آنچه باید بدانیم ولی نمی دانیم!
 
  اطلاعات طلایی، شخصـیتی ممتاز
 

 مهندسان آلمانی موفق به ساخت سیستم کنترلی ذهنی شده اند که با ثبت امواج الکتریکی مغز راننده به وی امکان می دهد تنها با فکر کردن رانندگی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از مهندسان آلمانی توانسته اند یک خودرو را به گونه ای ارتقا دهند که می توان آن را با استفاده از ابزار ثبت امواج الکتریکی مغزی کنترل کرد، ابزاری که به کاربرانش امکان می دهد ابزار مختلف را تنها با فکر کردن هدایت کنند.

خودرویی عجیب که با قدرت ذهن هدایت می شود

ابزار Emotive به سر راننده وصل شده و امواج مغزی وی را ثبت می کند

خودرویی عجیب که با قدرت ذهن هدایت می شود
 
 
خودرویی عجیب که با قدرت ذهن هدایت می شود


[جمعه 6 اسفند 1389 ]  [12:32 PM]  [مسعود نودوشنی]