه نفوذ نکند و سبب سوختن سیم ها و در نتیجه اتصال بدنه یا اتصال کوتاه نشود. در سماور های برقی به صورت اتوماتیک ترموستات عمل می کند و شما با قرار دادن سماور در حالت اتوماتیک حتما دیده اید که در بازه های مختلف سماور روشن می شود و وقتی آب به دمای مناسب رسید، مجدد خاموش می شود. در صورت بروز مشکل در سماور برقی خود میتوانید با واحد تعمیرات لوازم خانگی مجتمع فنی ملی پایتخت تماس حاصل فرمایید یا مراجعه حضوری داشته باشید تا مشکل دستگاه شما در اسرع وقت بررسی و رفع شود.

در مدل المنت آبی، اطراف المنت که از جنس سیم کرم آلومینیوم و یا کرم نیکل است برای جلوگیری از زنگ زدگی در تماس با آب، با پودر چینی پوشیده شده است و یک روکش فولادی هم روی آن قرار گرفته است. چراغ روشن می شود ولی آب گرم نمی شود، ترموستات کار نمی کند، اتومات سماور برقی کار نمی کند، المنت کار نمی کند و بسیاری موارد دیگر که ممکن است نشان از اختلال در کارکرد دستگاه باشد.  تفاوت عمده المنت های آبی و معمولی را می توان در این دانست که، المنت های معمولی را اصولا چون مهار کردن حرارت تولید شده توسط آنها کار ساده ای نیست با توان محدودی می سازند. از احزای اصلی یک سماور برقی می توان به این موارد اشاره کرد: بدنه، پایه سماور، المنت، ترموستات بی متالی، لامپ هشدار دهنده، سیم رابط، فیوز و … از جمله اجزای اصلی هستند.

 

تعمیر سماور برقی

یکی از لوازم پرکاربرد آشپزخانه سماور میباشد، سماورها به سه شکل زغالی، نفتی و گازی هستند که هنگام کار، گاز دی اکسید کربن، CO یا انیدریدکربنیک را تولید میکنند.   امروزه اکثر مصرف کنندگان از این مدل سماورها استفاده نمی کنند و سمارهای برقی را جایگزین کرده اند. در جدول زیر روش های عیب یابی، علت و رفع عیب یابی سماور برقی توضیح داده شده است. البته از جمله عیوب سماورهای برقی نیز می توان به خطر برق گرفتی آنها اشاره کرد. ۳٫ پیچ بلند گالوانیزه در کف پایه را همراه با واشر آن؛ بیرون بیاورید. انبارفروشگاه: تبریز- فاز سه سهند- مجتمع برلیان- بلوک 6- طبقه دوم واحد شرقی کد پستی: 5331966586 تلفن: 09149979837 – 04133401232.

انبار مرکزی: تبریز- خیابان فردوسی – جنب پارکینگ پاساژ تجارت.

آموزش تعمیر سماور برقی

گازی را نیز رواج داده است، اما تولید گاز دی اکسید کربن در این سماور‌ها سبب شده است. ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. به منزلهٔ اجتناب از بروز عـادى ترين حـوادث ناشـى از بـرق گرفتگى همچـون. ، خرابى و فرسودگى و توجه به دسـتورالعمل هاى کارخانهٔ سـازنده ضرورى است. این کار از طریق تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی صورت می گیرد. ، اغلب بخاطر یک بی احتیاطی ساده و رعایت نکردن اصول ایمنی رخ می دهد.  بنابراين با کاستن از بى مبالاتى ها وافزايش دقت در کار مى توانيد. با آسودگى خاطر نسبت به تعمير وسايل برقى گوناگون اقدام نماييد.

شما به خوبی می دانید که اگر از برق درست استفاده نشود می تواند.  همچنين بازديد مرتب و برطرف کردن به موقع و فورى هـرگونه عـيب. در حال حاضر اگر چه توسعه شبکه گاز شهری استفاده از سماورهای. ؛ کسی که اصول ایمنی برق را نادیده بگیرد نه تنها برای خـود. سماورهای زغالی ، نفتی و گازی هنگام کار ، گاز co2 ، co یا انیدریدکربنیک تولید می کنند و غالبا به علت عدم توجه مصرف کنندگان خطرات جانبی نیز بوجود می آید. در این آموزش معرفی ، عملکرد ، عیب یابی و نحوه تعمیر سماور برقی را شرح داده ایم که حتی افراد غیر فنی هم می توانند سماور برقی را عیب یابی و تعمیر کنند. به همین دلیل امروزه استفاده از سماور برقی همچنان در اولویت اول قرار دارد.

قابل ذکر است که این آموزش به صورت ساده و روان می باشد و همه ی افراد اعم از مبتدی و فنی پس از دیدن این آموزش توانایی عیب یابی و تعمیر دستگاه واکس زن برقی را پیدا می کنند. استفاده از دستگاه های واکس زن برقی به منظور تکریم ارباب رجوع در مراکز عمومی ، ادارات و ساختمان های مسکونی بسیار فراگیر شده است. در این آموزش معرفی ، کاربرد ، عیب یابی و نحوه تعمیر دستگاه واکس زن برقی را به صورت گام به گام و کامل شرح داده ایم.   چرا که موجب صرفه جویی در زمان شده و با مکانیسمی راحت و سریع باعث پاکیزگی کفش ها می گردد.

منبع

0
نظر

مرگ معاویه - مردم کوفه و مرگ معاویه

نويسنده : یکتاس

عقیق | پایگاه اطلاع رسانی هیئت ها و محافل مذهبی

سپس امام‏ (ع) فرمود: اما بعد، نَسَب مرا بررسی کنید و بنگرید من کیستم؟ سپس به خود آیید و خود را نکوهش کنید و بنگرید که آیا رواست من را بکشید و حرمتم را بشکنید؟ آیا من فرزند دختر پیامبرتان نیستم؟ آیا پسر وصی او و عموزاده‌اش و نخستین ایمان‌آورندگان به خدا و تصدیق‌کننده رسولش در آنچه ازجانب خدا آورده بود، نیستم؟ آیا حمزه، سرور شهیدان، عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر طیار، شهیدی که با دو بال در بهشت پرواز می‌کند، عموی من نیست؟ آیا آن سخن معروف رسول خدا (ص) به شما نرسیده است که درباره من و برادرم فرمود: «این دو، سرور جوانان اهل بهشت‌اند»؟ اگر مرا در آنچه می‌گویم، و حق همان است، تصدیق می‌کنید، پس بدانید به خدا سوگند از زمانی که فهمیدم خداوند بر دروغ‌گویان خشم می‌گیرد و دروغ‌گو زیان‌کار است، دروغ نگفته‌ام؛ و اگر من را تکذیب می‌کنید، نزد شما کسانی هستند که اگر از آنها بپرسید، به شما خواهند گفت [که حق همین است که می‌گویم‌].

سابقه بد مردم کوفه امام حسین (ع) ‏ را بر آن داشت تا از آمادگی آنان اطمینان پیدا کند؛ لذا مسلم‌بن عَقیل را به عنوان نماینده خود به کوفه فرستاد و در پاسخ نامه‌های کوفیان نوشت: «هم اکنون برادرم و پسر عمویم و شخص مورد وثوق و اطمینان از اهل‌بیت خود، مسلم‌ بن عقیل را به سوی شما فرستادم و او را مأمور کردم که وضع و نظرتان را برایم بنویسد. امام حسین (ع) در منزلگاه ذات عِرْق، در پاسخ به سوال بِشْربن غالِب درباره آیه: «یَوْمَ نَدْعُوا کل اُناسٍ بِإِمَامِهِمْ» فرمودند: «ای برادر اسدی؛ آنان دو گونه امام هستند؛ امام هدایت که به هدایت دعوت می‌کند و امام ضلالت که به گمراهی می‌خواند؛ هرکس اولی را اجابت کند، به بهشت می‌رود و هرکس دعوت ضلالت را اجابت کند، در آتش است.

با توجه به افشاگری‌های اهل بیت (ع) در شام و دگرگونی اوضاع، یزید برای جلوگیری از بدنامی بیشتر، با یک چرخش آشکار، از طرفی به دلجویی از اهل بیت امام حسین (ع) پرداخت و از طرف دیگر برای تبرئه خود از قتل امام حسین (ع)، عُبَیْدالله بن زیاد را آماج لعن و نفرین قرار داد و اهل‌بیت امام حسین (ع) را برای ماندن یا رفتن آزاد گذاشت. من پسر کسی هستم که او را زجرکُش کردند و چه افتخاری بالاتر از این! ای مردم! شما را به خدا سوگند آیا نمی‌دانید که به پدرم نامه نوشتید، [ولی سرانجام] به او نیرنگ زدید؟ با او پیمان بستید و بیعت کردید، [اما عاقبت] با او جنگیدید و بی یاورش گذاشتید؟! مرگتان باد از کار زشت و اندیشه ناروایی که برای خود پیش فرستادید.

 

کوفیان در عصر امام حسین علیه‏السلام

ک: بلاذرى، همان، ج 2، ص 336-338 و ج 3، ص 382؛ تاریخ طبرى، ج 5، ص359ـ405؛ محمد بن‏طلحه، مطالب السؤول، ص 74؛ اربلى، کشف الغمّه، ج 2، ص 255؛ ابن صباغ، الفصول المهمّه، ص 183؛ شیخ مفید، همان، ج 2، ص 44-72؛ طبرسى، اعلام الورى، ج 1، ص 438-446؛ فقال نیشابورى، همان، ص 193-196؛ ابن اعثم کوفى، همان، ج 5، ص 50-82؛ ابوحنیفه دینورى، همان، ص 240-243؛ ابن اثیر، همان، ج 2، ص 536-553؛ ابن کثیر، همان، ج 8، ص 153-173؛ ابن نماحلى، همان، ص 32 و 44؛ ابوالفرج اصفهانى، همان، ص 100-105؛ مسعودى، همان، ج 3، ص 67؛ مزى، همان، ج 6، ص 424؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج 1، ص 591؛ ذهبى، سیر اعلام النبلاء، ج 3، ص 307؛ ابن حجر، الإصابه، ج2، ص 70؛ سبط بن جوزى، همان، ص 241؛ شجرى، امالى، ج 1، ص 190؛ محلى، الحدائق الوردیّه؛ ج 1، ص 115؛ مجلسى، همان، ج 44، ص 341-371؛ ابن شهر آشوب، همان، ج 4، ص 91-93؛ خوارزمى، همان، ج 1، ص 206-208؛ ابوالفداء، المختصر فى أخبار البشر، ج 1، ص 189-190 و سیدبن طاووس، اللمهوف، ص 119.

