و هیچکس مرا نخواهد فهمید !😔

 

#####$$$$#####

 

و من اما انگار چیزی را #گم کرده ام !

 

#انگار ؟

 نه نه ، #قطعا !

 

و آن را #وقتی فهمیدم ،

که از #ژرفای تنهایی ،

 سری به #عمق درون خودم زدم !

 

یک #چیزی نبود ، !!!

آری ، یک #چیزی نبود !

 

همان که باید #آغوشم را رنگ و لعاب می داد !

و لحظه های #تنهاییم را پر می کرد .

 

همان که باید می بود تا #اشکهایم را ،

در لحظات تنهایی ،

در خود می گرفت ،

و #آرام ،

مرا چنان می فشرد ،

که هیچ از غیر در #وجودم نمی ماند .

 

آری #او نبود ،

و من تازه #فهمیدم ،

که چرا هرگاه #گریه ام می گیرد ،

#اشکهایم در عمقی بی انتها #گم می شوند ،

 

و مرا نیز با خود به #جایی می برند ،

که هیچکس را یارای #یافتن نمی ماند .

 

آری !

او چیزی نبود جز #دل !

 

و #من ،

آری من ،

دل خود را #گم کرده ام !

و #بیدل ،

سر به #بیابان_تنهایی خود گذاشته ام !

 

و #همین است که ،

مرا #هیچکس نمی فهمد .

و کسی را حتی #یارای_جستن من نیست !

 

چرا که ،

#مرا تنها ،

#چاه های گم شده در عمق زمین ،

و در #بیابان های بی انتها ،

 

هم #آغوش گشته اند .

 

محمد صالحی - ۴/۶/۹۶

 

https://telegram.me/naghmehsokout نگاشته شده توسط محمد صالحی در سه شنبه 7 آذر 1396  ساعت 9:51 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net