ای پیدا ترین پنهان ! 

 

ای پیدا ترین پنهان ! 
جهان چشم به راه قدوم عدالت گستر توست،

تا تو بیایی مروارید چشمانم را برای سلامتیت صدقه می دهم ، 
نذر کرده ام که بیایی تا جان شیرین را فرش قدمهایت نمایم . 

پس بیا که نذر خود را ادا کنم.

 

 

[ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397  ] [ 8:41 AM ] [ زینب زارع ]
نظرات