کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
مرحوم مغفور حاج غلامحسین اسماعیلی کریزی
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
آیت الله خامنه ای (حفظه الله)، آیت الله مشکین رحمت الله علیه وفرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 0likes
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  مرحوم مغفور حاج غلامحسین اسماعیلی کریزی
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0
  مرحوم مغفور دکتر ایرج سلطان پور
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 0
  • 1like
  • 0comments
  likes
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 0likes
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  • 0likes
  • 0comments
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
مرحوم مغفور حاج غلامحسین اسماعیلی کریزی
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
کربلا ی معلی آبان 1394
 • 1like
 • 0comments
کاشمر امامزاده سید مرتضی (ع)
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
عید سعید فطر مبارک باد
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
عید سعید فطر مبارک باد.
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
کربلا ی معلی آبان 1394
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  likes
 • 0
  • 0likes
  • 0comments
  comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
مرحوم مغفور حاج غلامحسین اسماعیلی کریزی
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 2likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 4likes
 • 0comments
 • 2likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 16likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0
  comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 2likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 2likes
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 1like
 • 0comments
 • 2likes
 • 0comments
 • 4likes
 • 0comments
 • 8likes
 • 0comments
 • 16likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments
 • 0likes
 • 0comments

 

 

 


ادامه مطلب[ چهارشنبه 16 تیر 1395  ] [ 7:28 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
خاطرات سفرهای تبلیغی (19) از کتاب خاطرات زیبا نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی

 

در شیروان قبل از پیروزی انقلاب

سال پنجاه و هفت پس معرفی دولت بختیار همه جا علیه حکومت شاه و دولت بختیار شعار داده می‌شد. موج انقلاب فراگیر شده بود و کسی مخالفتی نمی‌کرد. مأمورین هم متعرض مردم نمی‌شدند. یا به عبارتی کار از دست آنها در رفته بود و قدرت برخورد نداشتند. من به اتفاق خانواده، والده و تعدادی از دوستان با اتوبوس از قم عازم مشهد بودیم. در بین راه که می‌آمدیم، راننده که اهل قم بود و خیلی جوان انقلابی و خوبی بود، مرتب می‌گفت: بگو. سرنشینان هم می‌گفتند: مرگ بر شاه. سفر بسیار شیرینی بود تا رسیدیم به شهرستا ن شیروان. جلو مسجد جامع سر فلکة مرکزی، برای نماز صبح نگه داشت. کنار درب ورودی، زن و مردی بودند که گدایی می‌کردند. یک مشت پول خورد از جیبم در آوردم و مقابل آنها گرفتم وگفتم: بگو مرگ بر شاه و هر چه خواستی بردار. هیچ کدام مرگ بر شاه نگفتند و پول هم بر نداشند. وارد مسجد که شدیم، پسر بچه‌ای حدوداً بین هشت تا ده سال کفش‌ها را جفت می‌کرد. یکی از دوستان به این بچه گفت:آفرین پسر خوب تو هم بگو مرگ بر شاه. بچه چیزی نگفت و ما رفتیم داخل مسجد، برای نماز. تا آمدیم توی ماشین دیدیم که ظاهرا این بچه به شهربانی که آنهم حاشیه فلکة مرکزی بود مراجعه و گزارش کرده و ماموری به داخل ماشین آمده که خیلی هم آدم بی‌ادبی بود و ضمن بیان حرفهای ناشایست می‌گوید: باید همه سرنشینان پیاده شوند تا این فردیکه به شاه اهانت کرده، شناسایی شود. لذا راننده با لطا یف الحیلی توانست مأمور را از ماشین پیاده کرده و شر او را کم کند. تلخی این برخورد شیرینی سفر را تحت‌الشعاع قرار داد.

در شیروان پس از پیروزی

چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان داد ستان نظامی استان جهت سرکشی از یگانهای نظامی و انتظامی شهرستان شیروان وارد آنجا شدم. با اطلاع و هماهنگی قبلی، قرار شد از همان شهربانی نزدیک مسجد -که قبل از پیروزی انقلاب یکی از مأمورین آن داخل اتوبوس آمده و به ما و امام خمینی اهانت کرد و با بی‌ادبی‌های خودش حال همه را گرفت- باز دیدی داشته باشیم. با ماشین آمدیم جلو شهربانی حاشیة فلکة مرکزی مجاور مسجد، نیرو‌ها از قبل آماده بودند و از اینجانب با تشریفات نظامی استقبال کردند. تمام آن خاطرات قبل از انقلاب و برخورد زشت مأمور، درذهنم مجسم شد و با وضع فعلی مقایسه کردم واز خدا سپاسگزاری نمودم. از دست و زبان که بر آید کز عهده شکرش بدر آید.


ادامه مطلب[ چهارشنبه 16 تیر 1395  ] [ 8:39 AM ] [ احمد ]
نظرات 0

خاطرات سفرهای تبلیغی (18) از کتاب خاطرات زیبا نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی

 

شنیدن نام خمینی

 مطلب دیگری که در آن زمان برای ما جالب بود، این بود که وقتی در ورودی الیگودرز سر خیابان آمدیم و منتظر ماشین بودیم. چون فاصله الیگودرز و خمین با هم زیاد نیست، مینی‌بوس‌هایی بودند که از الیگودرز عازم شهرستان خمین بودند و شاگرد ماشینها با صدای بلند، می‌گفتند: خمین فوری. خمینی‌ها بروند بالای ماشین. خمینی. خمینی. خمینی نبود. از آنجا که بردن نام خمینی در قم و جا‌های دیگر ممنوع بود و اگر کسی اسم می‌برد زندانی می‌شد، لذا شنیدن این نام و لو به بهانه ی اسم شهرستان یا سوار شدن بر ماشین، برای ما خیلی شیرین بود. و ما آنجا دقایقی را ماندیم تا فقط نام خمینی را بشنویم و لذت ببریم.

