احکام نماز( وضو و تیمم )

http://uupload.ir/files/f3wg_3.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 12 دی 1396  ] [ 12:23 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

احکام نماز(قبله)

http://uupload.ir/files/9gh_2.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 12 دی 1396  ] [ 12:22 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

اگر خون نریزی از دهان و...از اول وقت تا نزدیک آخر وقت ادامه داشته باشد، نماز چه حکمی دارد؟

http://uupload.ir/files/hlu_1.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 12 دی 1396  ] [ 12:18 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

حدودی که نماز بدون آن ها کامل نیست!

http://uupload.ir/files/s1nf_1.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 12 دی 1396  ] [ 9:59 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]