💢از کجا بدانیم #نماز و واجباتی که انجام میدهیم #قبول می شود؟

http://uupload.ir/files/jdcf_2.jpg

💢از کجا بدانیم #نماز و واجباتی که انجام میدهیم #قبول می شود؟

🔹پاسخ شهید مطهری

 «اولین اثر عبادت که انسان را به خدا نزدیک می کند #تسلط به خود است، از این جا بفهمید ، کدام عبادت قبول است و کدام قبول نیست. عبادت بدون این که انسان را به خدا نزدیک کند، عبادت نیست یعنی نمی توان باور کرد که انسان عبادت کند ولی به خدا نزدیک نشود وعبادتش را هم درست انجام داده باشد، چنین چیزی محال است، عبادت ، شرط تقرب و نزدیک شدن به خداوند است.

وقتی عبادت #مقبول است که ما را به خدا نزدیک کند، پس اولین و بهترین نشانه ای که ما بفهمیم آیا عبادت ما مورد قبول پروردگار واقع شده یا نه، آن است که ببینیم با آن عبادت چه اندازه بر خود مسلط و به خداوند نزدیک شده ایم».

📚آزادی معنوی،  ص ۸۸
ادامه مطلب


[ دوشنبه 31 اردیبهشت 1397  ] [ 10:04 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

هر طرف رو کنیم خدا آن جاست؛ پس چرا حتما باید رو به قبله نماز بخوانیم؟

http://uupload.ir/files/nca_1.jpg

🕯 به فرمودۀ قرآن، هر طرف رو کنیم خدا آن جاست؛ پس چرا حتما باید رو به قبله نماز بخوانیم؟ 🕯

✨ ابتدا باید دانست که فقط در نمازهای واجب، رو به قبله بودن لازم است وگرنه نمازهای مستحبی را به هر سمتی می‌توان خواند.

اما در جواب باید گفت :

☀️ 1. از اينكه خدا همه جا هست و به هر طرف كه رو كنى سوى اوست، نمی ‌توان نتيجه گرفت که به هر طرف مىتوان نماز خواند. در همه ‌جا بودن خداوند يك چیز است و جهت نماز چیز ديگر. هر چند خدا همۀ زبان ها را مى داند؛ ولى بايد نماز را به زبان عربى خواند و يا اينكه خدا موجودى زمانى نيست؛ ولى نماز بايد در زمان خاص خودش خوانده شود.

☀️ 2. همان خدايى كه فرموده است «به هر طرف رو كنيد آنجا وجه خدا است» و او از رگ گردن به انسان نزدیک تر است، همان خدا دستور داده است كه به هنگام نماز به طرف مسجدالحرام نماز بخوانيد. «پس روى كن به طرف مسجدالحرام و شما مسلمين نيز هر كجا باشيد در نماز روى بدان جانب كنيد»

☀️ 3. حق تعالى به علت‌ها و حکمت ‌های گوناگون، دستور داده است كه به طرف قبله واحد، به زبان واحد و با شرايط مشترک ديگرى نماز گزارده شود که برخی از آنها را در سوال بعدی توضیح می دهیم.
ادامه مطلب


[ دوشنبه 31 اردیبهشت 1397  ] [ 9:47 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

✨ چرا قضای نماز را بايد بخوانيم؟ خدا که به نماز ما احتیاجی ندارد؟ ✨

http://uupload.ir/files/7g7e_5.jpg

✨ چرا قضای نماز را بايد بخوانيم؟ خدا که به نماز ما احتیاجی ندارد؟ ✨

🔹 1. فرصت جبران

مثال ترک نماز واجب و لزوم قضای آن مانند دانشجويي است که در انجام تکاليف کوتاهی نموده و در امتحان مشروط شده است و در فرصت دیگر امکان جبران به او می دهند تا بتواند اين ضايعه را جبران نمايد و از امکانات و امتيازات دانشجویی استفاده کند.

انجام عبادات و از جمله نماز دارای مصالح فراوان مادی و معنوی است که خداوند به خاطر شدت تاثيرات اين عبادات در کسب کمالات معنوی آن ها را بر بندگان خود واجب نموده است. کسی که موفق به انجام اين عبادات نشده، مصلحت موجود در آن را درک نکرده است قضاي عبادت در حقيقت نوعی فرصت و رحمت خداوند است امکان جبران بخشی از اين مصلحت فوت شده را داده است.

ايجاد فرصت براي جبران مصلحت عباداتی که در زمان مخصوص خود واقع نشده است در مورد بسیاری از واجبات و بلکه مستحبات نيز پيش بینی شده است.

🔸 2. بازدارنده در قضا شدن نمازها

واجب بودنِ قضای نماز می تواند نقش باز دارندگي در قضا شدن نماز داشته باشد. به عبارت دیگر وقتی مکلف بداند که نماز تکلیف دائمی و ضروری است و اگر در وقت معین ادا نشود باید در آینده ادا شود ـ هر چند فضیلت کمتری دارد ـ بطور عقلانی و منطقی ترجیح می دهد نماز را در وقت معین بخواند.
ادامه مطلب


[ یک شنبه 30 اردیبهشت 1397  ] [ 11:38 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

چگونه در نماز، #حضور_قلب بیابم؟

http://uupload.ir/files/wc8m_photo_2018-05-20_11-25-21.jpg

🔹آیت الله مصباح یزدی:
یکی از واعظان تهران، بعد از نماز مغرب و عشاء از علامه طباطبائی پرسید:
چگونه در نماز، #حضور_قلب بیابم؟
فرمود: زیاد سخن نگویید، پرگو نباشید!
📚 ز مهر افروخته
ادامه مطلب


[ یک شنبه 30 اردیبهشت 1397  ] [ 10:58 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]