کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان

سرداران شهیدکاشمر،کوهسرخ وکریز 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

برچسب‌ها: سرداران شهیدکاشمر, کوهسرخ وکریز
نوشته شده در یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۶ ساعت 20:24 توسط : احمد | دسته :
 • [نظر بدهيد ]

 

سرداران شهیدکاشمر،کوهسرخ ،کریز

 

سرداران شهیدکاشمر،کوهسرخ وکریز 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

برچسب‌ها: سرداران شهیدکاشمر, کوهسرخ وکریز
نوشته شده در یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۶ ساعت 20:24 توسط : احمد | دسته :
 • [نظر بدهيد ]
 

سرداران شهیدکاشمر،کوهسرخ ،کریز

 


ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 8:26 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

 

سرداران شهیدکاشمر،کوهسرخ ،کریز

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

 

سرداران شهیدکاشمر،کوهسرخ ،کریز


ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 8:15 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
http://bayanbox.ir/view/331481359415637414/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-2%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg
http://bayanbox.ir/preview/3655936815189176022/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg
http://bayanbox.ir/view/2084580375907644611/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpghttp://bayanbox.ir/view/2084580375907644611/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg
http://bayanbox.ir/preview/3655936815189176022/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg
http://bayanbox.ir/view/8597497820258323545/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpghttp://bayanbox.ir/view/8597497820258323545/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg
http://bayanbox.ir/preview/7484358001397990411/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpghttp://bayanbox.ir/preview/7484358001397990411/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpghttp://bayanbox.ir/view/3655936815189176022/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg

http://bayanbox.ir/view/3655936815189176022/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpghttp://bayanbox.ir/view/331481359415637414/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-2%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpghttp://bayanbox.ir/preview/7484358001397990411/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg

http://bayanbox.ir/view/7957733888459790987/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg

http://bayanbox.ir/view/3655936815189176022/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

 

 


ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 6:09 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
شهادت آيت‌الله مصطفي خميني به روايت همسرش

در سال 1356 بحراني گريبان سلطنت پهلوي را گرفت كه پي‌آمد‌هاي آن پايان عمر رژيم را حتمي كرد. و آن بحراني بود كه با شهادت آيت‌الله سيد مصطفي خميني آغاز شد. ايشان در واپسين ساعات روز 30/7/56 در منزل خود در شهر نجف اشرف به شيوه‌اي نامعلوم به شهادت رسيد.
شهيد مصطفي خميني از بدو شروع نهضت اسلامي همراه حضرت امام خميني بود. ايشان اول بار در سال 1342 و پس از شروع نهضت دستگير شد و پس از مدتي حبس، به تركيه تبعيد شد. پس از تغيير تبعيد‌گاه حضرت امام خميني ايشان نيز در سال 1344 از تركيه به عراق رفت و در شهر نجف ساكن شد. آيت‌الله سيد‌مصطفي خميني حدود 13 سال در حوزه علميه نجف اشرف به تدريس و تأليف و تربيت طلاب علوم ديني مشغول بود و در كنار فعاليتهاي علمي خود با انقلابيون مسلمان مرتبط بود و گاه تدارك آنان از ناحيه ايشان صورت مي‌گرفت. روحيه انقلابي وي، مشوق بسياري از مبارزان براي فراگيري فنون نظامي و چريكي بود. بيشتر اين فعاليتها نمي‌توانست از نظر جاسوسان رژيم شاه به دور باشد. به همين دليل اگر هم درگذشت اين روحاني مبارز را رويدادي طبيعي بدانيم، شخصيت مبارزاتي او انعكاسي جز شهادت، آن هم به دست رژيم شاه در اذهان مردم متبادر نمي‌كرد. هر چند خاطرات به جاي مانده از آن زمان نيز دلالت بر شهادت ايشان دارد. حجت‌‌الاسلام سيد محمود دعايي دربارة آن روز مي‌گويد: «متأسفانه در بيمارستان پزشك كشيك پس از معاينات اوليه تشخيص داد ايشان از دنيا رفته‌اند. با علائمي كه روي پوست بدن وجود داشت مشخص بود كه مرگ طبيعي نبوده و ناشي از يك مسموميت است.»
خانم معصومه حائري يزدي، همسر شهيد حاج‌آقا مصطفي نيز در اين باره چنين مي‌گويد: «همان شب كه حاج آقا مصطفي اين طور شد، قرار بود كه ساعت 12 به منزل ما ميهمان بيايد. من سخت مريض بودم. آقاي دعايي كه همسايه ما بود برايم دكتر آورد. از طرف ديگر آقا مصطفي شبها مطالعه داشتند. آن شب ايشان گفته بود اگر ميهمان آمد، من در را باز مي‌كنم، شما بخوابيد. ما ديگر نفهميديم كه ميهمانان چه موقع آمدند و كي رفتند و چه شد. صبح زود وقتي براي ايشان صبحانه مي‌برند مي‌بينند آقا مصطفي نشسته ولي سرش به پايين خم شده است. فوراً رفتم بالا. ديدم دستهاي آقا مصطفي بنفش است و تكه‌هاي بنفش را روي سينه‌اش هم ديدم. آقا مصطفي را بلافاصله به بيمارستان انتقال داديم. وقتي خواستند از جسد او كالبد شكافي كنند، امام اجازه اين كار را نداد و فرمودند عده‌اي بي‌گناه دستگير مي‌شوند و دستگيري اينها ديگر براي ما آقا مصطفي نمي‌شود. از طرف دولت بعث عراق نيز از اعلام نظر پزشكان جلوگيري شد و نگذاشتند پزشكان نظر خود را اعلام كنند. چون صد در صد مسموميت بود، حتي پزشكان را تهديد كردند.»
«مرگ غيرمنتظره آيت‌الله سيد‌ مصطفي خميني در حالي كه هيچ‌گونه بيماري قبلي نداشت با شروع فعاليتهاي سياسي جديد امام در نجف از نظر همه ياران و شاگردان امام نمي‌توانست بدون ارتباط باشد. دليل آنان اين بود كه حاج‌آقا مصطفي از شروع نهضت در سال 1341 در كنار امام قرار داشت، دست راست ايشان محسوب مي‌شد و يك چهره انقلابي بود كه با روحانيون، روشنفكران، دانشجويان مسلمان و مبارز داخل و خارج كشور ارتباط داشت. از اين رو ساواك با به شهادت رساندن وي كوشيد يك مخالف جدي را از سر راه رژيم برداشته و امام را تنها بگذارد.»
«پيكر آيت‌الله مصطفي خميني را ساعت 10 صبح از نجف به كربلا بردند و در آب فرات غسل دادند.» و پس از تشييع با شكوهي در ايوان طلاي مرقد حضرت امير(ع) دفن شد. نقل است كه حضرت امام پس از شهادت وي به همسر بزرگوارشان فرمودند: «امانتي خداوند متعال به ما داده بود و اينك از ما گرفت. من صبر مي‌كنم، شما هم صبر كنيد و صبرتان هم براي خدا باشد.»
فرداي شهادت آيت‌الله مصطفي خميني حوزه‌هاي علميه نجف در عراق، و قم و تهران تعطيل شد و علماي طراز اول ايران با برگزاري مجالس ختم، ياد و نام اين روحاني مبارز را گرامي داشتند. با نگاه به اسناد به جاي مانده از ساواك روشن مي‌شود كه مسؤولين اين سازمان امنيتي به هيچ‌ وجه پيش‌بيني برپايي مجالس ختم و بزرگداشت اين شهيد را آن هم با حجمي كه در سند‌هاي اين كتاب آمده، نمي‌كردند. به همين جهت مديريت اداره كل سوم (پرويز ثابتي) با صدور دستور‌العملي به مراكز ساواك در شهر‌هاي مختلف از آنان مي‌خواهد كه مراقب برپايي مجالس ختم آيت‌الله سيد مصطفي خميني باشند و اگر تمجيدي از حضرت امام خميني(ره) شد از برگزاري مجالس جلوگيري كنند. گستره اين مجالس در سراسر كشور به نحوي بود كه مي‌توان گفت فضاي سياسي كشور در اين برهه از زمان تحت تأثير مستقيم اين حادثه و بيشترين دلمشغولي نيرو‌هاي امنيتي و انتظامي رژيم شاه متوجه اين امر بوده است.
ثابتي، كه معمولاً تحليل‌هاي ساواك را از حوادث روز مي‌نوشت در بولتني با عنوان «وضعيت هدفهاي 312» مي‌نويسد: «فوت مصطفي خميني پسر روح‌الله خميني در عراق به علت سكته قلبي در تاريخ 30/7/36 [30/7/56] مستمسك جديدي به دست روحانيون افراطي و هواداران آنها داد تا مجدداً زمينه تحريك متعصبين مذهبي را فراهم نمايند. به مناسبت فوت ياد شده مجالس متعددي در تهران و ديگر شهر‌هاي كشور برگزار گرديد و روحانيون افراطي فرصتي پيدا كردند تا از متوفي و پدرش تجليل نمايند. در جريان برگزاري مجالس مذكور تعدادي از وعاظ افراطي مبادرت به عنوان مطالب تحريك‌آميز و خلاف مصالح عمومي نمودند و عده‌اي از متعصبين مذهبي نيز‌ شعار‌هايي به نفع خميني و علي شريعتي دادند. نكته حائز توجه در برگزاري مجالس مذكور تعداد مجالس تشكيل شده و هماهنگي كلام روحانيون وعاظي بود كه در اين مجالس سخنراني مي‌كردند و اين نشان مي‌داد كه فعاليتها عموماً در جهت و محور مشخص قرار دارد و متعصبين مذهبي و روحانيون افراطي از كانالهاي مختلف با يكديگر در ارتباط هستند. اين هماهنگي و ارتباط در مراسمي كه به مناسبت چهلمين روز درگذشت متوفي در قم و برخي ديگر از شهرهاي كشور برپا گرديد مجدداً تجلي پيدا كرد ضمن آنكه وسعت تبليغات گذشته را نيز به همراه داشت. در مراسمي كه به مناسبت چهلمين روز فوت ياد شده در شهر قم برگزار گرديد، عده كثيري از طبقات مختلف مردم شهر قم و عده‌اي از دانشجويان متعصب مذهبي مراكز عالي آموزشي شركت داشتند كه بعد از پايان اين مراسم تظاهراتي از طرف عده‌اي از شركت‌كنندگان در مجلس مذكور و خيابانهاي شهر قم انجام گرفت و شيشه‌هاي شعب بانكها در اين شهر توسط اخلالگران شكسته شد. اخلالگران حتي قصد اشغال مدرسه فيضيه را كه بعد از تظاهرات اخلالگرانه طلاب علوم ديني در سال 2534 [1354] تعطيل شده بود داشتند كه با مقاومت مأمورين انتظامي مواجه و متفرق گرديده‌اند. در اين مجلس قطعنامه‌اي در 13 ماده نيز قرائت و طي آن بازگشت خميني به ايران درخواست شده بود.»
اين تحليل، هر چند از ديدگاهي امنيتي نگاشته شده است، امّا از آن جهت كه شهادت آيت‌الله سيد‌مصطفي خميني از عوامل عمده شتابزاي نهضت اسلامي ايران بوده است با ديگر تحليلها و تفسير‌ها مشابه است. مصاحبه‌گر جريده لوموند كه گفت و گويش با حضرت امام خميني انعكاس وسيعي در سال 1356 در جهان داشت، قبل از آغاز مصاحبه‌اش در مقدمه‌اي مي‌نويسد: «وي [امام خميني] از سال 1965 به بعد يعني پس از طي يك دوران تبعيد در تركيه، در نجف بسر مي‌برد و مرگ (يا قتل) پسرش دليلي براي شورشهاي متوالي شده است كه هر چهل روز يك بار ايران را به لرزه در مي‌آورد.»

_____________________
. روزنامه كيهان؛ شماره 15478؛ ص 12.
. كوثر؛ ص 293.
. رجبي، حسن؛ زندگينامه سياسي امام خميني از آغاز تا هجرت؛ ص 397.
. شهيدي ديگر از روحانيت؛ ص 118.
. روزنامه قدس؛ شماره 113؛ صص 4 و 6.
. يادواره نهضت اسلامي در چهره انقلاب اسلامي؛ ص 72.

منبع:انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاريخي، ج اول، بخش مقدمه

 
 
 
 
 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

 

ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 5:34 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

پست اینستاگرامی سیدحسن خمینی(ره) بمناسبت شهادت عمویش آیت الله حاج سیدمصطفی خمینی

"باسمه تعالی"

 

 
 
 
یادگار امام راحل به مناسبت شهادت آیت‌الله سیدمصطفى خمینى تصویری از ایشان و امام خمینی در اینستاگرام منتشر کرد.
 
خبرآنلاین: یادگار امام راحل به مناسبت شهادت آیت‌الله سیدمصطفى خمینى تصویری از ایشان و امام خمینی در اینستاگرام منتشر کرد.

 یادداشت اینستاگرامی حجت السلام سیدحسن خمینی را در ادامه می خوانید؛
 
فردا اول آبان سالروز عروج فرزند مجتهد و انديشمند امام، مرحوم آيت الله سيد مصطفى خمينى است. مرگ كسيكه من او را عمو مصطفى صدا مى زدم ، بيش از هر كس براى مادر ايشان تلخ و شكننده بود. ياد ندارم كه نام مصطفى _ كه هم امام و هم خانوم او را داداش مى خواندند_ در حضور اين مادر به زبان آورده شده باشد و بغض و اشك ايشان را باعث نگرديده باشد. خدايش رحمت آورد و بر روح و روان او و پدر و مادر و برادرش غفران واسع خويش را نازل فرمايد.
 
پست سیدحسن برای عمو مصطفی 
 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿


ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 5:32 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی+تصاویر

 

طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی+تصاویر
در این مطلب طرز تهیه ۱۰ کوکتل و نوشیدنی نوشته شده که مناسب پاییز است و با میوه‌های این فصل تهیه می‌شوند.

به گزارش بهداشت نیوز، در زیر طرز تهیه ۱۰ کوکتل و نوشیدنی نوشته شده که مناسب پاییز است و با میوه های این فصل تهیه می شوند.

۱- سانگریا

مواد لازم

-۲ پیمانه آب داغ
-۲ عدد چای سیاه کیسه ای
-۲ چوب دارچین
-نصف پیمانه شکر
-۳ پیمانه آب انار
-۱ پیمانه آب پرتقال تازه
-۱ عدد پرتقال متوسط
-۱ عدد لیموترش زرد متوسط
-۱ عدد لیموترش سبز متوسط
-۱ عدد سیب متوسط
-۳ پیمانه آب گازدار

 طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

-چای کیسه ای را درون آب داغ بریزید. چوب های دارچین را درون آن بیندازید و ۵ دقیقه کنار بگذارید تا دم بکشد.
-در یک پارچ بزرگ، چای دارچینی را با همه مواد مخلوط کنید.
-آن را یک ساعت در یخچال بگذارید تا سرد شده و همه مزه ها به خورد هم بروند.
-نوشیدنی را با یخ سرو کنید.

۲- لیموناد رزماری

مواد لازم

-۱ پیمانه آب لیموترش
-۳/۴ پیمانه شکر
-پوست دو عدد لیموترش
-دو ساقه رزماری
-۴ تا ۶ پیمانه آب گازدار

 طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

آب لیموترش و شکر را درون شیرجوش با هم مخلوط کنید و روی حرارت ملایم بگذارید تا بجوشند. آن را دایم هم بزنید تا شکر کاملا در آب لیمو حل شود.
پوست لیموترش و ساقه های رزماری را اضافه کرده و روی حرارت هم بزنید.
از روی حرارت برداشته و پس از سرد شدن، یک شب تا صبح در یخچال بگذارید.
این لیموناد را از صافی عبور داده و با ساقه رزماری تزئین و سرو کنید.

۳- کوکتل کامکوآت

مواد لازم

-۱ پیمانه شکر
-۱ پیمانه آب
-۲ قاشق چایخوری دانه فلفل قرمز کوبیده شده
-۲۴ عدد کامکوآت
-یخ
-۳ لیتر آب گازدار

 طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

آب و شکر را در یک شیرجوش کوچک با هم مخلوط کرده و هم بزنید. پس از جوشیدن شربت، شعله را خاموش کنید.
دانه های فلفل قرمز را به مدت ۳۰ دقیقه درون شربت بیندازید. سپس آن را از صافی عبور دهید.
کامکوات ها را حلقوی برش داده و درون پارچ بریزید. شربت را روی آن ریخته و با یخ سرو کنید.

۴- کوکتل گلابی

مواد لازم

-۱ پیمانه آب گلابی
-۱ قاشق چایخوری آب لیموترش
-۳/۴ پیمانه عسل
-۱/۴ پیمانه شکر
-۱ ساقه رزماری
-۱ عدد زنجبیل پوست کنده
-مقدار کمی پودر جوزهندی
-یخ
-آب گازدار

 طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

-آب گلابی، آب لیموترش، عسل، شکر، رزماری، زنجبیل و جوزهندی را درون قابلمه کوچکی با هم مخلوط کنید. آن ها را روی حرارت بگذارید و اجازه دهید تا بجوشند. پس از -۵ دقیقه شعله را کم کنید و هم بزنید تا شکر به طور کامل در مواد حل شود.
-آن را از روی حرارت بردارید و ۳۰ دقیقه کنار بگذارید. شربت را از صافی عبور دهید و کنار بگذارید تا خنک شود.
-برای سرو، نصف پارچ را با یخ پرکنید، ۳ قاشق غذاخوری از این سیروپ را ریخته و آب گازدار را بیفزایید. در صورت تمایل می توانید سیروپ بیشتری اضافه کنید تا کوکتل شیرین تر شود.


۵- کوکتل انار و گریپ‌‌فروت

مواد لازم

-نصف پیمانه آب گریپ‌فروت
-نصف پیمانه آب انار
-۱ پیمانه شکر
-۲ عدد بادیان ستاره ای
-یخ
-آب گازدار
-دانه های انار

طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

آب گریپ‌فروت، آب انار، شکر و بادیان ستاره ای را درون شیرجوش بریزید و روی حرارت ملایم قرار دهید تا بجوشد. شربت را مدام هم بزنید تا شکر کاملا آب شود.
آن را از روی حرارت بردارید و ۳۰ دقیقه کنار بگذارید. سپس از صافی عبور داده و کنار بگذارید تا خنک شود.
برای سرو، پارچ را تا نیمه از یخ پر کنید. ۴ قاشق غذاخوری از سیروپ را ریخته و آب گازدار را بیفزایید. در آخر، کوکتل را با دانه های انار تزئین و سرو کنید.


6- یخ‌چای سبز با زنجبیل، نعناع و عسل

مواد لازم

-۶ پیمانه آب
-۱/۴ پیمانه زنجبیل
-۳ تا ۶ عدد چای سبز کیسه ای
-نصف پیمانه برگ نعناع
-۱/۳پیمانه عسل
-۱ عدد لیموترش

طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

درون یک قابلمه کوچک، آب و زنجبیل را با هم مخلوط کنید. روی حرارت بگذارید تا بجوشد. سپس از روی حرارت برداشته، کیسه های چای سبز و برگ های نعناع را در آن انداخته و ۱۵ دقیقه کنار بگذارید تا دم بکشد.
چای را از صافی عبور دهید. عسل و آب لیموترش را اضافه کرده و هم بزنید.
برای سرو، دو برش لیموترش، برگ نعناع و یخ در لیوان ریخته و چای را به آن اضافه کنید.

