🦋 الهی اَذِقنِی حَلاوَةَ مَحَبَّتِک؛ خدایا شیرینی محبت خودت را به ما بچشان 🦋

http://uupload.ir/files/4h1d_2.jpg[ یک شنبه 26 آذر 1396  ] [ 2:28 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]