کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان

 

اعلام حکومت نظامی

 

Image result for ‫حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی‬‎

 

 

ساعت دوی بعد از ظهر آن روز (بیست ویک بهمن) رادیو اعلام کرد، حکومت نظامی امروز از ساعت چهار بعداز ظهر می‌باشد و مقررات حکومت نظامی این بود که تجمع بیش از دو نفر ممنوع است و نیروهای مسلح حق تیراندازی به افراد را در ساعات ممنوعه داشتند و کنترل خیلی شدید بود. من و پسر عمو که در تهران جائی نداشتیم آمدیم، به سمت بیت امام (مدرسة رفاه علوی) و چون خبر حکومت نظامی را آن جا هم شنیدیم با هم به سمت منزل یکی از دوستان قدیمی به نام آقای علی زندی که در میدان تجریش فرمانیه، سکونت داشت رفتیم. مقارن با ساعت چهار، زمان پایان مهلت تردد در خیابان‌ها و شروع حکومت نظامی، خودمان را به منزل ایشان رساندیم. پس از اینکه زنگ درب منزل ایشان را زدیم، خانمش آمد. دم درب و اظهار داشت که علی آقا نیستند. لکن با توجه به وضع اضطراری، آشنایی قبلی و رفت و آمد خانوادگی، اجازه ورود خواستیم. پس از اجازه، وارد شدیم و ایشان هم به ما پناه داد و از ما پذیرائی کرد و ما شب را ماندیم؛ لکن از علی آقا خبری نشد.

لغو حکومت نظامی توسط امام

پس از نماز صبح و روشن شدن هوا از خانم آقا‌ی زندی معذرت‌خواهی کرده و منزل ایشان را به طرف بیت امام (مدرسة رفاه علوی) ترک کردیم. وقتی وارد خیابان شدیم، احساس کردیم که همان دیشب، یعنی عصر بیست ویک بهمن و شب بیست و دوی بهمن انقلاب پیروز شده و امام اعلام فرموده بودند که ما دولت را قبول نداریم و اعلام حکومت نظامی از طرف ایشان غیرقانونی است و از مردم خواسته بودند که به خیابان‌ها بریزند و حکومت نظامی را بشکنند؛ لکن من و پسر عموآن شب از این دستور بی‌خبر بودیم و نوعاً بالای شهر خبر‌ها کمتر بود وآن شب باران رحمتی هم بر مردم بارید که (مطر سوء) برای دشمن بود. سران رژیم شاه یا فرارکردند یا دستگیر شدند و حکومت پهلوی برای همیشه سقوط کرد.

پیروزی انقلاب اسلامی

22 بهمن 57 روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران معرفی شد و دولت بازرگان رسماً کار خود را آغاز کرد.

پس از پیروزی انقلاب چند روزی را با پسر عمو شیخ اسماعیل در تهران ماندیم و با برخی از نیرو‌های خود جوش انقلاب که برای پاک‌سازی برخی ساختمانها‌ی مربوط به رژیم پهلوی و تصرف آنها و حراست از اموال آنها اقدام می‌کردند، همکاری داشتیم. من جمله تصرف بنیاد نیکوکاری فرح پهلوی و یک ساختمان مربوط به یک شرکت مخابراتی خارجی، واقع در تخت طاووس تهران که هنوز هم برای من روشن نیست که آنجا کجا است و چه وسایلی جابجا شد و چرا جابجا شد و آن افراد چه کسانی بودند.

حمله به ایستگاه تلویزیون

یکی دو شب پس از پیروزی انقلاب چپی‌ها (کمونیستها فدائیان خلق و سایر همفکران آنها) به تلویوزیون حمله کردند و قصد تصرف آنجا را داشتند. درگیری خیلی شدید بود. مردم به کمک مأمورین آمدند و حمله دفع شد. لکن در گیریهای مسلحانه بخش‌های مختلفی از تهران را فراگرفته بود. من داخل پیکان فردی به نام آقای رضائی بودم، صدای گلوله‌ها امان ما را بریده بود. ایشان پیکان را در نزدیکی های تخت طاووس کنار خیابان پارک کرد و از چهار طرف صدای تیر اندازی می‌آمد.

من و آقای رضائی به کف ماشین چسبیده بودیم و هر لحظه منتظر بودیم که مورد اصابت گلوله‌ای قرار بگیریم؛ لکن بعد از حدود یک ساعت، تیراندازی فروکش کرد. گفته شد که این در ادامه همان جنگ خیابانی جهت تصرف صدا و سیما بوده است و نیرو‌های انقلابی پیروز شده‌اند و ما جان سالم از معرکه بدر بردیم.

منزل آقای رضایی

شب را منزل همان آقای رضائی رفتیم که از قبل هیچ گونه آشنائی با هم نداشتیم و بعد هم ایشان را ندیدم و آدرسی از ایشان در دستم نیست. لکن چون در جهت اهداف انقلاب فعالیت می‌کردیم، گویا ما را می‌شناخت و به منزل دعوت می‌کرد و پذیرائی می‌نمود و چند شب در منزل ایشان بودیم. یعنی آخر شب می رفتیم وصبح زود جهت فعالیت‌های بیرونی از منزل خارج می‌شدیم.

منبع : کتاب خاطرات زیبا نوشته حجت الاسلام والمسلمین علی اسماعیلی کریزی

 


ادامه مطلب[ شنبه 24 بهمن 1394  ] [ 7:12 PM ] [ احمد ]
نظرات 0


خاطرات انقلاب(26) ازکتاب خاطرات زیبا نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی

 

اعلام حکومت نظامی

 

Image result for ‫حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی‬‎

 

 

ساعت دوی بعد از ظهر آن روز (بیست ویک بهمن) رادیو اعلام کرد، حکومت نظامی امروز از ساعت چهار بعداز ظهر می‌باشد و مقررات حکومت نظامی این بود که تجمع بیش از دو نفر ممنوع است و نیروهای مسلح حق تیراندازی به افراد را در ساعات ممنوعه داشتند و کنترل خیلی شدید بود. من و پسر عمو که در تهران جائی نداشتیم آمدیم، به سمت بیت امام (مدرسة رفاه علوی) و چون خبر حکومت نظامی را آن جا هم شنیدیم با هم به سمت منزل یکی از دوستان قدیمی به نام آقای علی زندی که در میدان تجریش فرمانیه، سکونت داشت رفتیم. مقارن با ساعت چهار، زمان پایان مهلت تردد در خیابان‌ها و شروع حکومت نظامی، خودمان را به منزل ایشان رساندیم. پس از اینکه زنگ درب منزل ایشان را زدیم، خانمش آمد. دم درب و اظهار داشت که علی آقا نیستند. لکن با توجه به وضع اضطراری، آشنایی قبلی و رفت و آمد خانوادگی، اجازه ورود خواستیم. پس از اجازه، وارد شدیم و ایشان هم به ما پناه داد و از ما پذیرائی کرد و ما شب را ماندیم؛ لکن از علی آقا خبری نشد.

لغو حکومت نظامی توسط امام

پس از نماز صبح و روشن شدن هوا از خانم آقا‌ی زندی معذرت‌خواهی کرده و منزل ایشان را به طرف بیت امام (مدرسة رفاه علوی) ترک کردیم. وقتی وارد خیابان شدیم، احساس کردیم که همان دیشب، یعنی عصر بیست ویک بهمن و شب بیست و دوی بهمن انقلاب پیروز شده و امام اعلام فرموده بودند که ما دولت را قبول نداریم و اعلام حکومت نظامی از طرف ایشان غیرقانونی است و از مردم خواسته بودند که به خیابان‌ها بریزند و حکومت نظامی را بشکنند؛ لکن من و پسر عموآن شب از این دستور بی‌خبر بودیم و نوعاً بالای شهر خبر‌ها کمتر بود وآن شب باران رحمتی هم بر مردم بارید که (مطر سوء) برای دشمن بود. سران رژیم شاه یا فرارکردند یا دستگیر شدند و حکومت پهلوی برای همیشه سقوط کرد.

پیروزی انقلاب اسلامی

22 بهمن 57 روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران معرفی شد و دولت بازرگان رسماً کار خود را آغاز کرد.

پس از پیروزی انقلاب چند روزی را با پسر عمو شیخ اسماعیل در تهران ماندیم و با برخی از نیرو‌های خود جوش انقلاب که برای پاک‌سازی برخی ساختمانها‌ی مربوط به رژیم پهلوی و تصرف آنها و حراست از اموال آنها اقدام می‌کردند، همکاری داشتیم. من جمله تصرف بنیاد نیکوکاری فرح پهلوی و یک ساختمان مربوط به یک شرکت مخابراتی خارجی، واقع در تخت طاووس تهران که هنوز هم برای من روشن نیست که آنجا کجا است و چه وسایلی جابجا شد و چرا جابجا شد و آن افراد چه کسانی بودند.

حمله به ایستگاه تلویزیون

یکی دو شب پس از پیروزی انقلاب چپی‌ها (کمونیستها فدائیان خلق و سایر همفکران آنها) به تلویوزیون حمله کردند و قصد تصرف آنجا را داشتند. درگیری خیلی شدید بود. مردم به کمک مأمورین آمدند و حمله دفع شد. لکن در گیریهای مسلحانه بخش‌های مختلفی از تهران را فراگرفته بود. من داخل پیکان فردی به نام آقای رضائی بودم، صدای گلوله‌ها امان ما را بریده بود. ایشان پیکان را در نزدیکی های تخت طاووس کنار خیابان پارک کرد و از چهار طرف صدای تیر اندازی می‌آمد.

من و آقای رضائی به کف ماشین چسبیده بودیم و هر لحظه منتظر بودیم که مورد اصابت گلوله‌ای قرار بگیریم؛ لکن بعد از حدود یک ساعت، تیراندازی فروکش کرد. گفته شد که این در ادامه همان جنگ خیابانی جهت تصرف صدا و سیما بوده است و نیرو‌های انقلابی پیروز شده‌اند و ما جان سالم از معرکه بدر بردیم.

منزل آقای رضایی

شب را منزل همان آقای رضائی رفتیم که از قبل هیچ گونه آشنائی با هم نداشتیم و بعد هم ایشان را ندیدم و آدرسی از ایشان در دستم نیست. لکن چون در جهت اهداف انقلاب فعالیت می‌کردیم، گویا ما را می‌شناخت و به منزل دعوت می‌کرد و پذیرائی می‌نمود و چند شب در منزل ایشان بودیم. یعنی آخر شب می رفتیم وصبح زود جهت فعالیت‌های بیرونی از منزل خارج می‌شدیم.

منبع : کتاب خاطرات زیبا نوشته حجت الاسلام والمسلمین علی اسماعیلی کریزی

 


ادامه مطلب[ شنبه 24 بهمن 1394  ] [ 7:11 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

حضورجعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب درراهپیمایی 22بهمن 1394

 

 

 

 

حضورجعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در راهپیمایی 22 بهمن1394

 

 

 

حضور دادستان تهران در راهپیمایی 22 بهمن + عکس

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

 

 

حضور دادستان تهران در راهپیمایی 22 بهمن + عکس

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 

 


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 4:20 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

سیصد و اندی مرد..

این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور

پس چرا یار نیامد ک نثارش باشیم؟!

سالها منتظر سیصد و اندی مرد است

آنقدر مرد نبودیم ک یارش باشیم

اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید

ب گمانم ک بنا نیست کنارش باشیم...

شعری که آیت الله بهجت (ره)زیرلب زمزمه میکردند


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 4:18 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

روزگار غریبی است ...

 

به دنیا آمد تا دختر کسی شود
 
ازدواج کرد تا همدم کسی شود
 
بچه دار شد تا مادر کسی شود
 
برای همه کسی شد
 
اما خودش بی کس شد
 

یارب مارا به فاطمه زهرا ببخش وشعورمان را از ما مگیر


 

 


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 4:17 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

دست را دست کم نگیر ........

دست همیشه برای زدن نیست ....

کار دست همیشه مشت شدن نیست .....

دست که فقط برای این کار ها نیست .....

گاهی دست میبخشد .....

نوازش میکند ..... احساس را منتقل میکند .....

گاهی چشمها به سوی دست توست .....
دستت را دست کم نگیر ........


 


 

 


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 4:15 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

لنگه های در....

 

لنگه های چوبی درب حیاطمان؛

گر چه کهنه اند و جیرجیر می کنند؛

ولی خوش به حالشان که لنگه ی هم اند ...

«مرحوم حسین پناهی»

 

 

 


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 4:14 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
دیروز...امروز...

دیروز از هر چه بود گذشتیم

امروز از هر چه بودیم!

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز!

دیروز به دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود

جبهه بوی ایمان میداد و اینجا ایمانمان بو میدهد

الهی ! نصیرمان باش تا بصیر گردیم ، بصیرمان کن تا از مسیر

برنگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم

نقل از شهید بزرگوار شوشتری

                                                                                     آمین یا رب العالمین


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 4:14 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
کد خبر: ۲۹۶۸۷۶
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۹
برترینها

قاضی‌عسگر: کسی نمیتواند به ایران زور بگوید 

 
نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت گفت: هیچ قدرتی در این دنیا نمی‌تواند به این کشور زور بگوید و فشار بیاورد چون امروز کشور و مردم ما مستقل‌ترین کشور و ملت در دنیا هستند.
 

خبرگزاری ایسنا: نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت گفت: هیچ قدرتی در این دنیا نمی‌تواند به این کشور زور بگوید و فشار بیاورد چون امروز کشور و مردم ما مستقل‌ترین کشور و ملت در دنیا هستند.

حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسگر در سخنرانی یوم‌الله 22 بهمن‌ماه شهرکرد اظهارکرد: در طول تاریخ گذشته کشور ما رژیم‌های پادشاهی به گونه‌ای در این کشور حکومت کردند که حضورشان با نظر بیگانگان و مستکبران و رفتن آن‌ها با ذلت و حقارت بود.

وی با اشاره به اینکه رضاشاه را بیگانگان در کشور ما روی کار آوردند و رسالت او هم این بود که ریشه مذهب را بزند و اموال و دارایی‌های مردم را چپاول کند و به غارت ببرد، افزود: ملت ایران به رهبری امام راحل(ره) در مقابل او ایستادند و شاه را از کشور بیرون راندند.

قاضی‌عسگر با بیان اینکه رهبری ما در برابر سلطه‌گران و زورگویان دنیا ایستاده است و به پشتوانه ملت با قاطعیت حرف می‌زند، تاکید کرد: در این 37 سال تمامی توطئه‌های شوم دشمنان شکست خورده و ملت سرافراز ایران قله‌های افتخار را یکی پس از دیگری فتح کرده و می‌کند.

وی استقلال را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: قبل از پیروزی انقلاب بیش از 40 هزار مستشار آمریکایی در ایران بود که از ملت ما حق توحش می‌گرفتند که در آن زمان فریاد امام بلند شد و قانون کاپیتولاسیون را به میان آورد و اجازه نداد حیثیت مردم پایمال شود.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت، تاکید کرد: امام خمینی (ره) به پشتوانه اسلام، قرآن و اهل بیت (ع)، با صدای رسا در سال 57 خطاب به شاه خائن گفتند: آقای شاه کاری نکن به مردم بگویم شما را از این کشور بیرون کنند.

وی با اشاره به اینکه امام در هیچ دوره‌ای در برابر ابر قدرت‌ها کرنش نکردند، اظهار کرد: در زمان جنگ هشت ساله هم امام به گورباچف نامه می‌نویسند که صدای شکسته شدن استخوان‌های شوری و مارکسیسم را می‌شنوم.

قاضی‌عسگر قدرت و عظمت امام را بی‌بدیل خواند و خاطرنشان کرد: امام در برابر تمام قدرت‌ها ایستاد و از هیچ کس واهمه نداشت.

قاضی‌عسگر گفت: فساد و تباهی و حیف و میل کردن سرمایه عمومی در کاخ شاه بیداد می‌کرد، اما پس از پیروزی انقلاب امام در یک خانه ساده و در کمال ساده زیستی زندگی کرد و به مردم گفت به من خادم بگویید نه رهبر.

وی خاطرنشان کرد: شعار امام این بود که اسلام ابرقدرت را به خاک مذلت می‌کشاند.

وی در تشریح شرایط قبل از انقلاب، گفت: در قبل از پیروزی انقلاب، صنعت، کشاورزی و عمران از بین رفته بود و اقتصاد مملکت به کلی وابسته شده بود اما به برکت انقلاب، کشور روی پای خودش ایستاده و اقتصاد روبه رشد است و ملت ایران در برابر هیچ کشوری قد خم نمی‌کند.

قاضی‌عسگر تاکید کرد: هیچ قدرتی در این دنیا نمی‌تواند به این کشور و بدون هیچ تردید، زور بگوید و فشار بیاورد و امروز کشور و مردم ما مستقل‌ترین کشور و ملت در دنیا است.

وی آزادی از چنگال زورگویان را دستاورد دیگر انقلاب عنوان کرد و افزود: امام آمد و به این ملت آزادی داد به گونه‌ای که امروز مردم آزادانه حرف می‌زنند و دارای بینش سیاسی شده‌اند و زیر بار قدرت‌های زورگو نمی‌روند و در سرتاسر جهان به عنوان حامیان مستضعفان حضور دارند و این نعمتی بزرگ است.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت رشد علمی را یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب بیان کرد و گفت: کشور ما امروز در عرصه علمی حرف برای گفتن زیاد دارد.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب ما چیزی نداشتیم اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، پالایشگاه، کارخانه سیمان و زیردریایی و کشتی و انرژی هسته‌ای، دارو‌سازی و بسیاری صنایع امروز دانشمندان ما رشد پیدا کرده است و اصلا قابل مقایسه نیست و قطعا کشور با دستان شما مردم ساخته خواهد شد و رشد خواهد کرد و این انقلاب شکست خوردنی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه آمریکا در حال نابودی است، گفت: آن‌ها مردم را با هدف تسلیم شدن تحریم کردند اما مردم ما نه تنها تسلیم نشدند بلکه در برابر آن‌ها ایستادندو تحریم‌ها را شکست دادند تا آمریکایی‌ها امروز قدرت علمی و فنآوری ایران بپذیرند.


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 3:52 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
کد خبر: ۲۹۶۸۹۴
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۳:۲۳
برترینها
آسوشیتدپرس:

شعارهای ضد آمریکایی ایرانی ها در 22 بهمن  

 
حضور گسترده و میلیونی مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی داشته است.
 
خبرگزاری تسنیم: حضور گسترده و میلیونی مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی داشته است.

مردم ایران امسال نیز همانند تمامی سال‌های گذشته حضور شکوهمندی در مراسم یوم الله 22 بهمن داشتند و این حضور وسیع از دید رسانه‌های بین المللی پنهان نمانده و این رسانه‌ها اقدام به پوشش این رویداد کردند.

خبرگزاری فرانسه: ایرانی‌ها کنار موشک‌های بالستیک سلفی می‌گیرند

خبرگزاری فرانسه نوشت ایرانی‌ها در حالیکه 37اُمین سالگرد انقلاب را گرامی داشته بودند، چندین هفته پس از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ پلاکاردهای "مرگ بر آمریکا" را تکان داده و در کنار موشک‌های بالستیک سلفی گرفتند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشت که در پایتخت، صدها هزار نفر به میدان تاریخی آزادی، جایی که رئیس‌جمهور سخنرانی کرد، جمع شدند.