    براى دست یافتن به آمار جمعیت کوفه در زمان قیام امام حسین علیه‏السلام نمى‏توان به آمارهاى مربوط به سال‏هاى قبل تمسک جست، زیرا پس از شهادت امام على علیه‏السلام وقتى زیادبن‏ابیه (م53ق) درسال پنجاه از سوى معاویه والى کوفه شد، شیعیان را به‏شدت تحت فشار قرار داد؛ به تعقیب شیعیان مى‏پرداخت و حتى اگر آن‏ها را زیرسنگ مى‏یافت، مى‏کشت، آن‏ها را به وحشت مى‏انداخت، دست و پایشان را قطع مى‏کرد، به‏صلیب مى‏کشید، با آهنِ گداخته چشمان آن‏ها را کور مى‏کرد و نیز به جاهاى دیگر مى‏پراکند، به گونه‏اى که هیچ شیعه معروف و.     قرن‏هاست که بسیارى از مردم، اهل کوفه را براى این بى‏وفایى و پیمان‏شکنى ملامت کرده‏اند و چنان‏که به اصحاب و یاران با وفاى امام علیه‏السلام درود و سلام فرستاده‏اند، به اینان که روزى وعده نصرت دادند و پیمان فداکارى بستند، و روزى هم به‏روى امام شمشیر کشیدند و تا پاى کشتن وى ایستادگى کردند، لعنت و نفرین کرده‏اند، اما انصاف این است که مردم کوفه، کارى برخلاف معمول و عملى که موجب حیرت باشد انجام نداده‏اند و هر دو کارشان برطریق قاعده بود: هم آن نامه‏ها که نوشتند و هم آن شمشیرها که به روى امام کشیدند.

 

آغاز نهضت عاشورا ـ مرگ معاویه

بـه عـنوان نمونه در حالى که مردم کوفه امام حسین (ع) را به خوبى مى شناختند و دشمنان او را نیزتجربه کرده بودند، اکثر آنها تحت تاثیر تبلیغات بنى امیه، گمان مى کردند در یک جهاد مقدس شرکت کرده و با دشمنان خدا مى جنگند، به طورى که عمر سعد با تکیه بر این خیال باطل مردم، در عـصـر تاسوعا به عنوان فرمان حمله در میان لشکر کوفه ندا مى دهد: اى لشکر خدا! سوار شوید شـمـا را مـژده بـهـشـت باد (۹۷) همچنین در روایاتى که گذشت دیدیم که هیچ کس حاضر نـمـى شد کشتن امام حسین (ص) را به عهده گیرد، چرا که مى دانستند کشتن او تجاوز به حریم رسـول خـداسـت مـى گـفتند: نمى خواهیم در قیامت پیامبر خصم ما باشد این در حالى است که هـمـین مردم مقدمات شهادتش را فراهم کرده بودند و با این حال گمان مى گردند اگر آخرین ضربه را به عهده نگیرند باز هم مسلمان و پیرو پیامبر اسلامند و دلیلى ندارد که در روز قیامت رو در روى حضرتش قرار گیرند.

سـالار شـهیدان در حال نبرد بود تیرى از کمان جفا جست و بر پیشانى نورانى اش نشست حضرت تـیـررا بـیـرون کـشـید خون بر چهره و ریش مبارکش جارى شد دست به دعا برداشت: بارالها تو مـى بـیـنـى از ایـن بندگان سر کشت چه مى کشم آنگاه چون شیر خشمگین حمله کرد و دشمن چـونـان گـلـه اى بز که گرگ درآن افتاده باشد از دم تیغش مى گریخت شمشیرش به هرکس مى رسید بر خاک مى افتاد و تیر چون باران برجسم شریفش مى بارید و او همچنان حمله مى کرد تا خستگى بر جسم شریفش چیره شد ایستاد تا دمى بیاساید سنگى به پیشانى مجروحش زدند دوباره خـون بـر چـهـره اش جـارى شـد پیراهنش را بالا آورد تاخون از چهره برگیرد تیرى سه شعبه بر شکمش زدند مى خواست تیر را بیرون آورد ولى تا عمق سینه اش پیش رفته بود ناچار آن را از میان کمر بیرون کشید و خون چون ناودان جارى شد.

هـنـگـامـى کـه عـبـیـداللّه بـن زیـاد به تحریک شمر بن ذى الجوشن تصمیم قطعى به جنگ با امـام حـسـیـن (ص) گـرفت و حکم جنگ را به دست شمر داد تا به کربلا برساند، عبداللّه بن ابى الـمـحـل بن حزام از برادرزاده هاى ام البنین (مادر ابوالفضل)، در مجلس حاضر بود او از ابن زیاد خـواست براى پسران ام البنین امان نامه اى بنویسد و ابن زیاد نیز به خواسته او امانى نوشت عبداللّه امـان نامه را توسط غلامش به کربلا فرستاد او به کربلا آمد و خدمت عباس (ص) و برادرانش رسید آن بـزرگـواران بدون این که نامه رااز او بگیرند گفتند: دایى ما را سلام برسان و بگو ما نیازى به امان شما نداریم، امان خدا از امان زاده سمیه بهتر است (۷۵).

 

مردم کوفه چند نامه برای امام حسین(ع) نوشتند و مضمون این نامه‌ها چه ...

سلیمان بن صرد به آنها گفت: معاویه به هلاکت رسید و حسین بن علی(ع) از بیعت با بنی‌امیه خوددارى کرد! شما شیعیان او و شیعیان پدرش هستید، پس اگر به خودتان اطمینان دارید که او را یارى می‌کنید و با دشمنانش می‌جنگید و در راه او را از دادن جان دریغ ندارید، به ایشان نامه بنویسید و آمادگى خود را به او اعلام دارید، و اگر از پراکندگى و سستى در یارى او بیم دارید، او را فریب ندهید؟ آنها گفتند: نه، ما با دشمن او خواهیم جنگید و در راه او جان‌فشانى خواهیم کرد. نعمان بن بشیر(فرماندار یزید) در قصر فرماندارى است و ما در روزهاى جمعه براى نماز جمعه با او نمی‌رویم، و در عیدها با او (براى نماز) به صحرا بیرون نمی‌رویم، و اگر ما بدانیم که شما به سوى ما حرکت می‌کنید، او را از شهر کوفه بیرون می‌کنیم و ان‌شاء اللَّه تعالى او را به شام خواهیم فرستاد.

[7] تعداد امضاکنندگان این نامه در گزارش‌ها تاریخی بیان نشده است، اما از قرائن متعددی، مانند خطبه‌ی سلیمان بن صرد که گفت «یا مَعْشَرَ الشِّیعَة»؛[8] ای گروه شیعیان، می‌توان فهمید در آن جلسه تعداد زیادی از شیعیان حضور داشتند. یک نامه از سوی شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم، عروة بن قیس، عمرو بن حجاج زبیدی، و محمد بن عمرو تیمی که از رؤسای کوفه بودند به امام(ع) نوشته شد[18] که در آن نامه از ‌حضرت(ع) دعوت شد که به سمت کوفه حرکت کند. الارشاد، ج 2، ص 41؛ اللهوف على قتلى الطفوف، ص 37؛ مقریزی، تقی الدین‏، امتاع الاسماع بما للنبی من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع‏، تحقیق، نمیسی، محمد عبد الحمید، ج 5، ص 363، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1420ق.

با توجه به این نکته در جریان قیام امام حسین(ع) اگر رئیس قبیله و یا عشیره‌ای نامه‌ای برای حضرتشان می‌نوشت، این تقریباً بدان معنا بود که تمام و یا بخش زیادی از افراد آن قبیله نیز آن نامه را امضا نمودند. آنان با وى بیعت کردند تا آن‌جا که بر اساس گزارش‌های مختلف دوازده هزار،[23] هیجده هزار،[24] حدود بیست هزار و اندی،[25] بیشتر از سی هزار،[26] چهل هزار نفر[27] از کوفیان با وى بیعت نمودند. آن دشمنى که بر این امت یورش برد، و با ظلم و ستم کار خلافت و زمام‌دارى‏ آنان را براى خود برد، و اموال آنان را به زور گرفت، و بدون رضایت آنان خود را فرمانرواى ایشان کرد. در مورد متن این نامه‌ها گزارشی وجود ندارد، اما از آن‌جا که هر نامه از طرف یک الی چهار نفر بود، می‌توان احتمال داد سبب اختلاف در بیان تعداد این نامه‌ها شده است.

 

آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

هر که ايثار کند، در مردانگى و رادمنشى چيزى فرو نگذاشته است. كتاب جمل من انساب الأشراف، البلاذرى، أحمد بن يحيى بن جابر، تحقيق: سهيل زكار، رياض زركلى، دارالفكر، بيروت، 1417 قمری/ 1996 میلادی، چاپ اول، ج 3، ص 185؛ الفتوح، همان، ج 5، ص 169. افرادی چون عمرو بن حجاج و شبث بن ربعی که خود در کربلا فرماندهی سپاه ابن زیاد را داشتند، از کسانی بودند که به امام حسین(علیه السّلام) نامه نوشته بودند. گردآوری از کتاب: حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(علیهم‌السلام)، جعفریان، رسول، موسسه انصاریان، قم، ۱۳۸1 شمسی، چاپ ششم، ص 191. (الفتوح، الكوفى، أبو محمد أحمد بن اعثم، دارالکتب العلمیه، بيروت، 1406 قمری، ج 5، ص 51 – 50).

