خلوتی با عشق

 

گفتا  به دل چه داری ؟                          گفتم   غم تو دارم  !

گفتا  چرا بنالی ؟                                   گفتم   زبیکسی چه سازم ؟ !

گفتا  که بر زبان آر                                  گفتم   ز گفتنش بترسم  !

گفتا  که ترس و عاشق ؟ !                    گفتم   ز هجر بعدش !

گفتا  چه خواهی از وصل ؟                   گفتم   که وصل کافیست  !

گفتا  بها چه داری ؟                               گفتم   به جان رضایم  !

گفتا  غلط همین ا ست !                        گفتم   بهر چه خواهد  !

گفتا  فراق بیحد !                                   گفتم   به این بنالم  !

گفتا  سکوت و غصه !                            گفتم  که بیزبانم  !

گفتا  که وصل دور است !                       گفتم   که من بمانم !

گفتا  بمان به عهدت !                             گفتم   غریب و تنها ؟ !

گفتا  که عشق با توست !                      گفتم   همن مرا رضایست . !

 

                                      محمد صالحی

                                       27 / 1 / 76

                   https://telegram.me/naghmehsokout

                    http://mahsan.rasekhoonblog.com

  نگاشته شده توسط محمد صالحی در شنبه 30 اردیبهشت 1396  ساعت 8:16 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net