 

 

http://baghdasht1.blogfa.com/post/726


ادامه مطلب[ چهارشنبه 16 تیر 1395  ] [ 8:37 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
خاطرات سفرهای تبلیغی (17) از کتاب خاطرات زیبا نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی

ملاقات با شیخ احمد کروبی در الیگودرز

 

 

 

73432529691695347460.jpg;

 

 با توجه به شناخت اجمالی که قبل از هجوم مأمورین به مدرسة فیضیه در سال 54 نسبت به وی پیدا کرده بودیم، دوست داشتیم ایشان را از نزدیک ملا قات کنیم. آدرس منزلش را جویا شدیم و با راهنمایی اشخاص خانه‌اش را پیدا نمودیم. درب منزل حدود پنج شش مرتبه نوشته شده بود: الغریب. الغریب. الغریب. زنگ درب را زدیم. خودش آمد درب را بازکرد و ما را به داخل منزل هدایت نمود. هوا سرد بود. زیرکرسی نشسیتیم. او شروع به صحبت کرد. تکیه کلامش که کلمه: خر بود. چند بار نیز خطاب به ما همین کلمه را تکرارکرد. و بعد از هر جمله‌ای با دستش محکم روی زانوی دوستم که نزدیک ایشان نشسته بود، می‌کوبید و به اصطلاح، در تایید حرفها‌ی خودش از وی اقرار می‌گرفت و از شکنجه‌هایی که پس از دستگیری وی، در مدرسة فیضیه، توسط ساواک نسبت به او انجام شده بود، می‌نالید و می گفت: آنها خیلی مرا کتک زدند وکمر مرا شکستند. ما هم جریان شهادت حاج آقا مصطفی و مجالس عزا -یی که برگزار شد و سخنرانی آقایان ربانی املشی، حجتی کرمانی، خلخالی و قطعنامه‌ای که در چهارده بند، توسط آقای خلخالی در مسجد اعظم قم قرائت شد- را به عنوان خبر داغ، برای ایشان نقل کردیم. لکن ایشان بر خلاف انتظار ما که این مطالب را یک پیروزی بزرگ می‌دانستیم و گوینده‌های آن را قابل تحسین کامل، اظهار داشت: بله شنیده‌ام که آن خرها در مسجد اعظم عرعرکرده‌اند. سوال کردیم، چرا؟ آنها که مطالب خوبی گفتند و قطعنامه خوبی خواندند. بعد ادامه داد که شما هم نمی‌فهمید: زیرا معنی قطعنامه خواندن یعنی اینکه ما رژیم شاه قبول داریم و از او تقاضا داریم و حال آنکه ما اصل نظام شاهنشاهی را قبول نداریم. بعد فهمیدیم که نظر امام خمینی هم همین بوده و ظاهرا قبل از اینکه در بین مردم پخش شود، ایشا ن مطلع بوده است. زیرا بعداً امام فرمودند: هی نگویید، قانون اساسی، زیرا مفهوم آن، اینست که ما نظام شاه را قبول داریم. ما اصل نظام را قبول نداریم و باید شاه سرنگون شود. پس از آن خداحافظی کرده و از منزل ایشان خارج شدیم.


ادامه مطلب[ چهارشنبه 16 تیر 1395  ] [ 8:36 AM ] [ احمد ]
نظرات 1
خاطرات سفرهای تبلیغی (16) از کتاب خاطرات زیبا نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی

 

سفری به الیگودرز

در سفر‌ی تبلیغی پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی و به مناسبت ایام محرم الحرام در معیت یکی از دوستان طلبه، به یکی از روستا‌های اطراف شهرستان الیگودرز رفتیم. روستای محل تبلیغ غالباً مقلد امام خمینی بودند. وقتی علت را جویا شدم، فهمیدم که یکی از عوامل مؤثر در جریا ن، تبلیغات شیخ احمد کروبی، پدر آقای مهدی کروبی بوده است. مردم می گفتند: ایشان اسبی داشت و بدون هیچ گونه توقع مادّی، سوار بر اسبش می‌شد و تک تک روستا‌ها را می‌رفت و افراد را به تقلید از اما م خمینی دعوت می‌کرد و مردم نیز می‌پذیرفتند. در بین مردم مشهور بود که مقداری خودش را به جنون زده تا بتواند به اهداف تبلیغی خود برسد. مثلاً نقل می‌کردند، که سفری به قم داشته و پس از برگشت تعداد زیادی اطلاعیه ی امام خمینی -که اگر یک برگ آن را از کسی می‌گرفتند چند سال زندانی می‌شد- را با خودش آورده و از اول بازار الیگودرز به صورت علنی شروع به پخش نموده و حتی در مسیر چند برگ هم به شهربانی آن روز داده بود. وقتی دستگیرش کرده‌اند، گفته: هر کسی مسافرت می‌رود سوغاتی می‌آورد و من هم قم رفته بودم، دیدم اینها را در مدرسه ی فیضیه تقسیم می‌کنند.گرفتم و با خودم آوردم و به عنوان سوغاتی بین مردم تقسیم کردم. چون با حالت جنون آمیز حرف می‌زده، او را پس  از حبس کوتاه مدتی آزاد کرده‌اند. یا اینکه عمامه و لباسش را طور خاصی می‌پوشید و می‌گفتند: گاهی به برخی مغازه‌های خاصی که می‌شناسد وآنها نیز وضعیت او را می‌دانند مراجعه (باعرض معذرت) و با گفتن کلمه خر مثلاً می‌گوید: خر یک کیلو برنج بده یا به قصا ب می‌گوید: خر یک کیلو گوشت بده و بعد همه را جمع می‌کند و بین فقرایی که خودش می‌شناسد، تقسیم می‌کند. مردم هم این موارد را خبر دارند. همچنین نقل می‌کردند مردم تا بحال دو سه تا خانه خریده و بنام او سند زده‌اند؛ لکن خانه ها را به افراد فقیر بخشیده است. لذا آخرین خانه‌ای که در آن ساکن است، سندش را به نام وی انتقال نداده‌اند تا نتواند به کسی ببخشد و همچنین یکی از روستاییها که آدم روشنی هم بود، می‌گفت: من یک شب در مسجدی که در شهر نماز می‌خواند، پشت سرش نماز خواندم. بعد از نماز یک مر تبه بلند شد شروع کرد به نفرین به خاندان پهلوی و می‌گفت: بلند آمین بگویید و مردم از ترس سریع مسجد را ترک کردند. من سرم پایین بود و ساکت بودم یک مرتبه محکم دستش را به سرم کوبید و گفت: خر بگو آمین. و من هم آمین گفتم و بعد

 

http://darghaleh.monoblog.ir/


ادامه مطلب[ چهارشنبه 16 تیر 1395  ] [ 8:34 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
 
 

گزیده بیانات امام ورهبری درخصوص روزقدس

باسمه تعالی

 

برادرگرامیم جناب آقای...

