کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان

 

 

مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس روز جمعه با حضور رئیس جمهور و فرماندهان سپاه ، ارتش و مسئولان لشکری در جوار حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد.


ادامه مطلب[ جمعه 31 شهریور 1396  ] [ 6:59 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

مراسم رژه 31 شهریور ماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در جوار مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی با نمایش جدید ترین تجهیزات دفاع زمینی ، هوایی و دریایی ایران برگزار شد.


ادامه مطلب[ جمعه 31 شهریور 1396  ] [ 6:58 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

مراسم رژه نیروهای مسلح صبح امروز (جمعه - ۳۱ شهریور) همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، با عزاداری به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در سراسر کشور برگزار شد.

منبع: ایسنا
 
 
 
 

 


ادامه مطلب[ جمعه 31 شهریور 1396  ] [ 6:58 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

http://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609194253541.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609194253541.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609194253541.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609194253541.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190618133.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190618133.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190618133.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190613882.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190613882.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190613882.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190608421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190608421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609190608421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/1506091883013.jpghttp://www.picc.ir/uploads/1506091883013.jpghttp://www.picc.ir/uploads/1506091883013.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609188296052.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609188296052.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609188296052.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060918829081.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228842472.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228849453.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228842472.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228842472.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228837471.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228837471.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060922495293.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060922495293.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060922495293.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609224947952.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609224947952.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609228837471.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609224943211.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609224943211.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609224943211.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222570623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609224947952.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222570623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222566622.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222566622.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222570623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222562121.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222562121.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222562121.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218543633.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218543633.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218543633.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218537572.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218537572.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218537572.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218531531.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218531531.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218543633.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609218531531.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060921603243.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609222566622.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060921603243.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609216027542.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609216027542.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609216027542.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609216021151.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609216021151.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609216021151.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212878553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212878553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212878553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060921603243.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212874522.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212874522.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212870371.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212870371.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212874522.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609210667033.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609212870371.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609210667033.jpghttp://www.picc.ir/uploads/1506092106632.jpghttp://www.picc.ir/uploads/1506092106632.jpghttp://www.picc.ir/uploads/1506092106632.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609210657571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609210657571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609210667033.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207199183.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609210657571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207199183.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207195512.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207195512.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207195512.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207195512.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207195512.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207199183.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207190851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207190851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207190851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150609207195512.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060920121943.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060920121943.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060920121512.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060920121512.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060920121943.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060920121512.jpg

 

 

 


ادامه مطلب[ جمعه 31 شهریور 1396  ] [ 6:57 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری

رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاریhttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpgرژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری

 

 

 

http://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789730072.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882903571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882903571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882903571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882903571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789730072.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897306473.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897306473.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897306473.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789730072.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895519892.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607893228381.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpg

 

 

 
http://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpg

http://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766829.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766829.jpg

 

رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
 

 

رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری

http://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpg


ادامه مطلب[ جمعه 31 شهریور 1396  ] [ 6:53 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاریhttp://www.picc.ir/uploads/150607897300421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789730072.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872937632.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882903571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885106463.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885106463.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885106463.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885106463.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607885102462.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882915623.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882903571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882903571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607882903571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872937632.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607872933611.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897306473.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897306473.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897306473.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789730072.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789730072.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789730072.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897300421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897300421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897300421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897300421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607897300421.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895523553.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895519892.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895519892.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895519892.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895519892.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607895515571.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060789323673.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607893228381.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607893228381.jpghttp://www.picc.ir/uploads/150607893228381.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpghttp://www.picc.ir/uploads/15060788509851.jpg
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری
رژه نیروهای مسلح در مشهد / رامین صفاری

http://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-388344.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-862087.jpeghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766831.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766831.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766829.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766829.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766831.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766831.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766829.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766829.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766831.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766831.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766834.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766840.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766839.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766829.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766829.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://media.qudsonline.ir/d/2017/09/22/4/766835.jpghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-862087.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-862087.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-862087.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-862087.jpeghttp://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-862087.jpeg

 

 

http://sobhtoos.ir/img/post/2017/09/22/1000_667---332134-862087.jpeg

 

 

 

 


ادامه مطلب[ جمعه 31 شهریور 1396  ] [ 2:18 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

 

 
 
 
 

باسمه تعالی

برادرارجمندوگرامیم جناب آقای ................ مدیرکل /ریاست /محترم

 

ومعززسازمان .........استان خراسان ......

باسلام واحترام

پس ازحمدخداوندودرودوصلوات برمحمد وآل محمد(ص)

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شماوهمه ی خدمتگزاران صدیق

وشایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وگرامیداشت یادوخاطره

بنیانگذارکبیرانقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)،شهدای معظم

انقلاب اسلامی ودفاع مقدس ،شفای عاجل جانبازان معزز،پیروزی

رزمندگان اسلام برکفرجهانی وآرزوی طول عمرباعزت وبرکت همراه

باصحت وسلامت برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام

خامنه ای عزیز(حفظه الله )وباتوجه به فرارسیدن هفته ی دفاع

مقدس،گزیده ای ازبیانات امام ومقام معظم رهبری به حضورتقدیم میگردد،

لذاخواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به درج آن درسربرگ مکاتبات اداری اقدام نمایند./.

گزیده ای از بیانات حضرت امام خمینی(ره) درباره دفاع مقدس:

ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ­ایم.

ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.

هر روز ما در جنگ برکتی داشته­ ایم که در همه صحنه­ ها از آن بهره جسته­ ایم.

واقعاً ارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی­ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدند.

از خداوند می‏خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد.

ما در جنگ، پرده از چهرۀ تزویر جهانخواران کنار زدیم

ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم،

جـنـگ مـا جـنـگ حق و باطل بود و تمام شدنى نیست،

جنگ ما جنگ فقر و غنا بود،

جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و ایـن جـنـگ از آدم تـا خـتـم زنـدگـى وجـود دارد.

از امور مهمی که بر همه واجب است دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی است.

ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روزی پای خود بایستیم.

ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای، درباره دفاع مقدس:

در سالگرد ایام بزرگداشت دفاع مقدس، هیچ چیز شایسته‌تر از آن نیست که یاد و نام گرامی شهیدان و فداکاران راه خدا را بزرگ بداریم.

ما جنگ‌طلب نیستیم، ما در فکر دفاعیم. ما زنده و هوشیاریم.

این جنگ هشت ساله و این دفاع مقدس، از بزرگ‌ترین افتخارات ملت ایران بود.

شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، از جمله‌ی عزیزترین شهدای طول تاریخ‌اند. چرا؟ چون در این زمان، اسلام از همیشه غریب‌تر شد.

دشمن ملت ایران بداند، ملتی که هشت سال دفاع مقدس را با آن شجاعت و شهامت پیش برده است، این ملت، یک قدم از شعارهای اسلامی، عقب نخواهد نشست.

هفته‌ى جنگ در حقیقت هفته‌ى ایثار است، هفته‌ى فداکارى است، هفته‌اى است که در آن بزرگ‌ترین آزمایش فداکارانه‌ى ملت ما شکل گرفته است.

این جنگ تحمیلی، نه فقط برای همان چند سال یک امتحان بود، بلکه برای بعد از دوران خاتمه‌ی جنگ هم یک محک و یک امتحان و یک عبرت است.

ملت ما در هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد شهداء و مفقودین عزیز پیروزی بزرگ خود را جشن می¬گیرد.

خاطرات جنگ گنجینه تمام نشدنی برای آیندگان است.

اگر این ملت در دفاع مقدس پیروز نمی‌شد، ایران تا قرنها ممکن بود روی خوشبختی را نبیند.

هفته دفاع مقدس هیچگاه از ذهن ملت محو نخواهد شد.

فداکاری‌ها‌ى هشت سال دفاع مقدس‏ توانست یک نظام الهى و معنوى و متّکى بر تفکّر و اندیشه درست و برخاسته از ایمان را تحکیم کند.

دفاع همچنان باقی است و ما بر حفظ توان نظامی تاکید داریم.

ما جنگ طلب نبوده و نیستیم اما در فکر دفاع هستیم، زیرا زنده و هوشیاریم.

دفاع مقدس، جنگِ سرتاپا افتخار است

این جنگ(دفاع مقدس)، یک جنگ دفاعى بود

ما از اسلام، انقلاب و نظاممان غفلت نکرده و از آن دفاع خواهیم کرد.

 

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

به امیدپیروزی شیفتگان خدمت برتشنگان قدرت

احمداسماعیلی کریزی

روابط عمومی وبسیج/سازمان/اداره کل.....استان......

 

 

برگزاری پنج هزار برنامه عاشورایی هفته دفاع مقدس در مازندران

 

 

 


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 10:08 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

"باسمه تعالی"

 

مدیرکل /ریاست /محترم سازمان...

باسلام واحترام:

پس ازحمدیکتای بی همتاوسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)

 

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شماوهمه ی

 

خدمتگزاران صدیق وشایسته نظام

 

مقدس جمهوری اسلامی ایران وگرامیداشت

 

یادوخاطره بنیانگذارکبیرانقلاب اسلامی ایران

 

حضرت امام خمینی(ره)،شهدای معظم انقلاب

 

اسلامی ودفاع مقدس ،شفای عاجل

 

جانبازان معزز،پیروزی رزمندگان اسلام

 

برکفرجهانی وآرزوی طول عمرباعزت وبرکت

 

همراه باصحت وسلامت برای مقام عظمای

 

ولایت حضرت آیت الله العظمی امام

خامنه ای عزیز(حفظه الله )وباتوجه

 

به فرارسیدن هفته ی دفاع مقدس،گزیده ای

 

ازبیانات امام ومقام معظم رهبری به حضورتقدیم میگردد،

 

لذاخواهشمنداست دستورفرماییدنسبت

 

به درج آن درسربرگ مکاتبات اداری اقدام نمایند./.

 

گزیده ای از بیانات حضرت امام خمینی(ره) درباره دفاع مقدس:

 

جنگ ،جنگ است وعزت وشرف مادرگروهمین مبارزات است.

 

ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم وبه

 

این نتیجه رسیدیم که بایدروی پای خودمان بایستیم.

 

ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.

 

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای، درباره دفاع مقدس:

 

در سالگرد ایام بزرگداشت دفاع مقدس، هیچ چیز شایسته‌تر از

 

آن نیست که یاد و نام گرامی شهیدان و فداکاران راه خدا را بزرگ بداریم.

 

 

 

ما جنگ‌طلب نیستیم، ما در فکر دفاعیم. ما زنده و هوشیاریم.

 

هفته دفاع مقدس هیچگاه از ذهن ملت محو نخواهد شد.

 

شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، از جمله‌ی عزیزترین

 

شهدای طول تاریخ‌اند. چرا؟ چون در این زمان، اسلام از همیشه غریب‌تر شد.

 

 

 

اگر این ملت در دفاع مقدس پیروز نمی‌شد، ایران تا قرنها ممکن بود

 

روی خوشبختی را نبیند.

 

اگرملت ما می خواست امتیازبدهدوقلدری کسی

 

رابپذید،هرگزانقلاب نمی کردوهشت سال نمی جنگید.

 


به امیدپیروزی شیفتگان خدمت برتشنگان قدرت

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

 

 

 

 

 

احمداسماعیلی کریزی

 

 

برگزاری پنج هزار برنامه عاشورایی هفته دفاع مقدس در مازندران

 

 

 

 


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 10:08 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎ تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎ تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎ تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎ برگزاری پنج هزار برنامه عاشورایی هفته دفاع مقدس در مازندرانبرگزاری پنج هزار برنامه عاشورایی هفته دفاع مقدس در مازندرانبرگزاری پنج هزار برنامه عاشورایی هفته دفاع مقدس در مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگاه یاد یاران در پارک لاله با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطر ایثارگران هشت سال دفاع مقدس افتتاح گردید. عکس : احمد امیراحمدی
 
 
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎
 
تصاویر/ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک لاله‎

هفته دفاع مقدس با یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی گرامی باد

http://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpghttp://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpg

 

 

 

 
************* 

 


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 8:49 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

طولانی‌ترین عملیات دفاع مقدس کدام است؟

شناسه خبر: 1007589
والفجر8

طولانی‌ترین عملیات دوران جنگ ۷۵ روز طول کشید و تقریبا تنها عملیات مهمی بود که منطقه بسیارمهمی از خاک عراق را به تصرف نیروهای ایران درآمد. در این عملیات ارتباط دریایی عراق با خلیج فارس قطع شد.

خبرگزاری تسنیم: اواخر سال 64 بود که تصمیم به انجام عملیاتی قطعی شد که بعدها این عملیات به عنوان طولانی‌ترین عملیات تاریخ دفاع مقدس ایران ثبت شد. روز بیستم بهمن‌ماه فرمان حمله از ناحیه فرمانده کل سپاه داده شد. طی این عملیات باید از غواصان از رود خروشان اروند، عبور می‌کردند و یگان‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران با پشتیبانی آتش تهیه و شلیک هزاران گلوله، تهاجم خود را در محورهای مورد نظر، آغاز و به شکستن خط مقدم دشمن مبادرت می‌کردند. این عملیات؛ عملیات ِ والفجر هشت بود.

شکستن خط، پاکسازی و گرفتن سر پل مناسب در سریع‌ترین زمان ممکن، ضمن عبور از رود اروند در تضمین موقعیت علمیات، نقش اساسی داشت چرا که هوشیاری دشمن نیز در این میان مطرح بود. در این راستا غواصان ضمن عبور از رود اروند باید معابر را باز می‌کردند تا نیروهای قایق سوار بتوانند با عبور از  این معابر، به ساحل دشمن وارد و تا فرا رسیدن روشنایی صبح، منطقه را برای استحکام سر پل پاکسازی کنند.

طبق یکی از نقل‌ها شب عملیات این چنین روایت شده است: «ساعت 22 است. با این که تماس‌ها اکثراً قطع شده، ولی باز نیروهای غواص به صورتی هماهنگ در کنار سیل بند و سنگرهای دشمن، منتظر علامت حتمی شروع حمله هستند. در ساعت 05: 22 نیروهای غواص در محور لشکر ثارالله(ع) در خط دفاعی عراقی‌ها نفوذ کرده‌اند؛ به طوری که تعدادی از افراد دشمن، جمعی از برادران را مشاهده می‌کنند؛ اما چنان ترس و وحشت  بر آنان غلبه کرده که قدرت هر نوع عکس‌العملی از آنان سلب شده است».

دیدن غواصان سیاهپوش با اندام‌های غیر طبیعی (به دلیل شکل خاص لباس غواصی) برای نیروهای دشمن چنان وحشتناک و غیر منتظره است که آنان فقط سعی می‌کنند تا با هم از صحنه بگریزند. برادر تخریب چی در گزارش به فرماندهی لشکر، این صحنه را چنین توصیف می‌کند:

«نیمی از گروهان ما در چولان‌ها و نیمی هم در جاده بودند. همین طور که می‌رفتیم، 4 نفر عراقی آمدند نزدیک ما. به یکی، دومتری که رسیدند، ایستادند، و استراحت کردند. بعد بلند شدند. در حالی که با هم صحبت می‌کردند، رفتند به طرف محور دیگر، آن جا هم به استراحت پرداختند. اینها که رفتند، یک نفر را تنها دیدیم که از عقب می‌آمد. به محور ما که رسید، برادران در یک ستون، کاملاً مشخص بودند. بعد دست‌هایش را به طرف بچه‌ها (به نشانه علامت یا اظهار تعجب) گرفت و از اول تا آخر گروهان را نگاه کرد. تمام بچه‌ها را یکی یکی دید؛ حتی شاید هم شمرد. رفت به طرف آن 4 نفر. بعد عراقی‌های دیگر را صدا زد. آن 4 نفر هم آمدند و سریع از پهلوی ما رد شدند. آنها به سرعت سوار «ایفا» شدند.

فقط تعدادی نارنجک داشتند. انداختند برای ما که افتاد داخل آب؛ ولی دیگر نایستادند و خیلی سریع محل را ترک کردند. اینها حتی یک چراغ قوه بچه‌های خودمان را که کنارشان روشن شد، دیدند. ولی به روی خودشان نیاوردند و رفتند. کل گروهان، از داخل محور یک رد شد. به محض این که گروه تأمین خواست برود داخل سنگرها، یک گلوله آر. پی. جی به طرفش شلیک شد. من هم با صدای  بلند به یکی از بچه‌ها گفتم: آن را بزن. بچه‌های دیگر فوری با آر. پی. جی زدند داخل سنگر، از اطراف گروه دو هم آن سنگر را زدند. خود برادر موذن هم یک نارنجک انداخت. بچه‌ها هم تا دیواره سیل بند پشروی کردند. در این جا بود که دیدیم عراقی‌ها دارند فرار می‌کنند.»

عکس‌العمل عراقی‌ها در لحظات اولیه عملیات و رویارویی با موج‌های گسترده قوای ایرانی که سرتاسر خط دشمن را مورد تهاجم قرار داده بودند غیر منتظره و تعجب برانگیز بود. به دلیل گستردگی محورهای هجوم و انجام تک پشتیبانی در منطقه «ام القصر»، دشمن تا سه روز در تشخیص فلش اصلی حمله سردرگم بود و نتوانست در برابر هجوم نیروهای ایرانی، اقدامی جدی صورت دهد.

در لحظه شکستن خط و درگیری با عراقی‌ها، هوای مه آلود و نم نم باران، غواصان را برای انجام بهتر عملیات یاری کرد. نیروهای دشمن که غافلگیر شده بودند، با مقاومتی اندک پا به فرار گذاشتند، یکی، دو ساعت پس از درگیری، شنود بی‌سیم دشمن، حکایت از اوضاع نابسامان و به هم ریخته‌ خطوط دفاعی عراقی داشت. هر یک از فرماندهان عراقی، نسبت به منطقه ماموریت خود، سلب مسوولیت کرده و پی در پی از فرماندهان بالاتر، درخواست کمک می‌کردند.

در حالی که دشمن کاملاً غافلگیر شده است، غواصان خط شکن با رگبار کلاشینکف و پرتاب نارنجک و شلیک گلوله‌های آر. پی. جی 7 یکی پس از دیگری اقدام به پاک‌سازی سنگرهای نیروهای عراقی می‌کنند. یکی از فرماندهان رزمندگان غواص درباره چگونگی آغاز درگیری می‌گوید: «من خودم به داخل یکی از سنگرهای اجتماعی دشمن رفتم. در را باز کردم، همه خوابیده بودند. وقتی بیدار شدند، خیال کردند از خودشان هستم. با من صحبت کردند. اصلاً ما متعجب مانده بودیم؛ زیرا درگیری را که شروع کردیم، هنوز فکر می‌کردند ما از نیروهای خودشان هستیم و ما را نمی‌زدند. البته بسیاری از ما را هم نمی‌دیدند.»

روز نخست عملیات در شرایطی سپری شد که دشمن به دلیل سر درگمی در تشخیص هدف اصلی حمله و نیز اصل غافل‌گیری ناآگاهی نسبت به اوضاع و ابری بودن آسمان، هیچ مهلتی برای عکس‌العمل در مقابل حمله‌های زمینی و هوایی به دست نیاورد؛ قوای ایرانی پس از تصرف کامل «فاو» در محورهای «بصره»، «ام القصر» و «البحار» به پیشروی خود ادامه دادند. دشمن دیگر نتوانست به خطوط دفاعی سابق خود در منطقه باز گردد و سرانجام به شکست خود در شهر فاو اعتراف کرد.

طی عملیات والفجر هشت، نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد و تلفات و خسارات سنگینی بر دشمن وارد شد. عراق در جریان این عملیات، بیش از 50هزار تن کشته زخمی و اسیر بر جای گذاشت. در میان کشته‌شدگان، یک فرمانده لشکر و 5 فرمانده  تیپ، و در میان اسیران، چندین سرهنگ، خلبان هواپیما و چرخبال و تعدادی درجه دار وجود داشت و در مجموع، 10 تیپ پیاده کماندویی و نیروی مخصوص  و 2 تیپ زرهی، 4 گردان ضد هوایی، 10 گردان جیش الشعبی و 5‌ گردان توپخانه دشمن منهدم شد.

در جریان عملیات والفجر هشت (فاو) همچنین بیش از 50 فروند هواپیما و چرخبال، صدها دستگاه تانک، نفر بر و خودرو نظامی، توپ صحرایی، توپ ضدهوایی و ناوچه موشک انداز منهدم گردید و ده‌ها دستگاه تانک و نفربر،180 دستگاه خودرو، 20 عراده توپ صحرایی، 120 عراده توپ ضدهوایی، 3 دستگاه رادار موشک و 34 دستگاه مهندسی از میان تجهیزات ارتش عراق به غنیمت قوای ایران درآمد.

در فرایند بیش از 75 روز نبرد گسترده که صحنه واقعی رویارویی نیروی نظامی و ماشین جنگی حزب بعث عراق با توان قوای ایرانی بود، ایران بر سواحل شمالی خورعبدالله در شبه جزیزه فاو (شهر فاطمیه) مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس بسته شد.

دو تن از غواصان نیز نحوه شروع و انجام درگیری را چنین توصیف می‌کنند: «تا سیم خاردارها رفتیم، عراقی‌ها داشتند کار می‌کردند و موانع مخصوص کار می‌گذاشتند. کارشان که تمام شد، بعد خوب نگاه کردند و رفتند. برادر مسعودی رفت جلو، بچه‌ها با کمی فاصله همه رفتند پشت سرش. بعد برگشت و گفت: همه خواب‌اند. بعضی از سنگرهایشان خالی بود. بچه‌ها رفتند داخل آن و مستقر شدند. داشتیم صحبت می‌کردیم که یک نفر عراقی آمد و شروع کرد به عربی صحبت کردن. اسلحه‌اش به اسلحه یکی از بچه‌ها خورد و متوجه ما شد. در این جا یک درگیری تن به تن انجام شد. همزمان صدای تیراندازی از نقاط دیگر شنیده می‌شد و اجرای آتش خودی شروع شده بود. یکی از بچه‌ها آن عراقی را با خنجر زد و دادش که بلند شد، عراقی‌های دیگر شروع کردند به این طرف و آن طرف رفتن. بچه‌ها هم با آر. پی. جی 7 و نارنجک از دور و نزدیک آنها را به هلاکت رساندند.»

از ساحل خودی، مشاهده انفجار نارنجک در سنگرهای نگهبانی دشمن که یکی پس از دیگری، برای چند ثانیه سنگرها را روشن و سپس منهدم می‌کند، صحنه‌ای تکان دهنده و غرورانگیز ایجاد  کرده است. در نقاطی که آثاری از آتش و درگیری مشابه وجود ندارد، اجرای آتش از ساحل خودی، حجم زیادی از گلوله‌های تانک و تفنگ 106 میلیمتری و خمپاره و تیربارهای کالیبر بزرگ را روی آن نقاط متمرکز کرده است. آتشی سهمگین و مهلک همراه با آتش مسلسل‌های سبک افراد پیاده نزدیک به 20 کیلومتر طول جبهه را پوشانده و در مدتی کوتاه، سکوت و آرامش عمیق منطقه به صحنه‌ای هولناک و فضایی آکنده از دود و انفجار وحشت‌زا تبدیل شده است. در این لحظه دو تن از برادران غواص که به دلیل تلاطم و حرکت سریع آب اروند، که به سمت چپ، منحرف و  در نقطه‌ای دیگر، به ساحل رسیده بودند، بدون اسلحه، خسته و نفس زنان در پی یافتن محل اصلی ماموریت خویش هستند.

کمی آن طرف‌تر، سنگری از دشمن در معرض تیر‌اندازی گلوله‌های مستقیم خودی است؛ ولی از داخل سنگر، همچنان علائمی از تیراندازی متقابل به وسیله کلاش مشاهده می‌شود. این دو نفر در محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که هیچ اثری از نیروی پیاده خودی نیست و فقط آتش ساحلی روی دشمن اجرا می‌شود. کمی به سنگر نزدیک می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که به تنهایی دست به کار شوند. این دو جز چند عدد نارنجک، هیچ سلاح دیگری با خود ندارند. هر کدام یک نارنجک به داخل پرتاب می‌کنند و به این وسیله سربازان دشمن کشته می‌شوند. بعد وارد سنگر می‌شوند و اسلحه و قشنگ‌های موجود را با خود برداشته و به پاکسازی دیگر سنگرها می‌پردازند. در حالی که آتش شدید از ناحیه ساحل خودی هنوز قطع نشده است و پیوسته گلوله‌های تیر مستقیم در اطراف این برادران به زمین می‌نشیند، آنها تصمیم می‌گیرند پاک‌سازی را ادامه دهند و به‌همین ترتیب، 150متر دیگر از خط دشمن را پاک‌سازی می‌کنند. این دو به کمک هم بدون توقف، به راه خود ادامه می‌دهند و در آخر پس از مدت کمی، به برادران همرزم خویش پیوسته و همراه دیگر برادران به ادامه ماموریتشان می‌پردازند. در محور دیگر، از یک دسته برادران غواص، تنها سه تن موفق به استقرار کامل در ساحل دشمن گردیده‌اند. یک فرمانده دسته و دو رزمنده دیگر پس از کمی سردرگمی، به هم پیوسته و بدون اتلاف وقت، اقدام به شکستن خط کنند».

تفسیر رسانه‌های خارجی از عملیات والفجر هشت

در پی عملیات قوای ایران، رژیم عراق که خود را با خطری جدی مواجه می‌دید، دست به تحرکات سیاسی وسیعی زد؛ از جمله: احضار روسای نمایندگی عربی به وزارت خارجه این کشور، ملاقات عزیز با سفرای پنج کشور عضو دایم سازمان ملل در بغداد، دیدار عزت ابراهیم (معاون صدام) با ولیعهد عربستان و ... نمونه‌هایی از تأثیرات احتمالی این عملیات را که منجر به هراس رژیم عراق شده بود، می‌توان در گزارش‌ها و تحلیل‌های مفسرین رسانه‌های خارجی مشاهده کرد: روزنامه‌ اسراییلی معاریو (28/11/64): «اگر ایرانیان موفق شوند پایگاهی را که به تصرف درآورنده‌اند، حفظ کنند، موقعیت صدام را متزلزل خواهند ساخت و راهی برای نفوذ در کشورهای ثروتمند خلیج فارس، به دست خواهند آورد».

رادیو امریکا (25/ 11/64): «واضح است که پس از چهار روز جنگ، عراقی‌ها درد سر بزرگی را در عقب راندن ایران تجربه می‌کنند و آگاه هستند چنانچه ایران موقعیت خود را در آن منطقه تحکیم بخشد، چه مشکلات بعدی به وجود خواهد آمد».

دلایل موفقیت عملیات والفجر هشت چه بود؟

هنگام طراحی عملیات والفجر هشت و نیز همزمان با تلاش‌های پس از آن، واقعیاتی رخ نمود که به تدریج  نقش اساسی خود را در رابطه با پیروزی‌های این عملیات و نیز ضرورت‌های مورد نظر جهت ادامه جنگ نشان داد. در نهایت آنچه فتح فاو را به دنبال داشت، عوامل متعددی بود که بعضاً به طور مستقیم یا عیرمستقیم تأثیر خود را بر جای گذاشت. مانند: غافل‌گیر شدن دشمن و عدم آمادگی آن؛ ضعف اطلاعاتی دشمن؛ عملیات پشتیبانی از ام الرصاص، شلمچه و محورهای دیگر؛ اتخاذ تاکتیک‌های ویژه، خصوصاً به هنگام عبور از رودخانه اروند؛ موقعیت زمین منطقه که امکان مانور مناسب را از دشمن سلب می‌کرد؛ امکان استفاده مناسب از آتش خودی؛ سیستم نسبتاً مناسب پدافند هوایی؛ وسعت نسبتاً مناسب منطقه؛ پشتیبانی بیشتر دولت و مردم نسبت به گذشته در فراهم آودن امکانات و نیرو؛ اقدامات مهندسی؛ آموزش و سازماندهی مناسب نیروها؛ اقدامات پیش‌گیرانه در مقابل تک‌های شیمیایی دشمن؛ استفاده مناسب از نیروی هوایی و هوانیروز؛ به کارگیری سلاح‌های ضدزره.

خاطرات سرلشکر پاسدار محسن رضایی از عملیات والفجر 8

عملیات والفجر 8 چند نکته مهم دارد که یکی از آنها این است که درعملیات خیبر و بدر متوجه شدیم که عوامل نفوذی ارتش عراق در ایران زیاد است و از طرفی هم آمریکائیها از طریق ماهواره اطلا‌عات را می گیرند و به‌دشمن می دهند.

هنگامی که تعدادی از منافقین هم دستگیر کردیم متوجه شدیم اطلا‌عات جمع آوری می‌کنند و به عراقیها می دهند. ما به فکر افتادیم که چه کار کنیم تا برنامه های اطلا‌عاتی آنها را دور بزنیم و فریب بدهیم به همین منظور رفتیم به منطقه هویزه و وانمود کردیم، به دشمن که می خواهیم برای بار سوم از هور عبور کنیم، اما 250 کیلومتر دورتر این منطقه عملیات اصلی را در اختفاع کامل طراحی کردیم.

به طوری که در روز هیچکس کار نمی کرد در منطقه و شب‌ها هم کمپرسی ها ولودرها کار می کردند و تجهیزات می‌آوردند در تاریکی کامل بود و چراغ های ماشین هم گل آلود می کردند و این نخستین ابتکار ما در جنگ بود. لذا در جای دیگر برای مقابله با ما آماده شد و ما از جای دیگر سردرآوردیم که منطقه فاو بود، دشمن در آن منطقه حضور جدی نداشت هر چند میادین مین و سیم خاردار و لشکری که در خط می‌جنگید.

چند روز قبل از عملیات به ارتش عراق اطلا‌ع داده بودند، ایرانی ها می خواهند از این منطقه حمله کنند اما فرمانده لشکر گفته بود،اطلا‌عتتان غلط است. بعد از آنکه ما وارد فاو شدیم تازه ارتش عراق فهمید که فریب خورده است.

رودخانه اروند برای ما چند مشکل داشت، عرض وسیع و هر 24 ساعت 4 جریان آبی. یک جریان از شمال به جنوب 6 ساعت بعد حرکت رودخانه از جنوب به شمال به دلیل جزر و مد آب بالا و پایین می شد و حتی اگر جنگی هم نبود اولین مشکل برای عبور از رودخانه همین جزر و مد آب بود، که در سواحل باتلا‌ق بوجود می آورد.

در آن طرف رودخانه، در نزدیکی شهر فاو عراقی ها نورافکن روشن می کردند، که تمام سطح آب روشن می شد و یک نگرانی جدی ایجاد می کرد. دشمن چندبار روی آب شلیک کرد، که فرمانده لشکر 25 کربلا وضعیت را به من گفت و من به وی گفتم که شما متوقف شوید و هیچ حرکتی نکنید.

پس از خاموش شدن نورافکن، نیروها ساحل را گرفتند و شهر هم گرفته شد اما از روز ششم و هفتم پاتک های دشمن شروع شد. ما هفتاد و پنج روز در فاو می جنگیدیم و جنگ سختی بود به طوری که برخی از فرماندهان از سنگرهای خود نمی توانستند خارج شوند حتی به اهواز بیایند. همانجا بود که دشمن به دلیل شکست در فاو و قطع ارتباط عراق با خلیج فارس شدیدترین حمله شیمیایی را انجام داد و در عرض 10 روز  هزار نفر از نیروهای ایران شیمیایی شدند.

عملیات کربلای 5 داستان جالبی دارد که در آن عملیات ما برای عملیات کربلای 4 آماده شده بودیم، که ناچار شدیم در عملیات اول که شکست خوردیم، بگذاریم کربلای 4 و به دشمن وانمود کنیم که‌عملیات ما همین بود و عملیات سالیانه ای که ما برای آن خودمان را آماده کرده بودیم، همین بود لذا اسم عملیات را کربلای 4 گذاشتیم.

به همین دلیل نیروها را به سمت عقب اهواز آوردیم و 10 روز بعد درهمان منطقه جنگ را دوباره شروع کردیم و دشمن را غافلگیر کردیم. با وجود ناباوری تعدادی از فرماندهان خودمان حمله کردیم و حتی تا 4 ساعت بعد از حمله همان فرماندهان می گفتند، که به دلیل پیشروی خوب چراغ های بصره را می بینم و به یک فتح الفتوح نزدیک می شویم. اما از روز دوم و سوم لشکرهای عراق آمدند و قویترین آتش بازی دشمن درطول جنگ بر علیه ما در آن نقطه انجام شد و 2 شبانه روز طول کشید و 2 هزار قبضه توپ علیه ما شلیک شد و باران گلوله بود که بر سر ما می آمد.

وزیر دفاع ارتش عراق روبروی تلویزیون عراق به صدام گزارش می داد که ما 2هزار قبضه توپ شلیک می کردیم حریف آنها نشدیم‌، اما صدام گفت که شماجلوی ورود آنها را به بصره گرفتید. عملیات کربلای 5 به ما این امکان را داد که سرزمین هایی که گرفته بودیم را محافظت کنیم و همین عملیات بود که منجر به صدور قطعنامه 598 شد.

وقتی قطعنامه 598 صادر شد، مدتی طول کشید تا ایران قطعنامه را قبول کرد و دلیل آن هم دو پهلو بودنش بود و قرار شد عملیات ایران ادامه یابد تا این موارد مشکوک مرتفع شود تا در مذاکره مشکل کمتر داشته باشیم.

یک هفته تا 10 روز گذشته بود اما عراق از اعلا‌م پذیرش قطعنامه تفره می‌رفت که بعد از این مدت صدام با حمله به ایران جواب قطعنامه را داد و آن 10 روز آخر جنگ برگشتیم به اول جنگ یعنی ارتش عراق وارد خاک ایران شد و خرمشهر را محاصره کرد و جنگ سختی صورت گرفت و آنها قصد داشتند بادست پر بیایند سرمیز مذاکره. نیروها با تمام قوا مقاومت کردند و دشمن را عقب زدند و به مرز رسیدیم، در همین حال به ما اطلا‌ع دادند، ارتش عراق و منافقین در حال رفتن به سمت سرپل ذهاب هستند واحتمالا پیشروی خواهند کرد.

من رحیم صفوی و تعدادی دیگر را در خرمشهر گذاشتم تا مقاومت کنند و خودم‌سوار هلی کوپتر و تعدادی از افراد لشکر 10 سیدالشهدا رساندیم به اسلا‌م آباد غرب. وقتی رسیدیم منافقین تازه داشتند از اسلا‌م آباد عبور می‌کردند تا به کرمانشاه برسند. ما با چند تیپ در تنگه چارزبر، چند شبانه روز با آنها جنگیدیم تا منافقین را منهدم کردیم و بعد از آن بود، که عراق شکست خورد و قطعنامه 598 را پذیرفت.

صدام اگر در روزهای آخر جنگ خرمشهر یا کرمانشاه را می گرفت حتما قطعنامه 598 را کنار می زد و می گفت، باید قطعنامه 599 صادر شود، هر چند آتش بس را می پذیرفت. یک ناگفته‌های من مربوط به سالهای اول جنگ است که یکسال گذشته بود و ایران 5 استان خود را از دست داده بود. یک روز مرحوم حاج احمد آقا با من تماس گرفت و گفت که امام با من کار دارد.

من به جماران رفتم و دیدم امام قدم می زند و به من گفتند: سن شما چقدراست؟ گفتم 27 سال امام فرمودند: برو دست پاسداران بگیر و اوضاع جنگ را عوض کن. فردای آن روز حکم فرماندهی سپاه من را از صدا و سیما خواندند و من وقتی رفتم جبهه همه نیروهای ما 30 هزار نفر بود و هیچ تیپ و لشکر و توپ و تانکی هم نداریم. تنها 30 هزار نیروی شهادت طلبی بودند که سلا‌ح سبک داشتند اما یکسال بعد از حکم امام (ره) ما خرمشهر را آزاد کردیم و 12 تیپ رزمنده بسیار قوی تشکیل داده، تعداد زیادی تانک و نفربر از خود عراق به غنیمت گرفته بودیم.

ناگفته‌های سردار مرتضی قربانی، فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا در زمان عملیات والفجر 8

بعد از اینکه برای انجام عملیات فاو توجیه شدم، یعنی پنج ماه قبل از عملیات، یک شب آمدم منزل (پایگاه شهید بهشتی) و چون خیلی خسته بودم به همسرم گفتم: «کوله پشتی مرا آماده کن. شال گردن و لباس و وسایلی که برای کردستان نیاز است را هم برایم آماده کن.» بعد شام خوردم و خوابیدم و صبح برای نماز بلند شدم. آن روز اولین روزی بود که ما می‌خواستیم برای شناسایی منطقه فاو برویم، لذا با برادر «عباس محتاج» ( استاندار قم و فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش) قرار داشتم. خلاصه بعد از نماز صبحانه خوردم و به همسرم گفتم: «کوله پشتی ما را آماده کردید؟» ایشان گفت: «کجا می‌خواهی بروی؟»

گفتم: «می‌خواهم بروم مریوان.» البته برنامه‌ام این بود که بروم آبادان، ولی چون اطلاعات نظامی‌مان را شرعا به کسی نمی‌توانستیم بگوییم. به همسرمان که نزدیک ترین مان بود نیز منطقه اصلی عملیات را نمی‌گفتیم و فریب را در خانه هم اجرا می‌کردیم. ایشان به من گفت: «مطمئنی که می‌خواهی بروی مریوان؟» گفتم: «چطور؟ الان با آقا محسن در کرمانشاه قرار داریم و از آنجا می‌خواهیم برویم مریوان.» گفت: نه! بنشین با تو کار دارم.» گفتم: «بفرمائید» گفت: «من دیشب خواب دیدم شما در یک منطقه‌ای می‌خواستید عملیات کنید که پر از نخلستان بود و از جایی مثل دریا می‌خواستید عبور کنید و در مقابلتان یک قلعه بسیار عظیمی بود که یک در آهنی بزرگ داشت و شما آمدید در صحنه و عملیات را شروع کردید و با رمز مقدس حضرت زهرا (س) از این دریایی از آب عبور کردید و رفتید این دیوار و در آهنی عظیم را شکستید و وارد این شهر شدید و شهر را تصرف کردید. بعد از مدتی محاصره شدید و دیگر به شما مهمات و آذوقه نرسید. آب هم نداشتید که بخورید.

یکدفعه حضرت زهرا (س) با روبند و مقنعه و چادر و دستکش در صحنه حاضر شدند و یک تعداد از ما زنان هم پشت سر ایشان آمدیم و شروع کردیم به آب دادن رزمندگان و سقایی کردن و همینطور که شما پیشروی می‌کردید، حضرت زهرا (س) و ما پشت این تانکرهای آب به شما آب می‌رساندیم تا اینکه شما به یک موفقیت و پیروزی بزرگ دست یافتید. حالا کاری ندارم شما در کدام منطقه عملیات دارید، ولی می‌دانم شما در این عملیات با رمز حضرت زهرا (س) و حضور ایشان پیروزید، لذا مواظب رفتار و کردارتان باشید و رعایت همه اصول و قواعد شرعی و نظامی را بکنید.

من گفتم: «حاج خانم! شما خواب دیدید. من دارم می‌روم مریوان که نخل و نخلستان ندارد. ما می‌خواهیم برویم با کومله و دمکرات بجنگیم.» خلاصه قضیه را جمع کردم تا همسرم متوجه قضیه نشود. او هم گفت: ما شما را به خدا می‌سپاریم.» و قرآن گرفتند و از زیر قرآن گذشتیم و یک صدقه هم لای قرآن گذاشتند. آمدیم تا سه راه خرمشهر بعد دور زدیم و رفتیم به سمت آبادان. یعنی به خودمان هم فریب می‌دادیم. انشاالله خدا قبول کند. باور کنید به واسطه خوابی که همسرم دید، آنچنان یقینی در من حاصل شد که حضرت زهرا (س) در این عملیات ما را یاری می‌کند، بنابراین به برادر محسن رضایی و عباس محتاج گفتم: اگر شما می‌خواهید من در این عملیات شرکت کنم و «لشکر 25 کربلا» خط شکن شود و موفق شویم، رمز عملیات را باید یا «زهرا (س)» بگذارید، لذا توافق کردند که رمز عملیات یا «زهرا (س)» باشد. خلاصه کلید زدیم و شروع کردیم به مقدمات کار و شناسایی.

از نظر تخصصی، عملیات آبی- خاکی یک ماموریت بسیار سنگین است و به همین لحاظ هم می‌گویند: «شهادتی که در آب باشد، اجر و ثوابش دو برابر است»، لذا این دو برابر بودن متعلق به سختی آن کار است. از طرفی هم بچه‌های مازندران بچه‌هایی بودند که در آب عشق می‌کردند و از کار کردن در منطقه آبی لذت می‌بردند.

یادم می‌آید وقتی بچه‌ها را به شناسایی می‌فرستادیم، زمانی که برمی‌گشتند و در اوقات بیکاریشان در این نهرها ماهیگیری می‌کردند. ما در آن چهار پنج ماهی که در آنجا بودیم ماهی کباب‌های دبشی می‌خوردیم. آنقدر در آنجا برکت خدا زیاد بود و کمک‌های مردم خوب می‌رسید که اصلا مشکل آذوقه نداشتیم، چون مردم از زندگی‌شان کم می‌کردند و برای ما می‌فرستادند. از مردم انتظار دارم ما را به خاطر خدا حلال کنند، چون ما در آن مدت از مال دولتی و شخصی این مردم تدارک می‌شدیم و حلال بودن رزق انسان بسیار مهم است و در زندگی انسان نقش دارد. خلاصه ما هم از آب اروند استفاده می‌کردیم (چون آبش شیرین بود) و هم از ماهی‌هایش.

این بچه‌ها از نظر توانایی‌های کاری در آب، یک تخصص و تجربه خاصی داشتند و ما نسبت به استانها و لشکرهای دیگر یک گام جلوتر بودیم و راحت‌تر می‌توانستیم به هدفمان برسیم و مانورهای قبل از عملیات را در حد مطلوب و ایده‌آل دنبال کنیم. خود من حدود 20 شب مانورهای داخل بهمن شیر که شامل عملیات عبور از آب و غیره بود را چک کردم تا مطمئن شوم که بچه‌ها هیچ مشکلی ندارند و نسبت به استعداد و توان نیروها واقف شوم.

انتهای پیام/

 

 

 
************* 

 

 


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 8:47 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
http://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpghttp://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpghttp://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpghttp://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpghttp://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpghttp://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpghttp://telavat.com/sites/default/files/field/image/defa.jpg
نتیجه تصویری برای دفاع مقدس

 

 

 

 

والفجر8

 

والفجر8

نتیجه تصویری برای دفاع مقدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 8:39 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
 
 

 

يادداشت

 

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مازندران

 

محرم ماه پيروزي خون بر شمشير

 

محرم راز دل بلاجويان و حرم مصفاي اهل دل است، محرم نقطه پرگار اهل ولايت ، محرم کتاب خون و شهادت، شور و شعور و کتاب عشق و شکوه شقايق شيدايي و کتاب غلبه نور بر ظلمت و جهل و ناداني است.

 محرم ماه حماسه و شجاعت و جوانمردي، ماه ظلم ستيزي و مبارزه با تبعيض و ذلت است. محرم ماه امر به معروف و نهي از منکر و جميع منکرات است. سلام بر حسين سيد و سالار شهيدان ، سيد اولياء و شقايق سرخ روئيده در نينوا و سلام بر حسين نور ديده بندگان خدا ، گلبوته سرخ باغستان سبز توحيد، عطيه بزرگ سرمدي و راهنماي راه رشد و شرف و فضيلت و هدف. سلام بر حسين که دليري و آزادگي از قامت بلندش روئيد و عشق از نامش حرمت يافت.

 سلام بر حسين سالار همه ناشران عقيده و جهاد و سلام برحسين سرو بلند و آزادي و معرفت که از ذلت بيزار است و عاشق آزادي است. حسين (ع ) عاشورا را آفريد و عاشورا حسينيان زمانه را، حسين خود را در بلا افکند تا ولا و ولايت به معنا بنشيند «البلاء للولا» با خون حسين تفسير شد و مسجدالاقصي و کعبه هدي با خون حسين بقا يافت.

 حسين(ع ) چون کتابي بي شيرازه، جسمش را به دم تيغ جباران سپرد تا شيرازه قرآن را مستحکم گرداند. حسين (ع) با خون خود عدالت، مظلوميت و عبوديت را عاشقانه تعبير کرد. حسين (ع) همه را به تلاش و مبارزه براي دستيابي به حقيقت زندگي فرا خواند, چرا که پيام کربلا و عاشورا پيام حريت، عدالت، عزت و سرافرازي است و نبايد اين اهداف بزرگ در مکتب حسين فراموش شود. اگر اين اهداف ناديده گرفته شود فلسفه عزاداري و به تبع آن راه حسين(ع) فراموش خواهد شد. حسين بر ما آموخت که چگونه، عقيده را پاس بداريم. او راه جاودانگي معنوي و مردي را از راه درست و اصولي ترسيم کرد. پس بر او سلام باد. اکنون آغاز سال 1428 هجري قمري را پيش رو داريم، سال قمري با هجرت پر برکت رسول اکرم معنا يافت و مبدأ تاريخ اسلام شد اگر پيامبر در مکه مي ماند چيزي از اسلام باقي نمي ماند، ولي سال قمري که با هجرت پيامبر مکرم اسلام متبرک شده بود، در سال 61 پس از هجرت به خون عزيزان و خاندان رسول اکرم (ص) رنگ شد و از آن پس سال قمري براي مسلمان راستين جز با اندوهي جانکاه آغاز نگشته است؛ تا کي باشد که خونخواه اين خون "ثارالله" بپا خيزد و جهاني را به عدل بيارايد.

 امام حسين (ع) در سوم شعبان سال چهارم هجري در مدينه به دنيا آمد. رسول خدا (ع) نام اين فرزند زهرا سلام الله عليها را حسين نهاد وي مورد علاقه شديد پيامبر خدا(ص) بود و آن حضرت دربارة او فرمود: «حسين مني و انا من حسين....» و در آغوش پيامبر بزرگ شد. امام حسين " ع "هنگام رحلت رسول خدا، شش ساله بود در دوران پدرش علي بن ابي طالب (ع) نيز از موقعيت والايي برخوردار بود، علم، بخشش، بزرگواري، فصاحت، شجاعت، تواضع، دستگيري از بينوايان، عفو و حلم و .... از صفات برجسته اين حجت الهي بود. در دوران خلافت پدرش در کنار آن حضرت بود و در سه جنگ «جمل»، «صفين» و «نهروان» شرکت داشت.

 پس از شهادت پدرش که امامت به حسن بن علي (ع) رسيد همچون سربازي مطيع رهبر و مولاي خويش و همراه برادر بود پس از انعقاد پيمان صلح " صلح امام حسن (ع) با معاويه حاکم شام " با برادرش و بقيه اهل بيت (ع) از کوفه به مدينه آمدند. با شهادت امام مجتبي (ع) در سال 49 يا 50 هجري (که به دست همسرش جعده، دختر اشعث بن قيس الکندي مسموم شد و پس از چهل روز به شهادت رسيد ) بار امامت به دوش سيدالشهدا قرار گرفت.

در آن دوران 10 ساله که معاويه بر حکومت مسلط بود، امام حسين (ع) همواره يکي از معترضين سرسخت سياستهاي معاويه و دستگيريها و قتلهاي او بود و نامه هاي متعددي در انتقاد از رويه معاويه در کشتن حجربن عدي و يارانش و عمروبن حمق خزاعي که از وفاداران به علي (ع) بودند و اعمال ناپسند ديگر او نوشت. در اين حال حسين بن علي (ع) يکي از محورهاي وحدت شيعه و از چهره هاي برجسته و شاخصي بود که مورد توجه قرار داشت و همواره سلطه اموي (حکومتي که از سال 41 هجري با معاويه اولين خليفه اموي شروع مي شود و تا سال 132 هجري ادامه مي يابد) از نفوذ شخصيت او بيم داشت با مرگ معاويه در سال 60 هجري يزيد به والي مدينه نوشت که از امام حسين (ع) به نفع او بيعت بگيرد اما سيدالشهداء که فساد يزيد و بي لياقتي او را مي دانست، از بيعت امتناع کرد و براي نجات اسلام از بليه سلطه يزيد که به زوال و محو دين مي انجاميد، راه مبارزه را پيش گرفت از مدينه به مکه هجرت کرد و در پي نامه نگاري هاي کوفيان و شيعيان عراق با آن حضرت و دعوت براي آمدن به کوفه آن امام ابتدا مسلم بن عقيل را فرستاد و نامه هايي براي شيعيان کوفه و بصره نوشت و با دريافت پاسخ کوفيان در بيعتشان با مسلم بن عقيل در روز هشتم ذيحجه سال 60 هجري از مکه به سوي عراق حرکت کرد.

پيمان شکني کوفيان و شهادت مسلم بن عقيل، اوضاع عراق را نامطلوب ساخت و سيدالشهدا که همراه خانواده، فرزندان و ياران به سوي کوفه مي رفت، پيش از رسيدن به کوفه در سرزمين «کربلا» در محاصره سپاه کوفه قرار گرفت. تسليم نيروهاي يزيد نشد و سرانجام در روز عاشورا در آن سرزمين، مظلومانه و تشنه کام، همراه اصحابش به شهادت رسيد. از آن پس کربلا کانون الهام و عاشورا سرچشمه قيام و آزادگي شد و کشته شدن وي سبب زنده شدن اسلام و بيدار شدن وجدانهاي خفته گرديد.

 خون او تفسيراين اسرار کرد ملت خوابيده را بيدار کرد اصحاب شهادت طلب و با وفاي سيدالشهداء‌(ع) نمونه بارز آگاهي، ايمان، شجاعت و فداکاري بودند . آنان که در رکاب سيدالشهداء به فيض شهادت رسيدند جمعي از بني هاشم بودند , جمعي از مدينه با آن حضرت آمده بودند، ‌برخي در مکه در طول راه به وي پيوستند , برخي هم از کوفه توانستند به جمع آن حماسه سازان شهيد بپيوندند. کساني هم در راه نهضت حسيني، پيش از عاشورا شهيد شدند،‌که آنان نيز جزء اصحاب او به شمار مي آيند. (چون مسلم بن عقيل و قيس بن مسهر صيداوي و ...) ـ مدت قيام امام حسين (ع) از روز امتناع از بيعت با يزيد تا روز عاشورا 175 روز طول کشيد (12 روز در مدينه، 4 ماه 10 روز در مکه، 23 روز در بين راه مکه تا کربلا و 8 روز در کربلا از 2 تا 10 محرم) السلام عليک يا اباعبدالله و علي الارواح التي حلت بفنائک

شيعيان در بزرگداشت شهداي کربلا، هر روز از دهه اول ماه محرم را مختص به يکي از بزرگان اين نهضت جاويدان مي دانند.

روز اول محرم : مسلم ابن عقيل عليه السلام

روز دوم محرم : ورود کاروان به کربلا ( وروديه )

روز سوم محرم : حضرت رقيه عليها السلام

روز چهارم محرم : حضرت حر و اصحاب عليهم السلام - طفلان زينب عليهما السلام

روز پنجم محرم : اصحاب و عبدالله ابن الحسن عليهم السلام

روز ششم محرم : حضرت قاسم ابن الحسن عليه السلام

روز هفتم محرم : روضه عطش و علي اصغر عليه السلام

 روز هشتم محرم : حضرت علي اکبر عليه السلام

روز نهم محرم : روز تاسوعا - حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام

روز دهم محرم : روز عاشورا - حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام - حضرت زينب عليها السلام و شام غريبان

روز يازدهم محرم : حرکت کاروان از کربلا روز دوازدهم محرم : ورود کاروان به کوفه.

روز سوم محرم عمر بن سعد به سرپرستى چهار هزار سواره از کوفه حرکت کرد و در نينوا وارد شد بمجرد ورود به عروة بن قيس دستور داد حضور حسين ع رفته سؤال کند براى چه مقصودى به اين سرزمين وارد شدى و هدف شما چيست؟ عروه از همان عده بود که دعوت نامه براى حسين (ع) نوشته بود بهمين مناسبت از انجام امريه پسر سعد خوددارى کرده و بالاخره عمربن سعد بهر يک از رؤسائى که به آن حضرت نامه نوشته بودند همين امريه را نمود. ليکن تيرش بخطا خورده و غرضش عملى نشد و تنها کسى که براى اين کار پيش قدم شد کثير بن عبد اللَّه شعبى است که سوارى دلاور و از هيچ چيزى رو گردان نبود براى شرفيابى حضور اقدس پيشنهاد داده و گفت من بجانب حسين خواهم رفت و هر گاه دستور باشد مى‏توانم او را ناگهان بقتل برسانم.

عمر گفت نمى‏خواهم او را بقتل آورى بلکه مأموريت تو آنست که پيش وى رفته و بپرسى براى چه هدفى بدين صوب آمده.

کثير طبق مأموريت به سمت خيام طاهرات (خيمه هاي کاروان امام حسين(ع)) حرکت کرد ابو ثمامه صائدى بمجردى که او را ديد به حضرت ابا عبد اللَّه عرضه داشت اينک بدترين و خونريزترين مردم روى زمين بجانب شما مى‏آيد آنگاه به طرف او توجه کرده چون نزديک خيام طاهرات رسيد گفت هر گاه مى‏خواهى بحضور اقدس حسينى شرفياب شوى شمشيرت را بمن بده گفت سوگند بخدا چنين کارى نخواهم کرد و مناسب هم نميدانم و من فرستاده اي بيش نيستم اگر حاضر شديد سخن مرا بپذيريد مأموريتم را انجام ميدهم و گر نه بازمى‏گردم ابو ثمامه گفت هر گاه حاضر نمى‏شوى شمشيرت را بمن بدهى اجازه بده تا وقتى مشغول ابراز مأموريت هستي من قائمه شمشير ترا بدست بگيرم گفت هيچ گاه بدان دست پيدا نخواهى کرد(يعني هرگز).

ابو ثمامه گفت اکنون مأموريتت را بمن بگو تا بحضور مبارک(امام حسين(ع ))عرضه بدارم و من ترا براى‏ آنکه آدم بدکار و خونريزى هستي اجازه نميدهم با اين حال بحضور مبارک (امام حسين(ع)) شرفياب شوى، کثير متغير شده و بيکديگر ناسزا گفتند و باز گشت و پيش‏آمد را باطلاع پسر سعد رسانيد.پسر سعد قرة بن قيس حنظلى را بحضور خوانده و گفت واى بر تو بدون چون و چرا بحضور مبارک حسينى شرفياب شده سبب آمدن او را باين سرزمين جويا شو.

قره بر حسب امر بجانب خيام طاهرات روان شد بمجردى که حسين (ع) او را ديد از ياران خود پرسيد آيا اين مرد را مى‏شناسيد؟

 

حبيب بن مظاهر بعرض رسانيد آرى اين مرد پسر خواهر ما و از مردم حنظله تميم است و من کاملا با او آشنائى دارم و او را آدمى راستگو ميدانم و خيال نمى‏کردم جزء ياران پسر زياد باشد خلاصه قرة بن قيس وارد شد و سلام کرد و خواسته پسر سعد را بعرض مبارک رسانيد.

حضرت فرمود سبب نزول من آن بوده که همشهريهاى شما دعوت نامه‏ها براى من نوشتند و مرا باين سرزمين دعوت کردند اينک هر گاه از آمدن من اکراه داريد باز ميگردم.(شايد امام حسين(ع) با بيان اين جمله قصد اثبات ظالم بودن ابن زياد را براي اطرافيان او داشته چرا که در ادامه ميخوانيم که ابن زياد بعد از خواندن نامه عمربن سعد جمله اي ميگويد که به وضوح بيانگر ظالم بودن ابن زياد است)

حبيب در بازگشت قرة بن قيس با وى ملاقات کرد و گفت واى بر تو چگونه از يارى اين مرد که خداى متعال ترا ببرکت وجود پدرانش هدايت کرده و لباس بزرگوارى بر اندام تو پوشانيده دست بر- ميدارى و بجانب مردم ستمگر بازمى‏گردى؟ پاسخ داد من اينک مأمورم بايد بروم نتيجه مأموريتم را معروض بدارم آنگاه در کار خود انديشه خواهم کرد.

قره پيش پسر سعد آمده نتيجه را بازگفت پسر سعد اظهار داشت اميد است خداى متعال مرا به نبرد با او دچار نفرمايد آنگاه نامه ذيل را به پسر زياد نوشت.

به نام خدا به مجردى که در برابر حسين فرود آمدم رسولى فرستادم تا از هدف او اطلاع حاصل کرده و بدانم براى چه بصوب عراق آمده در نتيجه معلوم شد مردم عراق او را باين صوب دعوت کرده و او طبق درخواست نامبردگان بسرزمين عراق وارد شده و اضافه کرده: هر گاه از آمدن من ناراحتيد و رأيتان برگشته بمحل خود بازگشت خواهم کرد.

اين نامه را براى پسر زياد فرستاد. حسان عبسى مى‏گويد من در حضور پسر زياد بودم نامه پسر سعد رسيد وى پس از مطالعه نامه او گفت «الان که چنگالهاى کينه ما بر گردن او فرورفته آرزومند است که رهائى پيدا کند خيال نابجائى است و راه فرارى ندارد» آنگاه اين نامه را به پسر سعد نوشت:

نامه تو به ما رسيد و مضمون آن را ملاحظه کرديم اينک پس از رسيد اين نامه بحسين پيشنهاد کن او و يارانش با يزيد بيعت کنند و اگر براى انجام اين خواسته اقدام کردند و به بيعت يزيد درآمدند ما پس از اين در باره آنها انديشه خواهيم کرد.                       

 

 

تهيه و تنظيم : رقيه مرادي

 

 

 

 


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 8:38 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

 

صلی الله علیک یااباعبدالله الحسین (ع)

 

فرارسیدن ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت

 

 

حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت

 

 

ابوالفضل العباس(ع) بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد.

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 8:37 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

رئیس واعضای مجلس خبرگان رهبری ساعتی پیش با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ۹۶/۶/۳۰

منبع: khamenei.ir
 
 
 
 
 

 


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 8:37 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با حضور در حرم بنیانگذار

 

جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.


ادامه مطلب[ پنج شنبه 30 شهریور 1396  ] [ 8:36 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 33 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 3421132 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13380 عدد
آخرين بروز رساني : یک شنبه 3 فروردین 1399 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب