به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی داشتید، در قسمت نظرات اعلام کنید.

چون به كسي اجازه دادي كه در حضور تو سخن بگويد، بر او درشتي و تندي مكن و بمان تا سخنش را به پايان برد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از آموختن دانش هيچ زمان غافل نمان، گرچه در اين راه رنجها كشي، مبادا كه دلت از آموختن، ناتوان و آشفته گردد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خردمندي كه بخشنده و دانشور و دادگر و نجيب باشد، هرگز بدخو نمي شود.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


داناي روشندل كسي است كه به فرمان ديو از راه يزدان پاك جهان آفرين برنگردد.((بزرگمهر))خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه آرزوي سروري دارد، بايد هنر بسيار داشته باشد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:57 PM

خود را به هوس نزديك مكن كه خرد از تو روي برمي تابد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر دل، راست انديش و زبان، راستگو باشد، در كاستي و نادرستي بسته مي شود.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چون دانستي كه خدا از خاكت آفريده، گردنكشي و خودرايي مكن.((بزرگمهر)) 

ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:57 PM

اگر مرگ حق است، دل بر جهان نهادن عين ناداني است.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خودرايي و خودبيني، همه كام و مراد خود طلبيدن و ديگران را نامراد و خوار و زبون خواستن، راه اهرمن و دل به نيكي سپردن، راه يزدان است.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خرد بر سر جان چون افسري تابنده است و مدارا و مهرباني هم سنگ خرد است.((بزرگمهر))خطاي اين گفته را گزارش دهيد

 
ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:56 PM

بيهوده گوي در نظر هيچ كس ارزش ندارد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آدمي بايد از گناه بپرهيزد؛ هر چه را به خويش نمي پسندد، به دوست و دشمن خود روا ندارد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آسوده حال كسي است كه بردبار است.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

 
ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:56 PM

آن كه در آموختن جهد نمي كند، هرگز نبايد در انجمن دانايان لب به گفتار بگشايد.((بزرگمهر))خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه خشم بر او چيره نشود و بر گنهكار سخت نگيرد، از گزند در امان است.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پرحرف را كه دشمن راستي و روان پاك است هرگز نپذير.((بزرگمهر)) 

ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:56 PM

تن به تن آسايي و كاهلي نبايد سپرد؛ كاري باش و از اين راه شادي و آسايش را فراهم كن.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


توانگر كسي است كه به آنچه خداوند توانا نصيبش كرده خرسند باشد. زيرا شوريده بخت تر و پراكنده خاطرتر از آزمند كسي نيست.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خرد در پيكار با ديوان، برنده ترين سلاح به شمار مي رود. در برابر شمشير تيز ديو، خرد جوش است و جان بدان روشن.((بزرگمهر)) 

ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:56 PM

درگاه فرمانروا بسان دريا است، جوينده اي از دريا ريگ به كف مي آورد و ديگري دُر شاهوار.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي شايستگي سرفرازي و سروري را دارد كه فروتن و بخشنده باشد، بكوشد، بجويد، با همراهان همدل در طلب دانش و تجربه سفر كند و هميشه با همه كس به مدارا و آهستگي رفتار نمايد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كه نيك نهاد و پاك منش و كوشا باشد، به آنچه سزاوار است مي رسد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

 
ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:55 PM

دانش، برترين داده هاي يزدان پاك است و خردمند هميشه سرور است.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


جنگي هر چند كه زورمند بُوَد از حيلت بي نياز نگردد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كه به آن چه دارد بسنده كند، هميشه بي نياز بود.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

 
ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:55 PM

هر كه به آن چه دارد بسنده كند، هميشه بي نياز بود.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خرد، آدمي را گرانبهاترين چيز است. خداوند خرد در هر دو جهان كامروا و سرافراز است و اگر از جامه ي خرد محروم بُود دانش بجويد. چه، دانشور سرور سروران است و اگر از آن هم بي بهره بود بايد دلير بوده و در ميدان نبرد بي باك باشد تا در نظر پادشاه، گرامي و پيوسته، شاد و فرمانروا آيد و اگر اين نيز نداشت ديگر درخور زنده ماندن نيست و بهتر است كه مرگ، وي را دريابد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

 
ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:55 PM

دارايي، هم مايه ي سربلندي و آسايش است و هم سبب خواري و پريشاني. اگر به آيين خرد صرف شود آفريننده ي شادي و برآورنده ي نام نيك است، اما اگر بنهند و نخورند يا چنانكه بايد بكار نبرند بهاي سنگ و گوهر شاهوار يكي است.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ستوده و نيك فرجام كسي است كه دادگر و نيكنام و در كردار و گفتار به هنجار باشد.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همرزمان هوشيار برگزين و اگر خصم بر تو تيز گرديد از او برمتاب. اما چون يقين كردي كه در برابر او تاب پايداري نداري به جنگ مكوش و با خصم پر توان مياشوب.((بزرگمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ادامه مطلب
چهارشنبه 13 خرداد 1394  - 12:55 PM

صفحات سایت

تعداد صفحات : 3

جستجو

آمار سایت

کل بازدید : 748926
تعداد کل پست ها : 20595
تعداد کل نظرات : 20
تاریخ ایجاد بلاگ : جمعه 29 مرداد 1389 
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه 25 مرداد 1397 

نویسندگان

مهدی گلشنی

امکانات جانبی

کد ذکر ایام هفته
اوقات شرعی

حدیث