مدیرکل /ریاست سازمان محترم .... خراسان ....

باسلام واحترام

پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شما وهمه خدمتگزاران صدیق وشایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وگرامیداشت یادوخاطره بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)،یادگاران امام،شهدای معظم انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس ،و شفای عاجل جانبازان معزز و آرزوی طول عمر با عزت و برکت همراه باصحت وسلامت برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) وباتوجه به نامگذاری جمعه ی آخرماه مبارک رمضان بعنوان روزجهانی قدس توسط حضرت امام،خواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به درج گزیده ای ازبیانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بشرح ذیل الذکردرسربرگ مکاتبات اداری اقدام نمایند.

گزیده بیانات حضرت امام خمینی (ره)"درخصوص روزقدس

"روز قدس روز جهانى ست, روزى نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است."

"اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود ."

"ما همواره در کنار ملت فلسطین خواهیم بود."

"اسرائیل دشمن بشریت و دشمن اسلام است."

"روز قدس، روز حیات مجدد اسلام است."

"روز قدس را باید مسلمانها زنده نگهدارند."

"قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد."

"اسرائیل غاصب است و هر چه زودتر باید فلسطین را ترک کند." 

"مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین بلکه مستضعفین بدانند."

"روز قدس، فقط روز فلسطین نیست. روز اسلام است روز حکومت اسلامی است." 

"در روز قدس ملتها باید به حکومتهایی که خائن هستند هشدار دهند."

"مسلمین اگر چنانچه باهم وحدت کلمه پیدا کنند، نه قضیه قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش می آید."
"روز قدس روزیست که باید به همه ابرقدرتها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما و عمال خبیث شما واقع نخواهد شد."

"آرزوی ما آن است که سرزمین فلسطین مقدس و مسجدالاقصی از صهیونیست ها پاک شود."

"رژیم صهیونیستی ، رژیمی جعلی ، یاغی و مجسمه شیطان است."

"با تشکیل رژیم صهیونیستی کشورهای منطقه در معرض تهدید دائمی قرار گرفتند."

"رژیم نژادپرست صهیونیستی همواره عامل تفرقه در میان دولتهای منطقه است."

"دفاع از صهیونیستها ، قربانی کردن احترام به حقوق بشر، دموکراسی و آزادی است."

"رژیم صهیونیستی رژیمی به دور از ارزشهای انسانی است."


گزیده بیانات حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)

"روزجهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی در مقابل سیاست های تفرقه انگیز است."

"روز جهانی قدس روز اعلام مخالفت امت اسلامی با ظلم و بی عدالتی صهیونیستها و حامیانشان است."

"در مسأله‏ى فلسطین، آنچه که هدف است، استنقاذ فلسطین است؛ یعنى محو دولت اسرائیل 

"انتفاضه مسجدالاقصى یکى از آیات الهى است و جنایتکاران روسیاه را به شدت مجازات خواهدکرد."

"خصوصیت مبارزه امروز و انتفاضه فلسطین این است که ملت فلسطین به معناى حقیقى کلمه به‏پاخاسته است."

"رژیم صهیونیستی رژیمی گستاخ و وحشی و بی اعتنا به قوانین انسانی و مقررات بین المللی است."

"فلسطین اکنون صحنه دلاوری مظلومانه و غریبانه یک نسل و ملت مظلوم است."

"دفاع مردم از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین در آن روز(روز قدس) روشن خواهد شد. "

"انتفاضه مسجد الاقصى سرآغاز تحولى بزرگ در مبارزات مردم فلسطین است"

" روز قدس یکى از آن جلوه‏هاى حقیقى اتحاد و انسجام دنیاى اسلام است"

"تنها راه حل فلسطین بازگشت فلسطینیها به سرزمینهای خود و اخراج صهیونیستهای غاصب از آنجا می باشد."

"ما ایمان داریم که اسلام سرانجام فلسطین را نجات داده و قدس عزیز را از دست متجاوزین پس خواهد گرفت." 

"در روز قدس ملت ما بیاد آینده می افتد و همت در خود ذخیره می کند و به حرکت درمی آید و راه را
 به سوی آینده باز می کند."

"دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران همواره مدافع و حامی فلسطینیان خواهد بود."

"مقاومت تنها راه آزادسازی فلسطین است."

"پرچم مبارزه در دست جوانان فلسطینی است."
"این نسلی که امروز با مسأله فلسطین را بر دوش گرفته است، بیدار شده و حقیقت را فهمیده است."

"رژیم صهیونیستی، ریشة بحران خاورمیانه به شمار می رود و برای پایان این بحران باید ریشه آن خشکانده شود."

"شعله های مقاومت  بار دیگر در سینه های ی تاب مردم رنجدیده و خشمگین و بی پناه فلسطین برافروخته شده است."

"ملّت فلسطین در انتفاضة جدید خود بار دیگر غلبه انسان های مؤمن و متکّی به اراده خود را بر همة  قدرت‌های مادی نشان داد."

"حرکت مردم فلسطین، حرکت یک نسل است و هیچگاه متوقف نخواهد شد و پیروزی در نهایت متعلق به ملّت فلسطین است."

"فلسطین قطعاً روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد."

"محو اسرائیل از منطقه موضوع همیشگی جمهوری اسلامی ایران است."

"همة کشورهای اسلامی باید دست در دست یکدیگر در مقابل صهیونسم غاصب و متجاوز بایستند."

"دفاع از ملّت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه و مظلومانة آنان وظیفة اسلامی همة ماست.

