51 رکعت نماز شب و روز

51 رکعت نماز شب و روز

42476091818122402241.jpg;

امام صادق(علیه السلام) فرموده است: شیعتنا أهل الورع والاجتهاد و أهل الوفاء و الأمانة و أهل الزّهد والعبادة و أصحاب الإحدی و خمسین رکعة فی الیوم واللّیلة، القائمون بالّلیل، الصائمون بالنّهار، یزکون أموالهم و یحجّون البیت و یجتنبون کلّ محرّم([1])؛ شیعیان ما پارسا، سخت­کوش، با وفا، امانت­دار، وارسته و عبادت پیشه­اند. آنان، 51 رکعت نماز شب و روز را می­خوانند، نماز شب می­خوانند، روزه می­گیرند، زکات می­دهند، حج به جای می­آورند و از هر گناهی پرهیز می­کنند.

[1]. وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض والنوافل، ب 13، ح 26.


ادامه مطلب


[ سه شنبه 13 مرداد 1394  ] [ 11:29 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

نماز عشا و نافله ­ی آن

نماز عشا و نافله ­ی آن

48298840047676122333.jpg;

وقت فضیلت نماز عشا پس از پایان یافتن وقت فضیلت نماز مغرب یعنی از لحظه­ی ناپدید شدن سرخی سمت مغرب که پس از غروب شرعی پدیدار می­گردد آغاز می­شود و تا گذشت یک سوّم شب ادامه دارد.

زمانی که در فهرست بالا برای طول مدّت فضیلت نماز مغرب ذکر شد، با دید دیگر، زمان آغاز شدن وقت فضیلت نماز عشاست. زمان پایان آن، که همانا زمان سرآمدن یک سوّم شب است در شب­های اول ماه­های سال به شرح زیر است:

یکم فروردین = 00 : 22 یکم اردیبهشت = 01 : 22 یکم خرداد = 06 : 22

یکم تیر = 13 : 22 یکم مرداد = 16 : 22 یکم شهریور = 05 : 22

یکم مهر = 46 : 20 یکم آبان = 27 : 20 یکم آذر = 20 : 20

یکم دی = 28 : 20 یکم بهمن = 45 : 20 یکم اسفند = 57 : 20

نافله­ی عشا که به آن وتیره نیز می­گویند دو رکعت است که نشسته خوانده می­شود و یک رکعت ایستاده به حساب می­آید و آن را باید پس از نماز عشا خواند. وقت نماز وتیره از وقتی که نماز عشای نماگزار پایان یافت آغاز می­شود و تا نیمه شب ادامه دارد.

منبع :http://www.hawzah.net


ادامه مطلب


[ سه شنبه 13 مرداد 1394  ] [ 11:26 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

نماز مغرب و نافله­ های آن

نماز مغرب و نافله­ های آن

45564479677515406160.jpg;

همه دیده ­ایم که پس از غروب خورشید سرخی­ای در سمت شرق آسمان پدید می­آید و کم کم به سمت مغرب حرکت می­کند و در ناحیه­ ی مغرب مدتی می ­ماند و سپس ناپدید می­گردد. سرخی یاد شده، در حرکت از مشرق به مغرب همین­ که از وسط آسمان عبور کرد، غروب شرعی حاصل می­شود. و این لحظه، لحظه ­ای است که نمازگزار می­تواند نماز مغرب را آغاز کند و روزه ­دار می­تواند افطار نماید.([1])

وقت فضیلت نماز مغرب از غروب شرعی آغاز می­شود و تا آن­گاه که سرخی پدیدار گشته­ی در ناحیه ­ی مغرب باقی است ادامه دارد.

درازای وقت فضیلت نماز مغرب در شب­ های سال میان 44 دقیقه تا 52 دقیقه در نوسان است و شرح آن چنین است:

یکم فروردین = 44 : 00 یکم اردیبهشت = 47 : 00 یکم خرداد = 52 : 00

یکم تیر = 56 : 00 یکم مرداد = 52 : 00 یکم شهریور = 47 : 00

یکم مهر = 44 : 00 یکم آبان = 44 : 00 یکم آذر = 46 : 00

یکم دی = 48 : 00 یکم بهمن = 46 : 00 یکم اسفند = 44 : 00

یکی از مراجع عظام تقلید، پس از این که وقت فضیلت نماز مغرب را همین گونه که ما این­جا بیان کردیم دانسته است، می­فرماید: این برای غیر مسافر است، امّا مسافر؛ وقت فضیلت نماز مغرب برای او، تا یک چهارم شب ادمه می­یابد.([2])

وقت نافله ­ی مغرب که 4 رکعت است و پس از نماز مغرب خوانده می­شود، تا وقتی است که سرخی سمت مغرب آسمان، باقی باشد یعنی تا پایان وقت فضیلت نماز مغرب.

