اقامه کننده نماز

http://www.upsara.com/images/qdgt_29.jpg


ادامه مطلب


[ جمعه 26 آذر 1395  ] [ 4:57 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

تصویر نماز

http://www.upsara.com/images/d41h_28.jpg


ادامه مطلب


[ جمعه 26 آذر 1395  ] [ 4:57 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

نشانگر جبهه حق و باطل

http://www.upsara.com/images/haht_27.jpg


ادامه مطلب


[ جمعه 26 آذر 1395  ] [ 4:55 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

اجازه ندهید...شما را از نماز تان بازدارد

http://www.upsara.com/images/honq_26.jpg


ادامه مطلب


[ جمعه 26 آذر 1395  ] [ 4:55 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]