به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی داشتید، در قسمت نظرات اعلام کنید.

لینک های سایت

واقـعـه غـديـر و مـعـرفـي امـام عـلي (ع) بـه خـلافـت و جـانـشـيـنـي رسـول خـدا در آن روز، از چـنان عظمتي برخوردار است که آن رويداد تاريخي را يکصد و ده نفر صـحابي پيامبر (ص) نقل کرده اند! البته اين بدان معني نيست که از آن گروه کثيري که همراه رسـول خـدا (ص) شـاهـد آن حـادثـه بـودنـد، فـقـط هـمـيـن تـعـداد ايـن واقـعـه را نـقـل کـرده بـاشـنـد، بـلکـه تـنـهـا اسـامـي ايـن تـعـداد از صـحـابـي در کـتـاب هـاي اهل سنت آمده است.

ادامه مطلب
پنج شنبه 16 مهر 1394  - 12:25 AM

یک ذره از گرد گنه ننشسته بریعسوب دین
نور ولای عصمتش در ملک دین تابنده بین

شد حجت رب فلق برد از رسل گوی سبق
حق خلافت چون زحق براو مسلم شد یقین

جنت ز دست بوالبشر با گندمی رفته هدر
مولای صائم را تهی بر سفره بد نان جوین

ادامه مطلب
پنج شنبه 16 مهر 1394  - 12:24 AM

دانـاتـر بـودن امـيـر مـؤ مـنـان عـلي (ع) نـسـبـت بـه ديـگـر مـسـلمـانـان و صـحـابـه رسـول خـدا (ص)، عـلاوه بـر اينکه از نظر سنّت و احاديث نبوي مسلّم است، از ديدگاه خود خلفا نـيـز يـک مـسـاءله بديهي و ضروري بود. بارها و بارها خلفا در اداره امور جامعه دچار اشتباه و سـردرگـمـي شـده و در احـکـام شـرعـيه و قضاوت براساس آن، به بن بست مي رسيدند و به نـاچـار بـراي حـل مـشـکـل بـه عـلي (ع) پـنـاهـنـده مـي شـدنـد کـه بـه عـنـوان نـمـونـه، مـوارد ذيل را بيان مي کنيم:

 
ادامه مطلب
پنج شنبه 16 مهر 1394  - 12:24 AM

از الف اول امام از بعد پيغمبر علي است
آمر امر الهي شاه دين‌پرور علي است

ب برادر با نبي بيرق فراز دين حق
بحر احسان باب لطف بي‌حد و بي‌مر علي است

ت تبارك تاج و طاها تخت و نصراله سپاه
تيغ‌آور خسرو مستغني از لشگر علي است

ادامه مطلب
پنج شنبه 16 مهر 1394  - 12:23 AM

قـرن هـا از طـلوع خـورشـيـد بـي غـروب اسلام از غار حَرا مي گذرد. طي قرون گذشته، جامعه اسلامي و مسلمان به مذاهب، گروه ها و دسته جات مختلف تقسيم شده و هر گروهي، آييني خاص از مـنشاء وحي درک نموده و به آن عمل کرده است. علاوه بر تضادهاي گسترده در بين گروه هاي اسلامي، گاه فتواي فقيهان و عملکرد پيروان يک گروه، متناقض ‍ با گروه و حزب ديگر است و بـه راحـتي نمي توان گفت کدام راه صواب و کدام راه خطا در پيش گرفته اند. اما به راحتي مي توان فهميد که عامل اين اختلافات چيست و ريشه تفرقه در کجاست.

 
ادامه مطلب
پنج شنبه 16 مهر 1394  - 12:22 AM

انــوار عـرفـان خـــدا مولود کعبه است
تابان در ارض وسـماء مولود کعبه است 
 

آن که ستایش گشته زو، درجــان قــرآن
خلاق خواندش هـل اتی مولودکعبه است 

ادامه مطلب
پنج شنبه 16 مهر 1394  - 12:20 AM

هـشـام بـه حَکَم، ترتيب يافته مکتب اهل بيت (ع) و از شاگردان و دوستان نزديک امام صادق (ع) بـود. در آن زمـان يـکـي از پـيـشـوايـان مـذهـب مـعتزله، به نام «عمرو بن عبيد» در بصره عليه اهـل بيت تبليغ مي نمود و ضرورت وجود امام (ع) را انکار مي کرد. هشام، اين عالمِ جوان، براي پاسخ ‌گويي به شبهات «عمرو بن عبيد» عازم بصره شد.

 
ادامه مطلب
پنج شنبه 16 مهر 1394  - 12:20 AM

تا صورت پيوند جهان بود، على بود

تا نقش زمين بود و زمان بود، على بود

آن قلعه گشايى كه در از قلعه خيبر

بركند به يك حمله و بگشود، على بود

ادامه مطلب
پنج شنبه 16 مهر 1394  - 12:17 AM

«ولايت» در بيان قرآن كريم، اولاً و بالذات، از آن مقام مقدس حضرت احديت است. خداوند متعال اولي به نفس همه مخلوقات است و تمام موجودات تسبيح گوي اويند. هركس به زبان خودش« لا إله الّا الله» مي‌گويد.

 
ادامه مطلب
چهارشنبه 15 مهر 1394  - 10:17 PM

رابطه حيات، انديشه و انگيزه 
حيات، نحوه خاص از هستى است كه مبدا ظهور علم و قدرت شده و عامل هماهنگ كننده «انديشه علمى‏» و «انگيزه عملى‏» است، به طورى كه انديشه علمى بر انگيزه عملى اشراف و نظارت داشته و انگيزه عملى تحت هدايت انديشه علمى، به‏صورت كوشش عينى ظهور مى‏يابد . 

ادامه مطلب
چهارشنبه 15 مهر 1394  - 10:16 PM

صفحات سایت

تعداد صفحات : 21

جستجو

آمار سایت

کل بازدید : 54506
تعداد کل پست ها : 730
تعداد کل نظرات : 18
تاریخ ایجاد بلاگ : جمعه 23 دی 1390 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 20 دی 1400 

نویسندگان

www.ziaossalehin.ir