همیشه گفته اند :

 

" #خوشبختي" پروانه ای است که هرچه #تقلا کنی نمی توانی آن را #شکار کنی .

 

باید #آرام باشی تا روی شانه ات بنشیند .

 

 

 

😍و من اما سالها  :

 

چقدر #غصه ها خوردم ؛

با پاهای #زخمیم دیار به دیار دویدم ،

و گاهی هم #سر بجای #پای گذاشتم که از #دویدن نمانم و ...

 

ولی آنگاه که تنها #نصیبم نبود چیزی جز : #خستگیهایی ناامید کننده تر از قبل ،

#پاهایی بدون قرار ایستایی ،

#شکسته سری که بر بدنم نمی ایستاد ،

و #روان رنجیده ای که از امید فقط اسمی بیادش مانده بود ؛

 

تازه فهمیدم  هر چه بیشتر #بدوی ناآرامتر خواهی شد .

 

و در این #ناآرامی ، آنچه #هست را نخواهی دید ؛

 

و چه بسیار این #هستها ، همان بوده که برایش #دویده بودم . 😭

 

😍و #امروز اما ؛

 

دیگر در خود #شوقی برای دویدن نمی دانم ،

 

نه #توانش را دارم و نه #روانش را ،

راه به #خرامان می روم ،

و این #حس می کنم که ،

 

چقدر #آرامتر و #شادمانه ترم .

 

محمد صالحی - ۲۳/۶/۹۶

 

https://telegram.me/naghmehsokout نگاشته شده توسط محمد صالحی در شنبه 25 آذر 1396  ساعت 9:30 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net