دوست من ، قیامت را همین جا محقق کن

ای دوست :

ما در این سرزمین دنیا معلقیم .

معلق بین حیوانی زیستن تا خداگونه شدن .

راهی که یکسویش زمین و دیگر سوی آن آسمان تعالی است .

هیچکس نمی تواند بگوید ما در کجای این راه هستیم ، جز خود ما .

و این نمی شود جز آنکه زمانی از همه دویدن های پر از شتاب ، بایستیم و بی خیال رفتن بشویم .

شاید در حال نزولی سخت به سرزمین حیواناتیم و شاید رویمان بسوی آن اوج خدایی است .

باید ایستاد و خود را محاسبه کرد :

حاسبوا قبل ان تحاسبوا – امام علی(ع) خطبه 89 دشتی

ما اینجا عادت کرده ایم که حتی بی رحمانه به قضاوت دیگران بپردازیم ، ولی آنقدر راه را به سرعت ، زیر پای خود به عقب می رانیم که فراموش کرده ایم خودمان نیز هستیم .

و گویی این خواب فراموشی جایی پرانده می شود که نفیر مرگ بلند شود و فرشته مرگ دور سر مان به پرواز در آید :

الناس نیام ، فاذا ماتوا انتبهوا – پیامبر(ص) ، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج 1، ص 150

و آنگاهست که بخود می آییم و پلکان تا اوج خدایی را می بینیم که انسانهای مختلف برای تعیین  جای خود منتظر ایستاده اند ، که ندا می آید ، خودتان خود را به قضاوت بنشینید :

اقرا كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا – اسرا 14

و آنجا تنها جایی است که انسان بجای قضاوت دیگران به قضاوت خود می پردازد.

و سپس ، براساس نتیجه محاسبه اعمال دنیایی خود ، به انتخابی عظیم دست می زند ، یا بهشت الهی را برمی گزیند و یا رو بسوی حمام جهنم برای پاکسازی آلودگیهای خود می کند تا به کی بتواند به آن بهشت بازگردد .

 

اما دوست من :

قیامت را همین جا محقق کن ، و قبل از آنکه نتوانی پس از محاسبه خود ، چیزی را عوض کنی ، همینجا خودت را محاسبه کن و هر چه قرار است و دوست داری ، به تغییر خود بکوش .

که کاری که اینجا می توانی در یک روز به انجام برسانی ، آنجا 1000 سال باید ، تا تحقق یابد :

ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون – حج 47

 

محمد صالحی – 10/3/97

https://telegram.me/beshnofekrkon

http://mahsan.rasekhoonblog.com نگاشته شده توسط محمد صالحی در سه شنبه 9 مرداد 1397  ساعت 8:54 PM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net