اميد آنكه اين روز جهانى ، تمام مسلمانان جهان را در صف واحد قرار داده و آرزوى ديرين امام راحل (ره ) براى رهايى قدس ، به زودى عملى گردد .

 

 

 

 

مرگ بر آمریکا، مرگ بر سازشکار.

ماکارکنان اداره کل/سازمان /وظیفه شرعی وقانونی خودمی دانیم  همگام باامت حزب الله وولایتمداروهمیشه درصحنه ایران اسلامی دراین راهپیمایی باشکوه همچون گذشته وحتی باشکوهترشرکت نماییم.

به امیدپیروزی شیفتگان خدمت برتشنگان قدرت

احمداسماعیلی کریزی

دبیرخانه،امورایثارگران،روابط عمومی اداره کل،سازمان


ادامه مطلب[ چهارشنبه 16 تیر 1395  ] [ 8:31 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
 

گزیده بیانات امام ورهبری درخصوص روزقدس

باسمه تعالی

 

برادرگرامیم جناب آقای...

مدیرکل /ریاست سازمان محترم .... خراسان ....

باسلام واحترام

پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شما وهمه خدمتگزاران صدیق وشایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وگرامیداشت یادوخاطره بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)،یادگاران امام،شهدای معظم انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس ،و شفای عاجل جانبازان معزز و آرزوی طول عمر با عزت و برکت همراه باصحت وسلامت برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) وباتوجه به نامگذاری جمعه ی آخرماه مبارک رمضان بعنوان روزجهانی قدس توسط حضرت امام،خواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به درج گزیده ای ازبیانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بشرح ذیل الذکردرسربرگ مکاتبات اداری اقدام نمایند.

بیانات حضرت امام خمینی (ره)در خصوص روزقدس


• روز قدس، روز مقابله ی مستضعفین با مستکبرین است.

• روز قدس، روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند.

• روز قدس، روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود.

• روز قدس، روزی است که بایدبه همه ی ابرقدرت ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید.


• روز قدس، یک روز جهانی است. • روز قدس، روز اسلام است.

• روز قدس، روزی است که اسلام را باید احیا کرد.

• روز قدس، روز حیات اسلام است.

 

 

 

 

"اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود."

"اسرائیل دشمن بشریت و دشمن اسلام است."
ما همواره در کنار ملت فلسطین خواهیم بود."
• من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم(ص) می دانم.
" مسلمان‌ها باید روز قدس را زنده نگه‌ دارند."

"روز قدس، روز حیات مجدد اسلام است."

"اسرائیل غاصب است و هر چه زودتر باید فلسطین را ترک کند."

"مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین بلکه مستضعفین بدانند."

"در روز قدس ملت‌ها باید به حکومت‌هایی که خائن هستند، هشدار دهند."

"آرزوی ما آن است که سرزمین فلسطین مقدس و مسجدالاقصی از صهیونیست ها پاک شود."

 

"رژیم صهیونیستی ، رژیمی جعلی ، یاغی و مجسمه شیطان است."

 

رژیم صهیونیستی رژیمی به دور از ارزش‌های انسانی است.

تنها راه حل فلسطین ؛ بازگشت فلسطینی ها به سرزمینهای خود و اخراج صهیونیست‌های غاصب از آنجا می‌باشد."

روزجهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی در مقابل سیاست های تفرقه انگیز است."

"روز جهانی قدس روز اعلام مخالفت امت اسلامی با ظلم و بی عدالتی صهیونیست‌ها و حامیانشان است."

رژیم صهیونیستی، ریشة بحران خاورمیانه به شمار می رود و برای پایان این بحران باید ریشه آن خشکانده شود."

"در روز قدس ملت ما به‌ یاد آینده می‌افتد و همت در خود ذخیره می‌کند و به حرکت درمی آید و راه را
 به سوی آینده باز می کند."

محو اسرائیل از منطقه ، موضوع همیشگی جمهوری اسلامی ایران است."

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد." • روز قدس را باید مسلمانها زنده نگه دارند.

• روز قدس که هم جوار شب قدر است، لازم است که در بین مسلمانان، احیا شود و مبدا بیداری و هوشیاری آنان باشد.

• مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه ی مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند.

• راهپیمایی روز قدس یک دفعه سیلی زد به صورت همه ی ابرقدرت ها

• اسرائیل از نظر اسلام و مسلمین و تمامی موازین بین المللی، غاصب و متجاوز است.

• اسرائیل باید از صفحه ی روزگار، محو شود.

• ایران، دشمن سر سخت اسرائیل بوده و هست.

• بیت المقدس، مال مسلمین و قبله ی اول مسلمین است.

• ما از مبارزات برادران فلسطینی و مردم جنوب لبنان در مقابل اسرائیل غاصب، کاملا پشتیبانی می نماییم.

• مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه ی مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند.

• قدس، متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای:

- مسلمانان‌جهان ‌باید روز قدس ‌را روز همه ‌مسلمین‌، بلکه ‌مستضعفین‌ بدانند.
- محور اصلی‌" انتفاضه ‌اقصی"، "بیت‌المقدس‌ است‌.
- صهیونیسم‌ در مقابل ‌موج ‌نسل­های ‌رو به ‌ازدیاد فلسطینی‌ طاقت‌ نخواهد آورد.
- صهیونیسم ‌و دولت‌ غاصب‌ و مجعول‌ صهیونیستی‌ در فلسطین‌، محکوم ‌به ‌فناست‌.
- ما حقیقتا صهیونیست­ها را دشمن‌ دنیای ‌اسلام ‌می‌دانیم‌.
- علیرغم ‌تبلیغات ‌جهانی‌، انتفاضه ‌فلسطین‌ خاموش‌ شدنی ‌نیست‌ و آینده‌ آن ‌همراه ‌با رستگاری ‌و پیروزی ‌است‌.
- انتفاضه ‌مردم ‌فلسطین ‌به ‌رغم ‌تمام ‌فشارها ادامه‌ خواهد یافت ‌و رژیم ‌صهیونیستی ‌نمی‌تواند آن را برای‌ همیشه‌ متوقف ‌کند.
- مساله‌ی ‌فلسطین ‌از لحاظ‌ اسلامی ‌برای ‌همه‌ی ‌مسلمانان ‌از جمله ‌برای ‌ما یک‌ مساله‌‌ اساسی‌ و یک‌ فریضه ‌است‌.
- تنها راه ‌ریشه‌کن ‌کردن‌ این‌غده‌ سرطانی‌ خطرناک‌، مقاومت ‌و مبارزه ‌است‌.
- سیاست ‌آمریکا، صهیونیست­ها و استعمارگران ‌این ‌است‌ که ‌مسأله ‌فلسطین‌ به ‌فراموشی ‌سپرده ‌شود.
- مسئلة ‌مهم ‌این ‌دوران‌، مسئلة ‌فلسطین‌ است‌ که‌ انتفاضة‌ بزرگ‌ فلسطین‌ و بیت‌المقدس‌ همچنان‌ ادامه ‌دارد.
- انتفاضه ‌مردم ‌فلسطین‌ به ‌رغم ‌تمام ‌فشارها ادامه‌ خواهد یافت ‌و رژیم ‌صهیونیستی ‌نمی‌تواند آن را برای ‌همیشه‌ متوقف ‌کند.
- رژیم ‌صهیونیستی ‌در سرزمین ‌مغضوب‌ فلسطین ‌یک ‌رژیم ‌نژادپرست‌ است‌.
- مسئله ‌فلسطین ‌امروز مسئله ‌اول‌ جهان ‌اسلام ‌است‌.
- مهمترین ‌مسائل ‌جاری ‌فلسطین‌ است‌.
- مسأله‌ی ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌مسأله‌ی ‌دنیای ‌اسلام ‌است‌.
- همه ملت­ها و دولت­های اسلامی باید مسئله فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.
- مشکل اصلی فلسطین وجود دولت صهیونیستی است.
- رژیم صهیونیستی هیچ بهره ­ای از جنایت­های خود نخواهد برد.
- امروز بیداری اسلامی ملت­های مسلمان نسبت به فلسطین و مردم آن فراگیر است.
- همه مسلمانان و کشورهای اسلامی با احساس مسئولیت باید به مبارزین فلسطین در داخل و خارج کمکهای همه جانبه کنند.
- مسأله فلسطین در صدر مسائل بین­الملل اسلامی است
- بر همه ملت­ها و دولت­ها واجب است مسأله فلسطین را در اولویت مسائل خود قرار دهند.
- فلسطینی­ها به برکت اسلام می­توانند در خانه خود امنیت بوجود آورند.
- روز قدس باید تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین باشد.

مرگ بر آمریکا، مرگ بر سازشکار.

ماکارکنان اداره کل/سازمان /وظیفه شرعی وقانونی خودمی دانیم  همگام باامت حزب الله وولایتمداروهمیشه درصحنه ایران اسلامی دراین راهپیمایی باشکوه همچون گذشته وحتی باشکوهترشرکت نماییم.

به امیدپیروزی شیفتگان خدمت برتشنگان قدرت

احمداسماعیلی کریزی

دبیرخانه،امورایثارگران،روابط عمومی اداره کل،سازمان

 


ادامه مطلب[ چهارشنبه 16 تیر 1395  ] [ 8:30 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
گزیده بیانات امام ورهبری وشهیدبهشتی درخصوص فاجعه هفتم تیر،قوه قضاییه وانقلاب اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

برادرگرامیم جناب آقای...مدیرکل /ریاست سازمان محترم .... خراسان ....

باسلام واحترام : پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شما وهمه خدمتگزاران صدیق وشایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وگرامیداشت یادوخاطره بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)،یادگاران امام،شهدای معظم انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس ،و شفای عاجل جانبازان معزز و آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) وباتوجه به سالروزفاجعه هفتم تیروشهادت آیت الله دکتربهشتی و72تن ازیاران صدیق،شایسته ووفادارحضرت امام(ره)وعرض تبریک هفته قوه قضاییه،خواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به درج گزیده ای ازبیانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب وشهیدمظلوم آیت الله دکتربهشتی بشرح ذیل الذکردرسربرگ مکاتبات اداری اقدام نمایند.

بیانات حضرت امام خمینی (ره)در خصوص فاجعه هفتم تیروقوه قضاییه

 قاضی و قوه قضائیه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند*قوه قضائیه اگر ازروی موازین اسلامی – انسانی رفتار کند. کشور را می­تواند نجات دهد*در اجرای حدود نباید از آن حدودی که حق تعالی فرموده است پایینتر عمل بشود و نباید زیادتر*این تفاله های شیطان ، 72 تن از شخصیت های مبارزه ما را کشتند *بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود*ملت ایران در این فاجعه بزرگ 72 تن بی گناه به عدد شهدای کربلا از دست داد *من شهید بهشتی را یک فرد مجتهد، متدین، علاقمند به ملت ، علاقمند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمان می دانستم *مراتب فضل و تفکر و تعهد شهید بهشتی بر من معلوم بود *بهشتی یک ملت بود برای ملت ما *آن فاجعه غمناک (هفتم تیر) و شهادتهای پی در پی به پیروزی اسلام انقلابی سرعت بخشید*شهید بهشتی حقیقتاً مثل سنگ آسیای گرانی بود که با گردش خود، دهها کار انجام می داد؛ تولید انرژی می کرد، کار راه می انداخت، پیش می رفت و فکر تولید می کرد.*«بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.»* آنچه من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل آن ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور است*من شهید بهشتی را یک فرد مجتهد, متدین, علاقمند به ملت, علاقمند به اسلام و بدرد بخور برای جامعه خودمان می دانستم.*امروز، هم حادثه هفتم تیر زنده است، هم بهشتی زنده است." *آنقدری که من آنها را می شناسم از ابرار بودند و در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی (ره) است*شهید بهشتی پایه گذار ومعمار نوین قضایی کشور است*از تظاهر و ریاکاری و از کارهایی که خلاف صمیمیت و خلوص است شدیداً روی گردان بود.*

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فاجعه هفتم تیروقوه قضاییه

شهید بهشتی از دیدگاه مقام معظم رهبری
حادثه هفتم تیر ثابت کرد که شعله انقلاب خاموش شدنی نیست*حادثه هفتم تیر سال های سال این انقلاب را بیمه کرد *تکلیف اصلی قوه قضائیه اقامه قسط و عدل می باشد*حادثه هفتم تیر نه تنها به خاموش شدن انقلاب نیانجامید بلکه به واسطه آن انقلاب اوج گرفت و مردم مصمم تر و صفوفشان مستحکم تر شد *حادثه هفتم تیر باعث فروزانتر شدن شعله انقلاب و استحکام صفوف مردم شد *مرحوم آقاى بهشتى رضوان‏ ا...‏علیه ‌یک عنصر قو ی ، مستحکم و به شخصه یک پرچم برافراشته در مسیر انقلاب بود*شخصیت ایشان و نقاط برجسته ‏اى که در ایشان ‏(شهید بهشتى‏) وجود داشت و خدمات ماندگارى که براى نظام اسلامى و کشور کرد ، فراموش نخواهد شد*مرحوم شهید بهشتى ، هم در فقه و هم در فلسفه یک فرد مبارز و تحصیل کرده و زحمت کشیده بود*ـ شهید بهشتى گل سرسبد و درةالتاج شهداى هفتم تیر است*شهید بهشتی پیشتاز انقلاب و معمار دستگاه قضاء اسلامی در کشور بود*حادثه هفتم تیر ثابت کرد که شعله انقلاب خاموش شدنی نیست.*ویژگی خاص ایشان به کارگیری عقل، سرعت و دقت جمع بندی مسایل بود *قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است*حقیقتاً دستگاه قضایی باید ملجا و مأمن مردم به حساب آید* تکلیف اصلی قوه قضائیه عبارت از اقامه قسط و عدل است*کسی که احیاناً فاسد و بدخواه و کج­دست باشد نمی­تواند در این قوه {قضائیه} باشد*دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه وظیفه قوه قضائیه است*هر چه ممکن است سعی کنید دستگاه قضا را اسلامی­تر کنید*قوه قضاییه از ارکان کشور است تضعیف این قوه جایز نیست*

گزیده سخنان شهید بهشتی در مورد انقلاب اسلامی

ما پیروان حسین(علیه‌السلام) مرگ خونین را بر زندگی ذلت‌بار با یزیدیان ترجیح می‌دهیم*امیدوارم ملت خوشحال باشد که در نظامی زندگی می‌کند که اگر از رئیس جمهور شکایت داشت، دستگاه قضایی همانگونه عمل می کند که از یک فرد عادی شکایت داشت*تا زنده‌ایم، تحت هیچ شرایطی تسلیم آمریکا و اقمار اروپایی‌اش نمی‌شویم*ما شیفتگان‌خدمتیم، نه تشنگان قدرت*من هر لحظه منتظرم که تیری برقلبم بنشیند یا دیواری بر سرم خراب شود*
‌ما راست قامتان، جاودانه تاریخ خواهیم ماند*ملت ایران در برابر یزیدیان راهی را می‌رود که حسین (ع)رفت*انقلاب کفر ستیز و ظلم ستیز ما با هیچ قدرت سلطه‌گر نمی‌تواند ازدر سازش در آید*ما ایمانمان را، اخلاصمان را، عملمان را درست می‌کنیم وبا اسلام منطبق می‌کنیم، این را داشته باشیم یاری خدا، تضمین شده است*مرگ بر آمریکا، مرگ بر سازشکار*

به امیدپیروزی شیفتگان خدمت برتشنگان قدرت

احمداسماعیلی کریزی

دبیرخانه،امورایثارگران،روابط عمومی اداره کل،سازمان

 


ادامه مطلب[ چهارشنبه 16 تیر 1395  ] [ 8:28 AM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
سه شنبه 15 تير 1395 :: نويسنده : احمد

 پیامک تبریک ویژه عید سعید فطر

اس ام اس تبریک عید فطر و حلول ماه شوال 1395, پیامک تبریک عید فطر, اس ام اس عید فطر, پیامک های تبریک عید فطر, پیامک عید سعید فطر, اشعار عید فطر, متن تبریک عید فطر

ساغر به گردش آر که دور صیام شد
وقت شکست روزه و بنیاد جام شد
خونم چرا نمی خورد آن چشم پر فسون
در روز عید، روزه به مردم حرام شد

 

Doostiha-IR

روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست
می زخمخانه به جوش آمد و می باید خواست
عید فطر مبارک

Doostiha-IR

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد
باده خرم عید است که در ساغر شد
روز عید است, سوی میکده آیید به شکر
که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد
حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد!

Doostiha-IR

رسیده عیدصیام ونیامدی آقا
جهان نموده قیام ونیامدی آقا
دمی بیاونظرکن ،که دشمنت امروز
شکسته تیغ ونیام ونیامدی آقا
چگونه ازتوبگویم که این -نفس-گویی
شررگرفت ز خیام ونیامدی آقا

Doostiha-IR

عید فطر است و اول شوال
نور عشق است و شور و جذبه و حال
بهر توفیق درک ماه خداست
قلب‌ها از نشاط، مالامال
جشن قرآن و جشن غفران است
عید اسلام و روز فخر و جلال

Doostiha-IR

گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام
به هر دو باد، درود و به هر دو باد، سلام
هزار شکر که عید صیام کرد، طلوع
هزار حیف که ماه صیام گشت، تمام
عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک

Doostiha-IR

عید فطر است و خدا عیدیِ جانانه دهد
بهرِ ما حضرت حق باده و پیمانه دهد
زان که سی شب ز غم و یادِ علی ضجه زدیم
از سرِ لطف… به ما، منصبِ شاهانه دهد

Doostiha-IR

همه رفتند، گدا باز گدا مانده هنوز
شب عید است و خدا عیدی ما مانده هنوز
دهه آخر ماه اول راه سحر است
بعد از این زود نخوابیم، دعا مانده هنوز

Doostiha-IR

عید وصال است وصال خدا
محو شدن محو جمال خدا
خندۀ شادی به لب روزه‌دار
آتش حسرت به دل روزه‌خوار

Doostiha-IR

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد
باده خرم عید است که در ساغر شد
روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر
که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد

Doostiha-IR

حلول ماه عید و شادی مسلمین است
پایان ماه روز ه، برای صائمین است
نشاط و افتخار و شادی و سربلندی
از محک الهی برای مؤمنین است


 

ادامه مطلب[ سه شنبه 15 تیر 1395  ] [ 6:48 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
[ سه شنبه 15 تیر 1395  ] [ 6:47 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 

عکس های جدید عید فطر

 
 

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود

صد حیف از این بساط که برچیده می شود

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت

خوشبخت آنکس است که بخشیده می شود

 
پیشاپیش عید سعید فطر بر شما عزیزان و تمام مسلمانان جهان مبارک

پیشاپیش عید سعید فطر بر شما عزیزان و تمام مسلمانان جهان مبارک
 
 
 
 
 

eyde fetr yaspici.ir 8 جدیدترین عکس های متحرک تبریک عید فطر

eyde fetr yaspici.ir 6 جدیدترین عکس های متحرک تبریک عید فطر

eyde fetr yaspici.ir 2 جدیدترین عکس های متحرک تبریک عید فطر


ادامه مطلب[ سه شنبه 15 تیر 1395  ] [ 6:45 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

داخل بقیع با خانواده

سال هفتادونه بعنوان روحانی کاروان حجّ تمتّع، از شهرستان ساری عازم مکه شدم. آن سال مدینه بعد بودیم. پس از انجام مناسک حجّ، به مدینه مشرف شدیم. حاجیه خانم نیز که سال شست و سه ثبت نام شده بود، به عنوان زایر همراه من بودند. هتل مدینه طرف خیابان علی بن ابی طالب بود. یک روز با هم جهت شرکت در نماز جماعت ظهر از جلو غسّال خانة قبرستان بقیع در حال عبور بودیم، یک مرتبه فردی ایرانی از داخل بیرون آمد و اظهار داشت. حاج آقا: یک زن مرحوم شده و کسی جهت مراسم کفن و دفن وی وجود ندارد. بیایید کمک کنید، تا او را دفن کنیم. با خانواده رفتیم داخل محوطه.گفتم: چرا معطلید. گفت: الان دو سه نفر از خانمها که از خانواده ی معظم شهدا هستند، او را غسل داده‌اند و کفن کرده‌اند؛ لکن مامورین اجازه دفن نمی‌دهند و می گویند: بعد از نماز. مگر اینکه شما با آنها صحبت کنید و اجازه بگیرید.گفتم: اتفاقاً حرف خوبی می‌گویند، ما هم می‌رویم نماز می‌خوانیم برمی گردیم. لذا همگی رفتیم، نماز خوانده و برگشتیم. جنازه آماده شده بود. چند نفر دیگر، من جمله حجت الاسلام مرحوم موحدی ساوجی نیز به جمع ما پیوستند. آن چند خانمی که در غسل شرکت داشتند، خیلی مصربودند که وارد بقیع شوند؛ لکن من می‌گفتم ممنوع است. حالا ببنینم چه می‌شود. درب بقیع از طرف غسّال خانه باز شد. مأمورین ایستاده بودند و نگاه می‌کردند ما جنازه را بلند کرده و وارد شدیم. آن سه نفر خانم و همسر اینجانب نیز جلو چشم مأمورین پشت سر تابوت وارد بقیع شدند. جنازه را بردیم آخر قبرستان جایی که قبر آماده شده بود. نزدیکی‌ها‌ی قبر، یکی از کارگران داخل اعتراض کرد و گفت: نساء ممنوع.گفتم: ما مشکل. اجازو. (گفت زنها ممنوع است اینحا بیایند.گفتم عیبی ندارد اجازه داده‌اند) دیگر چیزی نگفت. نمازتوسط حاج آقا‌ی موحدی خوانده شد و جنازه دفن گردید و تلقین را هم ایشان خواندند. کار تمام شد. داشتیم برمی‌گشتیم. یک مرتبه دیدیم: ماموری با لباس فرم دارد می‌دود و فریاد می‌زند. نزدیک‌تر آمد، معلوم شد، معترض است که چرا زنها وارد بقیع شده‌اند. ما هم با خون سردی گفتیم: خوب حالا داریم برمی‌گردیم. بقدری عصبانی بود که چهره‌اش سرخ شده بود و می گفت: انتم ما تعرفون النظام. یعنی شما قانون بلد نیستید. و بعد ادامه داد: اول مرة بعد ثمانین عام یدخل النسا. یعنی پس از هشتاد سال اولین مرتبه است که زنها وارد بقیع می‌شوند. من گفتم: نه خانمهای همراه رئیس جمهور ایران، قبلاً وارد شده‌اند. گفت: آن استثنا است و دستور ملک بوده. بالآ خره ما خارج شدیم و این خانواده شهدا خیلی دعا می‌کردند و می گفتند: ما مرتب صلوات می‌فرستادیم که مأمورین چیزی نگویند و ما بتوانیم وارد شویم. البته خود من هم این امر غیر عادی را از برکت همان دعا‌ها و صلواتها می‌دانم. زیرا همه مامورین، هنگام ورود ما را مشاهده می‌کردند و خودشان درب را باز کردند و همانجا ایستاده بودند و هیچ گونه اعتراضی نکردند.


ادامه مطلب[ سه شنبه 15 تیر 1395  ] [ 6:44 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
 
 

گزیده بیانات امام ورهبری وشهیدبهشتی

درخصوص فاجعه هفتم تیر،قوه قضاییه

وانقلاب اسلامی

 

باسمه تعالی

برادرگرامیم جناب آقای...مدیرکل /ریاست سازمان محترم .... خراسان ....

باسلام واحترام : پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شما وهمه خدمتگزاران صدیق وشایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وگرامیداشت یادوخاطره بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)،یادگاران امام،شهدای معظم انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس ،و شفای عاجل جانبازان معزز و آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) وباتوجه به سالروزفاجعه هفتم تیروشهادت آیت الله دکتربهشتی و72تن ازیاران صدیق،شایسته ووفادارحضرت امام(ره)وعرض تبریک هفته قوه قضاییه،خواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به درج گزیده ای ازبیانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب وشهیدمظلوم آیت الله دکتربهشتی بشرح ذیل الذکردرسربرگ مکاتبات اداری اقدام نمایند.

بیانات حضرت امام خمینی (ره)در خصوص فاجعه هفتم تیروقوه قضاییه

قاضی و قوه قضائیه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند*قوه قضائیه اگر ازروی موازین اسلامی – انسانی رفتار کند. کشور را می­تواند نجات دهد*در اجرای حدود نباید از آن حدودی که حق تعالی فرموده است پایینتر عمل بشود و نباید زیادتر*این تفاله های شیطان ، 72 تن از شخصیت های مبارزه ما را کشتند *بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود*ملت ایران در این فاجعه بزرگ 72 تن بی گناه به عدد شهدای کربلا از دست داد *من شهید بهشتی را یک فرد مجتهد، متدین، علاقمند به ملت ، علاقمند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمان می دانستم *مراتب فضل و تفکر و تعهد شهید بهشتی بر من معلوم بود *بهشتی یک ملت بود برای ملت ما *آن فاجعه غمناک (هفتم تیر) و شهادتهای پی در پی به پیروزی اسلام انقلابی سرعت بخشید*شهید بهشتی حقیقتاً مثل سنگ آسیای گرانی بود که با گردش خود، دهها کار انجام می داد؛ تولید انرژی می کرد، کار راه می انداخت، پیش می رفت و فکر تولید می کرد.*«بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.»* آنچه من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل آن ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور است*من شهید بهشتی را یک فرد مجتهد, متدین, علاقمند به ملت, علاقمند به اسلام و بدرد بخور برای جامعه خودمان می دانستم.*امروز، هم حادثه هفتم تیر زنده است، هم بهشتی زنده است." *آنقدری که من آنها را می شناسم از ابرار بودند و در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی (ره) است*شهید بهشتی پایه گذار ومعمار نوین قضایی کشور است*از تظاهر و ریاکاری و از کارهایی که خلاف صمیمیت و خلوص است شدیداً روی گردان بود.*

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فاجعه هفتم تیروقوه قضاییه

شهید بهشتی از دیدگاه مقام معظم رهبری
حادثه هفتم تیر ثابت کرد که شعله انقلاب خاموش شدنی نیست*حادثه هفتم تیر سال های سال این انقلاب را بیمه کرد *تکلیف اصلی قوه قضائیه اقامه قسط و عدل می باشد*حادثه هفتم تیر نه تنها به خاموش شدن انقلاب نیانجامید بلکه به واسطه آن انقلاب اوج گرفت و مردم مصمم تر و صفوفشان مستحکم تر شد *حادثه هفتم تیر باعث فروزانتر شدن شعله انقلاب و استحکام صفوف مردم شد *مرحوم آقاى بهشتى رضوان‏ ا...‏علیه ‌یک عنصر قو ی ، مستحکم و به شخصه یک پرچم برافراشته در مسیر انقلاب بود*شخصیت ایشان و نقاط برجسته ‏اى که در ایشان ‏(شهید بهشتى‏) وجود داشت و خدمات ماندگارى که براى نظام اسلامى و کشور کرد ، فراموش نخواهد شد*مرحوم شهید بهشتى ، هم در فقه و هم در فلسفه یک فرد مبارز و تحصیل کرده و زحمت کشیده بود*ـ شهید بهشتى گل سرسبد و درةالتاج شهداى هفتم تیر است*شهید بهشتی پیشتاز انقلاب و معمار دستگاه قضاء اسلامی در کشور بود*حادثه هفتم تیر ثابت کرد که شعله انقلاب خاموش شدنی نیست.*ویژگی خاص ایشان به کارگیری عقل، سرعت و دقت جمع بندی مسایل بود *قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است*حقیقتاً دستگاه قضایی باید ملجا و مأمن مردم به حساب آید* تکلیف اصلی قوه قضائیه عبارت از اقامه قسط و عدل است*کسی که احیاناً فاسد و بدخواه و کج­دست باشد نمی­تواند در این قوه {قضائیه} باشد*دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه وظیفه قوه قضائیه است*هر چه ممکن است سعی کنید دستگاه قضا را اسلامی­تر کنید*قوه قضاییه از ارکان کشور است تضعیف این قوه جایز نیست*

گزیده سخنان شهید بهشتی در مورد انقلاب اسلامی

ما پیروان حسین(علیه‌السلام) مرگ خونین را بر زندگی ذلت‌بار با یزیدیان ترجیح می‌دهیم*امیدوارم ملت خوشحال باشد که در نظامی زندگی می‌کند که اگر از رئیس جمهور شکایت داشت، دستگاه قضایی همانگونه عمل می کند که از یک فرد عادی شکایت داشت*تا زنده‌ایم، تحت هیچ شرایطی تسلیم آمریکا و اقمار اروپایی‌اش نمی‌شویم*ما شیفتگان‌خدمتیم، نه تشنگان قدرت*من هر لحظه منتظرم که تیری برقلبم بنشیند یا دیواری بر سرم خراب شود*
‌ما راست قامتان، جاودانه تاریخ خواهیم ماند*ملت ایران در برابر یزیدیان راهی را می‌رود که حسین (ع)رفت*انقلاب کفر ستیز و ظلم ستیز ما با هیچ قدرت سلطه‌گر نمی‌تواند ازدر سازش در آید*ما ایمانمان را، اخلاصمان را، عملمان را درست می‌کنیم وبا اسلام منطبق می‌کنیم، این را داشته باشیم یاری خدا، تضمین شده است*مرگ بر آمریکا، مرگ بر سازشکار*

به امیدپیروزی شیفتگان خدمت برتشنگان قدرت

احمداسماعیلی کریزی

دبیرخانه،امورایثارگران،روابط عمومی اداره کل،سازمان


ادامه مطلب[ چهارشنبه 2 تیر 1395  ] [ 3:03 AM ] [ احمد ]
نظرات 1
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 3487275 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13380 عدد
آخرين بروز رساني : یک شنبه 3 فروردین 1399 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب