چرا کسی بفکر راهکاری برای طلاق نیست ؟

همیشه گفته اند و شنیده ایم که طلاق بسیار بد و منفورترین اتفاق نزد خداوند است !

و همین امر باعث شده که هیچ کار کارشناسی در مورد شرایط ، مراحل ، عواقب و مشکلات آن نشود .

فقط شعاری که بر زبان همه رایج است اینکه فرزندان طلاق ضربه می خورند و ... .

اما گویا همه سر خود را زیر برف کرده اند تا مشکلات روانی و انحرافات هر یک از زوجین و عقب افتادگیهای فرزندانی که درگیر طلاق های عاطفی اند را نبینند !

هر از چندگاهی آمارهای وحشتناکی از افزایش تعداد طلاق داده می شود – چه طلاق توافقی و چه طلاق شکایتی ، اما هنوز هیچکس نمی خواهد قبول کند که این امر به یک روال اجتماعی تبدیل شده و بنابراین نیاز است که برای تسهیل آن بدون از بین رفتن حق مثلث " زن ، مرد و فرزندان " فکر اساسی شود و راهکارهای درستی طراحی گردد .

متاسفانه برای امر ازدواج ، همه گونه توصیه به آسان گیری و چشم پوشی و فضل خداوند و ... می شود ولی موقعی که بنیان همان خانواده دچار فروپاشی عاطفی می شود ، سخت ترین راهکارها با از بین رفتن حقوق اولیه هر کدام از اضلاع مثلث فوق ، ارایه می گردد !

چرا کسی نمی خواهد فکر کند که :

  1. هر کدام از اعضا خانواده جدای از حقوق قانونی خود ، دارای حقوقی انسانی نیز هستند که مهمترین آنها حق زیستن سالم و درخور یک انسان ، پس از طلاق است ، که در این زندگی حاصل نشده است !
  2. بخشیدن مهریه ( جدای از اینکه اصل مهریه زیر سوال است و یا حداقل به مقدار آن ) موجب آواره شدن زن در جامعه ای است که مانند گرگ برای دریدن او دهان باز کرده است !
  3. گرفتن انواع پول از مرد به اسامی حق نفقه ، مزد زن در خانه و نصف اموال و ... بدون در نظر گرفتن شرایط مالی و روحی او ، چه ضربه ها که به او می زند و او را با ترس و یا انتقام ، به جامعه تحویل می دهد !
  4. طولانی شدن طلاق با صدها سنگ اندازیهای قانونی و یا یکی از طرفین برای گرفتن امتیاز از او ، بدون توجه کردن قانون به آن ، باعث چه مشکلات روحی برای هر سه ضلع خانواده اعم از مرد ، زن و فرزندان شده است !

 

دوست داشتن امری است روحی و درونی که به هم آوایی بین زن و مرد در ویژگیهای مختلف جسمی ، جنسی و روانی آن دو بستگی دارد .

برای شناختن این تطابقها ، بایستی قبل از ازدواج ، راهکارهای مختلف و سخت گیرانه ، اعم از مشاوره های تخصصی شناختی نه توصیه ای و همچنین معاشرتهای مدت دار برای شناخت طرفین و خانواده ها از یکدیگر ، درنظر گرفته شود و پس از اطمینان بالای 75 درصد به تطابق و هم آوایی فوق ، اقدام به عقد مدت دار و سپس ازدواج گردد .

ولی اگر با گذشت مدتی از زندگی و ایجاد اختلافاتی که مشاورین نیز قادر به حل آنها نبودند و خانواده دچار گسست عاطفی شدید شد ، سخت گیریهای معمول اجتماعی امروز ما برای سرپا نگه داشتن بنایی که پایه هایش فروریخته ، به هیچوجه انسانی و اخلاقی نیست و هر یک روز که جدایی آنها به عقب بیفتد ، هم حق زیستن فردی هر کدام پایمال شده است و هم فرزندان را در فضای پرتنش و پر از اضطراب خانواده ، افسرده تر کرده و آینده نامعلوم آنها را خرابتر می کند .

بنابراین پیشنهاد می شود که :

  1. برای شناخت تطابق های طرفین در امر ازدواج ، لازم است همه گونه سخت گیریهای منطقی و کارشناسی انجام گرفته و از توصیه های سنتی پرهیز شود . ( مشاوره تخصصی و تشکیل پرونده )
  2. در طول زندگی ، مشاوره فوق بعنوان راهنمای زندگی در شرایط مختلف جدی گرفته شود .
  3. در صورت عدم تفاهم همسران و فرو ریختن عاطفه و علاقه بین آنها و تشخیص مشاوره فوق مبنی بر ضرورت جدایی آنها ، از هرگونه سخت گیری های معمول پرهیز شده و دادگاه نسبت به آن اقدام سریع کند .
  4. قبل از تصمیم گیری نسبت به پرداخت حقوق قانونی زوجین اعم از مهریه و نصف اموال و یا بخشیدن آنها و .... ، بررسی کارشناسی دقیق نسبت به امکان آنها بشود و از هرگونه اجحاف به هر کدام که باعث نادیده گرفتن حقوق انسانی و امکان زندگی آبرومندانه آنها پس از طلاق می گردد ، جلوگیری شود .
  5. با توجه به شرایط فعلی جامعه که شخص مطلقه ( بخصوص زن ) مورد بی مهریهای اجتماعی و حتی سو استفاده قرار گرفته ، توسط سازمانهای مربوطه مورد حمایتهای روانی و مالی قرار گیرد .
  6. شرایط زندگی فرزندان ، پس از طلاق در فرایند بررسی کارشناسی های فوق ، مورد توجه جدی قرار گرفته و تکلیف آنها از نظر فراهم کردن حداقلهای لازم برای ادامه زندگی انسانی آنها مشخص گردد . ( حتی با حمایت جدی دولت )

و در یک کلام ، بازنگری در بینش جامعه نسبت به شرایط و عواقب روانی طلاق ، و توجه دستگاههای قضایی به حقوق انسانی زوجین ( و فرزندان ) پس از طلاق امریست لازم که به نظر می رسد باید در کمیته ای تخصصی متشکل از جامعه شناسان ، روانشناسان و حقوق دانان مورد بررسی و ارایه راهکار قرار گیرد .

 

مطلب " گسست_عاطفي_والدين ، عامل اصلي ناهنجاريهاي اخلاقی #جامعه امروز ما " قابل تامل است :

https://t.me/beshnofekrkon/734

 

محمد صالحی – 28/6/96

https://telegram.me/beshnofekrkon

http://mahsan.rasekhoonblog.com

 

  نگاشته شده توسط محمد صالحی در جمعه 20 بهمن 1396  ساعت 11:50 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net