گفتنی است که میان نمازهای مغرب و عشا، جدای از 4 رکعت نافله­ی مغرب، خواندن دو رکعت نماز غفیله نیز مستحب است و وقت آن همان وقت نافله­ی مغرب است.

نماز غفیله کیفیت ویژه­ای دارد که در رساله­های عملیه و جاهای دیگر، شرح داده شده است.

[1]. برخی از فقهای ما، مغرب شرعی را هم­زمان با غروب آفتاب دانسته ­اند؛ چنان­که اهل سنت نیز همین نظر را دارند محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، چاپ مؤسسه الصّادق ـ تهران ـ 1377، ص 80 ، پاورقی1.

[2] . آیةالله العظمی، سیستانی دام ظلّه، منهاج الصّالحین، ج 1، ص 168.


ادامه مطلب


[ سه شنبه 13 مرداد 1394  ] [ 11:24 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

نماز عصر و نافله ­های آن

نماز عصر و نافله ­های آن

80895974840689034279.jpg;

وقت فضیلت نماز عصر از لحظه ­ای که سایه ی نو پیدا شده­ ی شاخص پس از ظهر شرعی به اندازه­ ی بلندی خود آن برسد ـ که لحظه­ ی پایانی وقت فضیلت نماز ظهر است ـ آغاز می­شود و تا آن­گاه که این سایه به اندازه­ی دو برابر بلندای شاخص برسد، ادامه دارد.([1])

در ازای وقت فضیلت نماز عصر در روزهای سال، میان 39 دقیقه تا 16 : 1 در نوسان است و اندازه­ی آن به شرح زیر است:

یکم فروردین = 53 : 00 یکم اردیبهشت = 2 0 : 1 یکم خرداد = 11 : 1

یکم تیر = 16 : 1 یکم مرداد = 11: 1 یکم شهریور = 2 0: 1

یکم مهر = 53 : 00 یکم آبان = 46 : 00 یکم آذر = 41 : 00

یکم دی = 39 : 00 یکم بهمن = 41: 00 یکم اسفند = 46 : 00

یکی از مراجع عظام معاصر، پس از آن­که درباره­ی وقت فضیلت نمازهای ظهر و عصر طبق نظر خود فتوا داده است می­فرماید: همه­ی آنچه گفته شد مربوط به غیر از روزهای خیلی گرم است. در چنین روزهایی، دور نیست که وقت فضیلت نمازهای ظهر و عصر تا پس از رسیدن سایه­ی نو پیدا شده­ی شاخص به اندازه­ی یک برابر بلندای شاخص [برای نماز ظهر] و دو برابر آن [برای نماز عصر] ادامه یابد که در این صورت می­توان آن دو نماز را [با فاصله گرفتن از گرمای شدید سر ظهر و تأخیر انداختن نماز با این دیدگاه که وقت فضیلت آن­ها هنوز باقی است] پی در پی و بدون فاصله خواند.([2])

وقت نافله ­ی عصر که همانند نافله ­ی ظهر 8 رکعت است و پیش از نماز عصر خوانده می­شود پس از به جای آوردن نماز ظهر آغاز می­شود و تا آن­گاه که سایه­ی نو پیدا شده­ی شاخص پس از ظهر شرعی، به اندازه­ی چهار هفتم آن شود ادامه دارد.([3]) بلندای وقت نافله­ی عصر را بر حسب ساعت و دقیقه نمی­توان مشخص کرد، زیرا ـ همان­گونه که گفته شد ـ آغاز وقت آن لحظه­ای است که نمازگزار از نماز ظهر خود فارغ شود و وقت فضیلت نماز ظهر، تا دو، سه ساعت پس از ظهر شرعی به شرحی­ که ­گفته شد ادامه دارد.

[1]. العروه الوثقی، کتاب الصله، فصل فی أوقات الیومیّة و نوافلها.

[2] . آیةالله العظمی سیستانی(دامّ ظلّه)، منهاج الصّالحین، ج 1، ص 168.

[3] . العروه الوثقی، کتاب الصّله، فصل فی أوقات الرّواتب، مسأله 1.


ادامه مطلب


[ سه شنبه 13 مرداد 1394  ] [ 11:19 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]