ای خدای من

 

مرا چه می شود ! و کدامین حجاب است ،

که چشمان مرا در خود به اسارت گرفته است ؟ 

که تو هر لحظه در حضوری ، و من اما ، در غیبتی مدام !

 

خدایم ، ای زیبای_خفته در دل من !

چگونه است که دلم گواهی حضور تو را می دهد ،

و من اما ،

هنوز تو را درغیبت کبرا می دانم و به انتظار ظهورت نشسته ام ؟ !

 

خدایم !

آیا من چونان ماهی ای ، غرق در دریایم ،

اما به جستجوی دریا ، در تلف کردن زیستنم ، جز شتاب نمی دانم ؟!

 

ای خدای زیبای من !

ولی فهمیده ام که آنقدر لطیفی ، که چون نسیمی خنک ،

وجودم را در خنکای وجودت غرقه کرده ای ولی من حس نمی کنم !

 

و همین که فهمیده ام :

                    که تو هستی !

                             و همه هستی را درحضورخودت غرقه کرده ای ،

 

مرا کافیست که روحم آرام کند ،

                                 و بی جستجوی تو ،

                                       مرا به زیستن در حضور تو ،

                                                                      شادمانه مدام نماید .

 

محمد صالحی - ۲۱/۱/۹۶

https://telegram.me/naghmehsokout نگاشته شده توسط محمد صالحی در یک شنبه 14 اردیبهشت 1399  ساعت 8:35 PM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net