زندگی و مرگ

 

💥 هستی در حرکتی است پیوسته و دائم از خدا تا به خدا .

 

💥و دنیا چونان قطاریست در حرکت مدام و بی وقفه در آن هستی .

 

💥 تولد ، سوار کردن مسافری جدید در یکی از کوپه های آن قطار است .

 

💥و مرگ ، پیاده کردن آن مسافر از قطار دنیاست ، و سوار کردن بر مرکب سرای دیگر  .

 

💥اینکه در قطار دنیا با چه کس دوست شدیم و خوش بودیم و یا با کدامین شخص جنگیدیم ، مهم نیست ، باید پیاده شویم ؛  ولی برای سوار شدن بر مرکب بعدی ، اول برگه وضعیتمان را در قطار دنیا چک می کنند و بعد نوع وسیله و همراهانمان را برایمان انتخاب می کنند .

 

محمد صالحی - ۱۶/۹/۹۶

 

https://telegram.me/naghmehsokout نگاشته شده توسط محمد صالحی در جمعه 1 دی 1396  ساعت 7:32 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net