رادیو آلمان: تظاهرات‌کنندگان ایرانی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند

رادیو آلمان در بازتاب خبر راهپیمایی گسترده ایرانیان در سالگرد 22 بهمن 57 نوشت تظاهرات کنندگان ایرانی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به خیابان‌ها آمدند.

پایگاه اینترنتی رادیو آلمان در خبری نوشت: در ایران جشن های سی و هفتمین سالروز انقلاب اسلامی آغاز شده است.

آسوشیتدپرس: شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر دادند

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نوشت ایرانی‌ها جشن‌های ملی در بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 را آغاز کردند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت تلویزیون ایران تصاویری از راهپیمایی‌ها در تهران و دیگر شهرهای سراسر کشور را که شاهد وضعیت زمستانی بودند، پخش کرد.

راهپیمایی‌کنندگان شهرهای سنتی علیه آمریکا و اسرائیل سر داده و خیابان‌های شهرها آکنده از پلاکاردها و پوسترهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی بود.

شینهوا: صدها هزار ایرانی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند

خبرگزاری چینی شینهوا نوشت مردم ایران با در دست داشتن تصاویر آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی، و آیت‌الله علی خامنه‌ای، جانشین وی، به خیابان‌ها آمدند.

همچنین برگزاری راهپیمایی میلیونی قشرهای مختلف ملت ایران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در شهرها و مناطق مختلف بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشت.

خبرگزاری رسمی یمن(سبـأ) در گزارشی از راهپیمایی ملت ایران در سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نوشت ایران سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در سایه دستاوردهای عظیم متمدنانه جشن گرفت.

این گزارش آورده است ملت ایران سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) را از طریق برگزاری تجمعات و تظاهرات میلیونی در تمام مناطق کشور در سایه دستاوردهای متمدنانه عظیم و دژهای استوار در میادین مختلف گرامی داشتند.

در این گزارش آمده است: میلیون‌ها ایرانی در این تظاهرات که هر ساله در چنین روزی برگزار می‌شود، شرکت کردند و تهران پایتخت ایران، راهپیما‌یی‌ مردم در میدان آزادی به همین پیوند خورد، میدانی که نماد انقلاب است، بیش از 250 خبرنگار خارجی این مراسم را پوشش دادند.

این مراسم گسترده که مقامات بلندپایه ایران هم در آن شرکت کردند، از 10 مسیر اصلی پایتخت به میدان آزادی منتهی شد و حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای کابینه هم در این مراسم شرکت کردند.

خبرگزاری رسمی یمن در ادامه بخش‌هایی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را منتشر و با تشریح ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر به شمار می‌رود و الگویی برای دیگران است، انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) ویژ‌گی‌هایی داشت که منجر به تحقق پیروزی شد و پایه‌های جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک قدرت تاثیرگذار و مهم در صحنه منطقه‌ای و بین المللی مستحکم کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه  نیزدر گزارشی درباره برگزاری مراسم 22 بهمن در ایران اعلام کرد مناطق مختلف ایران شاهد برگزاری تظاهرات میلیونی مردم به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود.

در گزارش سانا آمده است امروز تظاهرات میلیونی به مناسبت سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سرتاسر ایران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها بر ادامه حرکت در مسیر اصول و آرمان‌های امام خمینی(ره) و جانشین ایشان آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، پرچم‌های فلسطین و مقاومت لبنان را در دست داشتند.

عدنان محمود سفیر سوریه در تهران و اعضای سفارت این کشور در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران مشارکت کردند.

سانا نوشت یازدهم فوریه 19789(22 بهمن 1357) نقطه عطف تاریخی و مهم در سطح جهان به شمار می‌رود، چرا که در این روز بود که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید و به حکومت شاهی که بر مقدرات ملت ایران به مدت بیش از نیم قرن سلطه داشت، پایان داد، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، روز پایان استکبار و سلطه غربی و رسیدن ایران به آزادی و استقلال قلمداد می‌شود.

شبکه المیادین هم در گزارشی اعلام کرد ایرانی‌ها پارچه‌ نوشته‌هایی در دست داشتند و شعارهایی سر می‌دادند که مضمون آنها پایبندی به راه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی در این مسیر است.

المیادین به پوشش زنده‌ بخش‌هایی از این مراسم و سخنرانی دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در راهپیمایی میلیونی مردم تهران پرداخت.

این شبکه در گزارش خود تاکید کرد ایران امروز سی‌ و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفت که طی آن دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار توقف سیاست ایران‌هراسی از سوی دشمنان ایران شد.

المیادین تصریح کرد ایرانی‌ها پارچه‌ نوشته‌هایی در دست داشتند و شعارهایی سر می‌دادند که مضمون آنها پایبندی و استواری در مسیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.

این شبکه در ادامه آورد ایرانی‌ها از صبح امروز به میادین و خیابان‌ها برای برگزاری راهپیمایی سرازیر شدند در حالی که پارچه‌نوشته‌ها و پلاکاردهایی در دست داشتند و شعارهایی در پایبندی خود به راه امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و موسس جمهوری اسلامی سر می‌دادند.

المیادین از سخنرانی لوئیس فراخان رهبر سیاه‌پوستان آمریکا در جمع میلیونی تظاهرات کنندگان در تهران خبر داد.

شبکه الفرات هم در گزارشی از برگزاری راهپیمایی روز 22 بهمن تاکید کرد ملت ایران از صبح امروز در راهپیمایی‌های میلیونی خودبه مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 11 فوریه(22 بهمن) با آرمان‌های امام خمینی(ره) تجدید پیمان و با امام خامنه‌ای تجدیدبیعت کردند.

در این گزارش آمده است قشرهای مختلف ملت ایران از صبح امروز در راهپیمایی‌های میلیونی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 11 فوریه(22 بهمن) با تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی(ره)، با جانشین ایشان امام خامنه‌ای تجدید بیعت کردند.

بر اساس این گزارش،‌ راهپیمایی میلیونی ملت ایران در بیش از پنج هزار منطقه در سرتاسر کشور از جمله تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و میدان آزادی تهران هم شاهد سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران است.

این گزارش می‌افزاید این حادثه مهم را بیش از پنج هزار خبرنگار و تصویربردار از جمله 280 خبرنگار خارجی پوشش می‌‌دهند.

برگزاری تظاهرات میلیونی مردم ایران در مناطق مختلف و تاکید مجدد آنها بر ادامه راه  امام خمینی(ره) و پایبندی به آرمان‌های بنیانگذار انقلاب و تبعیت از جانشین برحق ایشان امام خامنه‌ای در شبکه  المنار هم بازتاب داشت و این شبکه همچنین سخنان دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به طور زنده پخش کرد.

پایگاه اینترنتی روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به برگزاری راهپیمایی گسترده مردم ایران در مناطق مختلف در سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

این پایگاه خبری نوشت صبح امروز راهپیمایی‌های سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد و در تهران در میدان آزادی با سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران پایان یافت.

در این گزارش آمده است در بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی آمده است دستاوردها و پیشرفت‌هایی که ایران در زمینه صنایع دفاعی به ویژه موشکی محقق کرده است، خط قرمز قلمداد می‌شود و هرگز درباره آن مذاکره نخواهیم کرد.

الاخبار با انتشار عکسی از مشارکت سردار سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس آورد به بخش دیگری از بیانیه پایانی 22 بهمن اشاره کرد که طی آن مردم ایران تاکید کردند ما امت غیور و غیرتمند ایران اسلامی، دستاوردها و توانمندی‌های خود در حوزه صنعت دفاعی به‌ویژه اقتدار موشکی را نماد قدرت بازدارندگی، تضمین امنیت ملی و غیرقابل مذاکره دانسته و به قدرت‌های استکباری هشدار می‌دهیم در صورتی که بخواهند در پی تضعیف و تهدید ایرانیان برآیند و با خطای محاسباتی، امنیت و منافع ملی کشور را با خطر روبرو کنند، با "ضربه متقابل" روبرو و به مدد نیروهای مسلح و مدافعان مقتدر انقلاب و میهن اسلامی پاسخ قاطع، و غیرقابل مهاری را در تمامی موقعیت‌های دسترسی، به دشمنان خیره‌سر و ماجراجو خواهیم داد.

الاخبار در ادامه بخش‌هایی از سخنان دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد و از قول وی نوشت انقلاب اسلامی تنها یک انقلاب سیاسی نیست، بلکه انقلابی مبتنی بر اخلاق است و اخلاق در صحنه سیاست پیشرفت می‌کند. وی در عین حال از تمام مردم خواست در روز انتخابات پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

خبرگزاری رسمی لبنان هم از برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دمشق خبر داد و عکسی از وئام وهاب رئیس حزب التوحید العربی لبنان و اعضای دفتر سیاسی و شورای امنای حزب و هیئتی شیوخ هیئت العمل التوحیدی منتشر کرد که در این مراسم شرکت کردند.

راهپیمایی میلیونی ملت ایران در روز 22 بهمن درشبکه ال بی سی لبنان هم بازتاب داشت. این شبکه در گزارشی اعلام کرد ایرانی‌ها امروز پنجشنبه از طریق برگزاری تظاهرات گسترده در تهران و شهرهای بزرگ، سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

ال بی سی در  ادامه بخش‌هایی از سخنان دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم را پوشش داد و اعلام کرد حسن روحانی ابراز عقیده کرد که ملت ایران، زورگویی خارجی و سلطه‌طلبی آمریکا را پایان داد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم، تظاهرات کنندگان پارچه‌ نوشته‌هایی را در دست داشتند که بر روی آنها مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نوشته شده بود.

پایگاه خبری البعث سوریه هم در گزارشی نوشت راهپیمایی‌های میلیونی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد.

در این گزارش آمده است شرکت کنندگان در این تظاهرات گسترده بر تجدید پیمان خود برای ادامه حرکت در مسیر آرمان‌های امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری  اسلامی و جانشین ایشان آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند.

مردم در این راهپیمایی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دادند و پرچم‌های مقاومت لبنان و فلسطین را با خود حمل می‌کردند.

شبکه تلویزیونی الغدیر هم در گزارشی اعلام کرد امروز شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری تظاهرات میلیونی در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بود.

این شبکه افزود جمهوری اسلامی ایران، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را از طریق برگزاری تظاهرات میلیونی در تمام شهرها جشن می‌گیرد.

پایگاه خبری پانورامای الشرق الاوسط در گزارشی از برگزاری تظاهرات میلیونی در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و نوشت : راهپیمایی‌های سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پنج هزار نقطه جمهوری اسلامی ایران برای تجدید پیمان و میثاق با انقلاب اسلامی و آیت  الله خامنه ‌ای رهبری آن برگزار شد.

در این گزارش آمده است میلیون‌ها ایرانی با وجود سرمای هوا و بارش برف در پایتخت ایران و شهرهای دیگر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تظاهرات کردند.

شبکه الجزیره و شبکه بی‌بی‌سی عربی هم به پوشش تظاهرات میلیونی مردم ایران در روز 22 بهمن پرداختند، الجزیره به مشارکت مردم و شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در این تظاهرات اشاره کرد.

پایگاه خبری مقاومت اسلامی لبنان هم در گزارشی نوشت صبح امروز چهارشنبه راهپیمایی‌های میلیونی در تهران پایتخت ایران و تمام شهرهای این کشور به مناسبت سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این گزارش آمده است همه مسیرهای تظاهرات در تهران در میدان آزادی به هم پیوست و تظاهرات کنندگان در این تظاهرات با تمجید از انقلاب و رهبری، شعارهایی در حفظ آزادی و استقلال، مرگ بر آمریکا و استعمار سر داده و بر پایبندی خود به اهداف انقلاب اسلامی و اصول انقلاب به رهبری امام خامنه‌ای تاکید کردند و خواستار وحدت مسلمانان و توجه به دشمن واقعی امت شدند.

مراسم امروز همچنین شاهد فعالیت‌های مختلفی همچون پریدن چتربازها و پخش گل در تظاهرات‌کنندگان این راهپیمایی میلیونی بود.

بر اساس این گزارش،‌حدود 400 میهمان خارجی از 30 کشور در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور داشتند و 265 خبرنگار خراجی و هزار و 500 خبرنگار و تصویربردار داخلی به پوشش راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند.

پایگاه خبری رؤیة هم نوشت راهپیمایی‌های سی‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از ساعت 9 صبح با مشارکت مردم مناطق مختلف ایران آغاز شد، در حالی که شرکت کنندگان پارچه نوشته‌ها و پلاکاردهایی را با خود حمل می‌کردند که به دستاوردهای انقلاب اشاره می‌کرد.

در این گزارش آمده است شرکت کنندگان در این تظاهرات، تصاویر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای و شهدا را در دست داشتند و شعارهای مرگ بر آمریکا و استبکار و رژیم اسرائیل، هیهات من الذله و لبیک یا حسین(ع) سر می‌ دادند تا بر وفاداری خود به اهداف نظام، ولایت فقیه و اصول انقلاب تاکید کنند.

این گزارش آورده است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، هاشمی رفسنجانی و شماری از مراجع دینی و فرماندهان نظامی ایران در مراسم امروز حضور  داشتند.

رادیو النور لبنان هم در گزارشی آورده است جمهوری اسلامی ایران، سی‌و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) را گرامی داشت، انقلابی که اسلام ناب محمدی را به عنوان شیوه و راه و شعار نه شرقی و نه غربی را برگزید و مردم ایران برای حفظ انقلاب، فداکاری و جانفشانی کردند، انقلاب اسلامی ایران، موازنه‌ها را برهم زد، ایران در کنار ملت فلسطین و تمام آزادگان جهان و مستضعفان ایستاده و به حمایت از لبنان و مقاومت آن پرداخت، ایران با وجودی که محاصره شد در برابر تمام جنگ‌ها و محاصره‌ مقاومت کرد و به پیروزی‌های کوبنده‌ای دست یافت.

ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 3:45 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
  • .

نامزدهای انتخاباتی ازاسراف پرهیز کنند/ تقدیر از حضور با شکوه مردم در 22 بهمن

نامزدهای انتخاباتی ازاسراف پرهیز کنند/ تقدیر از حضور با شکوه مردم در 22 بهمن

امام جمعه بجنورد از نامزدهای انتخاباتی خواست تا در تبلیغات انتخاباتی اسراف و افراط نداشته باشند چرا که مردم به برنامه‌ها و اهداف آنها رأی داده و توجه زیادی به عکس‌ها نمی کنند.

به گزارش نسیم نیوز،  حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با تجلیل از حضور باشکوه مردم استان در مراسم گرامیداشت 22 بهمن، اظهار کرد: انقلاب و نظام اسلامی سفره‌ای بود که امام خمینی(ره) با حمایت های مردم در این سرزمین پهن کرد و امروز همه ما بر روی این سفره قرار داریم.

وی اضافه کرد: در طول حدود چهار دهه گذشته از انقلاب برخی افراد از این سفره بهره برده اما نسبت به آن بی اعتنایی کردند که این افراد را باید انسان‌های بی ادب و بی تفاوت نامید و دسته دوم هم کسانی بودند که از این سفره به نان و نوایی رسیده ولی به انقلاب پشت کردند که منافقان از جمله این افراد هستند.

حجت الاسلام یعقوبی ادامه داد: اما دسته سوم مردم حق شناس و نعمت شناس هستند که قدر انقلاب و نظام اسلامی را دانسته و همه ساله به منظور قدردانی از انقلاب و نظام در عرصه های مختلف مذهبی و انقلابی از جمله سالگرد پیروزی انقلاب حضور می یابند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی تصریح کرد: این مردم در طول 37 سال گذشته با سپری کردن آزمایش‌های مختلف از جمله جنگ تحمیلی، اکنون در زمینه های گوناگون پخته شده و دیگر از تهدیدها و تحریم‌های دشمنان ترسی ندارند.

وی با اشاره به رویش‌های انقلابی در طول این 37 سال، اظهار کرد: ملت ایران انگیزه الهی و ایمانی دارند چرا که 37 سال از انقلاب می گذرد اما بسیاری از افرادی که دیروز در مراسم راهپیمایی و تظاهرات حضور داشتند هنوز به سن 37 سالگی نرسیده اند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به اینکه اکنون ملت ایران به خوبی دوستان و دشمنان خود را می شناسند، افزود: بر همین اساس بود که دیروز تظاهرکنندگان افزون بر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، آل سعود را نیز لعن و نفرین کردند.

رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیست و پنجم بهمن ماه، سالگرد صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی، نویسنده کتاب موهن آیات شیطانی از سوی امام خمینی(ره)، گفت: با وجود حمایت دشمنان اسلام و انقلاب، فتوای امام(ره) علیه سلمان رشدی چنان لرزه ای بر کاخ های دشمنان افکند که سلمان رشدی از آن پس جرأت ظاهر شدن در مجامع عمومی را پیدا نکرد و همچنان مخفیانه زندگی می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، از نامزدهای انتخاباتی خواست تا در تبلیغات خود اسراف و افراط نداشته باشند.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: کاندیداها هزینه‌های بی خودی نکنند چرا که مردم به برنامه‌های آنها نگاه کرده و رأی می دهند و به عکس‌ها آنان توجه زیادی نمی‌کنند.

امام جمعه بجنورد از نامزدهای انتخابات پیش رو خواست تا برنامه ها و اهداف خود را برای مردم بازگو کرده و از سوی دیگر مسؤولان نیز در کنار انتخابات به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور توجه داشته باشند نه آنکه انتخابات آنها را از پرداختن به این موضوعات بازدارد.

 


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 3:43 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
 
امام جمعه موقت مشهد:
مسئولان باید به سبد معیشت مردم توجه کنند/ یکی از شروط دوام نظام انقلابی گری است/ فرد انقلابی به نظام و شورای نگهبان و دولت و سپاه بی احترامی نمی کند
تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۰۶ ب٫ظ
 
 
امام جمعه موقت مشهد گفت: یک انقلابی باید به وزن و جایگاه مردم توجه داشته باشند. انقلابی به نظام و شورای نگهبان و دولت و سپاه بی احترامی نمی‌کند.
فرزانه امام جمعه موقت مشهد

به گزارش صبح توس، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد مقدس در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشت: امام صادق(ع) می‌فرمایند خداوند برای فرستاده‌اش، خاندان پیامبر، کتاب قرآن، خانه خدا و انسان مومن احترام بالایی قائل است، یعنی انسان مومن نیز در همین ردیف آمده است.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: اعتبار انسان مومن به آبروی وی است زیرا که مجموعه عقاید و افکار و فضائل اخلاقی و اعمال نیک انسان مثل قطرات بارانی هستند که یک سفره آب شیرین حیات بخش را تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام فرزانه با اشاره به اینکه فضائل اخلاقی یک مومن و رفتار نیک وی برای او تولید شخصیت می‌کنند گفت: این شخصیت دارای اعتبار ویژه است و لذا در نگاه دین بهترین مال آن مالی معرفی شده است که در راه حفظ تولید آبرو مصرف شود.

وی عنوان کرد: بهترین مال آن مالی است که در راه حفظ آبرو به کار رود و یا در فرهنگ اسلام یک بانوی صالحه همه چیز انسان مومن است زیرا آبروی وی و نسل وی را حفظ می‌کند. در فضائل اخلاقی شجاعت عنصری است که کمتر یافت می‌شود.

امام جمعه موقت مشهد با اشاره به اینکه مروت و مردانگی برتر از شجاعت است تاکید کرد: مردانگی زمانی تحقق می‌یابد که انسان در راه آرمانهایش آبرویش را تقدیم کند، جان و مال را تقدیم کردن برای خیلی‌ها کار سختی نیست اما در مورد مروت قضیه تفاوت دارد.

حجت الاسلام فرزانه گفت: اسلام به انسان مومن اجازه نمی‌دهد که حتی آبروی خود را در خطر قرار دهد و هیچکس حق ندارد نسبت به انسان مومنی این کار را صورت دهد، در اسلام، صدمه زدن به آبروی کسی حق الناس است.

وی بیان کرد: حق الناس آن حقی است که اگر بر گردن ما قرار گرفت حتی شهادت و نماز شب با ناله و گریه نیز آن را پاک نمی‌کند. نسبت دادن یک سخن ناروا به یک انسان مومن و یا یک صفت نادرست و کار به ناحق به انسان مومن همه گناه است زیرا سبب آبروریزی می‌شود و تهمت و بهتان نیز از این قبیل است.

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی خاطرنشان کرد: این روزها در کارهای سیاسی و انتخابات و رای آوردن بعضاً این مسائل مانند بهتان و تهمت و افترا دیده می‌شود و البته همه اینها در قالب و پوشش تحلیل‌های سیاسی صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام فرزانه بیان کرد: در صحنه متناسب با فطرت انسان این لکه‌های سیاه نباید دیده شود، باید از تهمت و بهتان و افترا و سوء ظن و غیبت کردن انسان مومن پاک باشیم. امور سیاسی مسئله‌ای نیست که وارد نشویم و از آن برکنار باشیم اما باید بدانیم عرصه خطرناکی است.

وی خاطرنشان کرد: استحضار دارید که از سال ۳۲ تاکنون یعنی حدود بیش از ۶۰ سال یک جبهه‌ای در برابر اسلام از ناحیه استعمار و استکبار باز شده است که آغازگر آن نیز انگلستان بود و بعدها آمریکا و دیگران وارد شدند اما امروز این جبهه گسترده شده است.

حجت الاسلام فرزانه تصریح کرد: جبهه استکباری امکانات زیادی در اختیار دارد و از جمله آنها کلیدهای اقتصادی دنیا، رسانه و سازمانهای سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی است و انبارهای آنها نیز مملو از اسلحه‌های مردن عالم سوز است اما از ۶۰ سال قبل تا به امروز، هدف تنها یک چیز بوده و آن اسلام بوده است.

وی گفت: در این حمله مشترک، امام بزرگوار، این عالم فقیه و آگاه و صادق به جهان و سنت و قرآن و انسان شناس و ملت شناس، مقابل این جبهه نهالی را غرس کرد که در سال ۵۷ بسیار باریک بود اما شدت خصومت استکبار بیشتر شد تا این نهال را قطع کنند اما جلوی چشم آنها این نهال رشد کرد و گسترش یافت.

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی خاطرنشان کرد: جبهه استکبار از خصومت خود دست برنداشت و ضربه مهلکی نیز نتوانست به این درخت وارد کند، این درخت در قالب یک نظام اسلامی و رهبری امام و با حمایت ملت رشد کرد و اوج گرفت و ملکوتی شد.

حجت الاسلام فرزانه با بیان اینکه مطالعه انقلاب‌ها باید در دستور کار جوانان قرار گیرد افزود: انقلاب الجزایر و فرانسه را ببینید، در زمان دولت اصلاحات هیئتی به الجزایر رفتند و می‌خواستند زن مبارز الجزایری را ملاقات کنند و بالاخره وی را پیدا کردند و دیدند در داخل یک شیرینی فروشی یک کارمند است و نام وی جمیله بوپاشا بود که یک مبارز درجه یک مسلمان بود.

وی گفت: زمانی که خواستند با وی صحبت کنند گفت نباید از انقلاب الجزایر از من سوال کنید، حاضران قبول کردند اما یکی از آنها درباره انقلاب الجزایر سوال کرد و وی گفت: انقلابها را فیلسوفان طراحی، عاشقان پیروز و فرصت طلبان قبضه‌اش می‌کنند و دقیقاً چهره انقلاب الجزایر را ترسیم کردند اما این مدل در انقلاب ما اتفاق نیفتاد زیرا ملت این اجازه را به فرصت طلبان نمی‌دهند.

حجت الاسلام فرزانه تصریح کرد: رهبری این انقلاب این کشتی را در این دریای متلاطم چنان هدایت می‌کنند که آسیبی به آن وارد نشود. کجا انقلابی را دیده‌اید که این گونه باقی بماند و اصولش پابرجا باشد و ملتش منسجم باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهید این درخت باقی بماند و دوام داشته باشد چند شرط دارد؛ یکی از آن شرایط انقلابی گری است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته‌اند. برخی امروز با سابقه بالای خود در اتوبان حرکت می‌کنند.

حجت الاسلام فرزانه بیان کرد: اگر می‌خواهیم انقلابی باشیم و زندگی ما مصداق انقلابی گری باشد باید استکبارستیز باشیم، این تعبیر شوخی نیست، اگر چهره استکبار را در قرآن ببینید معجونی است که اصلاً امکان ندارد اسلام و انقلاب با این معجون وارد مذاکره و کنار آمدن و رابطه شد.

وی تصریح کرد: استکبار معجون کفر و ظلم و شرک و تکبر و هدایت ناپذیری است و همانهایی که قرآن برای آن ۱۴ خصیصه می‌آورد و مصداق‌هایی مانند فرعون برای آن می‌آورد. دفاع از مظلوم اصل دیگری است که باید در دستور کار قرار دهیم.

حجت الاسلام فرزانه تاکید کرد: ما نمی‌توانیم لبنان و فلسطین را رها کنیم، این یک باید و وظیفه است، فتنه گر اگر فتنه گری کرد یکی از دلایلش این بود که شعار داد نه غزه نه لبنان.

وی گفت: سومین اصل تلاش برای محو صهیونیسم و چهارم آزادی فلسطین و پنجم طرفداری از محرومان علایم دیگر انقلابی گری است، مسئولان باید به وزن سبد معیشت مردم توجه کنند، قابل قبول نیست که یک مرد خانه ۲۴ ساعت زجر بکشد تا حداقل معیشت خانه را تامین کند.

حجت الاسلام فرزانه خاطرنشان کرد: حل مشکل معیشتی و تلاش برای ریشه کردن کردن فساد دیگر اصول انقلابی‌گری است، استقلال و خودکفایی در ابعاد گوناگون سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اصل هشتم با عنوان ولایت مداری و تدین گفت: باید به فقه و فقاهت و معارف اهل بیت وابسته بود. اصل نهم اجتناب از اشرافی گری است؛ از جمله جاهایی که برخی موفق نبوده‌اند کنترل اشرافی گری است.

حجت الاسلام فرزانه خاطرنشان کرد: یکی انقلاب باید به وزن و جایگاه مردم توجه داشته باشند. انقلابی به نظام و شورای نگهبان و دولت و سپاه بی احترامی نمی‌کند.

انتهای پیام/

کد مطلب: 328890

 

 

 


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 3:33 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
کد خبر: ۷۱۰۷۸
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۷
 

دارو و درمان گناه چیست؟  

استغفار و طلب آمرزش، ابر رحمتی است که بر سر هر کس ببارد هم گناهانش را پاک نموده و هم نشاط و سر زندگی را برای او به ارمغان می ‌آورد، از این رو همه به آن نیازمندند.
عقیق: به نقل از میزان، یکی از بدترین دردها و بیماری ها گناه است که هم بسیار خطرناک و متعفن است و هم، عوارضش بسیار زیاد و هلاک کننده است.
 
دردِ گناه، چراغ عقل را کم سو و رفته رفته خاموش می‌کند تا جایی که صاحبش کوردل شود و راه را از چاه تشخیص ندهد و نتواند مسیرش را از جاده هلاکت به سوی بزرگراه سرسبز زندگی تغییر دهد.
 
مرض گناه چون با فطرت پاک انسان همخوانی ندارد، باعث می‌ شود که بیماران این دردِ وحشتناک، روز به روز حالشان وخیم‌ تر شده و در تضاد میان زلالی فطرت و لجنزار متعفن گناه، سلامت روحی و روانی خود را نیز از دست دهند.
 
البته این تنها آثار سوء دنیایی این بیماری است. این درد گریبانگیر هرکس شود، رهایش نمی‌ کند و آخرتش را هم خراب نموده و او را گرفتار عذاب‌ ها و سختی ‌های طاقت ‌فرسای  آخرت می‌ کند. گرفتاری ‌های آن دنیا هم که با سختی ‌های این دنیا اصلاً قابل قیاس نیستند و به مراتب سخت‌ تر و سنگین ‌تر است.
 
برای همین باید از این درد به خدا پناه بُرد و برای درمان آن عجله نمود و بهترین دارو و درمان را برای آن به کار گرفت. نسخه علاج این درد را نیز طبیب دل‌ ها، پیامبر رحمت صلّی‌الله ‌علیه‌ و آله برای بشریت پیچیده و فرمودند:
 
لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَ دَوَاءُ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ؛  هر مرضی، دارویی دارد و داروی گناهان، استغفار و طلب عفو از پیشگاه ذات پاک الهی است. (وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج16، ص68)
 
استغفار و طلب آمرزش، ابر رحمتی است که بر سر هر کس ببارد هم گناهانش را پاک نموده و هم نشاط و سر زندگی را برای او به ارمغان می ‌آورد، از این رو همه به آن نیازمندند.
 
استغفار دارویی است که هم آثار مخرب گناه را در زندگی دنیایی انسان از بین می ‌برد و هم عواقب و عوارض اُخروی آن را نابود می‌ سازد.
 
حال که اینگونه است باید از دیگران هم طلب یاری نمود. باید کاری کرد که دیگران هم برای انسان طلب آمرزش نمایند. چرا که طلب استغفار دیگران، به هدف اجابت نزدیک تر و در نتیجه امید به عفو و بخشش نیز بیشتر می‌ گردد.
 
اما چگونه می ‌توان طلب آمرزش دیگران را به سوی خود جلب نمود؟ برای این کار راه‌ های زیادی به ذهن می ‌رسد. اما پیامبر اکرم صلّی ‌الله ‌علیه‌ و آله راهی فراگیر و همگانی را بیان نموده و فرمود:
 
برای معلم قرآن تمام موجودات حتی ماهیان دریا، طلب آمرزش می کند. (مستدرک الوسائل، ج 1، ص 288)
 
چنانچه در قرآن کریم در آیه 164 سوره مبارکه «آل‌ عمران» آمده است که : به یقین خدا بر مومنان منت نهاد [که] پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند»، که این آیه مبین مقام معلم قرآن است.
 
 
خداوند متعال در آیه دوم سوره مبارکه «جمعه» می‌فرماید که: اوست آن کس که در میان بی‌سوادان فرستاده‏اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند».
 
این آیه نیز می‌گوید که از جمله مهم‌ترین وظایف پیامبر اکرم (صلی الله و علیه وآله) تعلیم قرآن بوده است.
 
با استناد به این دو آیه می ‌توان ارزش و جایگاه معلم قرآن را متوجه شد.
 
آموزش و یاد دادن قرآن کریم، آنقدر فضیلت و ارزش دارد که تمام موجودات عالم برای انسان طلب استغفار می‌کنند. نه تنها انسان ‌ها که حتی ماهیان دریا نیز به معلم قرآن عشق ورزیده و برای او از خداوند مهربان طلب رحمت و مغفرت می ‌نمایند.
 
در روز قیامت، در میان صف اولین و آخرین، معلم قرآن در صف اولین است، یعنى با ارزش‏ ترین انسان ‏هاى امت، كسى است كه عنوان معلمى دارد.
 
دعاى استغفار,نماز استغفار
 
 استغفار دارویی است که آثار مخرب گناه را در زندگی دنیایی و عوارض اُخروی آن را نابود میکند.
 
 
وقت زیادى لازم ندارد، جلسه قرآن نیز زیاد است. قرآن را یاد بگیریم چون یادگرفتن قرآن آسان است. آسان بودن فرا گرفتن قرآن نیز از جانب خدا قرار داده شده است:
 
من قرآن را آسان قرار دادم تا با چند جلسه آن را بتوانید یاد بگیرید.(قمر (54): 17)
 
امیرالمومنین علیه السلام مى‏ فرماید: از زمانى كه قرآن نازل گردید پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله براى ما مرتب جلسه مى ‏گذاشت و آیه ‏ها را به ما یاد مى ‏داد، معنى آنها را مى ‏فرمود و از ما مى ‏خواست كه عمل كنیم.
 
وقتی كه معلم قرآن از دنیا برود، تمام برزخ و قیامتش غرق در نور است. به قدرى معلم قرآن ارزش دارد كه امیرالمومنین علیه السلام مى ‏فرماید:
 
اهل قرآن، (معلم، دانش‏ آموز كلاس قرآن و عمل كننده قرآن)، اهل خدا و عبد ویژه خدا هستند. (غرر الحكم: 111، حكمت 1987)
 
این فرصتى است كه ما مى ‏توانیم از حرف زدن، بیان و گفتار، مقدارى را خرج كتاب خدا كنیم،
 
حال که معلم کلام خدا بودن اینقدر ارزشمند است، باید فرصت را غنیمت شمرد و از این موقعیت بیشترین استفاده را نمود.
 
معلمی که تنها به شغل و عنوان نیست، هرکسی می ‌تواند معلم قرآن شود و از این استغفار همگانی بهره ببرد.
 
کلام را با داستانی از اسلام در باب اهمیت معلم قرآن به پایان می بریم:
عبد الرحمن سُلـّمی در مدینه معلم قرآن بود و به کودکان قرآن می ‌آموخت. امام حسین (علیه السلام) یکی از فرزندان خویش را پیش او فرستاد تا قرآن بیاموزد.(یقیناً این فرزند، امام سجاد (علیه السلام) نبوده است، چرا که امامان احتیاجی به معلم بشری ندارند.)
 
معلم، قرائت سوره حمد را به کودک آموخت. هنگامی که کودک به نزد سیدالشهدا (علیه السلام) آمد و سوره حمد را که آموخته بود، برای پدر قرائت نمود، امام (علیه السلام) معلم را احضار کرد و دستور داد تا در حضور جمعیت، هزار دینار (سکه طلا) و هزار حُـلـّه (پارچه گرانبها) به عنوان جایزه به او دادند. اما امام حسین (علیه السلام) به این دو جایزه کلان اکتفا نکرد و آنگونه که نقل گردیده است، دستور داد تا دهان معلم را پر از درّ و جواهر کردند.
 
بدین سان سید الشهدا (علیه السلام) خواست تا به مردم بیاموزد این دهان و زبانی که تعلیم قرآن نموده است، سزاوار آن است که پر از در و جواهر گردد.
 
به هر حال، این سه رقم جایزه گرانبهای امام حسین (علیه السلام) به معلم قرآن برای تعلیم یک سوره حمد، در مدینه مورد توجه همگان قرار گرفت. مردم تعجب کنان می‌پرسیدند: آیا تعلیم یک سوره حمد، این همه جایزه دارد؟
 
امام حسین (علیه السلام) در پاسخ این ابهام، کلامی فرموده است که اهمیت و ارزش آن برای معلمین قرآن از آن سه جایزه به مراتب بیشتر است.
 
امام (علیه السلام) فرمود: "این چیزی که من به او دادم کجا و آن چیزی که او به طفل من عطا کرده کجا؟"
 
آن حضرت از کار معلم تعبیر به "عطا" فرموده و بخشش خویش را در کنار آن عطا، مساله غیر قابل ارزشی به حساب آورده است.

پی نوشت:
برگرفته از جزوه: "حسین راهنمای بشر، حق پرستان را پدر"، تألیف: آیت الله سید محمد ضیاء آبادی
برچسب ها: دارو ، درمان ، گناه

 


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 3:31 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
کد خبر: ۶۵۷۰۶
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۵
 
محرم با آموزه‌های اخلاقی مرحوم آیت‌الله حق‌شناس

هشدار آیت‌الله حق‌شناس به بازاری‌ها  

من تا باب غیبت را یاد نگیرم، چه می‌دانم که غیبت چیست؟ بازاری‌ها تا باب مضاربه، را یاد نگیرند،‌ به اسم مضاربه در ربا می‌افتند! باید حقیقتاً احکام شرعی مورد نیازتان را یاد بگیرید، اگر مسائل عبادات را یاد نگیرید، اشتباه می‌کنید.
عقیق: با آغاز ماه محرم الحرام هیأت در مساجد و حسینیه‌های سراسر کشور بر پا می‌شود و عزاداران حسینی پای صحبت کارشناسان دینی می‌نشینند و بعد از آن در مصیبت عزای سید و سالار شهیدان اشک ماتم می‌ریزند.
یکی از این سخنوران نامی و درس‌آموز، مرحوم آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس بود که سخنانش هنوز بوی تازگی و معرفت ناب می‌دهند:

*گوشه‌ای از فضائل عجیب «طالب علم»
همانطور که رویه بنده است، ابتدا آقایان را به موقعیت خودشان توجه می‌دهم که چقدر سرمایه دارند و چه کار باید بکنند. برخی مدام از استاد می‌پرسند: چه کنم؟ به چه راهی بروم؟ راه سعات من چیست؟ بدانید که همه‌اش در علم است آقا!
پیامبر اکرم (ص) فرمود: «یا اباذر! من خرج من بیته یلتمس بابا من العلم کتب الله عزوجل له بکل قدم ثواب نبی من الانبیاء»؛ هر کس دنبال فهمیدن دین باشد و برای همین منظور از جایش تکان بخورد و حرکت کند، هر قدمش ثواب یک پیغمبر را دارد! ببینید این کار، چقدر فازش بالا است! «و اعطاه الله بکل حرف یسمع او یکتب مدینه فی الجنة» و خدا به ازای هر حرفی که می‌شنود و یا می‌نویسد یک شهر در بهشت برایش می‌سازد. پروردگار است دیگر؛ همه چیز را می‌تواند اراده کند و به بنده‌اش بدهد.
«و طالب العم احبه الله»؛ به‌به! خدا چنین کسی را دوست دارد، ملائکه و پیغمبرها هم دوستش دارند؛ «و احبه الملائکة و احبه النبیون». اصلا علم را تنها اشخاص خوب دوست دارند؛ «و لا یحب العلم الا السعید». تازه وقتی قیامت برپا شد، خوش به حال طالب علم می‌شود؛‌ «فطوبی لطالب العلم یوم القیامة». آنجا است که می‌فهمیم عالم چه چیزهایی به سبب دنبال علم بودن به دست آورده و هدیه گرفته است. در آن روز که فهمیدی طالب علم چه جایگاهی دارد، یقه‌ات را پاره می‌کنی که چرا نیامدی علم واقعی را تحصیل کنی! اینکه من بروم و علم بیاموزم که چگونه میکروفون یا وسایل دیگر درست کنم، علمی است که تا دم قبر با من است؛ اما آن علمی که درباره ماوراءالطبیعه است و از من سؤال می‌شود، غیر از این علوم دنیایی است. آن علم، شجره‌ای است که به خون انبیا و اوصیا و اولیا آبیاری شده و خدا نمی‌گذارد که رها شود. تو هر کاری که دلت می‌خواهد بکن، ولی خدا از علم خودش محافظت می‌کند؛ این تویی که ضرر می‌کنی!
در روایت دیگری آمده است: «و من خرج من بیته یلتمس بابا من العلم کتب‌الله له بکل قدم ثواب شهید من شهداء بدر»؛ ثواب کسی که در جنگ بدر همراه رسول خدا به جنگ رفته و شهید شده است را به او می‌دهند. هر قدم ثواب یک شهید را دارد! این یعنی: «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء».
«و طالب العلم حبیب‌الله»؛ طالب علم، دوست خداست. «و من احب العلم و جبت له الجنة»؛‌کسی که علم دوست است، بهشت بر او واجب می‌شود؛ یعنی اگر می‌خواهی به بهشت برود، باید طالب علم باشی داداش جان!

*عاقبت شوم عمل بدون علم
اگر من هزار چیز خوب داشته باشم و در عبادات هم مدام کوشا باشم و به این طرف و آن طرف بزنم، ولی علم نداشته باشم، به چه درد می‌خورد؟! کسی که خیلی مقدس است اما علم ندارد، وقتی حرف می‌زند، به دیگران توهین می‌کند! مثلاً در جایی که تخلفی نشده، می‌گوید: آقا مواظب باش غیبت نشود! یا به استادش می‌گوید:‌ آقا غیبت نکن ...! او به جای امر به معروف و نهی از منکر، توهین می‌کند! این ثمره عمل بدون علم است. طالب علم دیگر چه فضائلی دارد؟ «و یصبح و یمسی فی رضا الله»؛ همیشه در رضایت خدا شب و روز می‌گذراند. چرا؟ چون همیشه می‌خواهد که با علم و دانش، حال خودش را اصلاح کند؛ لذا همیشه مورد رضایت الهی است.
وقتی که شخص این طور باشد؛ «ولا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر و یأکل من ثمرة الجنة‌ و یکون فی‌‌الجنة رفیق خضر»؛ در همین دنیا از ثمرات و میوه‌های بهشتی به او می‌دهند و در بهشت هم رفیق پیغمبران الهی است.
بعد حضرت می‌فرمایند: «و هذا کله تحت هذه الایة «یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات»؛ تمام این مطالب تحت این آیه آمده است که فرمود: پروردگار مؤمنین را بالا می‌برد، اما صاحبان علم «درجات» دارند.
فرمود: «علم لا یصلح حالک فهو ضلال»؛ آن علمی که مرا ارائه طریق نکند و حالم را خوب نسازد، به معنی دقّی و حقیقی، علم نیست؛ علم باید راه را به من نشان دهد و برای سعادت من مفید و سودمند باشد.

*بررسی آثار مختلف «اهل مسجد بودن»
حالا من یک روایت دیگر می‌خوانم که به عطایای گرانبهایی که پروردگار عزیز به ما اعطا می‌فرماید اشاره دارد. «من اختلف الی المساجد اضاب احدی الثمان»؛ هر کسی که در مساجد که خانه ماست، رفت و آمد کند، حتماً یکی از این امور هشت گانه به او می‌رسد؛ «اخا مستفادا فی الله عزوجل او علما مستطرفا او آیه محکمه او رحمه منتظرة او کلمه ترده عن ردی او یسمع کلمه تدله علی هدی او یترک ذنبا خشیة او حیاء»؛
یک، برادری که در راه خدا به او فایده می‌رساند. دو، علم حقیقی که لازمه رشد معنوی اوست. سه، دلیل و نشانه‌ای محکم در خداشناسی، چهار، انتظار رحمتی از جانب خدا که دامن‌گیرش شود. پنج، حرف حساب و اعتقاد خاصی که او را از خراب شدن باز دارد. شش، شنیدن سخنی که او را به هدایت راهنمایی کند. هفت، ترک گناه به واسطه خشیت از خدا. هشت، ترک گناه به واسطه حیا و شرم از خدا. پس پروردگار عزیز، آن علم حقیقی که موجب هدایت انسان و صلاح امور می‌شود را به کسی که اهل مساجد است، مرحمت می‌کند.

*ضرورت برپایی مجالس علم نافع
وامصیبتاه! باباجان؛ من نمی‌گویم عزاداری نکنید؛ عزاداری کنید! اما یک نفر را هم بیاورید که برای شما مسائل حلال و حرام را بگوید. باید دنبال علم بود؛ آن هم علمی که به درد اصلاح نفس بخورد.
برخی دنبال این علم که نیستند، زمین دیگری را هم غصب می‌کنند و در آن بنا ساخته‌اند! آن وقت به قاعده‌ عسر و حرج دست می‌اندازند که صاحب زمین باید در جای دیگر ساکن شود! اگر خانه مردم را اجاره کنی و اجاره ندهی، عزاداری کردنت چه فایده‌ای دارد؟! حضرت فرمود: «وای به حال آن اشخاصی که شفعاء آن‌ها دشمنان آن‌ها باشند!» این‌ها ثمره این است که این افراد، دنبال علم نافع نبوده‌اند.
«اذا تاب العبد ولم یرض الخصماء فلیس بتائب»؛ هر کسی که توبه کند و خصما و طلبکارانش را راضی نکند، حقیقتا توبه نکرده است! در اولین موقف قیامت هم که «موقف مظالم» است، طلبکارها یقه او را می‌گیرند و رهایش نمی‌کنند! اینکه مدام بگویی: «اتوب الی الله، اتوب الی الله» و کاری برای رضایت کسانی که به آن‌ها ظلم کرده‌ای نکنی، حق‌شان را ندهی و رضایت‌شان را هم نگیری، توبه نکرده‌ای! مگر به گفتن لفظ است؟! او می‌گوید: «از یک نفر از همین عمامه‌ای‌ها پرسیده‌ام! او گفته که مثل شیر مادرت حلال است؛ برو در خانه بنشین!» در میان عمامه‌ای‌ها خیلی‌ها هستند که بی‌سوادند! مسأله را باید از آدم ملا پرسید! از یک مجتهد باسواد! اشخاص تحصیلکرده! می‌دانی اگر یک عمر هم در آن خانه نماز بخوانی، در حالی که می‌دانی آنجا غصبی است و مال دیگری است، همه نمازهایت باطل است؟ باباجان! برو از یک مجتهد بپرس؛ قربانت بروم! آقای شاه‌آبادی را خدا رحمت کند که رهبر کبیر انقلاب هر وقت تهران می‌آمد، به ایشان اقتدا می‌کرد. ایشان می‌فرمودند: من عامی را تعدیل نمی‌کنم!» یعنی من شهادت به عادل بودن آدم‌های بی سواد نمی‌دهم،‌اما نه آن عامی که هیچ چیزی نمی‌داند! ممکن است شرح لمعه و قوانین را هم خوانده باشد، ولی سواد کافی نداشته باشد. لذا ایشان، چنین اشخاصی را هم عامی می‌دانست! لغت عامی در نظر ایشان،‌خیلی معنای وسیعی داشت و شامل طلبه‌ها، دکتر و مهندس‌ها هم می‌شد. لذا در مسائل مهم، باید سراغ «علما» رفت؛ نه تازه‌کارها که شاید بی‌سواد باشند!
حضرت فرمود: «فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر»؛ تفاوت و برجستگی عالم بر عامی مانند تفاوت و برتری ماه کامل در لیله بدر است؛ آقاجان من! فاصله عالم و عامی خیلی زیاد است و به ظواهر نیست. باید سراغ عالم رفت که برای همه نورافشانی می‌کند؛ «جل العلم و جل الاسلام»؛ زنده باد اسلامی که این قدر به علم اهمیت داده است!
من تا باب غیبت را یاد نگیرم، چه می‌دانم که غیبت چیست؟ بازاری‌ها تا باب مضاربه،‌را یاد نگیرند،‌ به اسم مضاربه در ربا می‌افتند! باید حقیقتاً احکام شرعی مورد نیازتان را یاد بگیرید! اگر مسائل عبادات را یاد نگیرید، اشتباه می‌کنید و به جای تقرب، روز به روز دورتر می‌شوید. لذا است که حضرت فرمود:‌ «جاهل هر چه بر عملش اضافه کند و تندتر برود، از حقیقت دورتر شده و تلاشش فایده ندارد.»
بدون استاد فایده ندارد آقا جان من! چپکی می‌روید.
این ره که تو می‌روی به ترکستان است!منبع:فارس
211008

 


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 3:30 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
کد خبر: ۶۹۲۵۹
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۴
 

آیه‌ای که ذکر مدام امام خمینی(ره) بود 

یک شب گفتم: پروردگارا! مراقبه چگونه است؟ همان طوری که در حال استراحت بودم، چرتم برد؛ یک دفعه دیدم باران مثل سیل از آسمان می‌بارد! کسی آمد و کنارم ایستاد، ولی من توجهم به باران بود!
عقیق:مرحوم آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس در یکی از درس‌های اخلاق خود به موضوع «بررسی شیوه آموختن علم مفید» اشاره کرد که مشروح آن در ادامه می‌آید:

*بررسی شیوه آموختن علم مفید

حالا طرز یاد گرفتن علم چیست؟ چون:

در میر و وزیر و سلطان را/بی وسیلت مگرد پیرامُن

سگ و دربان چو یافتند تغریب/این گریبان بگیرد آن دامن

اگر بخواهی در دربار شاهان بروی، باید واسطه داشته باشی تا جلویت را نگیرند! چرا آمدی؟ باید فلان کنی،‌ باید کفش‌هایت را درآوری، تعظیم کنی، سلام دهی و ... آن وقت دربار مالک الملوک آدابی ندارد؟ در دربار الهی، بی‌وسیلت و شفیع می‌توان وارد شد؟ تنها نرو باباجان من! بالاخره یک آدابی دارد.

این همه در باب جماعت احکام و آداب وارد شده و دانه‌ دانه‌اش را از امام علیه‌السلام سؤال کرده‌اند. حالا بدون علم می‌توان راه به جایی برد؟! یعنی می‌خواهند تقدس داشته باشند، وقتی امام سر از سجده برداشته یا قنوت را تمام کرده، باز هم ذکر می‌گویند و مستحبات را ادامه می‌دهند. شما مقدس‌تر از امام شده‌ای؟! اگر این تأخیر فاحش شود، این نماز، فرادی شده و دیگر جماعت نیست و حتی به فتوای بعضی‌ها، باطل می‌شود؛ چون نه جماعت است و نه فرادی. باید این قواعد جماعت را یاد گرفت تا کارهایمان موجب رشد شود نه وقوع در حرام! پس همه کارها، یک علم لازم دارد.

* ادب «دوری از شهوت و دنیاداران»

برای یاد گرفتن علوم ضروری باید چه کرد؟ حضرت می‌فرمایند: «ان‌ یجتنب المتعلم عن اتباع الشهوات و الهوی و الاختلاط بابناء الدنیا»؛ باید از شهوات، هواها و گشتن با دنیاطلبان دوری کرد! تو که طالب علمی، چرا با ابنای دنیا، یعنی کسانی که فقط اسکناس و مادیات را طلب می‌کنند، صحبت می‌کنی؟ این‌ها کسانی هستند که وقتی از معنویات برایشان صحبت می‌کنی، گوش و چشم‌شان کر و کور است و هیچ نمی‌فهمند! همه حواسشان به این است که فلان مال چه شد؛ کدام جنس ارزان شد که بفروشند؛ چه کالایی گران شد که از آلمان بیاورند و ... اگر اهل علمی باشی که ضروری است، حواست باشد که با این قبیل اشخاص معاشرت نکنی! متعلم هیچ کاری با این افراد ندارد! مادیت و معنویت، نسبت معکوس با هم دارند و علم با دنیاطلبی و حتی رفت و آمد با دنیاطلبان تحصیل نمی‌شود!

لذا سعی کنید که بر معنویتتان اضافه کنید تا پروردگار عزیز که مربی انبیا و اولیاست، مربی شما شود، هر چقدر که معنویتتان زیاد شود، پروردگار مادیات غیر ضروری را که مانع مناجات با اوست، از شما می‌گیرد! البته ما که آن طور نمی‌شویم،‌ مگر که خواب ببینیم! ولی باید در این مسیر حرکت کنیم.

حضرت فرمودند:‌ این مصعب را که می‌بینید! او به یقین رسیده است، او شخصی بود که باید متکایش از پر قو می‌بود، تشکش چنین و چنان می‌بود، خوراکش مغز قلم می‌بود و ... اما دستی آمده بود و او را از تمام تقیدات مادی رهانیده بود، به طوری که مدام با خدا مناجات می‌کرد. این چه دستی بود که حالش را علی الظاهر خراب کرده بود و این همه لوازم آسایش را از زندگی او حذف کرده بود؟ حضرت درباره‌اش فرمودند: «هذا عبد قد نور الله قلبه»؛ خدا قلب او را نورانی کرده است. وقتی رسول‌الله پرسید: «ما علامة ایمانک»؟ عرض کرد: یا رسول‌الله! گویا کسی در باطن من است که مرا از روز واپسین برحذر می‌دارد و می‌گوید: چرا به خودت نمی‌آیی؟! مرا شب و روز نصیحت می‌کند! مرا در شب بیدار می‌کند و به صیام و قیام وا می‌دارد!

این چه دستی است؟ دست پروردگار است.

*موجبات استدامه فیوضات رحمانی

اگرچه ذات پاکش لامکان است/چو نیکو بنگری در دل نهان است

از رسول خدا(ص) پرسیدند: خدا کجاست؟ حضرت فرمود:‌ در دل خودتان، «لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن»؛ خدا در چیزی جا نمی‌گیرد؛ چون ماده نیست که محتاج به مکان بوده و حیّز داشته باشد! اما خدا می‌گوید: من در دل مؤمنم جا می‌گیرم!

«کما ان الحاسة الجلدیة اذا کانت مئوفة برمد و نحوه، فهی محرومة من الاشعة الفائضة عن الشمس»؛ همان طور که اگر لایه رویی چشم، آسیب دیده باشد، انسان فی الجمه طاقت ندارد که روشنایی را ببیند و آفتاب چشمش را اذیت می‌کند، «کذلک البصیرة»؛ بصیرتی هم که در باطن تو است همین گونه است؛ «اذا کانت مئوفة بمتابعة الشهوات والهوی و المخالطة بابناء الدنیا»؛ یعنی اگر معنویت انسان، با متابعت شهوات و رفت و آمد با ابنای دنیا، آسیب ببیند، «فهی محرومة من ادراک الانوار القدسیة و محجوبة عن ذوق اللذات الانسیة»؛ فوری از درک فیض محروم می‌شود، باید انسان همیشه مراقبه داشته باشد تا محروم نشود.

*مکاشفه‌ای در تبیین مراقبه

یک شب من گفتم: پروردگارا! مراقبه چگونه است؟ همان طوری که در حال استراحت بودم، چرتم برد؛ یک دفعه دیدم باران مثل سیل از آسمان می‌بارد! کسی آمد و کنارم ایستاد، ولی من توجهم به باران بود تا به او نگاه کردم و رویم را برگرداندم، باران قطع شد! به من فهماندند که مراقبه چیست و چگونه است. مقام مراقبه این است که همانطور که به باران توجه داشتی، خود را مدام در حضور و محضر حق تعالی بدانی و ببینی! ولی بدان که اگر یک آن غفلت کنی، فیض قطع می‌شود! آقا جان!

خدا قائد کبیر انقلاب(ره) را رحمت کند که می‌فرمود: همه عالم محضر حق تعالی است و همه شما در حضور حضرت بی‌چون جل و علا هستید.

البته وقتی به خانه پروردگار رفتی، دیگر دل بخواهی نیست داداش جان! دلم می‌خواهد اینجا دیگر معنا ندارد. دیگر نباید با ابنای دنیا کاری داشته باشی؛ هر چه بخواهی، خدا به تو می‌دهد! نان می‌خواهی؟ آب می‌خواهی؟ خانه می‌خواهی؟ زن می‌خواهی؟ او همه چیزت را فراهم می‌کند تا هم تو را واحد کند! آخر این‌ها که چیزی نیست!

من یک وقتی رفتم منزل آقای سیدمحی‌الدین رحمة الله که در همان نزدیک میدان اعدام در کوچه مقدس نماز می‌خواندند. ایشان به من گفت: ابوالزوجه یک وصیت‌نامه‌ای دارد که اگر بخواهید من آن را برای شما بخوانم؟ گفتم: البته! من آمدم خدمت شما که استفاده کنم.

*مولای ما مشتاق و مهربان است...

ایشان گفت: در اینجا نوشته است که مبادا پیچ و خم‌های دنیا، شما را از خدمت مولا امام زمان(عج) باز بدارد! مبادا اینطور باشد که دیگر مقدسات را نشناسید! مثل آن مردیکه‌ایی که در زمان پهلوی، وقتی کسی او را به حضرت عباس قسم داده بود، او در جواب گفته بود: ما این‌ها را نمی‌شناسیم! آن بنده‌ خدا گفته بود: تو را به خدا! گفت: خدای من پهلوی است که نان مرا می‌دهد! چون متوغّل در مادیات بود، عین مادیات شده بود و هیچ عقل و شعوری نداشت! این یعنی احمق! آیا مولای شما آن قدر اقتدار ندارد که قضایای شما را تکمیل کند که شما هی این طرف و آن طرف نروید؟ پس از خدمت او غافل نشوید! او واقعاً مهربان است و حواسش به ما هست! به به؛ واقعاً که چقدر مهربان است!

ما با توییم گر تو ز ما می‌روی به قهر/باز آ هر چه هستی بر عاشقی گرا

ناز ار کنی به ناز تو ما راست اشتیاق/معشوق نازکش که بود غیر من تو را

*راه رهایی از دام‌های شیطان

«لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لهم و رفقی بهم و شوقی الی ترک معاصیهم لماتوا شوقا الی و تقطعت اوصالهم من محبتی»؛ واقعاً نمی‌شود این حدیث را هضم کرد که باری تعالی می‌فرماید: اگر آن اشخاصی که به من پشت کردند، بدانند که چقدر من مشتاق لقای آن‌ها هستم، از کثرت اشتیاق جان می‌سپارند!

«فالبدار البدار و الحذار الحذار و مکایدها و ما نصبت لک من مصایدها»؛ ابلیس و دنیا برای شما مصیده یعنی دام نصب کرده است. «و تجلی لک من زینتها و استشرف لک من فتنتها»؛ خودش را به انواع زینت‌ها مزین کرده و مدام نمایش می‌دهد تا شما را گول بزند.

بنده نمی‌گویم: گوشه‌نشین باش! «کن فی‌الناس»؛ هیکلت در میان مردم باشد، «ولا تکن معهم»؛ اما عقیدتاً،‌ سیر خود را داشته باش و کار خودت را کن! «فهل یحرص علیها لبیب او یسر بلذتها اریب»؛ آیا هیچ عاقلی نسبت به دنیا حرص می‌ورزد یا از ملذاتش لذتی می‌برد؟! «و هو علی ثقة من فنائها»؛ در حالی که می‌داند این دنیا در معرض زوال و فناست؟!

*آیه‌ای در حقیقت دنیا، ذکر مدام امام خمینی(ره)

با این حال چگونه چشم ما می‌تواند بخوابد؟! و یک مرتبه در همین وسط‌ها رسول پروردگار بیاید و جان ما را بگیرد!

رهبر کبیر انقلاب این آیه «مَا عِندَکُمْ یَنفَدُ» را زیاد می‌خواندند.

و کل وجدان حظ لا ثبات له/فان معناه فی التحقیق فقدان

هر چیزی که ثباتی ندارد، همچنین که از گلو پایین رفت، دیگر لذتی ندارد و تمام می‌شود؛ در واقع حقیقت لذت بردن، فقدان و جدایی است.

 

منبع:فارس


ادامه مطلب[ جمعه 23 بهمن 1394  ] [ 3:27 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 65 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 3486663 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13380 عدد
آخرين بروز رساني : یک شنبه 3 فروردین 1399 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب