تشکر آقای قرائتی از مردم

http://www.upsara.com/images/gk4m_photo_2016-12-16_17-26-51.jpg


ادامه مطلب


[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 6:27 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

نماز در جنگل

http://www.upsara.com/images/3l3_41.jpg


ادامه مطلب


[ شنبه 27 آذر 1395  ] [ 6:20 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

نماز در جماعت بهتر است از نمازی که....

http://www.upsara.com/images/y8v8_39.jpg


ادامه مطلب


[ جمعه 26 آذر 1395  ] [ 5:05 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

نمازی بدون ریا در بیابان

http://www.upsara.com/images/3qx_38.jpg


ادامه مطلب


[ جمعه 26 آذر 1395  ] [ 5:04 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]