۷- کوکتل هلو

مواد لازم

-۲ پیمانه آب
-۳ عدد چای سبز کیسه ای
-۴ عدد هلوی درشت
-آب ۱ عدد لیموترش
-۴ پیمانه نوشیدنی زنجبیلی
-عسل
-برگ ریحان یا نعناع

 طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

چای را در آب جوش به مدت ۱۵ دقیقه دم کنید. سپس کنار بگذارید تا سرد شود.
هلوها را پوست کنده و درون مخلوط کن بریزید. هم بزنید تا کاملا پوره شود. سپس آن را از صافی عبور دهید.
چای، پوره هلو و نوشیدنی زنجبیلی را با هم مخلوط کنید. عسل را افزوده و هم بزنید. نوشیدنی را با برگ های نعناع یا ریحان تزئین و سرو کنید.

 

۸- کوکتل انگور سفید

مواد لازم

-۱/۲ پیمانه انگور سفید یخ زده
-۱/۲ انگور قرمز یخ زده
-۱ عدد پرتقال
-۱ عدد لیموترش
-۴ پیمانه نوشیدنی زنجبیلی
-۴ پیمانه آب انگور سفید

 طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

لیموترش و پرتقال را قاچ کرده و درون پارچ بریزید. بقیه مواد را به آن ها افزوده و هم بزنید.

۹- آب آناناس و زنجبیل

مواد لازم

-۴ پیمانه نوشیدنی زنجبیلی
-۴ پیمانه آب آناناس
-۱ تکه زنجبیل خرد شده
-۱ عدد پرتقال
-نصف پیمانه برگ تازه ریحان
 

طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

پرتقال را قاچ کرده و درون پارچ بریزید. بقیه مواد را افزوده و هم بزنید.

۱۰- کوکتل کره کاکائو

مواد لازم

-۵۷ گرم کاکائوی سیاه
-۲۱ گرم سس کارامل
-۱ اسکوپ بزرگ بستنی وانیلی
-نصف اسکوپ یخ
-نوک انگشت نمک دریایی

طرز تهیه ۱۰ نوشیدنی پاییزی

طرز تهیه

همه مواد را به غیر از نمک را با هم درون مخلوط‌کن بریزید. پس از اینکه پوره و یکدست شدند، درون لیوان دلخواه ریخته و با نمک دریایی تزئین و سرو کنید.

منبع:برترین ها

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 


ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 5:29 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

آیت الله خامنه‌ای به خاطر کدام برنامه تلویزیونی برنامه‌هایشان را جابجا می‌کردند؟

 

 

 
 برشی از تاریخ/۲۷۴
 
 
آیت الله خامنه‌ای به خاطر کدام برنامه تلویزیونی برنامه‌هایشان را جابجا می‌کردند؟
 
 
 
 دیدار مسئولان برگزاری حج با رهبر انقلاب

فکر می‌کنم در تابستان سال ۶۵ بود که از دفتر ریاست‌جمهوری با من تماس گرفتند که رئیس‌جمهور می‌خواهند با اعضای گروه دیدار کنند. آن موقع ما را که حدود بیست نفر بودیم، کسی ما را نمی‌شناخت.

سرویس تاریخ مشرق- مهدی همایونفر از همراهان شهید مرتضی آوینی در گروه جهاد تلویزیونی بود و مسئول برنامه‌ی روایت فتح بعد از جنگ و تصویربردار اصلی این برنامه در دوران جنگ و پس از جنگ بود. از سال ۱۳۷۱، هم زمان با راه اندازی دوباره‌ی برنامه‌ی روایت فتح تا سال ۱۳۷۷ مسئولیت گروه روایت فتح را بر عهده داشت. وی در مصاحبه‌ای از جزییات دیدار مسئولین برنامه روایت فتح با رهبر انقلاب می‌گوید:

جناب‌عالی یکی از اشخاصی بودید که در دیدار رهبر انقلاب با دست‌اندرکاران «روایت فتح» حضور داشتید. اگر مایل هستید، از اینجا شروع کنیم که اصلاً چطور شد در آن برهه‌ی زمانی، رهبر انقلاب برنامه‌ای برای دیدار با عوامل «روایت فتح» ترتیب دادند؟


ما از بهار سال ۶۵ یک برنامه کلید زده بودیم به نام «روایت فتح» که به‌صورت مستمر پخش می‌شد. فکر می‌کنم در تابستان سال ۶۵ بود که از دفتر ریاست‌جمهوری با من تماس گرفتند که رئیس‌جمهور می‌خواهند با اعضای گروه دیدار کنند. آن موقع ما را که حدود بیست نفر بودیم، کسی نمی‌شناخت. یک گوشه مشغول کار خودمان بودیم و در رأس کار، مرتضی آوینی بود. تشکیلاتمان نظم خاصی نداشت و معلوم نبود منتسب به کجاییم. کار خودمان را می‌کردیم. بنابراین کسی ما را به‌صورت فردی یا اداری نمی‌شناخت که معرفی‌مان کند. کسی که با من تماس گرفت آقای حسینی‌نژاد، مسئول تبلیغات جهاد بودند. ایشان تنها کسی بودند که از وزارت جهاد وقت با ما تماس داشتند. تماس گرفتند و گفتند که دفتر ریاست‌جمهوری می‌خواهند شما را ببینند.

این را هم باید بگویم که «روایت فتح» تیتراژی نداشت و اصلاً معلوم نبود توسط چه کسی و کجا ساخته شده است. فقط نوشته‌ی «روایت فتح» می‌آمد. این موضوع به روحیه‌ی آوینی برمی‌گشت که می‌گفت باید در گمنامی کارمان را بکنیم و به وظیفه‌ی الهی‌مان عمل کنیم. می‌گفت چطور از آن بسیجی که به عملیات می‌رود نمی‌پرسند که هستی و از کجا آمده‌ای؟ ما هم باید مثل او باشیم. کاری که برای خدا انجام بگیرد، اجر و قربش بیشتر است.

به همین دلیل، تیتراژی نداشتیم که از آن طریق کسی بفهمد چه کسی این برنامه را می‌سازد. همه‌ی این‌ها باعث شد که آن تماس را جدی نگیریم. در کمتر از یک ماه از تماس اول، دوباره تماس گرفتند که رئیس‌جمهور شخصاً می‌خواهند با شما ملاقات کنند. باز هم ما باورمان نمی‌شد. گفتیم ما اصلاً درخواست ملاقات نداده بودیم که رئیس‌جمهور پذیرفته باشند. دوباره مسئول دفتر ایشان تکرار کرد که خود ایشان شخصاً می‌خواهند با شما دیدار کنند. بالأخره به آقا، که آن زمان در کسوت ریاست‌جمهوری بودند، ارادت قلبی داشتیم. همگی مبهوت بودیم و به ‌هر حال به ساختمان ریاست‌جمهوری رفتیم.

اگر از حال‌وهوای شهید آوینی پیش از دیدار با آقا چیزی به یاد دارید، بیان کنید.

یادم می‌آید مرتضی به من، که آن موقع مسئول گروه بودم، گفت لطف کنید در این دیدار نگویید چه کسی متن می‌نویسد و می‌خواند. به من گفت اگر نظر من را می‌خواهی، نگو چه کسی چه کاری انجام می‌دهد و اگر آقا سؤالی داشتند، جواب بده.

چه نکاتی را آقا در آن دیدار بیان کردند و محور صحبت‌هایشان چه بود؟

موقعی که خدمت آقا رفتیم، از روی کنجکاوی از مسئول دفترشان پرسیدیم آقای رئیس‌جمهور چه کاری داشتند که لطف کردند و ما را دعوت کردند؟ ایشان پاسخ دادند آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند «من دوست دارم با بچه‌های روایت فتح دیداری داشته باشیم و این بچه‌ها را ببینم.» در آن جلسه ایشان خیلی از ما قدردانی کردند. از عجایبی که ایشان در آن جلسه فرمودند و در خاطرم مانده است و سال‌ها آوینی از آن یاد می‌کرد این بود که گفتند: «شب‌های جمعه که جلسه‌ی سران سه قوه است، به اعضای جلسه می‌گویم که چون روایت فتح رأس ساعت ۹:۳۰ شروع می‌شود، یا جلسه را زودتر برگزار کنیم که با روایت فتح تداخل نداشته باشد یا بگذارید که من زودتر از جلسه خارج شوم.» [۱]

۱- http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=۲۹۳۸۳


ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 5:29 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

همسر شهید شوشتری: می‌خواستم از حضرت آقا بازنشستگی همسرم را بگیرم

 
 همسر شهید شوشتری:
 
جنگ برای ما تمام نشد/ می‌خواستم از حضرت آقا بازنشستگی همسرم را بگیرم
 
شهید شوشتری

طیبه درری سرولایتی گفت: یک بار به شهید شوشتری گفتم که من که در این چهار دیواری مُردم، هیچ وقت با هم یک مسافرت درست و حسابی نرفتیم. دل به دریا زدم و ادامه دادم که من رو ببر پیش آقا تا...

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، جنگ و دفاع برای برخی از افراد با اتمام جنگ تحمیلی تمام نشد. یکی از این افراد سردار شهید «نورعلی شوشتری» است که با اتمام جنگ تحمیلی در جبهه دیگری دفاع را ادامه داد. سرانجام شهید «نورعلی شوشتری» در حالی که جانشینی فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه عملیاتی جنوب شرق را برعهده داشت، هنگام اجرای طرح امنیت پایدار در یک اقدام تروریستی ۲۶ مهرماه ۱۳۸۸ به شهادت رسید.

به مناسبت سالروز شهادت شهید نورعلی شوشتری به مرور خاطرات «طیبه درری سرولایتی» همسر این شهید بزرگوار که در کتاب «نیمه پنهان ماه» به ثبت رسیده است، پرداختیم. در ادامه بخشی از این کتاب را می‌خوانید:

بیمه امام زمان (عج)

اوایل که به عضویت سپاه درآمده بود؛ یک صندوق از کمیته امام گرفتم و او را بیمه امام زمان (عج) کردم. در دل گفتم: «خدایا! این صندوق را می‌گذارم تا همسرم را بیمه آقا صاحب الزمان (عج) کنم.»

هر روز هر چقدر در توانم بود، در صندوق پول می‌انداختم؛ از پنج ریال گرفته تا یک تومان ... هر روز صبح هم صد قل هو الله برای سلامتی‌اش می‌خواندم و می‌گفتم: «خدایا! خودم بی پدری کشیدم و می‌دانم چقدر سخته. همسرم برود جنگ و برای مملکتش خدمت کند؛ اما سایه‌اش بر سر بچه‌ها باشد.»

صندوق را گذاشته بودم روی طاقچه، کنار قرآن، جلوی چشم نورعلی. خودش هم از این قضیه با خبر بود. هر موقع می‌خواست خداحافظی کند، جلوی چشمش صدقه را درون صندوق می‌انداختم. می‌دانستم همین موضوع هم تا به حال باعث شده که از خطرهای پی در پی جان سالم به در ببرد.

یک بار خواب دیدم نورعلی در تابوت است و از زیر تابوت خون می‌چکد؛ ولی هر چه می‌دویدم به او نمی‌رسیدم. فریاد زدم: «چرا جنازه‌ش را به خودم نمی‌دهید؟» ناگهان آقایی برگه‌ای جلویم گذاشت و گفت: «اول این را امضا کن تا جنازه را به شما بدهیم.» تا خواستم برگه را امضا کنم یک نفر برگه را از زیر دستم کشید و نگذاشت امضا کنم. چشم که باز کردم، با خودم گفتم: «اگر امضا می‌کردم نورعلی هم شهید می‌شد.»

هیچ وقت خواب‌هایم را به او نمی‌گفتم؛ چون هر موقع از عملیات برمی‌گشت، خیلی در خودش می‌رفت، کم‌تر صحبت می‌کرد و می‌فهمیدم منقلب است. می‌دانستم که دوست دارد شهید شود. هیچ وقت از شهادت همرزم‌هایش حرفی نمی‌زد. گاهی که می‌گفتم می‌دانی فلانی شهید شده ... با آنکه از قضیه با خبر بود، خودش را بی‌خبر نشان می‌داد.

یک بار از جلسه کاری‌اش به خانه آمد و گفت: «خانوم، امروز جلسه ما علیه شما بود.»

متعجب پرسیدم: «مگر چه کردم که جلسه علیه من بود؟»

با خنده ادامه داد: «همکارها گفتن حتما شما با خانمت اختلاف داری که همه‌ش جبهه‌ای! می‌ری و می‌آیی و هیچ وقت خانمت نمی‌گه نرو؛ وگرنه، بچه‌هات رو می‌ذارم و می‌رم. شما چه کردید که خانمت این قدر برای رفتن به جبهه همراهیت می‌کنه؟» گفتم: «این از لطف خدا بوده که همسری صبور دارم.»

همکارانش راست می‌گفتند؛ هیچ وقت نمی‌گفتم دیگه نمی‌گذارم جبهه بروی. در تمام مدت جنگ نگفتم چرا دیر آمدی یا چرا زود می‌روی؟ هر وقت هم در خانه بود، هیچ موقع انجام کارهای منزل را از او نمی‌خواستم. همه کارها را خودم انجام می‌دادم. یادم هست خانم یکی از دوستانمان می‌گفت: «چرا نمی‌گی نرو؟» خیلی خونسرد می‌گفتم: «بگویم که چی بشه؟ گناهه.» او با ناراحتی می‌گفت: «شوهرم که از جبهه برگشت، دعواش کردم و گفتم این دفعه اگه بخوای بری، باید بچه‌هات رو هم ببری.»

دوست نداشتم چنین حرف‌هایی را به نورعلی بگویم. می‌دانستم که هم دل او را می‌شکنم، هم خدا ناراضی می‌شود و هم وجدان خودم ناراحت می‌شه؛ چون شاید کاری از دست او در جبهه برمی‌آمد و با حرفم مانع می‌شدم.

یکی از همرزم‌هایش یک بار خانه ما آمد و گفت: «حاج خانوم! همسرم خیلی ناراحته و نمی‌گذاره برم جبهه، کمی نصیحتش کن.» به خانمش گفتم: «این قدر همسرت را اذیت نکن؛ اگر بره و دیگه برنگرده چی؟» او بلافاصله جواب داد: «از خدا می‌خوام که دیگه برنگرده ...»

اتفاقا همسرش شهید شد.

نورعلی می‌گفت: «با اینکه از ناحیه پا مجروح شده بود، پشت جبهه برنگشت و با همان حال، رفت خط مقدم و گلوله به سرش خورد.» هنگام تشییع جنازه شهید، همسرش را دیدم، پریشان بود و از غصه چه‌ها که نمی‌کرد! زیر لب گفتم: «تا وقتی با هم هستیم باید قدر همدیگر را بدانیم ...»

سفر به جبهه

تقریبا تمام تعطیلی عید و تابستان پنج سال آخر جنگ را می‌رفتیم اهواز یا باختران؛ چون نورعلی کم‌تر مرخصی می‌آمد. اولین باری که منطقه عملیاتی رفتم، کوچکترین بچه‌ام حسین دو ساله بود. نورعلی تلفن کرد و گفت: «یکی از همکارانم می‌آید دنبالتان تا شما رو ببرد مشهد و از آنجا با هواپیما بیایید اهواز.» چمدانم را بستم و آقای خسرو شوق، دنبال‌مان آمد.

از مشهد سوار هواپیمای جنگی شدیم. سر و صدای هواپیما آن قدر بلند و گوشخراش بود که می‌گفتند باید توی گوش بچه‌ها پنبه بگذارید تا پرده گوش‌هایشان پاره نشود. بعد از اینکه هواپیما فرود آمد، سوار ماشین شدیم تا به محل سکونت برویم. در شهر، اکثر رزمنده‌ها با لباس‌هایی خاکی رنگ این طرف و آن طرف می‌رفتند و کم‌تر اهالی بومی اهواز به چشم می‌خوردند. رفتیم به خانه‌ای در محله کیان پارس اهواز. آنجا پذیرایی بزرگی داشت که دورتادورش هفت، هشت اتاق بود؛ هر اتاق هم مخصوص یک خانواده؛ آشپزخانه بزرگی هم برای استفاده همه در گوشه‌ای قرار داشت. پنج، شش خانواده در آنجا زندگی می‌کردیم.

صبح زود که از خواب بیدار شدم، با خودم فکر کردم حالا که می‌خواهم غذا درست کنم، بهتر است برای همه خانواده‌ها بپزم تا کار خیری هم انجام داده باشم. تا وقتی آنجا بودیم من برای همه غذا می‌پختم.

با آنکه منطقه بودیم؛ ولی باز هم نورعلی خانه نمی‌ماند و یکسره در خط مقدم بود. عید آن سال تا پایان تعطیلات، اهواز ماندم. اواخر نوروز، همسرم گفت: «بهتره شما رو با ماشین به مشهد ببرم؛ چون دیروز چرخ هواپیما برای حرکت باز نشده.» از همسایه‌ها خداحافظی کردیم و با اینکه خیلی با همدیگر انس گرفته بودیم، از هم جدا شدیم. با یکی از خانواده‌ها که قرار بود مشهد بروند تا نیشابور هم سفر شدیم. در تمام مدت سفر نورعلی بی هیچ خستگی با استیشن رانندگی کرد. نیشابور که رسیدیم، خودش به منطقه برگشت.

بار دوم که رفتیم اهواز، در یکی از اتاق‌های خانه‌ای بزرگ، در محله کیان پارس هشت ساکن شدیم. هشت خانواده بودیم که همه خانواده‌ها مرخصی رفته بودند و اتاق‌ها خالی بود. چند روز بعد، یکی از همرزم‌های نورعلی که خانمش باردار بود و برای اولین مرتبه به منطقه آمده بودند، در اتاق کناری‌مان ساکن شدند.

یک بار همراه نورعلی برای خرید کفش داخل شهر رفتیم. در و دیوار خانه‌ها پر از شعارهای انقلابی بود. در گوشه‌ و کنار، سنگرهایی به چشم می‌خورد و با این وجود، بعضی مغازه‌ها هنوز باز بودند و جنس می‌فروختند. جلویشان کیسه‌های پر از شن چیده و سنگر درست کرده بودند. با اینکه اهواز جنگ زده بود؛ ولی هنوز زندگی در آنجا جریان داشت و افراد محلی رفت و آمد می‌کردند.

یک مرتبه هم همراه آقای قربانی و خانواده‌اش برای بازدید به خرمشهر رفتیم. تنها جایی که خالی بود و هیچ کس در آن زندگی نمی‌کرد، خرمشهر بود. آقای قربانی گفت: «بریم داخل مدرسه رو نگاه کنیم.» بچه‌ها را در ماشین کنار نورعلی گذاشتیم و همراه آقای قربانی و همسرش داخل مدرسه رفتیم. جای گلوله در و دیوارهای مدرسه را سیاه کرده بود. کتاب‌ و دفترهای سوخته در حیاط پراکنده بودند و پرنده پر نمی‌زد. عراقی‌ها انتهای حیاط مدرسه، زیرزمین را به پهنای یک متر خالی کرده بودند و گویا از آنجا داخل خانه‌های شخصی می‌رفتند. لوله‌ها ترکیده و کف تونل پر از آب بود و تاریک. خواستیم از تونل بگذریم که پایم در جعبه مهمات گیر کرد. یک دفعه، با فریاد کش‌دار نورعلی در جا خشکمان زد: «آقااای قربانی! آقااای قربانی! ... برگردید، آنجا مین‌گذاریه ... الان این‌ها رو شهید می‌کنی.»

آقای قربانی با خنده، دست همسرش را گرفت تا برگردد. من هم خواستم از روی جعبه خالی مهمات بپرم که جعبه از زیر پایم لیز خورد. چند مرتبه بلند شدم و دوباره افتادم توی آب. تمام لباس‌هایم خیس خیس شده بود و دست و پایم زخمی! برگشتیم داخل حیاط مدرسه. نورعلی رو به آقای قربانی گفت: «خودت می‌دونی که اینجا همه‌ش مین‌گذاریه؛ نگفتی این‌ها رو ببری توی تونل، ممکنه به کشتن بدیشون!» آنجا اولین باری بود که احساس کردم او از سر نگرانی فریاد کشید.

یک بار هم همراه نورعلی رفتم داخل هتلی در آبادان که آن روزها به عنوان دفتر از آن استفاده می‌کردند. در و دیوار آنجا مثل کفگیر از گلوله و ترکش دشمن سوراخ سوراخ شده بود. رفتیم روی پشت‌بام هتل. نورعلی یک نفر را در نزدیکی هتل شاید چند کیلومتری‌مان نشان داد و گفت: «اون عراقی رو می‌بینی که آنجا نشسته؟ الان اگر یک تیر بزنه همین جا می‎‌افتیم.» گفتم: «الان که عکس العملی نشون نمی‌ده.» نورعلی ادامه داد: «یک دفعه، می‌بینی حواست پرت شد و عکس‌العمل نشون داد.» هر دو زدیم زیر خنده.

در تمام مدتی که منطقه بودم، گشت و گذار ما در مناطق جنگی همین‌قدر بود؛ یا در شهر می‌رفتیم و در و دیوار پر از گلوله را می‌دیدیم یا مخفیگاه عراقی‌ها را حدس می‌زدیم. انگار آن زمان دل و جرات دیگری داشتم و دیدن چنین صحنه‌هایی باز هم باعث نمی‌شد همراهش جبهه نروم.

صبح زود که نورعلی رفت، دلم خیلی گرفت و بی اختیار گریه کردم. نماز صبح را که خواندم، چند لحظه پیشانی‌ام را روی مهر گذاشتم، اشک ریختم و ذکر گفتم. نورعلی ظهر به خانه آمد و گفت اتفاق بدی برایش افتاده است که خیلی ناراحت شده؛ اما نگفت چه اتفاقی! به او گفتم: «درست، همان لحظه‌ای که سر بر مهر دعا می‌کردم، انگار همان لحظه به من هم الهام شده بود مشکلی برات پیش آمده!» گرمازده شده و ناخوش احوال بود. کمی گوشت همراه پیاز و ادویه آب پز کردم و برایش آوردم. غذایش را که خورد، کمی حالش سر جا آمد. گفت: «بیرون آن قدر داغ هست که وقتی می‌خواستم در ماشین را باز کنم، دستم به دستگیره ماشین چسبید.» عصر همان روز، باز هم رفت؛ بی‌آنکه از ناراحتی‌اش چیزی بگوید.

به خانم همسایه گفتم: «عملیات بعدی چه وقته؟» وی گفت: «برای چه می‌پرسی؟» پاسخ دادم: «این همه از مردها رفتن و شهید شدن، حالا نوبتی هم که باشه، نوبت خانم‌هاست.» خانم همسایه گفت: «اگر شما بچه‌ها را نگه نداری که حاج آقا نمی‌تواند خط مقدم برود. خاطرشان جمعه و می‌دونن پشت جبهه را نگه داشتی.»

کمی به حرفش فکر کردم و بعد پرسیدم: «راستی ظهر به همسرت چه غذایی دادی؟»

خندید: «چون هوا گرم بود، آبدوغ خیار...» به شوخی گفتم: «اگر شهید بشه دلت نمی‌سوزه که آب دوغ خیار دادی؟ حداقل می‌گفتی تا کمی گوشت آب پز برایشون می‌آوردم.» با تبسمی گفت: «حالا که گذشت.» و هر دو خندیدیم. مدتی بعد از طرف تعاون سپاه به خانم همسایه‌مان گفتند قرار است عملیات شود و باید برگردید نیشابور. من هم همراهش برگشتم. در راه به تازه عروس اهوازی فکر می‌کردم که خیلی قبل‌تر او را به خانه‌شان در نزدیکی اهواز برگردانده بودند و آقای مروی می‌گفت: «این بنده خدا نمی‌داند همسرش شهید شده.» با خود می‌گفتم نکند برای هم سفر من هم اتفاقی این چنین افتاده باشد! با رسیدن به نیشابور، تازه فهمیدم حدسم درست بوده و شوهر هم‌سفرم شهید شده است و عملیات بهانه‌ای برای برگرداندن او بود! درست مثل تازه عروس اهوازی ...

ادامه ماموریت

بعد از عملیات مرصاد، جنگ برای دیگران تمام شد؛ ولی برای ما نه! در دوران دفاع مقدس زندگی اکثر رزمنده‌ها شبیه زندگی ما بود، از همسایه گرفته تا اقوام و خیلی‌های دیگر. با اتمام جنگ آسایش به زندگی آن‌ها برگشت و زندگی‌شان به شکل عادی جریان داشت؛ ولی سرنوشت برای ما طور دیگری رقم خورد و زندگی‌مان سخت و سخت‌تر شد. در مشهد، نورعلی دایم برای درگیری‌های مختلف به ماموریت می‌رفت؛ از درگیری تایباد گرفته تا شورش زندانی‌ها و ... با اینکه خانه‌مان دیوار به دیوار ساختمان سپاه، در خیابان فلسطین بود و در خانه به حیاط ساختمان سپاه باز می‌شد؛ اما باز هم بچه‌ها پدرشان را سه، چهار روز نمی‌دیدند.

او به سربازها خیلی اهمیت می‌داد. همان اوایلی که تازه به مشهد آمده بودیم، بارها به خاطر مشغله کاری نمی‌توانست به خانه بیاید.

یک مرتبه مسئول دفترش را فرستاد خانه تا برایش غذا ببرد. پرسیدم: «حاج آقا چی می‌خورن؟»

مسئول دفترش جواب داد: «ماست.»

یک کاسه ماست به او دادم تا برای نورعلی ببرد. شب که به خانه برگشت، پرسیدم:

- مگه شما تو محل کار، ناهار نمی‌خوری که از خانه می‌بری؟

- نه.

- برای چی؟

- می‌گید حق یک سرباز را بخورم!

- پس، از این به بعد خودم غذا درست می‌کنم تا همراهت ببری.

یک بار تعریف می‌کرد که در سرکشی به نگهبان‌های پادگان، متوجه شده یکی از سربازها سر پست خوابش برده است. به جای اینکه سرباز را بازخواست کند، رو به مسئولش گفته بود: «چرا نیرویت را این قدر اذیت کردی که سر پست نگهبانی خوابش ببرد؟ تو مسئول این قضیه‌ای.» بعد طرف سرباز برگشته و گفته بود: «شما استراحت کن تا یک نفر دیگر جایت نگهبانی بدهد.»

آقای فرهادیان که داماد دخترعمه نورعلی بود، تعریف می‌کرد: «یکی از اقواممان ماه رمضان در پادگان مشهد پیش حاج آقا سرباز بودند. او رو بیرون می‌فرستند تا میهمان‌ها را به مقصد برساند. موقع اذان، میزهای افطار را می‌چینند و به حاج آقا می‌گویند بیایید افطار کنید. ایشان می‌گویند: «شما افطار کنید من می‌آیم. اما از اذان یک ساعت گذشت و ایشان برای افطار نیامدند! برای همین، دنبالشان رفتیم و گفتیم: حاج آقا چرا نمی‌آیید افطار! ایشان جواب دادند: سرباز دفترم بیرون رفتند تا مهمان‌ها را برسانند و تا موقعی که برنگردد، بدون او افطار نمی‌خورم. حاج آقا منتظر ماند تا سربازش آمد و آن وقت با هم غذا خوردند. تمام این موارد نشانه لیاقت او برای فرماندهی بود.»

بازنشستگی نداریم

برای رضایت من و بچه‌ها که گاهی اصرار به بازنشستگی داشتیم، ظاهراً می‌گفت چند بار تقاضای بازنشستگی کرده و مسئولان اجازه ترک کار به او ندادند. یک بار گفتم: «من که در این چهار دیواری مُردم، هیچ وقت با هم یک مسافرت درست و حسابی نرفتیم.» دل به دریا زدم و گفتم: «من رو ببر پیش آقا تا خودم حکم بازنشستگی شما رو از ایشان بگیرم.» بلافاصله گفت: «یه مثقال آبرو دارم، می‌خواهی آن را هم پیش آقا از بین ببری؟» گفتم: «مگر بازنشستگی شما را بخواهم آبرویت می‌ریزد؟ بالاخره سن و سالتان زیاده و باید کمی استراحت کنید.» به نرمی گفت: «وقتش که برسد بازنشست هم می‌شوم.» گفتم: «شنیدم هشت سال جنگ را به خاطر شرایط سخت هر شش ماهش را یک سال حساب کردند. با این حساب در واقع، شما اضافه خدمت می‌کنید، پس چرا بازنشستتان نمی‌کنند؟! در صورتی که می‌دانند هم جانبازی دارید و هم شیمیایی هستید.» نورعلی ساکت ماند و خودم جواب دادم: «می‌دانم! کسی را پیدا نمی‌کنند جای شما بگذارند.» تا این حرف را زدم خندید و گفت: «شما دو سال دیگه صبر کن تا فاطمه را هم عروس کنیم و بره خونه بخت؛ آن وقت بازنشست می‌شوم و هر جا دوست داشته باشی می‌برمت.» با خنده گفتم: «اون وقت دیگه نه از وجود من چیزی مونده و نه شما، دوتایی پیر شدیم.» او دوباره خندید و گفت: «ان شاالله به همین زودی بازنشست می‌شم تازه بازنشست که بشم همین حقوق سپاه را هم نمی‌گیرم و می‌روم دنبال کشاورزی.»

تابستان 1388، روح الله روی زمین‌های پدری کشاورزی می‌کرد. همراه نورعلی کنار مزرعه پسرمان نشسته بودیم. روح الله با دیدن گنجشک‌ها گفت: «آقاجان! این گنجشک‌ها اما نمی‌دن و همش گندم و جو رو می‌خورن.» نورعلی گفت: «بابا جان! این حرف را نزن. به این فکر کن که خداوند این توان رو بهت داده تا با دست تو روزی این پرنده‌ها از دل زمین بیرون بیاد.»

منبع: دفاع پرس
 
 
 
✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿


ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 5:27 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿


ادامه مطلب[ یک شنبه 30 مهر 1396  ] [ 5:26 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿


ادامه مطلب[ شنبه 29 مهر 1396  ] [ 5:31 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

پوکی استخوان دلیل 50 درصد شکستگی‌ها است

پوکی استخوان دلیل 50 درصد شکستگی‌ها است

 

مشهد- مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پوکی استخوان دلیل 50 درصد شکستگی‌ها است و بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 530 میلیون نفر با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

محمدجعفر صادقی، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگارصبح توس، به مناسبت روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان اظهار کرد: پوکی استخوان امروزه به یکی از معضلات جدی جامعه بشری تبدیل شده است که بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 530 میلیون نفر با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

وی کمبود کلسیم، کمبود ویتامین D، کم تحرکی و افزایش سن را از عوامل بروز پوکی استخوان دانست و افزود: استخوان‌های به منزله اسکلت و نگهدارنده اعضای بدن هست و وقتی استخوان ها پوک شوند مشکلات زیادی مانند شکستگی های فراوان ایجاد می شود.

صادقی تصریح کرد: پوکی استخوان در افراد بالای 60 سال بیشتر دیده می شود لذا به دلیل شکستگی های فراوان ، باعث می شود تا افراد از زندگی خود لذت نبرند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه پوکی استخوان در زن ها بیشتر دیده می شود، گفت: در سطح جهان بیش از 200 میلیون زن بالای 60 سال از پوکی استخوان رنج می برند و بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی از هر دو زن سفید پوست یک نفر به دلیل پوکی استخوان دچار شکستگی لگن یا دست و پا می شود.

وی ادامه داد: 50 درصد شکستگی های استخوان به دلیل پوکی استخوان است از این رو افراد باید توجه بیش از پیش به تغذیه خود داشته باشند و توصیه می شود افراد بالای 60 سال در روز حداقل یک لیوان شیر مصرف کنند تا کمتردر معرض شکستگی ها قرار گیرند.

صادقی با بیان اینکه از هر 5 مرد تنها یک نفر به دلیل پوکی استخوان به انواع شکستگی دچار می شود، ابراز کرد: میزان بروز پوکی استخوان در مردان نسبت به زنان کمتر است اما این شکستگی ها تأثیرات مخرب تری در زندگی مردان نسبت به زنان دارد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان شد: نوشابه های گاز دار و سیگار مانع جذب کلسیم در بدن می شوند لذا افراد باید از مصرف آن ها جدا خودداری کنند تا کمتر در معرض ابتلا به پوکی استخوان قرار گیرند.

وی تغذیه ناسالم و عدم تحرک بدنی را از دیگر عوامل تشدید کننده پوکی استخوان بیان کرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه استخوان های بدن تا 30 سالگی متراکم می شوند از این رو افراد باید تا پیش از 30 سالگی با تغذیه سالم و ورزش استخوان های خود را متراکم سازند تا در ایام میان سالی و پیری با مشکلی مواجه نشوند.

انتهای پیام/

 

 

 

 
✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿


ادامه مطلب[ شنبه 29 مهر 1396  ] [ 5:18 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا (ع) در گفت‌وگو با «صبح توس»

امنیت امروز خراسان مرهون رشادت‌های شهید شوشتری است

امنیت امروز خراسان مرهون رشادت‌های شهید شوشتری است

 

مشهد- معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) با بیان اینکه ایجاد زیر ساخت‌های نظامی که موجب امنیت در خراسان است از اقدامات اساسی شهید شوشتری بود، گفت: همچنین وی در بحث توسعه اقتصادی و رفاه کارکنان اقدامات کم نظیری انجام دادند.

مهدی خویشاوندی در گفت‌وگو با خبرنگار  صبح توس؛ پیرامون شخصیت سرلشگر شهید نورعلی شوشتری، اظهار کرد: این شهید عالیقدر با بینش قوی در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و با فداکاری و اخلاص بی‌نظیر گام‌های بلندی برای نظام مقدس و کشور اسلامی ایران برداشتند.

 

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) به رشادت‌های شهید شوشتری اشاره کرد و افزود: ایشان بعد از فراغت از جنگ هشت ساله و در دوران سازندگی، منشاء بسیاری از اقدامات فوق العاده و اثر بخش در عرصه‌های مختلف کشور بودند.

 

وی تاسیس هیات جامعةالحسین رزمندگان اسلام (علیه السلام) را اقدامی فوق العاده در عرصه مباحث فرهنگی و اعتقادی عنوان کرد و افزود: در مبحث آموزش نیز پایه‌گذاری موسسه آموزشی امام حسین علیه السلام که امروز با بیش از هفتاد مدرسه در مقاطع مختلف و ده‌ها مرکز آموزش علمی در رشته‌های گوناگون و یک مرکز آموزش عالی به جامعه خدمات می‌دهد، یک اقدام بی‌نظیر در کشور است.

 

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) تاسیس شرکت «سپاد» را اقدامی اساسی و زیرساختی ماندگار برای اقتصاد کشور و حتی منطقه عنوان کرد و بیان داشت: علاوه بر عرصه اقتصادی در بحث اجتماعی نیز امنیت استان‌های خراسان حاصل حضور داوطلبانه ایشان و یگان‌های تحت امر آن بزرگوار در مرز خراسان بزرگ و در جهت مقابله با اشرار و باندهای قاچاقچی بین المللی بود که تا هم اکنون اثرات آن پا برجاست.

 

خویشاوندی با بیان اینکه ایجاد زیر ساخت‌های نظامی که موجب امنیت در خراسان است از اقدامات اساسی وی بود، افزود: در بحث توسعه اقتصادی و رفاه کارکنان سپاه و بسیجیان استان هم اقدامات کم نظیری انجام شد که بیانگر همت والای این شهید بزرگوار است.

 

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) ادامه داد: شهید شوشتری با تلاش‌های فوق العاده و از خود گذشتگی بی‌دریغ و جهادی در شرق کشور نیز منشأ آثار مثبت فراوان و ماندگار بودند که از آن جمله می‌توان به امنیت موجود در استان اشاره کرد .

 

خویشاوندی با اشاره به اینکه نگاه ایشان به مردم حتی آنان که دچار آسیب‌های اجتماعی شده بودند نگاه پدری دلسوز بود، افزود: شهید شوشتری حتی با سرکشی از خانواده‌هایی که بر اثر توطئه‌های استکبار، سرپرست خود را از دست داده بودند به آنان رسیدگی می‌کرد و می‌گفت: «پدر این خانواده اعدام شده خانواده و فرزندان وی که گناهی ندارند».

 

وی با بیان اینکه شهید شوشتری با نگاهی انقلابی و جهادی به ماموریت سپاه ثمرات فراوانی را برای نظام به یادگار گذاشتند، یادآور شد: هر چند ایشان بر حسب مدارک مرسوم تحصیلات عالی نداشتند؛ اما گفتمان و منطق قوی ایشان هر صاحب نظری را متاثر می‌کرد.

 

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: به یاد دارم در سال ۷۷ در جلسه ای با حضور روسا و هیئت علمی دانشگاه‌های مشهد بیانات و نظرات ایشان برای حضار فوق العاده و غیر منتظره بود به نحوی که بعد از جلسه چند نفر پیرامون میزان تحصیلات ایشان سوال کردند و پاسخ بنده مبنی بر میزان تحصیلات شهید برایشان موجب تعجب بیشتر آنان بود.

 

خویشاوندی با اشاره به آیه شریفه «لَیسَ العِلمُ بِکَثرَةِ التَّعَلُّمِ، إنَّما هُوَ نورٌ یَقَعُ فی قَلبِ مَن یُریدُ اللّهُ أن یَهدِیَهُ»، تصریح کرد: شهید شوشتری به واقع مصداق این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام بودند بدین معنا که «دانش به فراوانى آموختن نیست، بلکه نورى است که در دل هرکس خدا هدایتش را بخواهد، می‌تابد.»

 

وی بینش، عملکرد و شخصیت شهید شوشتری را بین فرماندهان برجسته و عالیرتبه نظامی مثال زدنی دانست و عنوان کرد: وی وجود شریف خود و همه دارایی مادی و معنوی خود را وقف انقلاب کرده بود.

 

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) بیان کرد: ولایتمداری و توجه منحصر به فرد شهید شوشتری به دستورات و تدابیر ولی امر مسلمین رمز موفقیت این شهید ارجمند در همه امور بود.

 

خویشاوندی خاطرنشان کرد: چنانچه تدبیر مقام عظمای ولایت را در موردی می دانستند برای تحقق و اجرای کامل آن سر از پا نمی شناختند و آرام نمی نشستند.

 

انتهای پیام/

 

 
✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

 

 


ادامه مطلب[ شنبه 29 مهر 1396  ] [ 5:15 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 
معاون وزیر دادگستری در دیدار با کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین ایجاد و گسترش پنجره واحد را موجب صرفه جویی در وقت و هزینه و تحول این سازمان عنوان کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به منظور حضور در مراسم تکریم خود و معارفه رئیس جدید دادگستری قزوین به این استان سفر و در ادامه ضمن بازدید از ساختمان اداره کل تعزیرات حکومتی با کارکنان نیز دیدار و گفتگو کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در جلسه با کارکنان این اداره کل از زحمات همکاران با وجود کمبود امکانات تقدیر و در ادامه اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی نیاز به ایجاد متغییر های برای روز آمدی اموردارد تا ضمن کاهش اصطحکاک بین مردم و این دستگاه ، شاهد سرعت بیشتری در روند نظارت ، کنترل، رسیدگی و اجرای پرونده ها باشیم.
در ادامه این دیدار صمیمی، معاون وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت گسترش و بهبود زیرساخت های سامانه دادرسی به منظور ایجاد پنجره واحد با سایر دستگاه های ذیربط، ایجاد این سامانه را موجب تحول در سازمان تعزیرات حکومتی و صرفه جویی در وقت و هزینه عنوان کرد.
در این دیدار احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گزارشی از عملکرد بخش های مختلف ارائه و به بیان مسائل موجود پرداخت.
احمدی مهم ترین معضل این اداره کل را فرسوده و نامناسب بودن ساختمان این اداره کل عنوان کرد که این مورد علاوه بر سختی برای کارمندان، بعضا در امر خدمت رسانی به ارباب رجوع نیز خلل ایجاد می کند.
 
 
 
 
 
✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

 

ادامه مطلب[ شنبه 29 مهر 1396  ] [ 5:11 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
1396/7/29 شنبه

در مراسمی با حضور جمعی از مقامات؛

مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شد

مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراسمی با حضور رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه معرفی شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این مراسم، با تاکید بر هدف گذاری نسبت به آینده گفت: روز به روز باید در کارها بهتر باشیم و توقف نداشته باشیم، حفاظت باید سلامت تشکیلات را افزایش دهد و خوشبختانه سازمان قضایی نیروهای مسلح از سلامت خوبی برخوردار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی اظهار کرد: امروز صحبت در رابطه با واگذاری و قبول یک مسئولیت از فردی به فرد دیگری است و مسئولیت هم مسئولیت بسیار مهمی است.

وی ادامه داد: مسئولیت، تا زمان حسابرسی به کارهای ما ادامه دارد و خداوند فرموده که هیچ چیزی در این عالم از بین نمی رود و حفظ می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: تا لحظه ای که ما تسویه حساب کامل نکنیم این مسئولیت ها ادامه دارد و در نهایت باید در آخرت همه چیز را ارائه دهیم و آنچه تحویل گرفتیم به سلامت تحویل دهیم و در روایات ما دامنه این بحث بسیار گسترده است و در این زمینه امانات را تحویل دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی اضافه کرد: خداوند برای کل عالم حفاظت گذاشته و از نظر فیزیکی یک پوسته ای روی عالم قرار داده است که محافظ آن است و زمانی که پوسته آسیب ببیند اشکالات شروع می شود؛ فساد از جایی شروع می شود که حفاظت دچار اشکال و آسیب شود لذا مسئولیت حفاظت بسیار سنگین است.

وی اظهار داشت: در آیات قرآنی اشاره شده آنچه که شما انجام می دهید خداوند متعال می نویسد و چیزی را واگذار نمی کند؛ به بیانی مثقال و ذره ای نیز از قلم نمی افتد لذا کل قرآن را اگر در این زمینه بررسی کنید مشاهده می کنید که همه در رابطه با این است که ما مرتکب خطایی نشویم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به مسئولیت حفاظت در دستگاه های مختلف اشاره کرد و گفت: اولین مسئله ای که حفاظت ها دارند این است که خودشان را حفظ کرده و تخطی از فرمان خدا نکنند و خودسازی کنند وقتی خداوند خواست بر پیغمبر وحی نازل کند، نماز شب را واجب کرد چرا که می خواست مسئولیت سنگینی بر عهده ایشان واگذار کند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با تاکید بر اینکه در وهله دوم مسئولیت حفاظت این است که نسبت به سلامت نیروها اهتمام جدی داشته باشد، گفت: کرامت انسان‌ها را باید همانگونه که خداوند فرمود که انسان‌ها را فضیلت دادیم رعایت کنیم، کارمند، قاضی، نظارت، حفاظت و... باید بحث حفظ کرامت را در نظر داشته باشند.
وی ادامه داد: حفاظت باید بحث آموزش را در نظر داشته باشد و گذشت از تخلفات و جرایم ولو کوچک قابل قبول نیست.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: در روایات آمده که شیطان در درون انسان‌ها نفوذ و به مرور بر انسان غلبه می کند لذا عبور از کمترین جرم و تخلف حفاظتی قابل قبول نیست اما ما نمی گوییم سرو صدا راه بیاندازید بلکه در راستای سلامت تشکیلات باید به فرد تذکر داد تا افراد یک مرتبه از تشکیلات زده نشوند از طرفی نباید نیروها رها شوند چراکه شیطان در کمین خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما نسبت به نیروها حساسیت داریم، گفت: در بین نیروها ایجاد محبت کنید، بحث اعتمادسازی بین نیروها باید جدی گرفته شود.

این مقام قضایی با تاکید بر هدف گذاری نسبت به آینده تصریح کرد: روز به روز باید در کارها بهتر باشیم و توقف نداشته باشیم، حفاظت باید سلامت تشکیلات را افزایش دهد و خوشبختانه سازمان قضایی نیروهای مسلح از سلامت خوبی برخوردار است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی اضافه کرد: خودتان را نقد کنید و ببینید که احیاناً کمبودهای موجود از کجاست و مجموعه را به جایی برسانید که فقط از عمل خود بترسند و بدانند ما فدایی آنها هستیم و نمی خواهیم که به آنها آسیبی وارد شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر این اصول رعایت شود ما به سلامت کاملی که در نیروها انتظار داریم خواهیم رسید .

احمد غلامی، مدیرکل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این مراسم اظهار کرد: حفظ و مراقبت از کارکنان وظیفه ای است که مدیر باید نسبت به آن اهتمام ورزد که در این زمینه کار فرهنگی بسیار اثرگذار است لذا در این زمینه اقداماتی را انجام دادیم.

وی با تاکید بر خودسازی و تهذیب نفس کارکنان حفاظت گفت: رسیدگی به چندین مورد جعل عنوان و کارت های سازمان قضایی که به کشف چند هزار کارت جعلی منجر شد از جمله اقداماتی است که در طول این سال ها انجام شد.

در این مراسم، از خدمت احمد غلامی تقدیر به عمل آمد و سیدرضا شریف به عنوان مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شد.
 
 

 

 

 
✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿


ادامه مطلب[ شنبه 29 مهر 1396  ] [ 5:09 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
1396/7/29 شنبه

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه:

یکی از الزامات سازمان قضایی نیروهای مسلح، انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن است

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح را نهادی برخاسته از انقلاب است و یکی از الزامات این سازمان انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن آن است.

حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح که صبح امروز در سالن غدیر این سازمان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و ایام اندوهبار اسارت اهلبیت(ع) اظهار کرد: امام سجاد(ع) و زینب کبری(س) با خطبه‌ها و افشاگریها و روضه خوانیها، حماسه حسینی را به یک حماسه جهانی و نهضت تبدیل کردند که در سراسر تاریخ برای همیشه ماندگار شد و حتی دوست و دشمن درباره آن سخن گفتند.

وی ادامه داد: امروز هم به گفته امام راحل(ره) منشاء این انقلاب عاشوراست و همین هیاتها و جلسات و محرم و صفر باعث پیدایش و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و نظام مقدس گردید و امروزه میبینیم همچون دوران گذشته این انقلاب و نظام مقدس بر اساس همان ایده‌ها و آرمانها و راه جهاد و شهادت توانسته است در مقابل تمام دشمنی‌ها، انحرافها و عملیات روانی و بسیج رسانههای دشمن ظفر یابد.

حجت الاسلام والمسلمین خطیب افزود: دشمن چه زمانی که دشمنی خود را با فتنه گروهک‌ها شروع کرد و این فتنه را با فتنه منافقان و بنی صدر ادامه داد و چه زمانی که این دشمنی را با جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، تهاجم فرهنگی نهایتا با فتنه 88 به نظر خودش به کمال رساند، نتوانست اقدامی کند و در طول 40 سال انقلاب اسلامی با صبر، برنامه، جهاد، ولایتمداری، شهادت و حرکت بسیجی و جهادی در مقابل نظام سلطه و تمام توانمندی که دشمن علیه نظام به کار گرفته ایستادگی کرد و پیشرفت و ثبات خود را تضمین کرد.

وی تصریح کرد: این نظام بر اساس فرهنگ عاشورا برپا و با خون و شهادت بیمه شده است و با رهبری امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری هدایت شده و در در مقابل همه این دشمنی‌ها پیروز شده است؛ این در حالی است که دشمن در دشمنی خود هیچ کوتاهی نکرد و همه توان خود را در براندازی نظام به کار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب اضافه کرد: در عرصه‌های مختلف دشمن در دشمنی خود از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است؛ چه در فتنههایی که از بیرون تحمیل کرد و چه فتنه‌هایی در درون شکل گرفت که با بصیرت و هوشیاری مردم تمامی اینها با شکست روبرو شد. اکنون نیز پیروزی انقلاب و نظام و تداوم آن به همین بستگی دارد که ما بتوانیم این فرهنگ عاشورایی، زینبی و سیدالساجدینی را در میان خودمان، خانواده‌ها و نسل خود تداوم ببخشیم و برای همین است که هر روز دشمن به شکلی، تمام همّ و غمّش را برای مقابله با نظام به کار می‌گیرد؛ حال چه فتنه 88 باشد، چه شرایطی که برجام پیش آورد که بتواند به عنوان پسابرجام از آن استفاده کند و چه دشمنی‌هایی که با نفوذ در میان نظام و اقتصاد ما پیش آورد.

وی خاطرنشان کرد: برخی حوزه های اقتصاد ما با نفوذ افرادی به فساد کشیده شد و در کنار تحمیلی که بر این کشور شد، سبک زندگی، روش و منش‌ برخی افراد، وابستگی و گرایش به غرب پیدا کرد. امروز، جریاناتی تلاش می کنند که فساد را در کشور گسترش دهند ، مقام معظم رهبری این نفوذ را اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی دانستند و امروز با همین امر مواجهیم.

وی تصریح کرد: عدهای با ایجاد مجموعه‌هایی که فعالیتهای فرهنگی و آموزشی انجام میدهند، در جهت نفوذ و گسترش فرهنگ غربی در تلاش هستند که شاهد جدی آن سند ٢٠٣٠ و اسنادی است که به نام توسعه پایدار به کشور وارد میشود.

حجت الاسلام و المسملمین خطیب با اشاره به توطئه‌های دشمن در بحث اقتصاد و تحریم به تبیین برنامه ریزی دشمن در رابطه با فشار به جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: دشمن مدتها فکر می‌کرد می تواند با یک فشار خارجی این نظام را به زانو در بیاورد. وقتی مایوس و با شکست مواجه شد، به فعالیت‌ها و اقداماتی در درون نظام پرداخت و عده‌ای این توطئه را تئوریزه کرده و به عنوان فشار از پایین آن را در جامعه مطرح کردند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه می بینید که دشمن با یک تغییر رویه این دو اقدام را با هم تلفیق کرده، عوامل نفوذی آنها در داخل و دشمنی‌های آنها در خارج دست به دست هم داده و همراه و موازی با هم حرکتی را در جهت و بر علیه این نظام پیگیری میکنند که این هماهنگی و همراهی را همگی به خوبی میبینیم که هر روز در حوزه‌هایی اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نحوی بروز پیدا می‌کند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و گفت: دشمنان با دشمنی‌ها، ادامه تحریم‌ها و فشارها اقدامات خود را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میدهند و با استفاده از جاهلی مثل ترامپ و انداختن او به جان ایران، تلاش می‌کنند در این ثباتی که نظام پیدا کرده و نفوذی که کشورمان در منطقه ایجاد کرده است، اخلال ایجاد کنند.

وی با اشاره به اذعان دشمنان به نفوذ ایران در جهان و منطقه تاکید کرد: دشمن تلاش می‌کرد و تمام توانش را به کار گرفت که بتواند نظام را در درون مرزهای خودش بر اندازد. سپس به اینجا رسید که آن را در مرزهای خودش محصور کند و امروز میبینید که عملا صدور این انقلاب و نظام، منطقه را فرا گرفته و کار به جایی رسیده که خود دشمن این نظام و این جمهوری اسلامی را به عنوان یک ابرقدرت جهانی به رسمیت میشناسد و ترامپ به عنوان کسی که خود را در راس نظام سلطه میداند، میگوید که دشمنی با ایران هدف من است.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب بیان داشت: در بحث برجام و قراردادهای برجام تمام قدرتمندان دنیا در یک طرف می‌نشینند و ایران را به یک طرف دعوت می‌کنند؛ ولی دشمن این عظمت را نمی‌تواند تحمل کند.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه سه مولفه اقتصاد، نفت و توانمندی جوانان سه عامل ثبات و قدرت و موفقیت جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: دشمن این سه مولفه را با تمام توان از بیرون با تحریم و از درون با فساد هدف قرار میدهد.

وی با اشاره به برنامه ریزی دشمن برای هدف قرار دادن نیروهای مسلح، افزود: دشمن اقتدار این نظام را مدیون نیروهای مسلح و اقتدار موشکی میداند؛ برای همین، تمام همّ و غمّ خود را بکار گرفته تا در جهت تضعیف نیرویهای مسلح قدم بردارد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به حرکت سازمان یافته دشمن با روشهای مختلف برای تضعیف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ترامپ رسما و اروپاییها تلویحا وارد میدان شده و برای همین هم رئیس جمهور فرانسه به راحتی میگوید ما در سفرمان به ایران، هدف را محدودسازی موشکی ، مذاکره منطقه‌ای و فشار علیه ایران قرار میدهیم.
وی خطاب به کارکنان حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد: همه اینها نشان می‌دهد چیزی که شما از آن حفاظت و صیانت می‌کنید و مجموعهای که سلامت آن به نوع کارکرد شما بستگی دارد، مجموعه‌ای است که دشمن را سرسختانه به عقب نشینی و شکستهای متعدد در منطقه و فضای جهانی وادار کرده است؛ بنابراین، باید نسبت به مسئولیتی که بر عهده شماست، توجه داشته باشید.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب، سازمان قضایی نیروهای مسلح را نهادی برخاسته از انقلاب دانست و با بیان اینکه یکی از الزامات این سازمان انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن آن است، گفت: یک نهاد انقلابی اصلا نمیتواند در وجود خودش افرادی را ولو با تذکر تحمل کند که نسبت به انقلاب، انقلابی گری و آنچه که به آرمانهای انقلاب و ولایت بستگی دارد اندکی خدشه داشته باشند.

وی با اشاره به این مطلب که جایگاه نیروهای مسلح به ارزشمندی است که آنها در اقتدار نظام دارند، افزود: امروز میببنید دشمنیها از بیرون رسما و علنا متوجه نیروهای مسلح است که گویای این اقتدار است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به فرموده‌ای از امام علی (ع) اشاره و تاکید کرد: به فرموده این امام بزرگوار نیروهای مسلح دژهای محکمی برای مردم، عزت دین و زینت حکومت هستند که قوام نظام و مردم به آنها بستگی دارد و لذا صیانت، حقظ و ارتقای سلامت انها بستگی به کارکرد مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح دارد.

وی تصریح کرد: طبیعتا باید نفوذ، تاثیرگذاری و اقدامات این مجموعه به نحوی باشد که بتواند این سلامت را تضمین و ارتقاء بخشد.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب در ادامه اظهاراتش به تلاش‌های ناکام دشمن برای هجمه به قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش میکند به هر شکلی قوه قضائیه را هدف قرار دهد؛ چراکه دستگاه قضا اولین و بزرگترین سنگری است که در مقابل نفوذ، فتنه و توطئه ها ایستاده و نه تنها در برابر همه توطئه ها مقاومت میکند، بلکه توانسته در همه زمانهای مختلف بر این فتنهها پیروز شود و بر آنها غلبه کند.

وی با بیان اینکه با هوشیاری می‌توانیم این فتنه دشمن را نیز به پیروزی دیگری تبدیل کنیم، یادآور شد: آنچه را که امروز در فضای رسانهای می بینید، چه انچه که در مورد زندانیان و حقوق بشر مطرح میکنند و چه فضاسازیهایی که در برخورد قوه قضاییه با فساد انجام میدهند و چه طعنهها و شایعات و اکاذیبی که نسبت به رئیس محترم قوه قضائیه یا نسبت به واحدهای زیرمجموعه و مرتبط با آن مطرح میکنند، تضعیف قوه قضائیه را به عنوان نهادی انقلابی هدف قرار داده است و هدف دیگری ندارد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تلاشهای دشمن برای تضعیف قوه قضائیه را داستان سرایی دشمنان خواند و گفت: این تلاشهای دشمن یک داستان سرایی است برای آنکه بتواند با یک فضای رسانهای و جوسازی شرایطی را به وجود بیاورد که جایگاه قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه را که با مواضع محکم و عالمانه و هوشیارانه و با بصیرت در برابر فتنه و نفوذ و فساد ایستادگی می کند، تضعیف نماید.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب این قبیل هجمه ها به قوه قضائیه را مسبوق به سابقه دانست و گفت: نسبت به شهید بهشتی نیز هجمه هایی را وارد می کردند و کار به جایی رسید که سخنرانی های ایشان را به هم می زدند و لذا این مسائل را مکرر دیده و تجربه کردهایم و این تجربیات باید اندوخته ای باشد که بتوانیم با هوشمندی بر این توطئه ها پیروز شویم.

وی بیان داشت: دشمن کارامدی و سلامت مجموعه و نظام را هدف قرار داده؛ بنابراین اگر بتوانیم با برنامه و اراده ملی و ولایتمداری و دوری از هر شائبه‌ای که ما را از ولایت و ارزش ها جدا کند و حرکت مداوم در راه ولایت و شهادت، همیشه آماده فداکاری و جان نثاری باشیم، موفق و پیروز میشویم.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب تصریح کرد: اگر روحیه انقلابی گری را همواره محافظت کرده و فرهنگ عاشورایی و زینبی را که به فرموده امام راحل (ره) مایه تداوم انقلاب است، ادامه دهیم که تا به حال ادامه داده‌ایم، از ریزش و توطئه و فتنه‌ای نهراسیم بر همه توطئه‌ها غلبه خواهیم کرد.

وی در پایان با تقدیر از زحمات غلامی مدیرکل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح، سید رضا شریف مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات این سازمان را فردی مناسب و انقلابی برای این جایگاه دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح باید صد در صد انقلابی و ولایی باشد؛ همه را به یاری خودش بخواند تا بتواند در انجام وظایفش به نحو احسن عمل نماید.
 
 
 
 
 
 
✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿

"لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید"

 

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0g0BBjJ-3ZOsw

___________________

baghdasht1.blogfa.com

_______________

   barrud.rasekhoonblog.com 

_________________
    #کاشمر#کوهسرخ #کریز #خراسان رضوی

______________________

احمداسماعیلی کریزی/خراسان/کاشمر

_________________________

" اینستاگرام"

 • ___________________
 • ahmad_esmaeili_503588
 • _____________________
 • ahmad_esmaeili_50
 • _________________
baghdashtkariz33828
 • __________________
baghdashtkariz2
_____________________

 

 

 

 

✿۩۞۩✿ سالروز شهادت مردانی که «وحدت» را پرچمداری کردند ✿۩۞۩✿


ادامه مطلب[ شنبه 29 مهر 1396  ] [ 5:06 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 23 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 3487285 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13380 عدد
آخرين بروز رساني : یک شنبه 3 فروردین 1399 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب