اقامه نماز شکر به مناسبت آزادی شهر موصل عراق

http://uupload.ir/files/9o6u_2.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 20 تیر 1396  ] [ 3:49 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

🔶 گناهان را پاک کن !

http://uupload.ir/files/2bs3_2.jpg
ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 تیر 1396  ] [ 10:47 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

هم آرام می شوی و هم خاشع...

http://uupload.ir/files/9rh4_8.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 6 تیر 1396  ] [ 7:16 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

🔶 وقتی عبادت می کنید ، کاری کنید که خدا را ببینید ؛ و اگر نتوانستید ...

http://uupload.ir/files/qjnu_4.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 6 تیر 1396  ] [ 7:13 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]