182- تقدیم به پسرم - 1-7-97

 

#پسرم !

 

امروز اولین روز پای گذاردن تو در فضای بسیار دلنواز #دانشگاه است . جایی که همه در حال #دویدنند تا علمی بیشتر #بیندوزند .

 

#پسرم !

 

آنچه می توانی در این #مسیر گام بردار ، اما مراقب باش که #علم ، که چیزی جز #قالبهای_تفسیری جهان نمی باشد ، #اقیانوس_فهم تو را به #برکه ای کوچک مبدل نکند .

 

مسیر #مراقبه تا کشف و شهود باطنی را هرگز فراموش نکن که از #این_راه به #رویت_حقایق باطنی عالم می رسی ، در حالیکه #علم ، تنها از #تفسیرهای خود از آن حقایق می گوید .

 

محمد صالحی - 1/7/97

 

https://telegram.me/naghmehsokout نگاشته شده توسط محمد صالحی در یک شنبه 1 مهر 1397  ساعت 11:12 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net