اتفاق هر لحظه را بپذير و از آن عبور كن

هر اتفاقي كه در مسير زندگي ما مي افتد ( با هر انگ و يا پلاك منفي و مثبت كه به آن مي زنيم ) ، خواه ناخواه مشمول گذر زمان شده و روزي از ذهن ما بگونه اي پاك مي شود كه ديگر در تصميمات ما موثر نخواهد بود .

البته ، مدت اين بازه زماني ، نه به اتفاقي است كه افتاده ،

 بلكه به تفسيري كه هر فرد از آن مي كند بستگي دارد .

آنها كه زندگي را مسيري براي زندگي كردن و اتفاقات را لازمه آن مي دانند ، به راحتي از هر اتفاق ، بهره لازم آگاهي را برده و از آن عبور مي كنند و خود را درگير مبارزه با آن نمي كنند .

و لنبلونكم بشي ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرين – بقره 155

و اينانند كه مصداق سخن خداوندند كه به رسولش فرمان مي دهد ، عليرغم همه ناداريها و مشكلات خود ، در مواجهه با خود و ديگران ، از نعمتهاي خداوندي سخن بگو و قطعا اين نگاه ، هر اتفاقي را به نعمتي الهي مبدل خواهد كرد :

و اما بنعمه ربك فحدث – ضحي 11

ولي آنهايي كه افراد و سرمايه هاي دنيايي را متعلقات تكميلي خود و زندگي خود مي دانند ، با هر از دست دادن ، گويي چيزي از آنها كاسته شده و خود را در حال فنا شدن مي بينند .

به همين دليل ، آن اتفاق را همچون خاطره اي در كنار ديگر خاطرات قبلي ، رديف كرده و دائم در حال پركردن ذهن خود از آنها هستند.

بنابراين ، نه تنها فرصتي براي انديشيدن به ادامه راه و يا موارد جلوبرنده ديگر نمي يابند ، كه آن اتفاقات ، تبديل به مقدمات و وروديهاي تصميمات آتي او مي شوند و به همين دليل ، همواره در فضايي منفي سير كرده و زيبائيهاي مسير را از دست مي دهند .

و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا – طه 124

زندگي ، خواه ناخواه مي گذرد ،

و اتفاقات نيز ، خواه ناخواه بوقوع مي پيوندند ،

اين ما هستيم كه اگر خود را بر آنها سوار نكنيم ، با نوسانات آنها بالا و پائين نخواهيم شد .

همچون پستي بلنديهاي يك جاده ، كه فقط بايد از آنها گذشت و اطلاعات كافي از آنها ، جهت مراقبت در ادامه مسير بدست آورد .

لكيلا تاسوا علي ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم – حديد 23

محمد صالحي – 10/12/95

https://telegram.me/naghmehsokout

http://mahsan.rasekhoonblog.com

  نگاشته شده توسط محمد صالحی در یک شنبه 24 اردیبهشت 1396  ساعت 7:14 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net