تلنگر...

 

یک حدیث تکان دهنده و جانسوز...!
♡❤
امام صادق صلوات الله علیه فرمودند: 

"آزردگیهایی كه مهدی ما از سوی نادانان روزگار خود متحمل می شود، بیش از زحماتی است كه به پیامبر از جاهلان زمان خود وارد شده "
گفتم : چگونه؟
فرمودند:
"پیامبر در زمانی برانگیخته شدند، كه مردم سنگ و درخت و چوب می پرستیدند، 
اما قیام کننده ی ما آنگاه كه قیام می كند، 
مردم علیه او قرآن را تأویل می كنند!!

.┘◄ الغیبة نعمانی، 297

 

[ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397  ] [ 8:27 AM ] [ زینب زارع ]
نظرات