 

منبع

0
نظر

پاستوریزه - پاستوریزه کردن

نويسنده : یکتاس

پاستوریزه کردن شیر| روش ها| گام ها| اهمیت

پاستوریزاسیون فرایندی است که طی آن غذاهای بسته بندی شده و غیر بسته بندی شده خاصی (مانند شیر و آب میوه) با گرمای ملایم، معمولاً کمتر از ۱۰۰ درجه سانتی گراد (۲۱۲ درجه فارنهایت) تحت عمل قرار میگیرند تا عوامل بیماری زا را از بین ببرند و ماندگاری یا عمر قفسه را گسترش دهند. این شامل گرم کردن شیر یا کرم بین 135 درجه سانتی گراد تا 150 درجه سانتی گراد به مدت یک تا دو ثانیه است که سپس سرد کردن بلافاصله و بسته بندی غیر عفونی آن در یک ظرف هوابند، برای ذخیره سازی، در دستور کار قرار می گیرد. 8- بخش خنک کننده/سرمایش پس از باز تولید سرما در شیر پاستوریزه، شیر به بخش خنک کننده PHE حرکت داده می شود؛ جایی که در آن خنک کننده PHE/ آب سرد شده، دمای شیر پاستوریزه را تا ۴ درجه سانتی گراد پایین می آورد.

هنگامی که شیر به دمای مورد نیاز در انتهای لوله های نگهداری دست می یابد، دوباره به بخش بازسازی برگشت داده می شود تا شیر سرد ورودی را گرم کند؛ در حالی که خودش تا حدود ۳۰ درجه سانتی گراد سرد می شود. 6- بخش گرمایش بهره گیری از حرارت حاصل از بخار جهت بالا بردن درجه حرارت شیر از حدود 60 درجه سانتی گراد به 72 درجه سانتی گراد مورد نیاز است تا برای کشتن اسپور کلستریدیوم بوتولینوم موثر واقع شود. 7- بخش نگهداری پس از گرم شدن، شیر به داخل لوله های نگهداری جریان می یابد که طول آن ها با نرخ جریان شیر کالیبره شده است تا اطمینان حاصل شود که شیر حداقل ۱۶ ثانیه در لوله ها باقی می ماند.

ج-در صورت امکان فورا اقدام به ارائه مشاوره توسط کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط (دانش آموخته دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 25 سال سابقه کار مشاوره) خواهد گردید. اهمیت پاستوریزاسیون پاستوریزاسیون مناسب به دلایل زیر ضروری است: هدف اصلی پاستوریزاسیون شیر از بین بردن باکتری های بیماری زا است که می توانند نگرانی بهداشت عمومی ایجاد کنند. پاستوریزاسیون برقی شامل گرم کردن شیر تا ۷۱٫۷ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ ثانیه برای کشتن کوکسیلا بورنتی است که مقاوم ترین عامل بیماری زای مقاوم در برابر گرما در شیر خام است. 2- مرحله پیش حرارت دهی( تولید مجدد) و استاندارد سازی پس از حجیم شدن، شیر سرد شده تا حدود ۴۰ درجه سانتی گراد گرم می شود تا جداسازی آسان سرشیر در طول استانداردسازی تسهیل شود.

 

معرفی و بررسی سیستم پاستوریزه کردن شیر

توجه داشته باشید که برای شیر خالص این دما و زمان ایده آل می باشد، ولی اگر شیر دارای چربی بالا بوده یا بخواهند شیر کاکائو را پاستوریزه نمایند لازم است تا دمای بیشتر بوده و زمان پاستوریزه کردن کمتر شود. نکته قابل توجه این که عمل پاستوریزاسیون صرفا برای شیر نبوده و در بخش های تولیدی برای دیگر مواد غذایی همانند ماءالشعیر، آب میوه های مختلف، عسل، لبنیات و حتی تخم مرغ قابل اجرا می باشد. این عمل فرآیندی است که طی آن به شیر یا دیگر مواد غذایی حرارت لازم داده شده تا میکروب های موجود، باکتری ها، ویروس ها و کپک و دیگر عوامل آلوده کننده از بین بروند. در این روش دمای مورد استفاده برای حرارت دهی شیر در محدوده 72 الی 76 درجه سانتی گراد بوده و زمان گرمایشی مابین 15 الی 20 ثانیه برای شیر خام در نظر گرفته شده است.

این مدل کارکرد پاستوریزاتور و عملکرد آن موجب از بین رفتن صد درصد عوامل بیماری زای شیر شده و به مواد معدنی و ویتامین های آن کمتر صدمه وارد می نماید. زیرا شیر یک محیط بسیار مناسب برای رشد وتکثیر و تولید آنزیم های مختلف بوده و این امرباعث می شود تا مزه شیر تغییر کرده و غیر قابل استفاده شود. روش میکروب زدایی سریع و مداوم امروزه کاربرد بیشتری در کارخانجات و واحدهای تولید کننده شیر داشته و با توجه به مزیت های آن متداول تر می باشد. امروزه با توجه به پیشرفت ساخت تجهیزات صنعتی به خصوص در بخش فرآورده های شیر از سه روش متداول برای پاستوریزاسیون شیر بهره برداری می کنند.

البته متدهای دیگری که در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد همانند کاربرد اشعه مادون قرمز یا پاستوریزه کردن خلائی طراحی شده اند. این مخازن دارای همزن بوده و هر لحظه شیر را به هم می زنند تا گرمای موجود در دیواره مخزن به صورت یکنواخت کلیه بخش های شیر را گرم نماید. به احترام دانشمند فرانسوی لوئی پاستور که مخترع و ابداع کننده فرآیند میکروب زدائی بوده نام این عمل را پاستوریزاتور نامیده اند. ساختار دستگاه سبب می شود که در عرض 2 ثانیه دمای شیر به مقدار زیادی بالا رفته و سپس وارد بخش نگهدارنده شده و در نهایت خنک شود. درجه حرارت به کاررفته در این روش بین 88 تا 130 درجه سانتی گراد بوده و زمان بسیار کم و در حد چند دهم یا چندین ثانیه خواهد بود.

 

اثر پاستوریزه کردن بر ارزش غذایی شیر

گرچه فروش شیر خام در کانادا ممنوع است، اما برخی افراد به فضیلت این محصول اعتقاد دارند و معتقدند که پاستوریزه کردن ویتامین‌های مهم را از بین می‌برد و نوشیدن شیر خام می‌تواند آلرژی‌ها، سرطان یا عدم تحمل لاکتوز را از بین ببرد. گروه تولیدی «عالیس» نیز در روند تولید شیر غنی شده با ویتامین D، تکنولوژی خاصی را جهت حفظ ارزش غذایی این ویتامین در کنار حذف حرارتی تمام میکروب‌های شیر استفاده می‌کند. بر خلاف شیر خام که فقط شامل مقدار کمی ویتامین D است، شیر پاستوریزه غنی شده با این ویتامین باعث جذب بیشتر کلسیم می‌شود و نقش کلیدی در سلامت استخوان ایفا می‌کند. پاستوریزه کردن یا پاستوریزاسیون شامل گرم کردن شیر به میزان 63 درجه سانتیگراد و 72 درجه سانتیگراد به مدت چند ثانیه قبل از خنک کردن آن است.

هدف از این فرآیند، نابود کردن هر گونه باکتری است که ممکن است در طول شیردوشی وجود داشته باشند و باعث بیماری‌هایی مانند سالمونلوز شوند. با این وجود، این رابطه می‌تواند با عوامل دیگر مرتبط با شیوه زندگی روستایی و محیط مزرعه، نه صرفا با مصرف شیر خام نیز توضیح داده شود. برای پی بردن به این قضیه، محققان در انتاریو، 40 مطالعه در مورد اثرات پاستوریزاسیون و ارزش تغذیه‌ای شیر را بررسی و تحلیل کردند. طعم این شیر با شیر معمولی هیچ تفاوتی ندارد در نتیجه به راحتی می‌تواند بهترین جایگزین شیر معمولی برای کودکان شما باشد. پاستوریزاسیون، 100 درصد از باکتری‌های بیماری‌زا، مخمر و کپک و 95 تا 99 درصد سایر باکتری‌ها را از بین می‌برد.

به طور کلی، نوشیدن شیر پاستوریزه هنوز امن‌ترین راه برای لذت بردن از فواید شیر برای سلامتی محسوب می‌شود. اولین یافته: پاستوریزاسیون تأثیر اندکی بر روی ویتامین‌هایی دارد که به طور طبیعی در شیر یافت می‌شوند. این محصول از عالیس به‌خصوص برای کودکان، بانوان، جوانان و سالمندان در فصول سرد بسیار توصیه شده است. تنها سطوح ریبوفلاوین یا ویتامین B2 ، در طی فرایند پاستوریزاسیون به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. هیچ مطالعه‌ای، ارتباطی بین شیر غیر پاستوریزه و سرطان یا عدم تحمل لاکتوز را نشان نداده است. این محصول فاقد هر نوع مواد نگهدارنده است و شیر استفاده شده در آن کیفیت بالایی دارد.

 

منبع

0
نظر

مرزبند - مرزبند یا مرزکش

نويسنده : یکتاس

مرزکش تراکتوری

در مدل ماله ای که در واقع یک طرفه یا دو طرفه تولید می گردد که در زه کشی ها استفاده می گردد و مدل پرکاربرد در ایران مدل بشقابی یا دیسکی می باشد که در مرزبند دیسکی از دو بشقاب گود روبروی یکدیگر با یک زاویه مشخص قرار می گیرند طراحی و تولید شده اند و مکانیزم عملکرد دستگاه به این شکل می باشد که بشقاب ها در خاک بنشینند و در وسط آن یک پشته بوجود می آید و با حرکت دورانی بشقاب ها و حرکت تراکتور خاک های کناری به سمت بالا و زاویه ای خواهد آمد. و به امید روزی که در ایران کشاورزان و باغداران عزیز بدون واسطه و با کمترین هزینه و خدمات حمایتی مناسب به ادوات با کیفیت و خدمات پس از فروش بلند مدت دست یابند.

بیشترین کاربرد مرزکش ها در شالیزارهای برنج ، باغ سبزیجات ، کشت خطی به منظور کرت کشی زمین جهت تسهیل در مدیریت زمین و آبرسانی و آبندسازی درست استفاده می گردد. این دستگاه قابلیت مرزبندی و کرت زمین به اقسام مرتب را داشته و به دلیل مکانیزه بودن دستگاه ، به کار کشاورزان و فرآیند کشاورزی سرعت می بخشد. دیسک یا بشقاب ها از جنس فولاد سخت آلیاژی CK می باشد که در برابر ساییدگی ، رطوبت ، زنگ زدگی ، شکنندگی و ضربه مقاومت چندبرابری خواهد داشت. پیچ های استفاده شده در شاسی و دیسک از نوع گرید A با مقاومت بالا می باشند تا در برابر کار کششی و ضربه توان و مقاومت لازم را داشته باشد.

مرزکش تراکتوری  : دستگاه مرزبند یکی از ابزارهای مورد استفاده در زراعت و همچنین سهولت کار و افزایش راندمان کاری میباشد. و تمام این ویژگی ها باعث گردیده است تا مصرف کننده یک کالای با کیفیت و گارانتی دار از مجموعه بهاران کشت دریافت باشید. بازوی اصلی مرزکش از پروفیل صنعتی سنگین و نیمه سنگین تولید شده تا برابر کشش و فشار مقاومت داشته باشد. اپراتور تراکتور با دور و نزدیک کردن بشقاب ها حجم پشته یا مرز تولید شده را کم یا زیاد نماید. توجه داشته باشید که مرزبند تراکتوری با توجه به نوع و قدرت تراکتور انتخاب می گردد. مرزبند  یا مرزکش  ها به شکل دیسکی یا ماله ای طراحی و تولید می گردند.

 

مرزکش یا مرزبند کشویی (مناسب تراکتور فرگوسن)

این دستگاه توانایی مرزبندی و تقسیم زمین به بخش های مختلف را دارد که با عملکرد خود علاوه بر سرعت بخشیدن به به فرآیند کشاورزی، روند تولید محصول را نیز سرعت می بخشد. هدف از شخم اولیه، جابجایی و تهویه لایه های زیرین خاک و همچنین از بین بردن حشرات موذی و گیاهان باقی مانده از قبل است. در شخم ثانویه از ادوات خاک ورزی ثانویه مانند انواع رتیواتور برای نرم کردن و قابل کشت کردن خاک استفاده می شود. قبل از کاشت بذر، بهتر است زمین به بخش های مختلف تقسیم شود تا هم کاشت بذر و آبیاری زمین راحت تر انجام گیرد. پس از اینکه زمین شخم زده شد و تهویه به طور کامل صورت گرفت، زمان شخم ثانویه است.

مرزکش یا مرزبند یکی از ادوات کشاورزی است که مشابه با گاوآهن بشقابی عمل می کند. مرحله اول همان شخم اولیه زمین است که از انواع گاوآهن استفاده می شود. در شخم اولیه از ادوات خاک ورزی جهت زیر و رو کردن خاک استفاده می شود. آماده کردن زمین برای عملیات کشاورزی و کاشت بذر دو مرحله دارد.

آشنایی با ابزارهای کشاورزی سنتی در شهر تاریخی نراق/پاشنه خَر و کاربرد آن

در این مایه‌ها چون رطوبت پُشته‌ها زیاد بود محصول دیرتر به آب نیاز پیدا می‌کرد مانند باغ‌های انگور که مایه(جوب) آب پای درختان عمیق هستند و نیاز کمتری به آب دارند، پس از برداشت محصول تره‌بار، مجدداً زمین را شخم زده و با پاشنه خَر (کَرت کِش) آن را برای کشت بعدی به کَرت تبدیل می‌کردند. این بیل بر خلاف بیل‌های کشاورزی معمولی که یک نفر با آن کار می‌کرد، استفاده از آن مستلزم دو یا سه نفر کارگر بود و شامل یک صفحه فلزی مستطیل شکل با کمی اِنحنا بود که دارای یک دسته چوبی به نام دسته بیل بود و در طرفین آن یک حلقه (قلاب) فلزی بود که به هر حلقه یک زنجیر متوسط حدود 1. در منطقه نراق یکی از ابزارهایی که در گذشته برای کار کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پاشنه خَر بود، پاشنه خر (بیل کَرت کِش، مَرزبَند یا مَرزکِش) در قدیم یکی از وسایل کشاورزی سنتی در شهر تاریخی نراق بود و به گویش نراقی به پاشنه خَر معروف بود.

نحوهٔ  مرزبندی  نیز به این صورت بود که بعد از شخم زدن زمین، آن زمین‌هایی که ساختار مرزی داشت یعنی به صورت کَرت بود، یک کارگر با بیل معمولی بعد از شخم زدن زمین، مرزهای کَرت را از بالا و پایین مرز ترمیم می‌کرد و به گویش نراقی مرزها را می‌بست. البته  این روش آبیاری را آبیاری غرقابی می‌گفتند بدین صورت که کشاورز یک کَرت را با جوب آب می‌داد و پس از پُر شدن  کَرت، بال (مسیر) آب را به کَرت بعدی می‌گرداند و آبیاری به همین نحو تا آخر ادامه پیدا مى‌کرد. در زمان‌های قدیم کشاورزان در موقع گاویاری (شخم زدن زمین با گاو آهن سنتی) به نام خیش که به دو گاو نر (وَرزاو) بسته می‌شد زمین‌های مزروعی را شخم‌ زده و کشت مى‌کردند و یا به گویش محلی ( تخم می‌کاشتند).

سپس کشاورزان خاک خشک لبه مایه‌ها را کنار زده و در ابتدای خاک مرطوب روی لبه مایه به فاصله 20 سانتی‌متر بذر تره‌بار می‌کاشتند، به این نحوهٔ کاشت به گویش نراقی (تخمه انداختن) یا جالیزکاری می‌گفتند. این مایه‌ها به داخل یکدیگر راه داشت و با بندهایی که با بوتهٔ جاز(نوعی بوته در نراق) درست می‌شد هم‌زمان با هم آبگیری می‌شدند و پس از 48 ساعت زمین به دَم می‌آمد و به اصطلاح آمادهٔ کشت می‌شد. به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، انجام امور کشاورزی به ابزار و امکانات خاصی نیاز دارد که در هر منطقه با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و همچنین زمین و سنگلاخ‌های آن این ابزارها تفاوت دارد.

 

مرزکش تیلر کولتیواتور

به دلیل نیاز به ایجاد کرت هایی با ارتفاع و عرض های مختلف بازوهای مرزکش به گونه ای طراحی می شود که بتوان فاصله عرضی دو پره از هم و زاویه بین پره ها را به دلخواه تنظیم کرد. محل اتصال پره های مرزکش به بازوها بلبرینگی می باشد، چونکه برای ایجاد مرز لازم است که پره ها ثابت نباشند و بر روی توپی خود دائماً بچرخند. با این کار تا وقتی که ساقه بوته ها ضخیم و قوی شود به کمک خاکی که به دو طرف بوته ریخته شده است از شکستن و آسیب دیدن بوته جلوگیری می شود. یکی از ادوات الحاقی میباشد که به مالبند تیلر کلتیواتور بسته شده و برای کرت بندی (قطعه بندی زمین) و ایجاد مرز استفاده می شود. مرزکش تیلر کولتیواتور از دو بشقاب مقعر فلزی تشکیل شده است که بوسیله دو بازو و به کمک کرپی به شاسی مرزکش بسته می شوند.

علاوه بر ایجاد کرت و مرزبندی، از مرزکش ها میتوان برای پوشاندن دو طرف بوته های تازه کاشته شده با خاک نیز استفاده کرد. نحوه استقرار بشقاب های مرزكش طوري است كه فاصله آنها از يكديگر در قسمت جلو بيشتر و در قسمت عقب كمتر است. ایجاد کرد در باغستان های سنتی و شیوه های آبیاری غرق آبی کاربرد فراوان دارد. تیلر کلتیواتور مناسب برای مرزکشی تیلرهای 7 اسب دیزلی به بالا می باشد. گودي بشقاب ها مقابل هم قرار دارند و خاك را از دو طرف به وسط می ریزند. میزان مقعر بودن پره ها نیز نباید از حدی کمتر یا بیشتر باشد. ورود با رمز عبور یکبار مصرف ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:60 ).

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. چنانچه حین مرزکشی، به دلیل قدرت کم موتور یا ارتفاع و عرض زیاد مرزکشی فشار بر روی تیلر کوتیواتور زیاد باشد و احتمال بوکسوات باشد می توان از چرخ آهنی به جای چرخ لاستیکی استفاده کرد. حال با توجه به عرض و ارتفاعی که می خواهیم کرت ها داشته باشد فاصله و زاویه پره ها از یکدیگر را تنظیم می کنیم. پس از اطمینان از روان بودن پره ها، مرزکش را با پین مالبند به پایه مالبند تیلر کلتیواتور متصل می کنیم. برای انجام عملیات مرزکشی لازم است ابتدا زمین شخم خورده و با کلتیواتور خاک نرم شده باشد. هر چه فاصله پره ها بیشتر باشد عرض کرت های ایجاد شده نیز بیشتر می شود.

 

منبع

0
نظر

ستونیت - لیوینگ ستونیت

نويسنده : یکتاس

جیوه بسیار خالص|قیمت جیوه نقره ای|فروش جیوه در ایران

کلمات کلیدی : جیوه سیگماآلدریچ دو کیلوگرمی کد 215457 - انواع جیوه سیگماآلدریچ دو کیلوگرمی کد 215457 - جیوه خالص سیگما آلدریچ دو کیلوگرمی کد21457 - فروش  جیوه سیگماآلدریچ دو کیلوگرمی کد 215457 - قیمت جیوه سیگماآلدریچ دو کیلوگرمی کد 215457 - کاربردهای جیوه سیگماآلدریچ دو کیلوگرمی کد 215457 - جیوه سیگماآلدریچ دو کیلوگرمی کد 215457. کلمات کلیدی : جیوه سیگماآلدریچ 500 گرمی کد 261017 - انواع جیوه سیگماآلدریچ 500 گرمی کد 261017 - جیوه خالص سیگما آلدریچ 500 گرمی کد261017 - فروش  جیوه سیگماآلدریچ 500 گرمی کد 261017 - قیمت جیوه سیگماآلدریچ 500 گرمی کد 261017 - کاربردهای جیوه سیگماآلدریچ 500 گرمی کد 261017 - جیوه سیگماآلدریچ 500 گرمی کد 261017.

کلمات کلیدی : جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104401 - انواع جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104401 - جیوه خالص مرک یک کیلوگرمی کد 104401 - فروش جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104401 - قیمت جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104401- کاربردهای جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104401 - جیوه مرک آلمانی یک کیلوگرمی کد 104401. کلمات کلیدی : جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104404 - انواع جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104404 - جیوه خالص مرک یک کیلوگرمی کد 104404 - فروش جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104404 - قیمت جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104404- کاربردهای جیوه مرک یک کیلوگرمی کد 104404 - جیوه مرک آلمانی یک کیلوگرمی کد 104404. کلمات کلیدی : جیوه مرک کد یک کیلوگرم 104403 - انواع جیوه مرک یک کیلوگرم کد 104403 - جیوه خالص مرک یک کیلوگرم کد 104403 - فروش جیوه مرک یک کیلوگرم کد 104403 - قیمت جیوه مرک یک کیلوگرم کد 104403- کاربردهای جیوه مرک یک کیلوگرم کد 104403 - جیوه مرک یک کیلوگرم آلمانی کد 104403.

کلمات کلیدی : جیوه سیگماآلدریچ کد 215457 - انواع جیوه سیگماآلدریچ کد 215457 - جیوه خالص سیگما آلدریچ کد21457 - فروش  جیوه سیگماآلدریچ کد 215457 - قیمت جیوه سیگماآلدریچ کد 215457 - کاربردهای جیوه سیگماآلدریچ کد 215457 - جیوه سیگماآلدریچ کد 215457. کلمات کلیدی : جیوه مرک کد 104401 - انواع جیوه مرک کد 104401 - جیوه خالص مرک کد 104401 - فروش جیوه مرک کد 104401 - قیمت جیوه مرک کد 104401- کاربردهای جیوه مرک کد 104401 - جیوه مرک آلمانی کد 104401. کلمات کلیدی : جیوه مرک کد 104404 - انواع جیوه مرک کد 104404 - جیوه خالص مرک کد 104404 - فروش جیوه مرک کد 104404 - قیمت جیوه مرک کد 104404- کاربردهای جیوه مرک کد 104404 - جیوه مرک آلمانی کد 104404.

کلمات کلیدی : جیوه مرک کد 104403 - انواع جیوه مرک کد 104403 - جیوه خالص مرک کد 104403 - فروش جیوه مرک کد 104403 - قیمت جیوه مرک کد 104403- کاربردهای جیوه مرک کد 104403 - جیوه مرک آلمانی کد 104403.

منبع

0
نظر

بینائی - ادراک فضا از راه بینائی

نويسنده : یکتاس

ادراک و شناخت فضای شخصی از دریچه حواس پنجگانه- بینایی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

پیشینه تحقیق و مبانی نظری ادراک بینایی و شنوایی|دابلیو آر

برای کودکی که اطلاعات قبلی از اعداد یا حروف الفبا ندارد ، حرف B ، شکلی بی معنا روی کاغذ است ؛ بنابراین ، اختصاص دادن معنا به محرک های ورودی به دانش قبلی ما و آنچه که ما انتظار دیدنش را داریم ، بستگی دارد ؛ به عبارتی ، مغز شبکه های عصبی موجود اطلاعاتی را بررسی می کند تا ببیند آیا اطلاعات جدید چیزی هست که یک شبکه عصبیی که قبلا ذخیره شده را فعال نماید ( ما در فصل بعد به نحوه تشکیل شبکه های عصبی خواهیم پرداخت ). نظام حساسه عنوان شده می تواند در سه وجه دارای عملکرد باشد : ( 1 ) به عنوان یک مسیر حسی نیمه مستقل چون دیگر کانالهای حسی ، ( 2 ) در روش مکمل با سایر نظام ها ، ( 3 ) با سایر نام ها به عنوان یک مجموعه واحد اصطلاحات زیرین در ارتباط با این سه نوع ویژه کار نظام مغز مورد استفاده قرار می گیرد : ( 1 ) کارکرد درون عصبی حسی[11] ؛ ( 2 ) کارکرد بین عصبی حسی[12] ؛ و ( 3 ) کارکرد یگانه[13].

بدین معنی که برخی از کودکان از طریق گوشهای خود و یا با عمل گوش دادن موثر تر یاد میگیرند ( مسیر شنوایی ) ، برخی دیگر از راه چشم هایشان این فراگیری را بهتر صورت می دهند ( مسیر بینایی ) ، تعداد کمی از کودکان نیز هستند که به نظر می رسد از راه لمس یادگیری کارآمدی داشته باشند ( مسیر لمسی ) یا بوسیله احساس عضلانی بهتر یاد می گیرند ( مسیر حس حرکت ) (رهبانفرد،1377). سازه های[1] مختلفی از ادراک در ناتوانیهای یادگیری معنی و کاربرد یافته اند که از میان آنها مفهوم مسیر ادراکی ، مفهوم نظام های نیمه مختار کارکرد مغز ، ادراک کل و جزء ، ادراک بینایی ، ادراک شنوایی ، ادراک هاپتیک ، ادراک حس به حس ، ادراک شکل و جهت ، و ادراک اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا هستند (رهبانفرد،1377).

برخی شیوه های نظری ، تحریک همزمان تمام مسیرهای حسی را برای تقویت یادگیری پیشنهاد می کنند ( فوناند 1943 ـ کیلینگ هام و استیلمن 1966 ) دلایل تجویز چنین روش هایی در یادگیری خواندن این است که تحریک چشم ، گوش ، حس لامسه و نواحی حرکتی ، به طور همزمان به یادگیری کلمه کمک خواهد کرد. اطلاعات از یک فوتون نوری یا موج صوتی به یک درک تبدیل می شوند ؛ به عبارت دیگر ، ما فوتون نوری یا موج صوتی را نمی بینیم بلکه یک تصویر یا صدا را درک می کنیم و ادراک ، در آن لحظه به طرز بی نظیری توسط ذهن درک کننده ما شکل می گیرد. نظام درون عصبی حسی به آن نوع یادگیری مربوط می شود ه بطور کامل از راه یک مسیر حسی انجام می گیرد ، یعنی آن نوع یادگیری که از راه یک مسیر درون داد حسی که نسبتا مستقل عمل می کند حاصل می شود.

 

راه کارهایی در جهت ارتقا فضای معماری برای نابینایان بر مبنای ...

     نابینا در برخورد با یک فضای جدید و نا آشنا شروع به ساخت تصویری ذهنی و نقشه گونه ای از مسیرها و جانمایی ریز فضاها میکنند که مسلماً هرچه این روابط راحت تر و شفاف تر باشند، احساس رضایت آ نها از آن فضا بیشتر است نکته مهم در این باب عدم درک نابینایان مادرزاد از اصطلاحات مرتبط با دیدن و برای نابینایان غیر مادرزاد نیز بسیاری از اصطلاحات معماری مانند دید و منظر و یا عمق میافت است اما این به معنای عدم درک یک نابینا از ویژگی­ های کیفی یک فضا نیست بلکه نابینایان با کمک گرفتن از سایر حواس خود این ویژگیها را نیز در فضا درک میکند.      هلن کلر در کتاب خود به نام دنیایی که در آن زندگی می­کنم، می­گوید((ممکن است آفتاب من مانند خورشید شما درخشندگی نداشته باشد، رنگ­هایی که دنیای مرا زینت می دهند، آبی آسمانی و سبزی چمن برای من با آنچه به نظر شما می رسد، کاملاً تطبیق نکند، ولی در نظر من هریک از آن ها دارای جلوه مخصوص و کاملاً مشخصی هستند من به خوبی درک می کنم که رنگ ارغوانی با قرمز یکی نیست، زیرا انگور و پرتقال دارای بوی یکسانی نیستند.

 لذا به منظور مناسب سازي محیط و فضاي زندگی نابینایان و ایجاد فرصت حضور براي این قشر در جامعه باید محیط را متناسب با نیازهاي آن ها و با در نظر گرفتن محرك هاي فعال و قابل استفاده براي نابینایان طراحی کرد، در این راستا تجربیات افراد نابینا نیازهاي آن ها را در تعامل با محیط مشخص می کند، یعنی هر یک از افراد و متخصصین باید با به کارگیري دانش خود در رفع این خواسته ها گام بردارند.     در نتیجه باید با از بین بردن موانع معماري و شهرسازي در محیط هاي معماري و شهري، ایجاد محرك هاي محیطی قابل درك براي نابینایان و ایجاد عوامل ادراك غیر بصري براي نابینایان از قبیل کلیشه هاي فضایی و عوامل محرك شنوایی، لامسه و بساوایی در ساختمان ها و فضاهاي شهري، می توان کیفیت ادراك نابینایان از محیط و عملکرد آن ها را در محیط هاي مصنوع بهبود بخشید.

     در این تحقیق سعی ما بر این است تا یا تحلیل و بررسی درست از نابینا و حواس آن­ها و آنچه باید در مورد طراحی فضا بدانیم، مشکلات و نیازهای آن­ها را شناسایی کرده و در نهایت راهکارهای مناسب جهت رفع نیازها و مشکلات حضور این افراد در فضا ارائه دهیم و نشان دهیم که درک فضا چگونه از طریق حواسی غیر از بینایی میسر می­شود. در این تحقیق که بر مبنای مطالعات کتابخانه­ای و میدانی، شامل مصاحبه حضوری با مسئولین و نیز گروهی از نابینایان و تهیه پرسشنامه، به بررسی مشکلات نابینایان هنگام حضور در فضا پرداخته شده و با هدف چگونه ارتباط برقرار کردن نابینا با محیط و پرداختن به ادراك فرد نابينا و چگونگي ارتباط وي با پيرامون است.

 

ادراک بینایی چیست؟

بدون پردازش و ادراک بینایی دقیق، دانش آموزان در یادگیری، خواندن، دنبال کردن دستورالعمل ها، کپی برداری از تخته، تجسم اشیاء یا تجربیات گذشته، داشتن هماهنگی چشم و دست، ادغام اطلاعات بینایی با سایر حواس ها و انجام کارهایی مانند دوچرخه سواری ، بازی بسکتبال،و شنیدن صداها تجسم منبع صدا (مانند شنیدن آژیر ماشین پلیس)مشکل دارند. ‎درک چیزهایی که کودک می بیند جهت مهارتهای مدرسه ای شبیه خواندن، نوشتن و ریاضیات، تشخیص حروف و شماره ها، تطبیق اشکال و به همان اندازه مهارتهایی در زندگی روزمره شبیه خواندن علائم، نقشه و یا پیداکردن عروسک در جای شلوغ و یا شرکت در سرگرمی ها ضروری است.

تعداد زیادی از کودکان در حالی که از بینایی خوبی برخوردار ند دارای مشکلاتی در دید هستند که بر توانایی خواندن و دیگر جنبه های تحصیلی آنان تاثیر باز دارنده می گذارد. دانش آموزی با دراک بینایی ضعیف در کلاس بطور صحیح قادر به یادگیری درس های مختلف نخواهد بود، حتی به نظر می رسد که آنها بیشتر از سایر دانش آموزان تلاش می کنند. ما در اختلالات یادگیری با کودکانی سروکار داریم که اندام چشمی آن هاسالم است ولی یاد نگرفته اند که چگونه از بینایی خود به طور مؤثر استفاده کنند. توانایی کودکان کودکستانی در بازشناسی اشکال هندسی ، حروف و اعداد خود پیش درآمدی خوبی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بعدی آنها در خواندن است.

ردیابی دیداری ، تعقیب چشمی ، حرکات چشمی ، همگرایی ، واگرایی ، ادراک تصویر و زمینه و حافظه توالی دیداری و هماهنگی هردو روبرو هستند. بسیار مهم است که سریع بتوانید چگونگی نزدیک شدن دو خودرو به یکدیگر، سرعت آن ها را در نظرگرفته و عکس العمل بموقع نشان دهید،. ‎مهارتهای ادراک دیداری ، مهارتهایی هستندکه کودک از آن برای درک چیزهایی که در محیط پیرامون خود می بیند استفاده می کند. این بعد از کار کرد بینایی متضمن ادراک جابجایی یک جسم یا سمبل( تصاویر، حروف ، اعداد ) و رابطه آن با اشیاء دور و اطراف است. مهارت های ادراکی بینایی شامل توانایی سازماندهی و تفسیر اطلاعاتی است که دیده شده اند و سپس به آنها معنا داده شود.

 

منبع

0
نظر

مأمون - ابوالحسن علی بن مأمون

نويسنده : یکتاس

مامونیان

پس‌ از ابوعلی‌ مأمون‌ به‌ ترتیب‌ ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ مأمون‌، ابوالعباس‌ مأمون‌ بن‌ مأمون‌ و ابوالحارث‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ مأمون‌ در خوارزم‌ حکمرانی‌ کردند تا آن‌که ‌سلطان محمود غزنوی‌ در ۴۰۸ق حکومت‌ آن‌ها را برانداخت و آلتونتاش‌ حاجب‌ را به‌ امارت‌ خوارزم‌ نشاند و خوارزمشاه‌ نامید. آل‌ مأمون‌ در ابتدا تابع‌ سامانیان‌ بودند و با برافتادن‌ سامانیان‌ چندی‌ به‌ استقلال‌ فرمان‌ راندند و بعد خراجگزار غزنویان‌ شدند. از آغاز کار این‌ سلسله‌ آگاهی‌ چندانی‌ نیست‌، اما آن‌ گاه‌ که‌ دولت‌ آل‌عراق فروپاشید، دولت‌ آل‌ مأمون‌ شکل‌ گرفت‌.

در این‌ دستگاه‌ ابوعلی‌ سینا، ابوالخیر خمار و بوسهل‌ مسیحی‌ حضور داشتند و ابوریحان‌ مشاور آن‌ها در امر حکومت‌ بود. مؤسس این سلسله، ابوالعباس مأمون بود که با کشتن آخرین خوارزمشاه آلِ افریق در ۳۸۵ق روی کار آمد. ثعالبی آداب‌ الملوک‌ الخوارزم‌ شاهی را به‌ نام‌ ابوالعباس‌ مأمون‌ نوشت‌. در ۳۵۸ق ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد خوارزمشاه‌، سراسر خوارزم‌ را تصرف‌ کرد. ابوعلی‌ مأمون‌ بن‌ محمد خوارزمشاه‌، نخستین‌ امیر این‌ دودمان‌ است‌. تختگاه‌ این‌ خاندان‌ شهر گرگانج/جرجانیه‌ در مغرب‌ رود جیحون‌ بود. (یا: آل مأمون) سلسلۀ دوم شاهان حاکم در خوارزم (حک: ۳۸۵ـ۴۰۷ق).

 

متولیان فدک (2)

[111]  اما چه کسی متولی فدک در این دوره بوده، به درستی معلوم نیست اما چنان‌چه گفته شد، غالب کسانی که متولی صدقات پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله) بودند، تولیت فدک و صدقات امیرمؤمنان(علیه السلام) را نیز بعهده داشتند، بعید نیست که فرزندان ابو عبدالله حسین بن عبدالله الأزرق بن محمد الفافا بن احمد الحری بن حسین بن عیسی المختفی بن زید الشهید بن امام سجاد(علیه السلام) متولی فدک بوده باشند؛ زیرا علمای انساب به هنگام معرفی او می‌نویسند: «و فی أیدی أولاده صدقة رسول الله(صلی الله علیه و آله) ». با توجه به گفتار امام فخر رازی «وفى أیدی أولاد عبدالله أبو محمد الأزرق صدقة رسول الله»[87] معلوم می‌‌شود که فرزندان حسین ابو عبیدالله بن عبدالله الأزرق بن محمد الفافا بن احمد الحری بن حسین بن عیسی بن زید الشهید بن امام سجاد(علیه السلام)، مجدداً متولی فدک شدند، زیرا ابوالحسین یحیی اسود بن حسین ابو عبدالله، به عنوان قاضی مدینه و خطیب آن بود و بعید نیست تولیت فدک در میان فرزندان او دست به دست شده باشد؛ زیرا در زمان معتضد عباسی به یکی دیگر از علویان رسیده است.

 بخش نخست این نوشته که در شماره 81  منتشر گردید، به سرگذشت فدک و متولیان آن، پس از رحلت حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) پرداخت و در آن اشاره شد که پس از آن حضرت، فدک در دست خلیفة اول تا سوم بود تا اینکه  در اختیار و تولیت امیر مؤمنان، علی(علیه السلام) قرار گرفت و سپس معاویه و بعد از او، آل مروان متصرف شدند و بعد از سپری شدن دوره امویان، عمر اشرف برآن مسلط شد  و از آن پس به دست عبد الله الباهر افتاد. از طرفی حسن، پسر عموی حسن­بن زید داعی، مؤسس دولت علویان طبرستان بود و به گفتة ابن طباطبا، عبدالعظیم حسنی برادر سید حسن، مدتی در طبرستان سکونت داشت،[109] شاید این ارتباط باعث گشته تا معتضد، خلیفة عباسی، برادر حضرت عبدالعظیم را که در میان سادات حسنی از شهرت بیشتری برخوردار بود، متولی فدک گرداند تا رابطة خود را با علویان طبرستان نزدیک کند.

 

امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

برادران و خواهران  نظریات در مورد تعداد خواهران و برادران آن حضرت مختلف است، عده اى تعداد آنها را 59 نفر و برخى 29 نفر و بعضى 37 یا 36 نفر ذکر کرده اند که عبارتند از؛ 17 برادر به نامهاى ابراهیم، عباس، قاسم، اسماعیل، جعفر، هارون، حسن، احمد، محمد، حمزه، عبدالله، اسحاق، عبیدالله، زید، حسن فضل، سلیمان و نوزده خواهر به نامهاى ؛ فاطمه کبرى، فاطمه صغرى، رقیه، حکیمه، ام ابیها، رقیه صغرى، کلثوم، ام جعفر، لبابه، زینب، خدیجه، علیه، امنه، حسنه، بریهه، عایشه، ام سلمه، میمونه، ام کلثوم. شهادت   امام از هر فرصتى به نفع دین و احکام حیات بخش آن استفاده مىکرد و مأمون که متوجه اقبال مردم به امام شده بود تصمیم گرفت به هر نحوى امام را از میان بردارد و بدین ترتیب نقشه قتل آن حضرت را عملى کرد، و با خوراندن چند دانه انگور سمى در سال 203 هـ.

هجرت از مدینه به مرو   در پى دعوتهاى مکرر مأمون، آن حضرت برخلاف میل باطنى به همراهى فرستادگان مأمون راهى مرو شدند، اگرچه اقوال در خط سیر حرکت حضرت مختلف است اما در مورد ورود حضرت به نیشابور اتفاق نظر وجود دارد. لقب  سراج الله ، نورالهدی، قرة عین المؤمنین، مکیدة الملحدین، کافی الخلق، الرضى، الرضا، رب السریر، رب التدبیر، الفاضل، الصابر، الوفى، الصدیق، سلطان الانس و الجانّ، غریب الغرباء، معین الضعفاء، شمس الشموس. ق حضرت را به شهادت رساند، و بدن مبارکش را در کنار قبر پدرش که به" بقعه هارونیه معروف بود دفن کرد و از آن به بعد به عنوان "مشهدالرضا" شهرت یافت و زیارتگاه ارادتمندان و شیفتگان اهل بیت قرار گرفت.

ق به امامت رسید که با گذشت یک دهه، هارون وفات یافت و پسرش امین بر مصدر خلافت نشست و پس از4 سال واندى مأمون خلافت را بدست گرفت ودر این زمان بود که حضرت دچار نیرنگهاى ناجوانمردانه مأمون شد. امام درمرو   پس از ورود آن حضرت به مرو با استقبال گرم اما مزوّرانه مأمون روبرو شدند و چندى نگذشت که مأمون پیشنهاد ولایتعهدى را مطرح کرد و سرانجام حضرت را به پذیرش آن وادار نمود.   پس از پذیرش ولایتعهدى، کرامات بسیارى از حضرت مشاهده شد و وقایع بسیارى به وقوع پیوست از جمله استجابت دعاى حضرت در تقاضاى باران، مسئله برپایى نماز عید فطر به امامت امام و غیره. در طول اقامت حضرت در نیشابور که از شهرهاى بزرگ آن زمان به شمار مىرفته است وقایع بسیارى اتفاق افتاده، از آن جمله است بیان حدیث معروف سلسلة الذهب دراجتماع عظیم مردم نیشابور.

 

منبع

0
نظر

اتحاد - مبانی و مبادی اتحاد بین مذاهب و ادیان

نويسنده : یکتاس

راهکارهایی برای تقریب و وحدت مذاهب اسلامی

عبور از بحران‌های کنونی جهان اسلام، نیازمند راهکاری اساسی است، راهکاری که بتواند؛ ضمن غلبه بر عناصر بحران‌ساز و عوامل تنش‌زای درونی و بیرونی، دست بیگانگان و قدرت‌های بزرگی که در پشت‌صحنه مدیریت این بحران‌ها قرار دارند را کوتاه نموده و زمینه استیلای نیروی برتر و متحد و پرقدرت منطقه‌ای به نام امت واحده‌ی اسلامی را بر اوضاع آشفته منطقه را فراهم نماید؛ از این منظر لازم و ضروری است که برای حل چالش‌ها و بحران‌هایی که گریبان امت اسلامی را گرفته است، راهکار ارائه و تبیین گردد، مبنی براین که چگونه در جهان بحران‌زده و پر تشتت اسلام و با چه روش‌هایی می‌توان شیعه و سنی را در عین حفظ عقاید مذهبی‌شان، در صف واحدى قرارداد و جهان اسلام را از بحران‌های کنونی مبتلا، رهایی بخشید.

راهبردهای استراتژیک در این مرکز تعیین گردید که سرفصل‌های مهم آن عبارت بود از: تبیین باورها و برداشت‌های مشترک بین این دو و تطبیق و مقایسه آن با نکات اختلاف از جهت اهمیت، ایجاد آگاهی فرق اسلامی به پیامدهای تنش و درگیری، یافتن زبان مشترک برای همگرایی، معرفی تفرقه‌افکنان که قصد تبدیل اختلاف به یک نزاع تمام‌عیار را داشته‌اند، یادآوری فواید سکوت و خویشتن‌داری هر یک در راستای تحقق اصل وحدت اسلامی، این قبیل راهبردها به‌منظور کاستن فاصله مسلمانان مذاهب اسلامی و رفع بدبینی و خصومت صورت می‌گرفت. شما نگاه کنید وضعیت کشورهای اسلامی منطقه‌ی خود ما را، از پاکستان و افغانستان بگیرید تا سوریه و لبنان و فلسطین و از یمن بگیرید تا لیبی؛ حوادث گریه‌آور در منطقه در عراق و شام و یمن و بحرین و در کرانه‌ی غربی و غزّه و در برخی دیگر از کشورهای آسیا و آفریقا، گرفتاری‌های بزرگ امّت اسلامی است که سَرانگشت توطئه‌ی استکبار جهانی را در آن باید دید و به علاج آن اندیشید؛ ملّت‌ها باید آن را از دولت‌های خود بخواهند و دولت‌ها باید به مسئولیت سنگین خود وفادار باشند (پیام به مناسبت کنگره عظیم حج 27 شهریور 94).

 

امت واحده (به مناسبت هفته وحدت)

اگر خواهان عملی شدن و کار آمدی اصل عمومیت و جهانی بودن اسلام هستیم، باید از هرگونه اقدامی که موجب پراکندگی و فرقه گرایی می شود، پرهیز کنیم، زیرا وجود و وحدت امت اسلام، حقیقتی عقیدتی، تشریعی و تاریخی است و در این نکته مطلقاً جای بحثی نیست و این که امت اسلام به رغم تنوع نژادی و زبانی و مذهبی، باید در قالب وحدت و واحدی سازمان بیابند، امری است که باید به رسمیت شناخته شود و آثار این وحدت در همه روابط مسلمانان و اشتراک منافع آنان و صف بندی اشان درمقابل بیگانگان باید دیده شود. اگر مسلمین به حسب امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، «و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»، عمل می کردند، تمام مشکلاتشان، مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان رفع می شد و هیچ قدرتی نمی توانست با آن مقابله کند؛ لکن مع الاسف به واسطه غفلت بعضی و عدم توجه بعضی و تغافل بعضی، از این محروم ماندند و تا این امر الهی تحقق پیدا نکند، باید مسلمین انتظار گرفتاری های بیشتر داشته باشند.

جهل پیروان مذاهب اسلامی نسبت به عقائد واحکام شان است که باعث بدگمانی، تهمت زدن، و صف آرائی آنان در برابر هم می گردد و براثر همین بی اطلاعی و ناآگاهی است که برخی ازاهل سنت، شیعیان را کسانی می شناسند که دارای قرآنی غیراز قرآن موجود و پیامبرشان علی است و حجشان کربلا و نجف،ائمه را می پرستند بر خاکشان سجده می کنند و هر عمل صحیحی را که در برابر اهل سنت انجام می دهند, برای تقیه است و. حدیثی را شیعه و سنی از رسول اکرم(ص) روایت کرده اند به این مضمون: «ثَلاثةٌ لایَغِلُّ عَلَیهنّ قَلبُ عبدٍ مُسلم: اخلاصُ العَمَل لله وَ النَّصیحةُ لاِئَمةِ المُسلمین و اللّزومُ لجماعَتهم؛ یعنی سه چیز است که هرگز دل مرد مسلمان در مورد آنها نمی لغزد و خیانت نمی کند: عملی را خالصاً لوجه الله به جا آوردن، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانان، همراهی و ملازمت جماعت مسلمین».

«شیعیان صدر اسلام هرگز از صف اکثریت کنار نرفته و در پیشرفت امور عامه اسلامی، با عموم مسلمانان تشریک مساعی و بذل نصح می نمودند و هم اکنون نیز بر عموم مسلمانان لازم است که اتفاق خود را در اصول آیین مقدس اسلامی در نظر گرفته و از این همه فشار و ناراحتی که در طول این مدت از بیگانگان و عوامل خارجی کشیده اند، به خود آمده و تفرقه عملی را کنار گذاشته و در یک صف قرار گیرند. آنچه ما از برگزیده ی پروردگار عالم و سرور پیامبران سراسر تاریخ شناخته و دانسته ایم، سایه و شبحی از وجود معنوی و باطنی و حقیقی آن بزرگوار است؛ اما همین مقدار معرفت هم برای مسلمانان کافی است تا اولا، حرکت آنها را به سمت کمال تضمین کند و قله ی انسانیت و اوج تکامل بشری را در مقابل چشم آنان قرار بدهد و ثانیا، آنها را به وحدت اسلامی و تجمع حول آن محور تشویق کند.

 

اتحاد و انسجام؛ زمینه های شکل گیری

آیا با وضع موجود می‌توان جامعه را نمونه یک جامعه متعادل اسلامیِ همسو با نظریات ائمه معصومین، امام راحل و مقام معظم رهبری دانست؟ آیا نحوه تعامل تشکل‌های سیاسی و سیاست‌های داخلی و خارجی ما بر اساس وحدت است؟ اگر چنین است، این‌همه مشکلات داخلی و خارجی، سیاسی و اقتصادی از کجاست؟ این‌همه منازعات و کشمکش‌های عبث و خسته‌کننده برای چیست؟ اگر عده‌ای در کشورداری برای استقلال، مفهوم و جایگاهی قائل نشوند و آن را عامل بازدارندگی بدانند و متقابلاً عده‌ای دیگر آن را در تعارض، ستیزه‌جویی، پرخاشگری، دشمن‌تراشی و یکدندگی خلاصه کنند و ارتباطات عادی را وابستگی بدانند و سیاست تعارض را به استقلال‌طلبی مشتبه سازند و از دست رفتن نیروها و فرصت‌ها و استهلاک توان ملّی را موجب گردند، آیا آرمان شهدا تحقق یافته است؟ آیا می‌توان از این طریق به اقتدار ملّی و بین‌المللی رسید و با ضعف، نیاز، فقر و فلاکت به عزت و استقلال دست یافت؟.

نام‌گذاری سال 1385 به عنوان سال «پیامبر اعظم(ص)»، که پس از توهین‌های برنامه‌ریزی‌شده غرب به ساحت مقدس آن حضرت انجام شد و لذا برگزیدن عنوان «اتحاد ملّی و انسجام اسلامی» برای سال 1386 نشان می‌دهد که رهبری نظام، در اداره کشور نگاه ویژه‌ای نیز به تحولات منطقه، جهان اسلام و حوزه‌های بین‌المللی دارد و ازاین‌رو با اشاره به شرایط ویژه‌ای که بر جهان اسلام حکم‌فرماست،‌ معظم له یکپارچگی دنیای اسلام را در برابر توطئه‌های دنیای غرب مطالبه می‌نماید؛ مطالبه‌ای که نقطه آغازین آن می‌تواند با طرح تدوین منشور اتحاد جهان اسلام، که ایشان در خجسته‌سالروز میلاد پیامبر رحمت و عطوفت، حضرت محمد مصطفی(ص)، مطرح فرمود، آغاز شود.

جهانی شدن با ایجاد تغییر در جهت‌گیری نگرش طبقات و قشرهای مختلف از سمت موضوعات سیاسی ــ اقتصادی به مسائل فرهنگی، ساخت نابرابر نظام سرمایه‌داری در داخل جوامع و نظام بین‌الملل را، که در چارچوب نظریه‌پردازی اندیشمندان مارکسیست چپ و رادیکال در معرض حمله قرار داشت، با نظریه‌پردازی‌های جدید رهاند و به جای زیر بناهای مارکسیستی، توجه را به روبناها و از جمله حوزه‌های فرهنگی جلب نمود و بدین وسیله فاصله بین مفهوم خودی و غیر خودی را، که در طبقات استثمارگر و استثمارشونده متبلور بود، به حوزه‌های فرهنگی و از جمله گروه‌های قومی کشاند و هویت‌خواهی قومی را مبنای بخش زیادی از مشکلات آینده نظام‌ها نمود.

 

منبع

0
نظر

اولمک - سنت فرهنگی اولمک -مراحل تحولی

نويسنده : یکتاس

درک عمومی هنر - هنر پیشاکلمبی قاره آمریکا، هنر رومانسک

رومانسک  یا هنر رومی وار اصطلاحی است که در تاریخ هنر برای معماری کلبسایی و سایر هنرهای اروپا باختری در قرن های 11 و 12 به کار می رود و به دلیل برخی شباهت ها به معماری روم باستان به آن رومی وار می گویند. هنر و تمدن اقوام پیش از کلمب، در اثر تهاجمات استعمارگران اسپانیا در قرن 16 میلادی از بین رفت و با ورود اروپایی ها به قاره آمریکا، جوامع سرخ پوست و اسکیمو بیرون رانده شدند. نکته: مایا ها در دانش اختر شناسی، ابداع روشی در ثبت ایام و طرز نام گذاری خدایان، ساخت معابد سنگی بر فراز هرم های بلند توانا بودند. هنر سده های میانه معماری بود و رومانسک همانند گوتیک اساسا یک اصطلاح معماری است که به دیگر هنرهای آن دوران تسری یافته است.

در یوکاتان، سنت های هنری مایا و تولتک در هم آمیخته شد که حاصل آن در سده 11 میلادی، معید عظیم هرمی شکل چیچن ایتسا بود. این اصطلاح مربوط به معماری است که شامل هنرهای دیگر هم می شد و سبک گوتیک در نتیجه تحول سبک رومانسک به وجود می آید. هنرمندان رومانسک از الگوی معماری روم باستان و سنتهای معماری صدر مسیحیت و بیزانس و سنتهای اسلامی سود بردند. برخلاف معماری و پیکره تراشی ، نقاشی و مصورساری کمتر دچار تحول شد و تابع شیوه سنتهای کارولنژی و اتونی بود. خصوصیت بارز نقش برجسته های مایاها: انبوهی و فشردگی صورت های شبه انسان و حیوان و شکل مکعب گونه آنها است. نکته : در نقاشی و مجسمه های رومی وار نشانه های کمی از طبیعت گرایی و زیبایی جسمانی دیده می شود.

نقاشی ها نوعی مینیاتور هستند و تصاویر دارای جنبه های رمزی ، تزئیینی ، نمایشی و مذهبی هستند. نکته بسیار مهم: شباهت معابد هرمی شکل اینکا ها با زیگورات های بین النهرین و اهرام مصر است. نکته : در نقاشی و مجسمه سازی رومی وار ← از روشهای کژنمایی و چکیده نگاری استفاده میشود. در سبک رومی وار ، صور طبیعی آزادانه به طرحهای خطی و مجسمه گونه ساده برگردانده شده اند. توانایی مایا ها: ساخت بناهای شگفت انگیز و یادمان های سنگی، فلزکاری، نساجی و سفالگری. توانایی اولمک ها: ساخت بناهای مذهبی و پیکره های بزرگ یادمانی به ویژه سردیس های عظیم. مهارت و شهرت اینکاها: مهندسی ساختمان و شیوه معماری خشک یا بدون ملات و کشورداری است.

 

مذهب در ژاپن | زبان در ژاپن | مراسم در ژاپن

یک ژاپنی امروز ممکن است در معبد شینتو ازدواج کند، مـطابق آمـوزشهای اجتماعی کنفوسیوس زندگی کند،به شوم یا خوش‌اقبال بودن بعضی‌ پدیده‌ها و حـوادث مـعتقد باشد و به شیوه و سنّت بوداییان تشییع شـود(از سـال 1900 مـیلادی که ازدواج شاهزاده مطابق سنّت شینتو انجام شـد تـا امروز بیشترین ازدواج ها با رسوم این آیین‌ تحقّق‌ می‌یابد)،90 درصد مراسم تکفین و تـشییع مـردم نیز به شیوه‌ی بودایی صـورت مـی‌گیرد. تا سـال 1945 مـیلادی بـنای دولت بر کنترل امور مذهبی بود، امـّا پس از تـحوّلات بنیادین‌ اجتماعی‌ چون مسأله‌ی مهاجرت، شهرنشینی، تمرکزگرایی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قـرن بـیستم در ژاپن، مذهب و روابط سنّتی خانواده نزد مـردم جایگاه گذشته‌شان را‌ از‌ دست دادنـد و تـدریجا عرصه بر‌ آنها‌ تنگتر شـد.

امّا‌ حوادث‌ دیگری رخ داد و سرنوشت ژاپن به غرب گره خورد بـه‌گونه‌ای کـه از سـال‌ 1868‌ میلادی انقلاب صنعتی و فن‌آوری غربی‌ و بعدها‌ با‌ پیامدهای جنگ جهانی‌، فرهنگ‌ و محتوای هنر غـربی در‌ ایـن‌ سرزمین جایگزین فرهنگ و هنر چین شد، ادبیّات و رمانهای غربی به سرعت به زبـان ژاپنـی‌ تـرجمه‌ شد. مـثلا،تصاویر بودا در ژاپن،شبیه تصاویر بودا در عصر«آسوکا‌»در‌ چین‌ قرن هـفتم بود،امّا از دوره‌ی «فوجی وارا» (قرون 10 تا 12‌)،یعنی‌ زمانیکه‌ سنّت فرستادن مردم به چین برای آوردن فرهنگ جدید متوقّف شـد، تـصاویر و مـجسمه‌های بودا‌ کاملا‌ به‌ شکل و صورت ژاپنی درآمد.

در گذشته‌، نظریه‌هایی‌ وجود داشت‌ که‌ زبان‌ ژاپنی با زبانهایی که در مـنتی‌ الیـه‌ شمالی آسیا، چین، تبّت و برمه (میانمار) تکلّم می‌شد و نیز گروه های زبانی استروآسیایی‌، استرونزیایی‌، فارسی، یونانی، ایـرلندی، بـاسک، سومری و زبان‌ سرخپوستان مکزیک نسبت دارد‌. این فرآیند فقط در ادبیّات‌ و هنر‌ محدود نگردید‌ و در‌ همه‌ی‌ زوایای جامعه رسوخ کرد‌ و به انـدازه‌ای ادامـه یافت که نسل جدید بسیاری از سنّتها و آداب و رسوم پدرانشان را باید‌ در‌ موزه‌ها تماشا کـنند و یـا در آمـوزشگاهها‌ صرفا‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سنّت بیاموزند. برخی کلمات فقط از حروف صدادار تشکیل شـده‌اند‌، مـانند‌: adi odi (بمعنای پوشش آبی) بعلاوه‌، سیلابها‌ بـاز‌ می‌باشند ‌(یعنی‌ همیشه بـه حـروف‌ صدادار‌ ختم می‌شوند) و این بـاعث تـقویّت این احساس می‌شود که زبان ژاپنی دارای تعداد زیادی حرف صدادار‌ می‌باشد‌.

 

روز پاییزی

ه‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير ديپلم نظام قديم و يا گواهي پيش‌دانشگاهي خود، به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائيديه‌ تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رTags اکستندر ایرانی, اکستندر چیست, اکستندر و پرواکستندر, باکس عوارض, خرید اکستندر مگنت دار, خرید اینترنتی دستگاه اکستندر, دستگاه اکستندر قیمت, روش استفاده از دستگاه اکستندر, سیخ شدن الت لارجرباکس را همینک سفارش دهید, فروش استثنائی لارجر باکس طلائی ویژه اکستندر مگنت دار ( لارجر باکس, فروش لارجر باکس اکستندر مگنت دار برای تهران و شهرستانها تبریز مشهد اصفهان, قیمت دستگاه لارجر باکس سیخ شدن, لارجرباکس, لارجرباکس را درخانه خرید کنید, مدت زمان استفاده از لارجر باکس سيد آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند.

كليهTags آیا لارجرباکس موثر است؟, تاثیرات لارجر باکس, خرید ارزان لارجرباکس اصل, خرید انلاین لارجرباکس اصل, خرید اینترنتی دستگاه لارجر باکس طلایی, خرید اینترنتی لارجر باکس, خرید اینترنتی لارجرباکس اصل, خرید پستی دستگاه لارجر باکس طلایی, خرید پستی لارجرباکس اصل, خرید لارجر باکس از داروخانه, خرید لارجرباکس, درمان شلی آلت, دستگاه لارجر باکس, سفارش لارجرباکس اصل, شلی نعوظ, طرز استفاده از لارجر باکس, عکس لارجرباکس, فروش لارجرباکس اصل, لاجرباکس لارجر باکس, لارجر, لارجر باکس چیست, لارجر باکس در داروخانه, مدل 2017, و کمر مردان لارجرباکس, یا اکستندر چیست پذيرفته‌شدگان حتماً.

انقلاب کشاورزی بخشی از تاریخ جهان با پیامدهای بسیار پیچیده و شکفت‌انگیز است که «برده‌داری در آمریکا و سپس شکست خوردن آن» و «قحطی سیب‌زمینی در ایرلند» دو نمونه از تاثیرات انقلاب کشاورزی بر رویدادهای بزرگ جهان است. ردمی را به ذهن می‌آورد، اما این واژه در اصل به معنای دگرگونی بنیادی -‌کنار گذاشتن سامان کهنه امور و برپایی نظمی نو- است. انقلاب کشاورزی یکی از آن دگرگونی‌های بنیادی است که مردم را از شیوه‌های زندگی کهن به سوی شیوه‌های مدرن رهنمون گشت. مک‌کلاند، نخستین کشاورزانی که روش‌های جدید را به کار گرفتند، به «بذر افشانی مدرنیت» همت گماشتند.

 

منبع